Skip to main content
Lærerens time – en podcast fra Elevkanalen med psykolog Hedvig Montgomery.

Lærerens time – en podcast fra Elevkanalen med psykolog Hedvig Montgomery.

By Elevkanalen
Er du lærer for en vanlig klasse? Står du daglig foran en gjeng elever som er helt ulike, hver med sin personlighet, sine erfaringer og sin historie?
Da vet du at det kan oppstå utfordrende situasjoner og vanskelige tema.
I samtale med TV 2s journalist Tonje Steinsland gir psykolog Hedvig Montgomery støtte og råd til deg som er lærer – for å gjøre din viktige hverdag i klasserommet litt bedre.

Har du som lærer stått i situasjoner du er usikker på hvordan du skal håndtere? Send e-post til tonjeoghedvig@elevkanalen.no og spør!
Where to listen
Amazon Music Logo

Amazon Music

Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

#4 Hvordan se den enkelte elev?
En klasse består av mange individer. Hvordan kan vi øve opp magefølelsen til å forstå hva hver enkelt elev trenger?
26:41
June 03, 2022
#3 Når klassen får ny elev
Hvordan ta imot nye barn i klassen? Episoden handler spesielt om å ta imot barn som kommer fra Ukraina.
30:51
May 10, 2022
#2 Ekstremvær og naturkatastrofer.
Barn reagerer ulikt på katastrofer og ekstremvær. Hedvig gir oss en bedre forståelse av hvordan redsel styrer barna.
25:50
May 10, 2022
#1 Sykdom og død i nære relasjoner.
Hva bør læreren gjøre når eleven opplever død eller sykdom i nære relasjoner? Hedvig kommer med noen gode råd til deg som står i klasserommet.
29:14
May 09, 2022
Trailer - Lærerens time
Er du lærer for en helt vanlig klasse? Står du daglig foran en gjeng elever som er helt ulike? Hver med sin personlighet, sine erfaringer og sin historie. Da kan det være utfordrende å snakke om vanskelige tema. I Lærerens time gir psykolog Hedvig Montgomery råd til deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet for å gjøre din hverdag litt bedre.
00:41
May 06, 2022