Skip to main content
להתעורר - מבוא לבודהיזם ופילוסופיה של המזרח

להתעורר - מבוא לבודהיזם ופילוסופיה של המזרח

By BGU Radio
על בודהיזם ופילוסופיה באסיה ובמערב
פודקאסט מלווה לקורס ״בודהיזם כפילוסופיה״ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בהגשת ד"ר ארז יוסקוביץ ואורחים מתחלפים
BGU הופק בשיתוף רדיו
ובתמיכת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

פרק 18: סיכום עונה
סיכום עונה ראשונה ותשובות לשאלות המאזינים  הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
28:39
October 6, 2021
להתעורר: קדימון לפרק סיום עונה
קריאה לכם המאזינים והמאזינות לשלוח לנו שאלות, תהיות, ורעיונות שעלו לכם בעונה הראשונה שישולבו בפרק סיום העונה 
01:46
September 5, 2021
פרק 17: שיחה על ויפאסנה עם ד״ר קרן ארבל - חלק ב
בחלקה השני של השיחה שלנו עם ד״ר קרן ארבל אנחנו דנים בהרחבה בטכניקות הויפאסנה השונות הנפוצות כיום וההבדלים ביניהן. זאת תוך מתן דגש מיוחד להתפתחות תנועת הויפאסנה במערב. הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
35:44
July 19, 2021
פרק 16: שיחה על ויפאסנה עם ד״ר קרן ארבל - חלק א
חלקה הראשון של שיחה עם ד״ר קרן ארבל על מדיטציית ויפאסנה. בחלק זה נדון בעיקר באידאולוגיה שבבסיס מדיטציית הויפאסנה ובהתפתחותה ההיסטורית בדרום מזרח אסיה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
32:32
July 19, 2021
פרק 15: בודהיזם למתקדמים - יוגהצ׳ארה - חלק ב
חלק שני בשיחה עם ד״ר רועי צהר על אסכולת היוגהצ׳ארה - אחת האסכולות המורכבות והמשפיעות בפילוסופיה הבודהיסטית. נדון באופן שבו מבינה האסכולה הזו את מעמדה של התודעה ביחס לעולם ומה ההשלכות של התפישה הזו על חיי היומיום והשחרור הבודהיסטי. הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
31:04
June 24, 2021
פרק 14: בודהיזם למתקדמים - יוגהצ׳ארה - חלק א
חלק ראשון בשיחה עם ד״ר רועי צהר על אסכולת היוגהצ׳ארה - אחת האסכולות המורכבות והמשפיעות בפילוסופיה הבודהיסטית. נדון באופן שבו מבינה האסכולה הזו את מעמדה של התודעה ביחס לעולם ומה ההשלכות של התפישה הזו על חיי היומיום והשחרור הבודהיסטי. הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
28:00
June 24, 2021
פרק 13 - בודהיזם ומעמד האישה
הפרק מוקדש לבחינת מעמדן של הנשים בבודהיזם. נדון בו ביחס לנשים בכתבים הבודהיסטים של האסכולות השונות כמו גם למעמדן המעשי בקהילות הבודהיסטיות השונות האזנה ערבה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
30:53
April 7, 2021
פרק 12 - קארמה
בפרק של היום ננסה לברר לעומק את תפישת הקארמה הבודהיסטית. נדון בקשר שבין ידיעה לפעולה נכונה ובין מוטיבציה לבחירה חופשית. האזנה ערבה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
38:53
March 3, 2021
פרק 11 - טבע הבודהה
הפרק מסביר את אחת התפיסות המרכזיות של מסורת המהאיאנה באסיה - טבע הבודהה או Buddha Nature  הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רביד פלוטניק - ״בדיוק כמו שאני״
33:57
January 28, 2021
פרק 10 - על הסיכויים והסכנות שבתפישת ה״ריקות״: שיחה עם ד״ר רועי צהר - חלק ב
חלק שני בפרק כפול ומיוחד שבו ננסה להבין את תפישת הריקות בעזרתו של ד״ר רועי צהר האזנה ערבה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
29:23
January 14, 2021
פרק 9 - על הסיכויים והסכנות שבתפישת ה״ריקות״: שיחה עם ד״ר רועי צהר - חלק א
חלק ראשון בפרק כפול ומיוחד שבו ננסה להבהיר את תפישת הריקות ותפקידה במחשבה ובפקרטיקה הבודהיסטית בעזרתו של ד״ר רועי צהר. שיחה מאתגרת אך מלאה בתובנות מרתקות. האזנה ערבה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
37:57
January 7, 2021
פרק 8 - המרכבה הגדולה
 הפרק מציג את אסכולת המהאיינה אחד הזרמים המשפיעים והחשובים בבודהיזם ואת האידאל המרכזי שלו - הבודהיסטווה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ' עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
33:52
December 24, 2020
פרק 7 - לקפוץ למים
בפרק של היום אני מבקש להציע לכם  להתנסות בתרגיל מדיטציה קצר . אז תפסו כרית או כסא וביחד אנחנו מתחילים הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
25:07
December 23, 2020
פרק 6 - שיחה על מדיטציה עם ד״ר קרן ארבל
פרק כפול ומיוחד שבו נדון במעמדה של המדיטציה בתורה ובפקרטיקה הבודהיסטית בעזרתה של ד״ר קרן ארבל  שיחה מאתגרת אך מלאה בתובנות מרתקות האזנה ערבה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
56:10
December 9, 2020
פרק 5 - ארבע האמיתות
 הפרק של היום מסכם את חלק המבוא של הפודקאסט באמצעות דיון בארבע האמיתות: 1. הסבל, 2. סיבתו, 3. אפשרות הפסקתו, 4. הדרך להפסיקו הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
32:34
November 26, 2020
פרק 4 - אין אני
בפרק זה נמשיך לדון בתפיסת ״העדר האני״ הבודהיסטית ולהבין את המודל האלטרנטיבי שמציע הבודהה  שיר שהושמע בפרק ונתן השראה לכותרת: שוטי הנבואה - אין אני הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
36:34
November 18, 2020
פרק 3 - שלושת סימני הקיום
בשיחה היום נתחיל לבחון את עיקרי התורה הבודהיסטית. ננסה להבין מה גילה הבודהה ומה מייחד את השקפת העולם שלימד. בעיקר נתמקד בשלושת סימני הקיום (היעדר קביעות, היעדר אני, סבל) כפי שאופיינו אל ידי הבודהה. הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
36:27
November 12, 2020
פרק 2 - האיש והאגדה
בפרק השני  נציג את האיש והאגדה  - גאוטמה סידהרתה שאקיימוני, הידוע יותר בכינויו הבודהה. נבחן את העדויות ההיסטוריות והמיתוסים הקשורים למייסד התורה הבודהיסטית וננסה להבין את מקומו במסורת הקרויה על שמו. האזנה נעימה הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
36:05
November 4, 2020
פרק 1 - בודהיזם פנים רבות לו
בפרק הראשון אני מעוניין להשיב על שתי שאלות רווחות לגבי הבודהיזם. השאלה הראשונה היא מיהו בודהיסט, מה משותף לבודהיסטים, מה מגדיר אותם, ומה מבדיל אותם מאלו שאינם בודהיסטים. השאלה השנייה, והחשובה לא פחות, היא מהו בודהיזם ובאופן יותר ספציפי האם מדובר בדת, בפילוסופיה או אולי בדרך חיים. הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
25:48
October 28, 2020
קדימון לפודקאסט להתעורר
 קדימון לפודקאסט להתעורר  הפקה והגשה: ד"ר ארז יוסקוביץ עריכה: ד"ר בוזי רביב בחסות: היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
01:46
October 25, 2020