Skip to main content
Kur'an Mealleri

Kur'an Mealleri

By Eyüp Sabri Kartal
Hak Dini Kur'an Dili (Orijinal Elmalı Tefsiri) Meali ve Tefsiri (Elmalı Hamdi Yazır) ve Hasan Basri Çantay KHMK meali
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

22. Cüz HDKD Orijinal meali

Kur'an Mealleri

22. Cüz HDKD Orijinal meali

Kur'an Mealleri

1x
TAKDİM: Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay) sesli meali takdimi
TAKDİM: Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay) sesli meali takdim
06:50
June 12, 2021
24. Nur Suresi (Arapça: سورة النور) Hasan Basri Çantay sesli meali
Nur Suresi (Arapça: سورة النور), adını Allah'ın nurunu tasvir eden şu ayetten almıştır: "Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah, insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir." (35. ayet) Sure 64 ayettir. Surenin tamamı Medine'de ve Beyyine Suresi'nden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sıralamada 24 ve iniş tarihine göre ise, 102. suredir. Nur Suresi Surenin “Nur” olarak adlandırılmasının nedeni, 7 kere “Nur” kelimesinin geçmesinden ve Kur’an’ın en meşhur ve güzel ayetlerinden olan Nur ayetinin (35. ayet) bu surede yer almasından dolayıdır. Bu ayet-i kerime, “Allah” ve “Nur” kelimeleri ile başlamakta ve “nur” kelimesi bu ayette tam olarak 5 kez tekrar edilmektedir. Mushaf’taki resmi sıralamaya göre yirmi dördüncü ve nüzul sırasına göre ise, yüz ikinci suredir. Sure, Medine’de nazil olmuştur. Kufe ve Basra karilerine göre 64 ve Medine karilerine göre ise, 62 ayettir; ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure, 1.381 kelime ve 5.755 harften oluşmaktadır. Hacim olarak mesani ve orta surelerdendir. Yarım cüz kadardır. Konuları Bu surede önemli fıkhi hükümler açıklanmıştır. Örneğin: Zina haddi ve zina suçu isnat etmenin (kazf) haddi, lian haddi, kadınlar için örtünmenin farz oluşu, yaşlı ve işten düşmüş kadınların hicap konusunda biraz daha rahat oldukları, zinanın ispatı için dört erkek şahidin gerekliliği, nikâh konusu ve ifk olayı. Ayrıca müminlerin bilgileri olmadığı konularda konuşmamaları, iftira, töhmet, bühtan, fehşa işlerin yayılmasına şiddetle karşı çıkılması, başkalarının evlerine girme adabı gibi konular yer almıştır.[1] Meşhur Ayetler İfk Ayeti (İfk Olayı) Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi on birinci ayet-i kerimede, Müslümanlardan birine atılan iftiraya işaret ederek, onları bu amellerinden dolayı kınıyor. Tefsirleri ve ayetlerin iniş sebeplerini dikkate almadan, sadece Kur’an-ı Kerim ayetlerinden yola çıkacak olsak dahi, iftira atılan şahsın meşhur ve Peygamber efendimizin (s.a.a) aile fertlerinden biri olduğunu ve iftira atanların ise, halktan bir grup olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.[3] Bu ayetler hakkında iki ayrı iniş sebebi zikredilmiştir: 1. Ben-i Mustalik Gazvesinden dönerken, bazı münafıkların Aişe’ye iftira atması[4] [5] 2. Aişe’nin, Mariye-i Kıbtiye’ye iftira atması [6] [7] Bu ayetlerde iftira atanlar büyük bir azapla tehdit edilmenin yanı sıra, müminler de delilsiz ve araştırma yapmadan dedikoduları kabullenmekten nehiy edilmişlerdir. [8] Nur Ayeti. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah, ışığıdır göklerin ve yeryüzünün. Işığının örneği, kandil konan bir yere benzer, orada bir kandil var, kandil, bir sırça içinde, sırça da parıl-parıl parlayan bir yıldız sanki doğuda da olmayan, batıda da olmayan kutlu zeytin ağacından yakılmış; ateş dokunmadan da yağı, hemen ışık verecek; nûr üstüne nûr. Allah, doğru yolu gösterir, nûruyla dilediğine ve Allah, örnekler getirir insanlara ve Allah, her şeyi bilir. (Nur Suresi / 35) Bazı tefsir kitaplarında nakledilmiş olan rivayetleri dikkate alacak olursak,
31:34
June 9, 2021
23. Mü’minun Suresi ( سورة الموُمنون) Hasan Basri Çantay sesli meali
Mü’minun Suresi (Arapça: سورة الموُمنون) adını, ilk ayetinde geçen ve "inananlar" anlamına gelen "Mü'minun" kelimesinden alır.Sure, müminlere değinerek (Kad eflehal mu'minûn) ile başlamakta ve onların yüce sıfatlarını açıklanmaktadır.[1] Nüzul Sırası ve Yeri Sure Mekki surelerdendir. Mushaf’taki sıralamada yirmi üçüncü ve nüzul sırasına göre ise, yetmiş dördüncü suredir.[2] Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri Kufe karilerine göre 118, Basra ve Medine karilerine göre ise, 119 ayettir. Ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure 1.055 kelime ve 4.486 harften oluşmaktadır. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Yarım cüzden biraz azdır.[3] İçeriği Bu sure, iki yerde ve toplam olarak 16 ayette (1. ayetten 11. ayete kadar ve 57. ayetten 61. ayete kadar) müminlerin sıfatlarını beyan etmektedir. Örneğin: namazda huşu, boş ve faydasız söz ve davranışlardan yüz çevirmeleri, iffetli oluşları, emanete riayet, ahde ve sözleşmeye vefa, namaza bağlılık, Allah’ın haşyetinden korku, hayır ve güzel işlerde öncü ve acele etmeleri gibi. Müminlerin özelliklerini beyan ettikten sonra, amellerinin akıbet ve sonucuna değinmekte ve onları cennetin varisleri olarak tanıtmaktadır. Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’un (a.s) hikayeleri, Hz. Nuh (a.s) ve kavminin hikayeleri, insanın yaratılışı, yağmurun yağması ve faydaları, mead konusu ve mead’ı inkâr edenlere karşı Kur’an’ın delil ve burhan ortaya koyması gibi konular surenin diğer konularını oluşturmaktadır.[4] Tarihi Rivayetler Hz. Nuh’un risaleti, kavminin yalanlaması, gemi yapmaya emredilmesi, hayvanların gemiye bindirilmesi, Hz. Nuh (a.s) tufanı ve zalimlerin helak oluşu, 23-29. ayet-i kerimeler. Hz. Salih’in risaleti, kavminin yalanlaması ve onların üzerine azap nazil olması, 31-41. ayet-i kerimeler. Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) risaleti, Firavun’un davet edilmesi, Hz. Musa’nın (a.s) yalanlanması ve Firavun taraftarlarının suda boğularak helak olması, 45-49. ayet-i kerimeler. Hz. Meryem (s.a) ve Hz. Musa’nın (a.s) ayet ve nişane olması, 50. ayet-i kerime. Meşhur Ayetler حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Sonunda, onlardan birine ölüm gelip çattı mı “Rabbim” der, beni geriye, tekrar dünyâya yolla da. (99) Belki iyi işler işlerim ve zâyi ettiğim ömrü telâfî ederim. Hayır, boş bir söz, onun söylediği söz. Onların önlerinde, diriltilip mezarlarından çıkarılacakları güne dek bir berzah var. (100) Bu ayetler, müşriklerin ve kötü işler yapanların ölüm anındaki durumlarını anlatmaktadır. İşte o anda, gözlerindeki perde kalkıverir ve sanki kendi başlarına gelecekleri görüverirler ve davranışlarının akıbetine vakıf oluverirler. İşte bundan dolayı, rablerinden amellerini telafi etmek için ikinci kez yeniden hayata döndürmesini istiyorlar ama yaratılış kanunu böyle bir izni kimseye vermemektedir ve artık geri dönüş de yoktur. [6] Fazilet ve Özellikleri Mü'minun Suresi’ni okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi’ni okursa, melekler onu ölüm meleğinin nazil olduğu esnada ve kıyamet gününde rahat ve huzurlu bir şekilde gözlerinin aydınlanmasına neden olacak şeylerle müjdeleyecektir. [7] İmam Sadık’tan (a.s) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi’ni okursa, Allah-u Teâlâ onun sonunu mutlu ve saadetli kılacaktır. Eğer Cuma günleri Mü'minun Suresi’ni okuma noktasında devamlılık gösterirse, onun mekânı cennet olacaktır. [8] El-Burhan tefsirinde, Mü'minun Suresi’ni okumanın faydaları arasında, alkollü içeceklere bağımlılıktan kurtulmak gibi özellikler de zikredilmiştir
21:41
June 9, 2021
22. HACC Suresi Hasan Basri Çantay sesli meali. (KHMK)
Hac Suresi (Arapça: سورة الحج), bazı ayetlerinde haccın hükümlerinden bahsedildiği için bu ismi almıştır. 25. ayet ve devamında Kâbe tavafı (hac) ve bununla ilgili bazı ritüellere (şe'âir) değinilmektedirİsimlendirilmesi Hac konusunun önemi, 25. ayetten 37. ayete kadar haccın hüküm ve meselelerine değinilmesi ve ayrıca haccın herkese farz oluşunun ilanı (27. ayette) gibi nedenlerden dolayı sureye bu adı vermişlerdir. Nüzul Sırası ve Yeri Sure, Medeni suredir. Hac Suresi, Peygamber Efendimizin (s.a.a) Mekke’den Medine’ye hicretinin ilk yıllarında, yani Bedir savaşı öncesinde nazil olmuştur. [1] Mushaf’taki sıralamasına göre yirmi ikinci ve nüzul sırasına göre ise, yüz dördüncü suredir.[2] Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri Kufe karilerine göre ayet sayısı 78, Mekke karilerine göre 86, Basra karilerine göre 75 ve Şam karilerine göre ise, 74’tür. Lakin birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Kelime sayısı 1282 ve harf sayısı ise, 5315’dir. Secde tilavetinin olduğu on dört surenin altıncısıdır. 18 ve 77. ayetlerinde müstahap secdesi vardır. Hacim açısından mesani surelerden olup, nispeten orta büyüklüktedir. Kur’an’ın yaklaşık olarak yarım cüzüne sahiptir. Müstehap Secdeye Sahiptir Hac Suresi'nin 18 ve 77. ayet-i kerimeleri müstehap secdelere sahiptir. Kur’an-ı Kerim'de müstehap secdeye sahip olan 14 sureden altıncısıdır. Kavramlar Bu surenin birkaç fıkhi hükmü bulunmaktadır: haccın farz oluşu, hacda kurban kesme hükümleri, açıklanan istisnalar ve haramlar dışında hayvan etlerinin helal oluşu ve hacda Allah’ın evinin (Kâbe'nin) tavaf edilmesi. Fıkıhta müçtehitler tarafından kullanılan “La Herec” kuralı, bu surenin son ayetinden istihraç edilmiştir. Surenin başında herkes Allah’ın emirlerine uymaya çağırılmakta ve insanlar kıyamet sarsıntılarından korkutulmaktadır. Habersiz ve bilgisiz bir grubun Allah ile mücadeleye kalkışmalarından ve önlerine gelen her şeytana tabi olmalarından bahsedilmektedir. Allah yolundakiler ile tağut yolunda olanların her daim mücadele halinde oldukları; zorba kâfirlerin acizlik ve yetersizlikleri bir deyimle örneklendirilmektedir.[3] Bu sure birkaç fıkhi hükme sahiptir: Haccın farz oluşu, Hacda kurbanlığın hükümleri, eti helal olan hayvanlar, haram olanlar ve istisna olanlar hariç, Hac’da Allah’ın evini tavaf etmenin farz oluşu. Aynı zamanda bir fıkıh kuralı olan ‘‘La Herec’’ kaidesi bu surenin son ayet-i kerimesinden istihraç edilmiştir. Surenin başlangıcında tüm insanlar Allah’a karşı itaatsizlikten kaçınmaya davet ediliyor. İnsanları kıyametin korkunç zelzele ve depreminden korkutuyor. Her serkeş şeytanı takip eden, bilinçsiz ve bilgisizce Allah hakkında mücadele eden bir gruba işaret ediyor. Biri Allah yolunda ve diğeri ise, tağut yolunda bir diğeriyle çatışma halinde olan iki grubun gerçek yüzünü resmederek, zorba kâfirlerin acizliği ve güçsüzlüğünü bir atasözü kalıbında beyan ediyor. Tarihi Rivayetler ve Öyküler Hz. İbrahim (a.s) ve Kâbe’nin perdedarlığı: ayet 26. Önceki peygamberlerin tekzip edilmesi ve kavimlerin azap edilmesi 42-45. ayet-i kerimeler. Fazilet ve Özellikleri Bu sure hakkında birçok fazilet nakledilmiştir. Onlardan birisi de Allah Resulü’nden (s.a.a) nakledilen şu hadis-i şeriftir: "Hac Suresi'ni okuyan herkes, aynı Hac ve umre yapmış kimse gibidir. Geçmişte ve gelecekte, hac ve umre yapmış ve yapacak olan kimselerin sevabı ona verilecektir." [5] Yine aynı şekilde İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim, her üç günde bir Hac Suresi'ni okursa, o yıl içinde Allah’ın evini ziyaret etmeye nail olur; eğer Hac seferi sırasında dünyadan göçerse, cennete gider. [6] Ayatü'l Ahkâm Ayet SayısıAyetBabKonu5واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم26والبدن جعلناها لکم من شعائرالله28علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و..27-29واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا36والبدن..من شعائر الله... فکلوا منها واطعموا القانع و المعتر60ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله60-61واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل77
23:35
June 8, 2021
21. El-ENBİYA suresi Hasan Basri Çantay sesli Kur'an meali
Enbiya Suresi (Arapça: سورة الانبیاء), Enbiya, "peygamberler" demektir. Bu surenin, çeşitli ayetlerinde pek çok peygamberden söz edildiği için, bu sureye "Enbiya" suresi denmiştir. Bu surede, 16 kez peygamberlerden bahsedilmiştir. Nüzul Sırası ve Yeri Dolayısıyla peygamberlerin hikayeleri ve adları, diğer surelerden daha çok bu surede anılmıştır (16’sı burada olmak üzere Kur’an’da toplam olarak 25 peygamberin adı geçmiştir). Sure, Mekki surelerdendir. Mushaf’taki sıralaması itibariyle yirmi bir ve nüzul sırasına göre ise, kırk beşinci suredir.[2] Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri Kufe karilerine göre 112 ve Basra karilerine göre ise, 111 ayettir. Ancak birinci görüş daha doğrudur. Sure, 1177 kelime ve 5093 harften oluşmaktadır. Boyutu açısından miun ve orta surelerdendir. Tam olarak yarım cüzdür.[3] İmam Rıza’dan (a.s) nakledilen bir rivayete göre, İmam Rıza (a.s) Enbiya Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesine istinaden, Kur’an-ı Kerim dahi tüm semavi kitapların, Allah’ın fiili ve hâdis olduğuna inanmaktadır. [4] İçeriği Bu sure, inançlarla ilgili temel konulara değinmiştir. Örneğin tevhit, nübüvvet, mead, şefaat, insanın belalara düşmesi ve denenmesi, hakkın batıla galebesi, yeryüzünün sonunda salih insanlara kalacağı gibi konulara kısaca değinilmiştir. Kur’an’ın hudus ve kadim olma konusu (surenin ikinci ayeti ile ilgili) İslam fırkaları arasında kelami tartışmalara girmelerine neden olmuştur.[5] Enbiya Suresi'nin asıl konularını, aşağıda belirtildiği üzere özetleyebiliriz: Surenin asıl konusu, Nübüvvet meselesidir. Tevhit ve Mead konusu da onun altyapısını oluşturmaktadır. Kıyamet gününün yakın olması, fakat insanların bundan gaflet etmesi. Peygamberler ve İslam peygamberiyle (s.a.a) alay edilmesi; onlara kâfirler tarafından "şairlik" ve "hezeyan geçiren" nispetinde bulunulması. Kâfirlerin iddialarının ve sözlerinin reddini teyit için, bazı peygamberlerin hikayelerinin özeti. Kıyamet konusuna dönüş, mücrimlerin cezası ve takvalıların mükâfatı. Yeryüzü, Allah’ın Salih kullarına miras kalacak ve takvalıların mutlu sonu. Hakkın batıla, Tevhidin şirke ve adalet savunucularınınsa şeytan ordusuna karşı zafer kazanması. Kâfirlerin Nübüvvetten yüz çevirmelerinin sebebi, Tevhid’den yüz çevirmelerinden kaynaklanmakta ve Tevhid meselesi için hüccet ikame edilmesi. [6] Tarihi Rivayetler ve Öyküler Kur’an’a "sihir", "şiir" ve "perişanlık" ithamı; 3-5. ayet-i kerimeler. Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) risaleti; 48. ayet-i kerime. Hz. İbrahim’in (a.s) hikayesi: Hz. İbrahim’in (a.s) babası ve kavmiyle konuşması, putların kırılması, *Hz. İbrahim’in (a.s) ateşe atılması; 51-72. ayet-i kerimeler. Hz. Lut’un (a.s) risaleti ve kavminden kurtulması; 73-75. ayet-i kerimeler. Hz. Nuh’un (a.s) kurtulması ve kavminin sularda boğulması; 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Hz. Davut (a.s) ve Hz. Süleyman’ın (a.s) hakemliği, Hz. Davud’un (a.s) zırh örmesi, rüzgârın Hz. Süleyman’ın (a.s) emrinde olması, şeytanların Hz. Süleyman (a.s) için dalgıçlık yapması; 78-82. ayet-i kerimeler. Hz. Eyyub’un (a.s) çekmiş olduğu acıların bertaraf olması için, etmiş olduğu dua ve duanın kabul olması; 83 ve 84. ayet-i kerimeler. Hz. Zülkifl (a.s), Hz. İdris (a.s) ve Hz. İsmail’in sabrı; 87 ve 88. ayet-i kerimeler. Hz. Yunus’un (a.s) kavminden ayrılması, duası ve duasının kabul olması; 87 ve 88. ayet-i kerimeler. Hz. Zekeriya’nın (a.s) evlat sahibi olmak için ettiği dua ve Hz. Yahya’nın (a.s) doğumu; 89 ve 90. ayet-i kerimeler. Hz. Meryem’in (s.a) hamile kalması; 91. ayet-i kerime. Meşhur Ayetler لَوْ کانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا Gökte ve yerde, Allah'tan başka bir mâbut daha olsaydı, gök de bozulup mahvolurdu, yer de. (Enbiya Suresi / 22) Surenin 22. ayet-i kerimesi ‘‘Burhân-ı Hulf’’ metodu ile Allah’ın birliğini kanıtlayan meşhur ayetlerdendir. Bu ayet-i kerime ve buna be
23:50
June 7, 2021
20. Ta-Ha suresi Hasan Basri Çantay sesli meali s.311 cüz 16
Taha Suresi (Arapça: سورة طه), İsmini surenin başındaki "tâ-hâ" harflerinden (huruf-u mukattaa) almıştır. Bu sureye "el-Kelim" Suresi de denilir. Tâ-Hâ Suresi 135 ayettir. Başka İsmi Kelimullah (Allah’la sohbet eden) (Hz. Musa’nın (a.s) lakabı Kelim) Mekki Nüzul Sırası 45 Sure No 20 Cüz 16 Ayet Sayısı 135 Kelime Sayısı 1534 Harf Sayısı 5399 Bir önceki Meryem Suresi'nde Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi on peygamberin hikayesi anlatılmıştı. Bu surede de adı geçen peygamberlerin hikayeleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Hz. Musa’nın (a.s) öyküsü, Allah’la doğrudan konuşabilmesi ve bu lakabı nasıl aldığına dair tüm ayrıntılar, bu surede ele alınmıştır. Mushaf tertibine göre yirminci, nüzul sırasına göre ise kırk beşinci suredir [1] İniş Sebebi ve Yeri Sure Mekki surelerdendir. Nüzul sırasına göre Peygamber Efendimiz’e (s.a.a) nazil olan kırk beşinci suredir. Bu sure Kur’an-ı Kerim’in bugünkü düzenek sırasına göre yirminci suredir ve Kur’an’ın on altıncı cüz’ün de yer almaktadır. Kufe karilerine göre ayet sayısı 135, Hicaz karilerine göre 134, Basra karilerine göre 130 ve Şam karilerine göre ise 140’dır. Birinci görüş daha doğru ve meşhurdur. Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri Kelime sayısı 1.534, harf sayısı ise 5.399’dur. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Tam olarak yarım cüzdür. Mukatta harflerle başlayan on birinci suredir.[3] İçeriği Hz. Peygamber Efendimize (s.a.a) hitap eden bu sure, onun vazifesini belirtmektedir. Bu görevin onun için bir sıkıntı yaratmadığı ve aksine insanları davet etmesi gerektiği ve gerisinin Allah’ın elinde olduğu beyan edilmektedir. Herkesin dönüş noktasının O’na olduğu, insanların tekzip ve inkârının Peygambere bir zarar vermediği, her şeyde itidal ve orta yolun seçilmesi, dua ve ibadet edilmesi istenmektedir. Hz. Âdem’in (a.s) hikayesi, cennetten çıkarılma öyküsü, ilahî af ve hidayeti, Hz. Musa’nın (a.s) hikayesinin ayrıntıları, İsrailoğullarının buzağıya tapmaları ve Firavunun Hz. Musa (a.s) ile mücadelesi, büyücülerin olayı, Hz. Musa’nın (a.s) münacat ve duası gibi konular, bu surede ele alınmıştır. Hz. Âdem (a.s) ve Hz. Havva’nın (s.a) öyküsü, İblis’in vesvesesi ve her ikisinin de dünyaya gönderilmesi. Tarihi Rivayet ve Öyküler Hz. Musa’nın (a.s) hikayesi: Mukaddes Tuva vadisinde ateş görmesi, Allah ile konuşması ve Hz. Musa’nın (a.s) seçilmesi, Yed-i Beyza ve asanın ejderhaya dönüşme mucizesi, Firavun’u davet etme emri, Hz. Harun’un (a.s) Hz. Musa (a.s) ile birlikteliği, Hz. Musa’nın (a.s) Nil nehrine bırakılması, Hz. Musa’nın (a.s) Firavun’un sarayına ulaşması, Hz. Musa’nın (a.s) annesine kavuşturulması, Hz. Musa’nın (a.s) Kıbtiyi öldürmesi, Medyen’de ki yaşantısı, Firavun’a doğru gitmesi, Firavun ile konuşması, sihirbazlar ile karşılaşması, sihirbazların iman etmesi ve Firavun’un onları ölümle tehdit etmesi, İsrailoğullarının denizden geçmesi, Firavun ve taraftarlarının suda boğulması, İsrailoğullarına nimetlerin nazil olması, Samiri’nin buzağısı, kavmin Hz. Harun (a.s) ile konuşması, Hz. Musa’nın (a.s) Hz. Harun’a (a.s) itiraz etmesi ve Hz. Musa’nın (a.s) Samiri ile konuşması 9-98. Ayet-i kerimelerde işlenmektedir. Hz. Âdem’in (a.s) hikayesi: Meleklerin, Hz. Âdem’e secde etmesi ve İblisin başkaldırısı, Allah’ın İblis hakkında Hz. Âdem’i (a.s) uyarması, İblis’in vesvesesi ve yasak ağaçtan yenilmesi, Hz. Âdem (a.s) ve Hz. Havva’nın (a.s) yeryüzüne inmesi olayları 115-123. Ayet-i kerimelerde anlatılmaktadır. Meşhur Ayetler Hz. Musa’nın (a.s) duası, Taha Suresi 25-29. Ayet-i kerimeler. (قَالَ رَ‌بِّ اشْرَ‌حْ لِی صَدْرِ‌ی ﴿۲۵﴾ وَیسِّرْ‌ لِی أَمْرِ‌ی ﴿۲
28:15
June 7, 2021
19. Meryem suresi Hasan Basri Çantay sesli meali sayfa 304 cüz 16
Meryem Suresi (Arapça: سورة مریم), konusu Hz. Meryem olduğu için, bu sureye “Meryem Suresi” adı verilmiştir. Mekke'de ve Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerinden önce, Fâtır Suresi'nden sonra inmiştir. Sure 98 ayettir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 19 ve iniş sırasına göre ise, 44. suredir. Meryem Suresi Anlamı Hz. Meryem (Hz. İsa'nın Annesi)Başka İsmi“khyas” (kaf, ha, ya, ayn, sad)SınıfıMekkiNüzul Sırası44Sure Numarası19Cüz16Sayısal BilgilerAyet Sayısı98Kelime Sayısı972Harf Sayısı3935 v t e Muhammed b. İshak'ın “Sire” kitabında belirtildiğine göre, Ca'fer b. Ebi Talip (r.a.) bu surenin baş taraflarını Necaşi'ye ve onun arkadaşlarına okumuştur. Bu sure, içinde tilavet secdesi bulunan surelerden biridir. Surenin Tanıtımı İsimlendirilmesi Bu sure, Hz. Meryem (s.a) hikâyesine işaret ettiği için, bu adla adlandırılmıştır. Surenin bir diğer adı “khyas” (kaf, ha, ya, ayn, sad) dır. Zira mukatta harflerle başlayan onuncu suredir.[1] İniş Sebebi ve Yeri Bu sureye kısaca “Kafha” demişlerdir ve sure Mekke’de inmiştir. Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri Surenin toplam 98 veya 99 ayeti vardır; ancak birin sayı daha doğrudur. Kelime sayısı 972 ve harf sayısı 3935’tir. Mushaf resmi sıralamasında on dokuzuncu, [2] iniş sırasına göre ise kırk dördüncü suredir. Uzunluk açısından mesani surelerin beşincisidir. Nispeten küçük ve yarım cüzden daha azdır. İçinde yemin geçen surelerdendir. 68. ayetinde haşır (mead) konusunda Allah’a and içilmektedir. Meryem Suresi mukatta harflerle başlayan surelerdendir.[3] İçeriği Surenin ana teması; Hz. Meryem’in (s.a) hikâyesi, Hz. İsa’nın (a.s) doğumu ve beşikteyken konuşması, annesinin iffet ve taharetine tanıklık etmesi, iki büyük peygamberin (Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya) hikâyesi, Hz. İbrahim’in (a.s) hikâyesine kısa bir işaret, Allah’ın evlat edinmek ve şirkten tenzih edilmesi, Allah’ın vahdaniyeti ve kıyametten bazı kesitler sunulması. Şefaat [4] konusu, el-Mizan tefsirine göre Meryem Suresi'nin asıl mesajı peygamberlerin öykülerinde yer alan müjdelemek ve korkutmaktır.[5] Kaf, ha, ya, ayn ve sad’dan (کهیعص ) maksat nedir Meryem Suresi'nin başlangıcındaki mukatta harflerinin (کهیعص) manası hakkında, İslami kaynaklarda iki tür rivayet nakledilmiştir: 1-Bu harflerden her birerinin, Allah’ın büyük isimlerinden birine işaret ettiğini beyan eden rivayetler: “Kaf” harfi «ک» Allah’ın ‘‘Kafi’’ ismine, “Ha” harfi «ه» Allah’ın ‘‘Hadi’’ ismine, “Ya” harfi «ی» Allah’ın ‘‘Veli’’ ismine, “Ayn” harfi «ع» Allah’ın ‘‘Âlim’’ ismine ve “Sad” harfiyse «ص» Allah’ın Sadıku’l Vaat ( verdiği vaade sadık kalan kimse) ismine işaret etmektedir. 2-Mukatta harflerini, Kerbela vakıasına yorumlayan rivayetler: “Kaf” harfi «ک» Kerbela’ya, “Ha” harfi «ه» Peygamber (s.a.a) hanedanının katledilmesine, “Ya” harfi «ی» Yezid’e, “Ayn” harfi «ع» susuzluğa ve “Sad” harfiyse «ص» İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin sabır ve direnişine işaret etmektedir. [6] Allame Tabatabai, ilk bölümdeki rivayeti “Ya” harfinin «ی» “Veli” kelimesiyle herhangi bir irtibatı olmadığından dolayı doğru bulmamaktadır. [7] Ehlisünnetten bazıları da, Meryem Suresi'nin başlangıcındaki mukatta harflerinin, Allah’ın isimlerine işaret ettiğine inanmaktadır. [8] Tarihi Rivayetler ve Öyküler Hz. Zekeriya (a.s) ve Hz. Yahya’nın (a.s) hikâyeleri: 2-15. ayet-i kerimeler. Ana madde: Hz. Zekeriya (a.s) Hz. Zekeriya’nın (a.s) çocuğu yoktu ve bundan dolayı oldukça rahatsızdı. Allah’a şöyle dua etti: Yaşlandım; benden sonra yakınlarımın senin dinini koruyacakları noktasında endişeliyim; diğer taraftan eşim de kısırdır. Sen kendin bana bir veliaht ihsan eyle. Allah-u Teâlâ, Hz. Zekeriya’nın (a.s) duasını kabul etti ve ona “Yahya” adında bir erkek evlat vereceği konusunda müjde verdi. Hz. Zekeriya (a.s) zahiri sebeplerin hazır olmadığını görüyordu; kendisi yaşlanmıştı ve eşi de kısırdı. İşte bu nedenden dolayı, Allah-u Teâlâ’dan şöyle bir soru sordu: Ben, bu şartlarda nasıl çocuk sahibi olabilirim ki? Yüce Allah ise Hz. Zekeriya’nın (a.s) sorusuna karşılık
18:47
June 7, 2021
18. KEHF (HAİLE) suresi (Sırlı mağara ve rakam ashabı) Hasan Basri Çantay meali s: 292, 15.cüz
18. KEHF suresi Hasan Basri Çantay sesli meali Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim (Arapça: سورة الکهف), ismini, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashab-ı Kehf" den almıştır. Ashab-ı Kehf, bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyanan bir topluluktur. Putperest imparatorun baskısından bir mağaraya sığınan bu topluluk, orada yıllarca uyku hâlinde kalmıştır. Kehf Suresi Anlamı Mağara (Mağara arkadaşları)Başka İsmi Haile (Allah'ın Buyruklarına amel eden Kur'an karileri ile cehennem ateşi arasında mani ve engel anlamına gelir. Sınıfı Mekki Nüzul Sırası 69 Sure Numarası 18 Cüz15, 16 Ayet Sayısı:110 Kelime Sayısı:1589 Harf Sayısı:6550 Ashab-ı Kehf'in hikâyesi, öldükten sonra tekrar dirilişe örnek olarak anlatılmıştır. Kehf Suresi, 110 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Mushaf’ta resmi sırası 18 ve iniş sırasına göre ise, 69. suredir. “Kehf” dağda mağara anlamına gelmektedir. [1] Kefh ashabından ve hikâyesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. “Kehf” sözcüğü Kur’an’da 6 kez bu surede geçmiştir. Surenin bir diğer adı Haile’dir. Zira amel eden kariler ile cehennem ateşi arasında mani ve engel anlamındadır. Sure, Mekke’de nazil olmuştur. Mushaf’taki sıralamada on sekizinci,  nüzul sırasına göre ise altmış dokuzuncu suredir. Tam olarak Kur’an’ın ortasında, yani on beşinci ve on altıncı cüzde yer almaktadır. [4] Küfe karilerine göre 110 ayet ve Basra karilerine göre ise, 111 ayettir. Ancak birinci görüş doğru ve meşhurdur. Kelime sayısı 1589 ve harf sayısı ise, 6550’dir. Hacim açısından miun surelerden ve orta boyutludur. Bu sure tam olarak Kur’an’ın ortasında yer almaktadır. [5] İçeriği Bu sure "elhamdülillah" ibaresiyle başlayan beş sureden biridir. Bu şekilde başlayan sureler: Fatiha, En'am, Kehf, Sebe ve Fâtır sureleridir. Bu başlangıç, insanın Yüce Allah'a kulluğunu, onun Allah'ın nimet ve lütuflarını kabul edişini, yüce Allah'ın şan ve şerefinin övülmesini, O’nun azamet, celal ve kemalinin itiraf edilmesini hissettirmektedir. Farklı surelerde ve bölüm-bölüm anlatılan hikâyelerin aksine, bu surede üç farklı hikâye bir arada ele alınmıştır (Ashab-ı Kehf, Hz. Musa ve Hz. Hızır hikâyesi ve Zülkarneyn ve Yecüc ve Mecüc hikâyeleri).[6] Bu hikâyelerin yanı sıra iki bahçe hikâyesi, Hz. Âdem ve İblis hikâyelerine de değinilmiştir. Mead ve ilahiyat, toplumun ıslahı için Kur’an’ın nazil olması, dünyanın hakikatinin ortaya konulması, dünyanın yok olacağı ve itibar edilemeyeceği ve ayrıca iyiler, temizler ve imanlı mahrum ve mustazaflarla birliktelik konularına da değinilmişr] Kehf Suresi'nin İçeriği                                                                                                        Birinci Söz: Ayet 1-8 Kâfirlerin iman getirmeme nedeni; dünyaya tapmalarıdır   İkinci Söz: Ayet 9-26 Ashab-ı Kehf öyküsü, kıyametin hakkaniyeti ve dünyanın yok olma nişanesidir   Üçüncü Söz: Ayet 37-59 Dünyaperest kâfirler karşısında peygamberin vazifeleri   Dördüncü Söz: Ayet 60-82 Hz Musa ve Hz Hızır’ın öyküsü dünyanın batını olduğunun nişanesidir   Beşinci Söz: Ayet 83-102 Zülkarneyn’in öyküsü, dünyaperest kâfirlerin muradına erememelerin nişanesidir   Altıncı Söz: Ayet 103-110 Dünyayı talep etme yerine Allah’ın lütfunu celp etme peşinde olun                                                         Birinci Konu: Ayet 1-5 Kur’an dünyaya tapan müşrikler için uyarıcıdır   Birinci Konu: Ayet 9-12 Ashab-ı Kehf öyküsünde ki acayiplik   Birinci Vazife: Ayet 27 Allah’ın kitabını tilavet etmek   Birinci Konu: Ayet 60-64 Hz. Musa’nın Hz. Hızır’ı bulmak için araması   Birinci Konu: Ayet 83-84 Zülkarneyn’in Allah vergisi kudret ve ilmi   Birinci Konu: Ayet 103-108 Dünyaperestlerin Allah’ın lütfundan mahrum olması                    
31:52
June 7, 2021
17. İSRA Suresi Hasan Basri Çantay sesli meali s 281 cüz 14
17. İSRA Suresi Hasan Basri Çantay sesli meali s 281 cüz 14
34:37
June 7, 2021
16. NAHL suresi Hasan Basri Çantay sesli meali Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim
16. NAHL suresi Hasan Basri Çantay sesli meali Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim
41:21
June 7, 2021
15. Hicr sûresi Hasan Basri Çantay sesli meali KHMK 14.Cüz sayfa 261
15. Hicir sûresi Sure-i hicr Hasan Basri Çantay sesli meali KHMK 14.Cüz sayfa 261
15:05
June 7, 2021
14. İBRAHİM suresi Hasan Basri Çantay sesli meali KHMK 14.Cüz Sayfa:254
14. İBRAHİM suresi Hasan Basri Çantay sesli meali KHMK 14.Cüz Sayfa:254
17:21
June 6, 2021
12. YUSUF suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali 12. Cüz sayfa:234
12.cüz sure-i Yusuf . Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali
35:57
June 6, 2021
11. HUD suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali Kur'an
11. HUD suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali Kur'an
43:36
June 5, 2021
10. Yunus suresi s 207 Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali 11.cüz
Sure-i Yunus. 11. Cüz sayfa 207
34:18
June 5, 2021
9. TEVBE suresi(s.186) Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali
9. TEVBE suresi Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim sesli meali
55:30
June 4, 2021
8. ENFAL sûresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali
Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali enfal suresi
28:38
June 2, 2021
7. ARAF suresi Hasan Basri Çantay sesli meali
7. Â'raf A'raf suresi. Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim sesli meali
01:20:46
June 2, 2021
6. EN'AM suresi Hasan Basri Çantay sesli meali
Enam suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali
01:05:19
June 2, 2021
5. Maide suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali
Hasan Basri Çantay sesli meali- Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim
56:57
June 2, 2021
4. NİSA suresi Hasan Basri Çantay KHMK meali
4. NİSA suresi Hasan Basri Çantay meali. Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim
01:25:36
June 2, 2021
3. Âl-i İmran suresi Hasan Basri Çantay KHMK meali
Âl-i İmran suresi Hasan Basri Çantay KHMK meali. Kur'an-ı Hakim Meal-i Hakim
01:24:23
June 2, 2021
2. BAKARA suresi Hasan Basri Çantay KHMK meali
2. BAKARA suresi Hasan Basri Çantay'ın KHMK (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim)
02:14:19
June 2, 2021
1. FATİHA suresi 1-7 Hasan Basri Çantay KHMK (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim) meali
1. FATİHA suresi 1-7 Hasan Basri Çantay KHMK (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim) meali
00:44
June 2, 2021
1.CÜZ Fatiha Bakara+141 Hasan Basri Çantay KHMK meali (s. 1-20)
1.CÜZ 1.Fatiha Suresi 1-7 Bakara 1+141 Hasan Basri Çantay KHMK meali (s. 1-20) Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim
56:14
June 2, 2021
4. Cüz Al-i İmran (92+200) Nisa (1-23) Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an
4. Cüz 3. Al-i İmran suresi (92+200) 4. Nisa suresi (1-23) Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim meali
01:25:22
June 1, 2021
3. Cüz : 2. BAKARA 253+286 3. AL-İ İMRAN 1+15 Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an
3. Cüz : 2. Bakara 253+286 3. Al-i İmran 1+15 Hasan Basri Çantay KHMK (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim)
01:25:39
June 1, 2021
2. CÜZ: BAKARA 142-252 Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali. Bakara suresi
2. CÜZ : Bakara 142-252 Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali. Bakara suresi (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim)
56:59
June 1, 2021
5. CÜZ 4.Nisa 25-147 Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an 4. Nisâ suresi
5. Cüz 4.Nisa (25-147) Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an 5.cüz 4. Nisâ suresi
01:25:36
June 1, 2021
6.Cüz 4.NİSA 148 5.MAİDE 82 (s101 -120)Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an 4. Nisâ 5. Mâide suresi
6. Cüz Nisa 148 Maide 82 (s101 -120) Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an 4. Nisâ 5. Mâide suresi
01:24:48
June 1, 2021
7. Cüz (s121 -140) Hasan Basri Çantay KHMK meali 5. Maide suresi a. 83 En'am suresi 110 enam mâide
7. Cüz (s121 -140) 5. Maide ayet 83 En'am 110 hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an enam
01:25:35
June 1, 2021
8. Cüz (s. 141-160) 6. ENAM 110+Son 7. ARAF Hasan Basri Çantay KHMK meali En'am suresi A'raf suresi
8. Cüz (s. 141-160) 6. ENAM 110+Son 7. ARAF Hasan Basri Çantay KHMK meali En'am suresi A'raf suresi
01:24:53
June 1, 2021
9. CÜZ (s181 200) 7. Araf suresi 87+ ve 8. ENFAL suresi +40 a kadar
9. CÜZ (s181 200) 7. Araf suresi 87+ ve 8. ENFAL suresi +40 a kadar
28:10
May 31, 2021
10. CÜZ Hasan Basri Çantay KHMK meali
Sayfa 181 200 cüz 10 Sureler 8. Enfal suresi 40 . ayetten 9. Tevbe suresi 93 ayete kadar.
01:20:02
May 31, 2021
11. CÜZ (s. 221-240) 9.TEVBE 93+ 10. YUNUS suresi 11.HUD suresi+5 Hasan Basri Çantay KHMK meali
11. CÜZ (s. 221-240) 9.TEVBE suresi 93 10. YUNUS suresi 11. HUD suresi+5 Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an
01:24:58
May 31, 2021
12. CÜZ (s. 221-240) Hasan Basri Çantay KHMK meali 11.Hud suresi 6+, 12.Yusuf suresi+52
12. CÜZ (s. 221-240) 11. Hud 6+son ve 12. Yusuf suresi 52. Ayet e kadar. Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an
01:15:35
May 31, 2021
13.Cüz (s 242-260) 12.Yusuf suresi 53+ 13.Rad suresi 14.İbrahim suresi Hasan Basri Çantay KHMK meali
Hasan Basri Çantay KHMK meali (13.Cüz) (s 242-260) 12. Yusuf suresi 53+ 13. Rad suresi 14. İbrahim suresi
01:10:56
May 31, 2021
14. CÜZ (sayfa 254-266) Hasan Basri Çantay KHMK (14.İbrahm suresi, 15. Hicr suresi, 16. Nahl suresi)
Hasan Basri Çantay KHMK meali. Kur'an 14. İbrahm suresi, 15. Hicr suresi, 16.Nahl suresi
01:13:47
May 30, 2021
15. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an
17.İsra suresi 18.Kehf suresi
01:06:29
May 30, 2021
16. CÜZ (sayfa 310-320) Kehf, Meryem suresi Taha (Ta-Ha) suresi
16. CÜZ (sayfa 310-320) Kehf, Meryem suresi Taha (Ta-Ha) suresi
01:00:50
May 30, 2021
17. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali sayfa 321 340. 21. Enbiya suresi 22 Hacc suresi
Kur'an Hakim Meal-i Kerim. Hasan Basri Çantay meali
47:25
May 29, 2021
18. CÜZ Hasan Basri Çantay KHMK meali (sayfa 341-360) 23. MÜMİNUN 24. Nur 25. Furkan sureleri
Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim; 23. Müminun suresi 24. Nur suresi 25.Furkan suresi + 20 ayete kadar.
01:12:03
May 29, 2021
19. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK 361-380 25 Furkan suresi 20+ 26.Şuara suresi 366 27. NEML suresi +55
19. Cüz 361-380 25 Furkan suresi 20+ 26.Şuara suresi 366 27. NEML suresi +55
01:11:22
May 28, 2021
20. Cüz Hasan Basri Çantay meali (KHMK meali)
NEML suresi 55 + son, KASAS suresi, Ankebut 1-55
54:04
May 26, 2021
21.Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali
29. Ankebut suresi 46 dan 30. RUM Suresi, 31 Lokman suresi, 32.Secde suresi, 33. AHZAB suresi 30,
01:20:31
May 25, 2021
23. Cüz Hasan Basri Çantay meali KHMK Yasin Saffat Sad Zümer
Yasin suresi 27, Saffat suresi, Saf suresi, Zümer suresi 1-31
01:14:50
May 25, 2021
22. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali Kur'an.
AHZAB suresi (30-son), Sebe suresi, Fatır suresi, Yasin suresi (1-27)
52:28
May 25, 2021
24. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali
39. Zümer suresi s 461 ayet 31 den son 40. MÜMİN suresi s466 41.FUSSİLET suresi 46.ayete kadar s. 476
41:08
May 24, 2021
25. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali KHMK
Casiye 1-32
01:18:53
May 23, 2021
26.Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali
48.Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51.Zariyat
01:10:54
May 23, 2021
27. Cüz KHMK Hasan Basri Çantay meali
51 Zariyat 31-60 52.TUR , 53.NECM 54.KAMER 55. RAHMAN 56.VAKIA 57.HADİD
47:27
May 21, 2021
Cum'a günü ve cuma gecesi duaları ve yapılacaklar
Cuma günü ve gecesinin fazileti nedir?Cuma günü ve gecesi ile ilgili hadisler, cuma günü ve gecesi yapılacak dua ve ibadetler
40:22
May 21, 2021
28.Cüz (Kad semiallahu cüzü) Hasan Basri Çantay KHMK meali
MÜCADELE HAŞR MÜMTEHİNE SAFF CUMA MÜNAFİKUN TEGABÜN TALAK TAHRİM
55:12
May 19, 2021
Akifname - Hasan Basri Çantay
Nurettin Topçu takdimi
14:05
May 16, 2021
30. Cüz (Amme cüzü) Hasan Basri Çantay KHMK meali
78. Nebe (Amme) suresi 79.
01:16:54
May 15, 2021
29. Cüz Hasan Basri Çantay KHMK meali sayfa 561
Hasan Basri çantay'ın Kur'an meali Kerim isimli tefsirli mealidir.
01:05:05
May 13, 2021
Tahmidiye
Tüm mahlukatı niyet edip onlar namına da tahmidde bulunma.
18:54
May 12, 2021
30 Cüz'ün TAMAMI: Hasan Basri Çantay meali (Kur'an-ı Hakim Meal-i Kerim) .
Bu meal birçok tefsir kaynağının ve bunlar arasında Celaleyn Nesefi Beyzavi Razi Hazin Zemahşeri gibi pek çok ünlü klasik tefsircinin açıklamalarını da içine alan ayetlerin nüzul sebeplerini bildiren sahih hadislerle ayetlere açıklık getiren özet bir tefsirdir. Diğer Kur'an meallerine kaynaklık eden Hasan Basri Çantay'ın bu meal bir şaheserdir. Celaleyn tefsirini Arapçasından takip edenler, bu mealin Celaleyn tefsirinin tercümesi gibi olduğu zehabına kapılırlar. Oysa Üstad modern açıklamalar ve metaforlar da tefsirine eklemiştir. Ama özetle bu tefsire efsane olan Celaleyn tefsirinin modern bilimle meczedilmiş Türkçe versiyonu denebilir. Allah kendisinden razı olsun.
28:36:00
May 12, 2021
NUSRET VE GALEBE AYETLERİ (Kur'an dan)
kur'an-ı kerim'deki Nusret ve galiba ayetlerinin yardım talepli mağluplar için okunması ve sonunda Allah yetişir ayetleri ile yapılan dua . Çok etkili dualar.
29:06
May 9, 2021
20. Cüz s Neml
Sayfa 381 384 Neml suresi ayet 56- 93 Kasas Suresi s384
10:35
May 8, 2021
21. Cüz HDKD Sadece Mealin Orijinali Okuyan: Eyup Sabri Kartal
Ankebut Suresi Rum Suresi Lokman Suresi Secde suresi Ahzap Suresi sayfa 401 420 orijinal "Elmalı meali Hak Dini Kur'an Dili" adlı Muhammed Hamdi Yazır'ın orijinal tefsirinden sadece meal metnin ayet okumadan okunması.
47:24
May 5, 2021
22. Cüz HDKD Orijinal meali
Sureler: Ahzab Yasin . Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an dili tefsiri nin orjinal meali. Okuyan: Eyüp Kartal
59:30
May 4, 2021
23.Cüz HDKD orijinal elmalı meali
Yasin Zümer saf saffat sureleri
58:53
May 4, 2021
24.Cüz HDKD Orijinal Meali
Hak dini Kur'an Dili isimli merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsiri nin orijinali Mümin zuhruf fussilet sureleri
01:09:59
May 3, 2021
Cevşen-ül Kebir (Büyük Kalkan) Duası Sureler Evrad-ı Kudsiye
Cevşen-i Kebir Duası (Arapça: دعاء الجوشن الكبير); Peygamber Efendimizden (s.a.a) nakledilen ve yüz bölümde, Allah’ın 1001 isim ve sıfatını içeren duadır. Bu duayı Cebrail (a.s) Allah Resulüne (s.a.a) öğretmiştir.  Bu münacaat 100 segmentten oluşur , her bir segmentinde Allah'ın 10 mubarek ismi bulunur ve onunla "YA!" diye nida edilir. her segmentte 10 ismi esmaul husna , 100 segmentte 1000 esmaul husna ya ulaşır. Başındaki besmeleyle Allah’ın 1001 isim ve sıfatını içeren muazzam bir duadır Rivayetlere binaen bu duayı okumanın faziletleri şunlardır: Her kim evden çıkarken bu duayı okursa, Allah-u Teala onu korur ve çok sevap verir. Kim bu duayı kefenine yazarsa, kabir azabından korunur. Her kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa, Allah-u Teala ona Kadir gecesini kavramayı nasip eder. Birisi bu duayı Ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teala cesedini cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vadeder; onu günahkârlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah'ın emanında olur.[6]
04:34:01
May 2, 2021
25. cüz HDKD meal okuma düz ESK Hak Dini Kur'an dili meali orjinali
Kur'an-ı Kerim'de 25 cüzün meali. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an dili adlı eserinin original mealinin takdimidir.
51:41
May 1, 2021
26. Cüz HDKD orijinal elmalı meali
Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın efsane tefsiri Hak Dini Kur'an dili nin orjinal mealinin aruzlu bir şekilde sunumu casiye Ahkaf Muhammed fetih Hucurat Kaf zariyat sureleri
59:22
April 30, 2021
27. Cüz HDKD orijinal meali
.merhum Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an dili adlı tefsirindeki orijinal Elmalı mealinin podcastdır. zariyat suresi tur Suresi Fecr suresi Kamer Suresi Rahman suresi vakıa Suresi hadis sureleri vardır sayfa 519 540 arası
01:22:37
April 29, 2021
28. Cüz/HDKD/Orijinal Meal
.28. Cüz : 58. Mücadele 59. Haşr 60. Mynet 61. saff 62 Cuma 63 münafıkun 64 Teğabun 65 talak 66 Tahrim surelerinden oluşmaktadır
53:11
April 28, 2021
29.Cüz HDKD/MEAL
Mülk Tebareke, müddessir, müzzemmil, insan , kıyame, abese,
01:14:48
April 28, 2021
12.Cüz Kıraat (mealsiz) hud suresi
12.cüz
01:17:18
April 27, 2021
HDKD/MEAL
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın efsanevi Kur'an tefsiri Hak Dini Kur'an dili nin mealinin orijinal halinin tiyatral bu şekilde sunumu.
01:04:55
April 27, 2021
30.Cüz HDKD/MEAL
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an dili adlı efsanevi Kur'an tefsirinin orijinal meali opera tarzı okunmuştur. Okuyan : Eyüp Kartal
01:05:19
April 27, 2021
İftar duaları يا عظيم يا عظيم انت الهي لا إله غيرك
Bu duayı Çocuklarınıza öğretiniz Zira Allah bu dua ile dünya ahiret işlerinizi yoluna koyar. يا عظيم يا عظيم انت الهي لا إله غيرك اغفرلي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنوب العظيم الا العظيم.
03:55
April 26, 2021
Enbiya suresi HDKD orijinal meali
HDKD/Meal/ENBİYA suresi
01:41:40
April 25, 2021
Sabah namazı tesbihatı
.
17:12
April 23, 2021
İSTİAZE :Düşmanlara karşı Tuzaklara karşı okunacak.
İSTİAZE :Düşmanlara karşı Tuzaklara karşı okunacak
15:21
April 21, 2021
İSTİAZELER Cafer-i Sadık'tan rivayet olunan haftalık istize yani sığınmalar
İSTİAZELER Cafer-i Sadık'tan rivayet olunan haftalık istizeler yani sığınma talepleri 1. Afatlara karşı hastalıklara karşı korunmak için 2. Nazardan muhafaza ve şeytani heriflerin def'i için 3. Zalimlerin şerrinden korunmak hem cin şeytan büyücü lerlerine karşı 4. Tuzaklara karşı, Düşmana karşı, musibete karşı İSTİAZELER, 5. Habis ruhlu heriflere karşı Ani gelebilecek belalara da. 6. İnsanların darlaması, gönül darlığı, hastalık için İSTİAZE, 7. Heybet, nusret, makbuliyet, emniyet için lütuflara mazhar olmak için,nazardan korunmak için VİRDİN hitamı
29:37
April 20, 2021
5. Cüz(Hatim Meal Tefsir HDKD) Okuyan ES Kartal
5. Cüz(Hatim Meal Tefsiri HDKD)
19:28
April 18, 2021
HDKD Tefsiri Orijinal metni
Elmalı Tefsiri - Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri . Ayetlerin orijinali ve mealinin ritmik okunması.
04:43:15
April 16, 2021
Hatim-i Ramazan
4 Hizip olarak eklendi.
19:27:06
April 14, 2021
Nas suresi (HDKD Meal ve Orijinal tefsiri)
Nas suresi HDKD Orijinal tefsiri ve meali. Okuyan: Eyup Kartal
01:00:00
April 11, 2021
Nas suresi (Aruzlu orijinal Meal Tefsir Eyup Sabri Kartal okuması) podcastıdır.
Nas suresi episodu olup ; orijinal elmalı tefsiri sadeleştirilmiş tefsiri ve meali Kur'an tilaveti segmentlerinden oluşan bir podcastlar episodudur.
01:04:31
April 11, 2021
Ezkar Dua Tesbihat
Sabah akşam tesbihatı duaları
01:02:02
April 10, 2021
HDKD: Yasin suresi ve orijinal elmalı meali
Hak Dini Kur'an Dili Meal ve Tefsiri 1.Orijinal meali. 2. Teğannili meal okuma 3. Orijinal tefsiri 4. Sadeleştirilmiş tefsiri 5. Sadeleştirlmiş meali.
47:46
April 8, 2021
Furkan suresi 61-67 Kıraat: M. İsmail. Meal: Elmalı Hamdi Yazır orijinal meali. Eyup Kartal teganni
Kur'an Quran ; Furkan suresi ; 61-67 ayetler Kıraat: M. İsmail. Meal: Elmalı Hamdi Yazır orijinal meali. Eyup Kartal tegannili okuma
01:15:41
April 8, 2021
HDKD Meali Dücane Cündioğlu Önsözü
Merhum Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin efsanevi tefsiri Hak Dini Kur'an dilinin spotify'da podcast halinde sunumudur
14:18
April 8, 2021
SAFAHAT Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
09:21
April 7, 2021
HDKD Meal Aruzlu (Orijinal mealinin Eyüp Kartal tarafından aruz ile okuma denemesi}
Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin orijinal mealinin Eyüp Kartal tarafından aruz ile okuma denemesi
00:52
April 6, 2021