Skip to main content
Festival XcamP

Festival XcamP

By Festival XcamP
Na XcamPovém kanále Vám přinášíme přednášky a semináře z letního festivalu XcamP ve Smilovicích.
Where to listen
Amazon Music Logo

Amazon Music

Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Nakládání s časem a Boží milost - Štěpán Rucki
Seminář V současné době je čas považován za prostředek či zdroj, jehož využití musí být efektivní a měřitelné. Tento seminář však nebude manažerským školením o správném nakládání s časem. Na problematiku chceme pohledět z biblické perspektivy. Seznámíme se s hlavními principy nakládání s časem: 1) umění počítat dny, 2) správné načasování, 3) potřeba neznamená výzvu. Kromě jiného budeme mluvit i tom, jak se ve svém životě obrazně řečeno vyhnout nákladním vlakům, které táhnou vagóny plné nesplněných přání. A také o dobrém správcovství času, který nám byl svěřen.
36:19
July 31, 2022
Jak vyšlechtit člověka - Jiří Holý
Seminář „Někteří historici říkali, že 20. století začalo, když se zjistilo, že lidé pocházejí z opic. A někteří lidé říkali, že pocházejí z opic méně než jiní lidé, protože více pokročili ve vývoji.“ (citace z filmu Eugéniové režiséra Pavla Štingla). Když se v 19. století začaly šířit myšlenky evoluční teorie, vzápětí na ně navázala snaha lidstvo šlechtit. Tím se začala zabývat pseudověda s názvem eugenika – a zdálo se, že bude vynálezem převratnějším, než byl vynález kola. Cílem tzv. „pozitivní“ eugeniky bylo, aby lidí s požadovanými vlastnostmi měli dětí více, cílem tzv. „negativní“ eugeniky bylo, aby lidé s nežádoucími vlastnostmi měli dětí méně či žádné. Pod vlivem eugeniky začaly západní státy přijímat sterilizační zákony (sterilizace = umělé vyvolání neplodnosti) a rozvinuly se ideologie, které stály za hromadným zabíjením a utrpením v dalších stoletích. A jak to vidí Pán Bůh? Jakého člověka si přeje On? A jaké by měl mít (či nemít) takový člověk děti? Pojďme si na tyto (i případné jiné) otázky odpovědět během semináře!
40:53
July 31, 2022
Módní doplňky a trendy víry, aneb chceš být „in“ či „out“, nebo „to“ nazveš pravým jménem? - Aleš Hejlek
Seminář I v biblickém učení bývají různé důrazy. Vlastně, záleží dneska v „postfaktické době“ ještě na nějakém křesťanském-biblickém učení? Některé pojmy mohou být nesprávně vykládány, různé důrazy vznikají nesprávnou interpretací Božího Slova, nebo nepatřičně zdůrazněny, a tak se mohou víceméně mýlit, něco přehnat, něco přidat, něco ubrat, něco nevědomky či záměrně opomenout. Chtěl bych se věnovat několika módním vlnám posledního období jako je například „odsuzování“, tolerance, vztah k nepřátelům, vývody různých křesťanských psychologických směrů, křesťanský populismus… Ale zmínil bych se okrajově i o módě tetování a křesťanství. Nedělám si nároky na správnou biblickou interpretaci, chtěl bych Vám předložit několik vln a vlnek módních témat a mohu říci i svůj názor. Nemusíte vůbec se mnou souhlasit a bude dobré, když to nahlas řeknete. Nebojte se, s pomocí Boží bych byl rád zcela neutrálně-naddenominační, nemám přeci patent na rozum. Zvu Vás na rozhovor.
01:18:31
July 31, 2022
Je těžší anebo naopak lehčí pro křesťana odpouštět? Aneb ne/smíření a ne/důvěra. - Aleš Hejlek
Seminář Jaké jsou Boží biblické principy, které se týkají odpuštění – ve vztahu Bůh-člověk a mezi bližními? A má odpuštění-neodpuštění, smíření-nesmíření vůbec nějaké důsledky – duševní (psychické), duchovní? Neotřelé a komplexnější pohledy na to, co odpuštění je a co není. Několik pohledů do „psychologických směrů“ týkajících se odpuštění. Kdo ubližuje, zraňuje a kdo je postižený? Druhy konfliktů, které může uzdravit odpuštění. Základní mýty a omyly, které se týkají interpretace odpuštění a smíření. Z příkladů některých křesťanských psychologických poradců (vystudovaných psychologů…). Má osobní mnohaletá zkušenost – zkušenosti v boji o „odpouštění“ v osobní, sborové i církevní rovině s řadou ilustračních příkladů. Dovoluji si Vás pozvat k tomuto intimnímu, a přitom vysoce závažnému tématu, který může mít v životě člověka-křesťana závažné negativní, a naopak vysoce upokojující a radostné průvodní znaky.
01:08:33
July 31, 2022
Mýty o pornu - Pete Lupton
Seminář Už jste někdy slyšeli věty ve stylu: „Sledování pornografie vám pomůže zlepšit váš sexuální život.“ „Teď se dívám, protože nikoho nemám, ale až si najdu partnerku, přestanu.“ „Sledováním porna přece nikomu neubližuju.“? S podobnými výroky se setkáváme poměrně často. Lidé jim věří, aniž by se nad nimi zamysleli hlouběji. A tak bude cílem tohoto semináře si tyto mýty o pornu (a ještě další) rozebrat a podívat se, jak tomu je ve skutečnosti.
50:21
July 31, 2022
Korán a Bible - Vítězslav Šťastný
Seminář Na tomto semináři společně otevřeme Bibli a Korán. Nebudeme se zabývat politikou, ale duchovní stránkou věci. Půjdeme přímo k pramenům a budeme hledat odpovědi na otázky, jako například: Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha? Co má společného Bible a Korán? Je islám náboženství války, zatímco křesťanství náboženství míru? Co učí Korán o Ježíši? Může křesťan najít v Koránu něco poučného? …a další otázky.
01:16:10
July 31, 2022
Přísloví – nejpraktičtější kniha Bible - Vítězslav Šťastný
Seminář Kdybych mohl vybrat jednu biblickou knihu, kterou by si měl povinně přečíst každý mladý člověk na prahu dospělosti, byla by to nejspíš kniha Přísloví. Tento koncentrát životní moudrosti pokrývá všechny oblasti lidského života – vztahy k opačnému pohlaví, manželství, práci, zábavu, přátelství, život v rodině, politiku, kariéru, výchovu dětí, finanční gramotnost, ale i víru a duchovní otázky. Kdo zná tuto knihu a řídí se jí, ušetří si mnoho bolesti a zdolá i překážky, na kterých si ostatní vylámou zuby.
52:06
July 31, 2022
A co děti, mají si kde hrát? - Jan Brtníček
Seminář Zabít čas, zabít nudu, odpočinout si od starostí všedního dne, a hlavně od té nudné a náročné školy. Podívat se do neznámých světů, možná na chvíli zapomenout na své problémy, strávit čas se svými kamarády. Důvodů pro hraní her je nespočet. Hry na pár minut, i na celou noc, časově téměř nekonečná zábava. Byznys, ve kterém se točí miliardy. Jak by k tomu všemu měl přistupovat křesťan? Jsou hry zakázaným ovocem, nebo jen neškodnou kratochvílí? Na to se pokusíme společně odpovědět během semináře „A co děti, mají si kde hrát?“. Těšit se na vás bude Jan Brtníček, který na téma videoher napsal svou diplomovou práci, sám hry hrál a občas si ještě zahraje.
57:01
July 31, 2022
Zasloužíš si Boží lásku! Opravdu? - Marek Londzin (v polském jazyce)
Seminář Často dnes slyšíme: Bůh je láska a chce všechny spasit. Bůh je láska a všechny miluje. Bůh je láska a v té lásce se mohu cítit svobodný. Ano, to je pravda, ale Boží Slovo Boží lásku konkretizuje. Boží láska je bezpodmínečná, ale je třeba mého rozhodnutí, abych ji mohl přijmout. Boží láska miluje hříšníka, ale netoleruje můj hřích. Boží láska je velká, ale není slepá. Nenabízíme dnes náhodou jako církev „lacinou lásku“? Co to znamená v kontextu Božího Slova? Zkusíme si na to odpovědět. (Seminář bude v polštině a nebude tlumočen.)
44:42
July 31, 2022
Už nejsem děcko! Važně?! (Jak poznat kde jsem v duchovním růstu? - Boleslav Taska
Seminář Žijeme ve společnosti a v době, kdy jsme svědky fenoménu kultu věčného mládí. Mladé lidi nijak obzvlášť neláká dospět. Dnes je v kurzu životní styl užívání si. Mamahotel je oblíbený typ ubytování množství mladých lidí a jejich kalendář se jim marně snaží naznačit, že už je čas dospět a postavit se na vlastní nohy. Málokdo touží dosáhnout zralosti, přijmout zodpovědnosti a závazky. Jak je to, ale v duchovním životě dnešní mladé generace? Jak poznám, zda jsem duchovně dětinský, nezralý nebo naopak zdravě rostu? Jak můžu směřovat k duchovní dospělosti a zralosti? A proč bych se měl o to vůbec snažit? Protiřečí si Bible, když nám Ježíš říká, že máme být jako děti, a na jiném místě nás vyzývá k tomu abychom byli duchovně dospělí? Tento seminář je pro ty, kdo touží směřovat k duchovní zralosti a chtějí odložit duchovní plenky.
57:20
July 31, 2022
Jistota vzácná anebo jak je to s jistotou spasení - Jiří Niemiec
Seminář „Když se řekne VZÁCNOST, tak si obvykle představíme něco, co má velkou cenu, ale zároveň čeho je málo a nedostane se na všechny: nějaký šperk, auto z limitované série, druh brouka, který už skoro vymřel. Mohou to být ale i zdánlivě obyčejné věci: voda v období sucha, zdraví v období nemoci nebo mír v období války. Jistota spasení je vzácnost, ale ne proto, že by byla jen pro několik málo vyvolených. Naopak. Je to dar, kterým chce Bůh Otec požehnat každé své dítě. Jak mohu získat tuto jistotu? A není to troufalost mluvit o jistotě spasení, když nevíme, co bude?  Co když mám pochybnosti v této otázce a jak s tím mám bojovat? A mohu přijít o spasení? Pokud máte tyto (a podobné) otázky, tak přijďte, budeme na ně společně hledat odpovědi v Bibli.
01:00:15
July 31, 2022
Single v církvi - Václav Andrš
Seminář Jakým způsobem mluví Bible o tom být single a ještě k tomu být single v církvi? Jak můžu fungovat v církvi, která je plná rodin s dětmi a necítit se jako druhořadý člen? Co když single být nechci, ale nedaří se mi najít partnera? Jak můžu správně využít tohle období života?
40:03
July 31, 2022
Co Bible (ne)říká o homosexualitě? - Václav Chumchal
Seminář Muži jsou muži. Ženy jsou ženy. Muž se nemůže stát ženou. Žena se nemůže stát mužem. Manželství je svazek mezi mužem a ženou. Tato tvrzení byla po tisíce let samozřejmými pravdami, teprve v posledních několika desetiletích se stala „nenávistnými“ nebo „bigotními“. Satan se pokouší obrátit Boží stvoření vzhůru nohama. Nemělo by nás překvapovat, když světští lidé padnou do této pasti a zcela odmítnou pravdu, ale zarážející je, že lidé, kteří si říkají křesťané, bez okolků přijímají tyto lži nepřítele. Odmítání pravdy ze strany křesťanů způsobuje, že ti z nás, kteří jsou zakotveni v Boží pravdě, jsou často frustrovaní, když se snaží efektivně komunikovat a prodírat se horou protivníkových lží. To je to, co nepřítel chce, a my musíme bojovat proti nutkání mlčet. Pokud křesťané popírají Boží pravdu, i když ji mají přímo před očima, máme velký problém a musíme rychle změnit směr. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je mluvit o pravdě hlasitě, odvážně a často. V našem semináři se podíváme do Bible na téma sodomie neboli homosexuality a uvidíme, že Boží slovo vykresluje tyto praktiky ani ne tak v duhových pestrobarevných barvách, jak by nám chtěla vemluvit určitá část dnešní společnosti, ale velice černobíle.
01:09:08
July 31, 2022
Ženy slouží ženám - Klára Steigerová
Seminář Téma „Ženy slouží ženám“ je nevyčerpatelné. Soustředíme se na dva oddíly Písma, které jsou mým průvodcem celým křesťanským životem: verše Římanům 8,28-30 a Žalm 139.
01:06:60
July 31, 2022
Naděje pro bojující s úzkostí nebo depresí - Jitka Tobolová
Seminář V poslední době jsou v médiích často skloňované psychické problémy v dospívání. Slyšíme, že úzkostí a depresí mezi mladými velmi rychle přibývá. Týká se to i křesťanů? Je to nemoc, hřích, slabost? Jak se v tom všem zorientovat? Jak pomoci sobě nebo ostatním? Má Bible odpověď i na tyto citlivé otázky?
01:13:48
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než změna názoru
Martin Piętak XcamP 2022
37:41
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než spiritualita, věda a umění
Martin Piętak XcamP 2022
43:26
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než klub zdravé výživy
Martin Piętak XcamP 2022
42:33
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než náboženství a charita
Martin Piętak XcamP 2022
46:53
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než štěstí
Martin Piętak XcamP 2022
46:13
July 31, 2022
Evangelizace - Víc než vzpomínky
Martin Piętak XcamP 2022
47:24
July 31, 2022
Přednáška - To si nezasloužíš
To si nezasloužíš Pavel Steiger XcamP 2022
01:02:11
July 30, 2022
Přednáška - Víc si nezasloužíš
Víc si nezasloužíš Pavel Steiger XcamP 2022
01:00:52
July 30, 2022
XcamP 2022 - Bohoslužby
Nespravedlivý Bůh? Matouš 20:1-15 Ondrej Kolárovský XcamP 2022
24:56
July 30, 2022