Skip to main content
Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

By Christian Lomsdalen
Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på human.no og besøk podkasten på frokostkaffen.no.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

FK07: Studenthumanisten om kjærlighet og vennskap
Hva er det som opptar studentene og unge voksne i dag? Hva er det som de tar kontakt med studenthumanisten om? Hva tenker de om kjærlighet, vennskap, og relasjoner? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Else Werring. Hun er studenthumanist i Oslo for Human-Etisk Forbund. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/635111514454263 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
26:31
May 05, 2022
FK06: Tett på krigens konsekvenser
Krigen i Ukraina har forandret situasjonen i Europa dramatisk og har skapt en flyktningsituasjon det er lenge siden vi har sett maken til. I Norge har det nå kommet en stor mengde flyktninger, men majoriteten kommer naturlig nok til nabolandene. I denne utgaven av Frokostkaffen skal Nina Sankari, nestleder i den polske humanistorganisasjonen Kazimierz Lyszczynski Foundation, snakke med leder av Human-Etisk forbund Christian Lomsdalen om situasjonen de står i. Etter at krigen brøt ut, har de organisert husly, mat og omsorg for sine ukrainske naboer på flukt. Nettsiden til Kazimierz Lyszczynski Foundation: https://lyszczynski.com.pl/ Informasjon om Humanists Across Borders: https://lyszczynski.com.pl/index.php/en/2022/03/01/humanists-across-borders-for-ukraine/  Human-Etisk Forbund har støttet arbeidet til våre polske kolleger med 100.000 kr. Ønsker du også å bidra? Vipps valgfritt beløp til 2377, merk med Ukraina. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/397610372201542/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
48:08
April 08, 2022
FK05: Livssyns-Norge fra en skeiv synsvinkel
Hvordan ser det norske livssynsmangfoldet ut og endringene i det hvis vi ser det fra Foreningens FRIs perspektiv? Det er 50 år siden det ble lovliggjort for menn å ha sex med menn i Norge, hva har det betydd? Har dette endret livssyns-Norge? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Inge Alexander Gjestvang. Han er leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/508238304065606 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
28:32
March 30, 2022
FK04: Menneskerettigheter i dag
Hvordan er forholdene for menneskerettigheter i verden i dag? Hvilke situasjoner bør vi være obs på og hvilke problemstillinger ser vi? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jostein Kobbeltvedt. Han er daglig leder ved Raftostiftelsen. Raftostiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter gjennom Raftoprisen, styrke menneskerettighetsforsvareres arbeid og undervise i demokrati og menneskerettigheter. Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
28:48
March 16, 2022
Bonusepisode 1: Hva betyr det å ha et religiøst og et ikke-religiøst livssyn i dagens samfunn?
Hva betyr det egentlig for oss som troende og ikke-troende å ha et livssyn? I januar arrangerte Human-Etisk Forbund Hordaland og Norges Kristelige Studentforbund et arrangement for å snakke om dette på Litteraturhuset i Bergen. I panelet satt jeg og Norges kristelige studentforbunds leder, EIlif Tanberg.  Opptaket er kuttet av før det kommer spørsmål fra salen, siden de ikke var informert om opptaket. Om dere er interessert i å lese mer om Norges Kristelige Studentforbund finner dere dem her: https://forbundet.no/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
39:28
March 09, 2022
FK03: Reisende i vigsel og gravferd
Hvordan er det å være vigsler og gravferdstaler i Human-Etisk Forbund, og hva opplever man når man har dette vervet? Hva tenker man på når man skal møte brudeparet for første gang eller man skal bistå noen når noen har død? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Erik Andal Hofsten. Han er regionlagsleder i Human-Etisk Forbund Telemark og er både vigsler og gravferdstaler. Vi tar en prat om denne viktige siden ved Human-Etisk Forbunds møte med medlemmer og omverdenen Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
25:20
March 02, 2022
FK02: Sykehushumanisten
Hvordan er det å være sykehumanist? Hva gjør man egentlig i jobben? Hvordan er møtet med pasientene og familiene? Hvilke eksistensielle spørsmål lurer? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Emil Faugli. Han er ny sykehushumanist på Universitetssykehuset i Nord-Norge, og vi snakker sammen om den jobben han er i gang med der. Du finner et intervju med Emil her: https://www.pingvinavisa.no/tett-pa-livet-sykehushumanisten-er-pa-plass/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
24:24
February 23, 2022
FK01: Livssynsfrihet, homofili og Finland
Hvor går grensene for livssynsfrihet og ytringsfrihet, og hva kan man egentlig kalle ulike befolkningsgrupper? Hva kan forsvares innenfor rammen av begrepet "klasssisk kristen lære"? Den finske politikeren Päivi Räsänen står i disse dager tiltalt for sine uttalelser om homofili og har fått mye oppmerksomhet i den kristne dagspressen. Det har vært mange støtteerklæringer i de samme avisene, men står egentlig Räsänen for en klassisk kristen lære? I et leserinnlegg har Jon Romuld Håversen kritisert nettopp fremstillingen og forsvaret av Räsänen. Håversen er Masterstudent i systematisk teologi, MF Vitenskapelige høyskole, og apologet for Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag). Leserinnlegget i Vårt Land finner du her: https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2022/01/29/rasanen-star-ikke-for-klassisk-kristen-laere/ I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jon Romuld Håversen med utgangspunktet i leserinnlegget. Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
29:13
February 16, 2022