Skip to main content
GentseCopcastFlikken

GentseCopcastFlikken

By ManuelFilip
Manuel (politiewoordvoerder met verdiende rust) en Filip (korpschef Gentse Politie) gaan samen in deze podcasts op weg om politiewerk positief toe te lichten bij de luisteraars in de overtuiging dat "wie elkaar (beter) kent, elkaar meer respecteert".
Uitleggen wat de politie doet, waarom en hoe en wat de uitdagingen zijn, vormen daarbij de leidraad.
Manuel zorgt voor de lach, Filip voor het ernstige.
Heb je interesse om bij de Gentse Politie te komen werken, stuur dan alvast een mail naar honderdprocentflik@police.belgium.eu.
Aflevering 5. "Klacht indienen tegen de politie". Een belangrijk recht, een kans om te verbeteren maar ook een belasting.
In deze aflevering gaan we in op de mogelijkheden om klacht in te dienen tegen de politie en leggen we de rollen uit van  DIT, Comité P, AIG en COC (en verduidelijken we deze afkortingen) . Ook schetsen we hoe het onderzoek naar een ernstige klacht verloopt en beklemtonen we de noodzaak om tijd te nemen om dit grondig te doen. Tot slot roepen we op om vooral aan elkaar vragen te stellen, naar elkaar te luisteren, uitleg te geven en te streven naar wederzijds begrip.
33:23
January 22, 2022
Aflevering 4. "Politiecontroles. De beste deal om wel te smullen van politiecontroles."
Wat mag je verwachten van een professionele politie die je controleert en wat mag de politie van jou verwachten? Een meer dan belangrijke vraag . Met deze podcast willen we vooral - met de bijzondere inbreng van twee Gentse jongeren - de kracht van het model "professioneel controleren" illustreren. Een model dat zich baseert op wat nodig is voor een goede relatie bevolking-politie en ontwikkeld werd door de Nederlandse Politie. De lokale politiekorpsen van Antwerpen, Mechelen, Brussel-Noord en Gent nemen het voortouw om dit ingang te laten vinden in gans de politie. En zoals elk model werkt het pas als mensen er echt positief mee aan slag gaan vanuit de werkelijkheid van het terrein en met wederzijds begrip voor de ratio en voor het emo. Het model omvat vier stappen : 1/selectie, 2/communicatie (geven van uitleg, luisteren etc.), 3/omgang/bejegening (hoe de interacties verlopen, hoe je bij irritaties, agressie etc. de situatie kan verbeteren etc?) , 4/(zelf)reflectie. Meerdere opleidingen en trainingen ondersteunen de goede uitvoering van deze stappen maar elke situatie op het terrein, elke interactie tussen mensen,  is uiteraard specifiek. De insteken van Fedi en Ensar zijn een bevestiging dat enerzijds tijdens een ontmoeting enkelen (enkele jongeren, enkele politiemensen) het  kunnen vertroebelen/verpesten voor velen, maar dat anderzijds wederzijds begrip en kennis en luisteren zal leiden tot wederzijds respect (een basiswaarde voor elke mens).  Opleidingen  en boeken te vinden onder de noemer "verbindende communicatie" en/of "geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg)" vormen alvast een goede aanvulling voor iedereen die gewild of ongewild in communicatie/in interactie gaat met elkaar.
28:38
November 05, 2021
Aflevering 3 : "Slachtoffers. Hoe we zorgen voor slachtoffers met emo-food. Ditmaal met speciale gasten die aanschuiven aan tafel."
Als (Gentse) politie is het onze taak en onze keuze om super ons best te doen voor slachtoffers. Hun leed kunnen we niet wegnemen maar de goede manier waarop we hen opvangen, troosten en begeleiden naar hulp kan zeker helpen. Dat is een taak van iedere medewerker van de Gentse politie. Bovendien is slachtofferbejegening één van de zeven basisfunctionaliteiten van politie. Zeker de moeite dus om er even over te praten. En onze speciale gasten zijn onze medewerkers Filip Cauwelier (schrijver van het boek "De slechtnieuwsbrenger" - Uitgeverij Lannoo) en onze eerste Nederlandstalige politionele zorghond met super begeleider Evi. En graag geven we de  volgende linken aan alle slachtoffers en begeleiders  (https://socialekaartvangent.be/ en https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/u_bent_slachtoffer). Ook geven we ter info nog een zeer interessante website  voor slachtoffers, die ook op het attest van klachtneerlegging staat vermeld  https://www.slachtofferzorg.be/  (slachtofferzorg is de koepelterm voor slachtofferbejegening, slachtofferhulp en slachtofferonthaal
36:22
October 20, 2021
Aflevering 2 - “Rekruteren. Kogelvis klaarmaken. Start2flik” Duizenden flikken nodig om de bevolking te dienen!!!
In deze podcast roepen we je op om te komen werken bij de politie (liefst bij de Gentse flikken) en geven we je een beetje inzicht in hoe je je best voorbereidt. De vergelijking met kogelvis (of het lieve rivierbiggetje) werd gekozen omdat het een lekker gerecht is maar niet zonder gevaar.  Anders gezegd, we hebben kandidaat flikken nodig  die ons spannend beroep ook graag willen doen en vooral ook willen bijdragen tot een goede maatschappij. We verwijzen o.a. naar een begeleiding door Randstad van de geïntegreerde politie inzake employer branding, naar inzichten in je eigen kernkwaliteiten (Daniel Ofman) en inzichten in  je eigen ikigai. Bij interesse voor de Gentse flikken kan je een mail sturen naar start2flik@police.belgium.eu en helpen we je verder. De beste informatie m.b.t. de procedures tot aanwerving vind je op www.jobpol.be.
33:51
September 28, 2021
Aflevering 1 : "Jongeren. Het lievelingsgerecht van jongeren vergezeld van een vernieuwd autoritair politie-sausje"
In deze aflevering hebben we het over een vernieuwde relatie jongeren en politie en hoe je daar concreet en positief kan aan werken. Een google opzoeking "nieuwe autoriteit - Haim Omer" is nuttig als je meer wil weten over de relatie jongeren en volwassenen. Heb je of kreeg je door te luisteren interesse om bij de Gentse Politie te komen werken, stuur dan een mail naar honderdprocentflik@police.belgium.eu
36:29
September 23, 2021