Skip to main content
ایران باستان.

ایران باستان.

By Hamisa
ایران باستان و نیاکان ما ، ما را طلب می‌کنند ، به ندای آنان پاسخ دهیم.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

سخنانی که در مورد ایران باستان و تفکر آریایی زرتشتی بیان کردم.
بدلیل پایین آمدن سطح فرهنگی مردم عزیزم به جهت وجود شریعت اهریمنی اسلام ، لازم دونستم تا مطالبی را بیان کنم که در این پادکست می‌شنوید.
01:19:24
October 21, 2019