Tillväxtparadigmet

Tillväxtparadigmet

By Hannes Anagrius
Tillväxtparadigmet är en podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett hållbart samhälle.
Podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3:
steg3bloggen.wordpress.com/
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
PodBean Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
16. Suveräna pengar - ett hållbart bank- och penningsystem
I denna andra del om banker och pengar fortsätter jag samtalet med Samuel Kazen Orefur.  Nu snackar vi lösningar - hur ett hållbart penningsystem skulle se ut. Vi går igenom reformen "sovereign money" som får allt större uppmärksamhet i världen. Jag tar även upp hur detta system hjälper oss att göra ekonomin oberoende av tillväxt. I introt pratar jag också om USA:s nya depression - där större ekonomi inte alltid är bättre. 
33:45
August 4, 2020
15. Hur skapas pengar?
Svaret på frågan förvånar många och behöver sin förklaring. Kan privata banker verkligen trolla fram pengar från intet? Vad består digitala pengar av? Detta avsnitt gästas av Samuel Kazen Orefur från organisationen Positiva Pengar. Vi går så pedagogiskt och grundligt vi kan igenom bank- och penningsystemet och alla problem detta system skapar i samhället - från finanskriser till ojämlikhet. I nästa avsnitt kommer vi in på lösningar.
1:02:10
August 4, 2020
14. Is poverty actually decreasing? - extra summary
The dominating story about global development and globalisation is a very bright one. In this narrative extreme poverty has been halved and people everywhere are living better lives. But is this completely true? Here I summarise some important arguments from the book The Divide, by Jason Hickel.  There are other ways of measuring income poverty which makes the results look much worse. And are the positive trends really thanks to economic growth, "free trade" and globalisation? Where does poverty actually come from?
22:36
July 8, 2020
13. The power over food and land - perspectives from Global South
In this episode (in English) we meet Gloria Jimwaga, policy advisor on food- and land rights, in the NGO Afrikagrupperna - which is cooperating with grassroots organisations in Sub-Sahara-Africa. We are talking about food sovereignty, land grabbing and the modernistic ideology of development, from the perspectives of small scale farmers and communities in Africa.   In the intro I'm also analyzing parts of Greta Thunbergs summer talk. 
1:15:59
July 8, 2020
12. Teknikfetischism
Detta är andra delen av samtalet med humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isacs. Vi går in på teknikens väsen. Sparade egentligen ångmaskinen arbetstid? Vem betalar för elbilarnas bilbatterier? Vi pratar också om medborgarjurys, värderingsövningar och jag tar i introt upp varför corona-krisen visar att tillväxtkritik inte är mindre relevant utan mer! 
46:01
May 17, 2020
11. Corona-special: Pandemi och krisberedskap
Mitt i pågående pandemi samtalar jag med Johan Landgren, författare och poddare som skrivit om oljans roll i världsekonomin och om krisberedskap. Vi pratar om framtiden i och med covid-19-pandemin, om Sveriges krisberedskap och lärdomar. Dessutom går vi igenom den ekonomiska krisen, åtgärderna och alternativa lösningar. 
1:20:49
April 9, 2020
10. Värde, globalisering och ojämnt utbyte
Humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isacs gästar detta avsnitt, som är första delen av tre om globalisering, handel och miljöorättvisa.  Vi svarar på frågor som: Hur ser mainstream ekonomisk teori på värde och hur man sett på detta historiskt? Hur leder detta synsätt till att miljö och globala utbytesrelationer döljs? Varför är det problematiskt att bara prissätta naturen för att spegla dess värde? Vad är världssystemanalys?  I introt pratar jag även om hur corona-pandemin och börsrasen visar på hur ekonomin måste designas om. 
1:01:49
March 20, 2020
9. Vad driver tillväxten?
Hur skapas ekonomiskt värde? Vad skapar BNP-tillväxt? Går det att skapa ekonomiskt tillväxt utan att använda mer och mer energi och material? Vad är rekyleffekter och hur viktiga är de? Hade Adam Smith och Karl Marx rätt om arbetsvärde? Så pedagogiskt vi kan försöker vi reda ut detta med hjälp av miljöforskaren och ekonomen Mikael Malmaeus.  
58:21
January 30, 2020
8. Planetärt nödläge, men det är inte kört - Nyårsavsnitt
I detta nyårsavsnitt utgår jag från miljöprofessor Johan Rockströms Vinterprat. Jag försöker navigera mellan pessimism och optimism i det planetära nödläge vi är i. Jag pratar om självförstärkande mekanismer, värderingar och möjligheter. Mycket pekar mot att en omställning till ett hållbarare samhälle kommer ske, men inte mycket på att det kommer gå tillräckligt snabbt. Men vi har ändå all anledning att satsa allt på en omställning!
36:34
January 23, 2020
7. Framtidsscenarier utan tillväxt
I detta avsnitt pratar jag med forskaren Eléonore Fauré om projektet "Bortom BNP-tillväxt" som utforskat fyra framtidsscenarier där människor lever goda liv inom planetens gränser, men utan BNP-tillväxt. Forskningsprojektet vill utmana oss att tänka förbi business as usual och föreställa oss andra möjliga hållbara samhällen. Jag pratar också om hur regeringens och EU:s nya klimatpolitik är fast i tillväxtparadigmet och om en av vägarna ut ur det. (Samtalet med Eléonore börjar efter 16:15 min) 
1:10:08
December 21, 2019
6. Climate justice comes out of the math
The outspoken air travel boycotting climate scientist Kevin Anderson is the guest of this first episode in English. We talk about the moral assumptions built into the climate scenarios and reliance on future technics of negative emissions. Kevin also shows the huge imbalances in emissions between rich and poor. Regardless of political views equity is needed to fight the climate crises - Kevin explains why. We also discuss solutions like the Green New Deal and rationing. 
1:05:55
December 3, 2019
5. Brutto-national-lycka
I det här avsnittet träffar vi Anna Rosengren, som grundat GNH Sweden. De vill sprida kunskap och dialog om Bruttonationallycka, ett holistiskt mått från Bhutan. Vi pratar om vad ett gott liv och ett hållbart samhälle är. I introt går jag också igenom hur det gått med regeringens egna nya mått på välstånd. 
52:22
December 2, 2019
4. Att mäta välfärd bortom BNP
Vad bör vi sträva efter i samhället? Hur kan man mäta välfärd? Det här avsnittet är det första av två om välfärdsmått. I detta avsnitt gästas vi av Sophie Gripenberg, hållbarhetsansvarig på Svenska Röda Korset, som har undersökt olika välfärdsmått ur ett socio-ekologiskt perspektiv. Dessutom ger jag klimatkompensering en hel del kritik. 
51:43
November 18, 2019
3. Grön tillväxt eller arbetstidsförkortning
Detta avsnitt gästas av Thomas Hahn - ekologisk ekonom, och Christer Sanne - författare och samhällsforskare. Vi reder ut grön tillväxt, frikoppling och rekyleffekten. Vi pratar också om varför tillväxten inte ger mer välfärd och diskuterar lösningar som arbetstidsförkortning och basinkomst. I introt tjatar jag lite mer om biobränslen då skogsindustrin försöker övertala oss att de räddar klimatet, när det är tvärtom. 
57:59
November 18, 2019
2. Acceleration eller klimatomställning
Detta avsnitt gästas av hållbarhetsprofilen Anders Wijkman och professor Staffan Laestadius. Vi pratar om vidden av en verklig klimatomställning och om "The Great Acceleration" . Vi frågor oss också om det alls är smart att prata om tillväxt... Jag går även snabbt igenom senaste IPCC-rapporten och gör upp med myten om biobränslen och skogsbruk som klimatlösningar. Bilder av: Boberger och Samuel Mann
47:40
September 9, 2019
1. Kriser energi och tårta
I första avsnittet av Tillväxtparadigmet gästas vi av Johan Landgren, författare till Olja för blåbär, som pratar om oljans roll i världsekonomin och hur tillväxt och energi är ihopkopplade. Jag berättar om varför vi bör ifrågasätta tillväxtparadigmet, om våra ekologiska kriser och om ett mer holistiskt sätt att se på ekonomi. 
1:06:49
July 18, 2019