Skip to main content
Tillväxtparadigmet

Tillväxtparadigmet

By Hannes Anagrius

Tillväxtparadigmet är en podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle.
Podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3.
Lär dig mer och läs vår blogg på:
www.tillvaxtparadigmet.se
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

PodBean Logo

PodBean

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

36. Systemskifte till en cirkulär ekonomi
36. Systemskifte till en cirkulär ekonomi
Isadora Wronski, f.d. Sverigechef och nu systemskiftes-strateg på Greenpeace är gäst i detta avsnitt, tillsammans med Carl Dalhammar som forskar om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Vilka reformer och styrmedel behövs för att skapa en ekonomi som hushåller istället för slösar med resurser och energi? Hur ska miljörörelsens förhålla sig till det ekonomiska systemet? Och hur gör vi ett hållbart ekonomiskt system till en attraktiv vision och engagerar människor för systemförändring? Det handlar sommarens sista poddavsnitt om. I introt reflekterar jag även lite utifrån Andreas Cervenkas senaste bok Girig-Sverige.  
01:24:48
July 01, 2022
35. Norrlands (ny)industrialisering – naturresurserna och energin
35. Norrlands (ny)industrialisering – naturresurserna och energin
I det här avsnittet samtalar jag med Arne Müller, frilansjournalist och författare till prisbelönta böcker om vad ”nyindustrialiseringen” av Norrland innebär, om gruvor och de naturrresurser som behövs till elbilarna. Utvecklingen i Norrland som idag benämns som Sveriges klimatomställning och regional utveckling – vem gynnar den? Vilka konflikter uppstår? Räcker naturresurserna, energin och elen till? Hur förändras bilden om vi för in det viktiga ordet "hushållning"? I introt pratar jag också om hur bortglömd energin till värme är i klimatdebatten och om en extremt energi- och resurseffektiv teknisk lösning – solvärme. Foto: Ord & Visor förlag
01:27:35
May 13, 2022
34. Klimatinvestera men håll koll på statsskulden
34. Klimatinvestera men håll koll på statsskulden
Vad är egentligen statsskuld? Har Modern Monetary Theory (MMT) missuppfattat penningsystemet? Vår tidigare gäst Lars Alaeus, grundare av Positiva Pengar och väl insatt i bank- och penningsystemet, reder ut makroekonomin och riktar stark kritik mot MMT. Tillämpat kan synsättet nämligen, enligt Lars, skapa kortsiktig populism, svårkontrollerad inflation, ökad privat skuldsättning och ett större beroende av tillväxt. Jag gör mitt bästa för att föra fram MMT-argumenten från boken Underskottsmyten och i introt kommenterar jag hur omvärlden reagerat på Ukraina-kriget, med bensin-subventioner, olje-bojkott och oligark-jakt. 
01:25:10
March 29, 2022
33. Statsskuld är ingen vanlig skuld (och pengar är inga verkliga resurser)
33. Statsskuld är ingen vanlig skuld (och pengar är inga verkliga resurser)
Här kommer två avsnitt om statens finansiella roll och om statsskuld. Ett nytt synsätt på makroekonomi växer sig starkare inom vänstern - Modern Monetary Theory (MMT). Gäst är Peo Hansen, professor i statsvetenskap och en tydlig förespråkare av denna teori. Enligt synsättet borde vi inte vara rädda för underskott, ökad statsskuld och inflation. Istället slopa finanspolitiska regler och gå med underskott för att kunna investera i klimatomställning och välfärd. Men vad har MMT för syn på tillväxt, miljö och vad händer egentligen när staten skuldsätter sig? I nästa avsnitt berättar Lars Alaeus om varför han menar att MMT är en tankefälla och ett stort misstag. 
01:35:21
February 17, 2022
32. Att rigga ekonomin för jämlikhet
32. Att rigga ekonomin för jämlikhet
I denna andra del om ojämlikhet, med gästerna Hanna Nelson och Lars Alaeus, pratar vi om lösningar. Vad behöver vi göra för att rigga skattesystem och internationella avtal så att de bidrar till minskade klyftor istället för ökade? Och hur kan vi både bryta vårt sjukliga beroende till bankerna, stabilisera finanssystemet och minska ojämlikheten genom att ändra på hur pengar skapas?
31:08
January 01, 2022
31. Den extrema ojämlikhetens orsaker
31. Den extrema ojämlikhetens orsaker
Ojämlikhet skapas automatiskt i vårt ekonomiska system. Gäster är Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige och Lars Aleaus, medgrundare till Positiva Pengar i Sverige och väl insatt i penning- och banksystemet. Vi går igenom allt ifrån skatter och skatteparadis till global handel och bostadspolitik. Hur pengar skapas och hur ekonomin är riggad verkar helt enkelt gynna de som äger tillgångar. Jag pratar också kort om 2021 års till viss del positiva men extremt kortsiktiga ekonomiska utveckling i USA. 
01:47:07
January 01, 2022
30. Ekonomisk demokrati
30. Ekonomisk demokrati
I det här avsnittet visionerar vi vidare utifrån en ekonomi utan vinstsyfte och utforskar vad det innebär att vi alla får vara med och styra ekonomin demokratiskt. Avsnittet gästat av Bo Herlin, förlagsredaktör och beteendevetare som författat en text om hur kooperativ med offentlig finansiering skulle kunna utgöra en demokratisk, jämlik och hållbar ekonomi.   I introt bemöter jag också några möjliga invändningar mot att fasa ut vinst ur ekonomin och visar hur effektivitet kan betyda olika saker beroende på om vi tittar på pengar eller verkliga resurser. 
01:18:18
December 11, 2021
29. An economy not for profit - part 2
29. An economy not for profit - part 2
This is the second part of the exciting conversation I had with Jennifer Hinton, where we were going into the crucial question how a transition to a not for profit economy – and a much more sustainable economy - can be made possible. I´m also talking a little about the climate negotiations and why it should have a totally different starting point to enable climate action. 
54:34
November 27, 2021
28. An economy not for profit - part 1
28. An economy not for profit - part 1
Dr Jennifer Hinton is researching the role of profit in the economy and is my guest in this and next episode (in English). By looking at existing Not for profit businesses, she is modelling how a not profit driven economy would function. It turns out that profit is a key driver of economic growth, inequality, market concentration and political capture. While Not for profit companies can focus on social goals with no need to constantly grow. 
01:05:41
October 23, 2021
27. Grön omställning är lätt!
27. Grön omställning är lätt!
Det här avsnittet gästas av journalisten och klimat-entrepenören Johan Ehrenberg och debattören och klimatanalytikern Max Jonsson. Vi pratar om hur mycket av det vi ser som utmaningar med en grön omställning har att göra med det rådande synsättet på ekonomi och vilka som har makten över ekonomin. Kan vi göra oss fria från dessa föreställningar, maktkoncentrationer eller kanske bygga upp det samhället vi vill se själva så kanske omställningen inte alls är svår och kostsam utan ganska enkel och ge många vinster. 
01:16:12
September 05, 2021
26. Enkel lycka eller masskonsumtion
26. Enkel lycka eller masskonsumtion
I det här avsnittet pratar jag med debattören Göran Håden, talesperson för En köpfri dag och en ivrig förespråkare av möjligheterna till lycka med ett enklare liv bortom konsumtionssamhället. Vi pratar om lyckoforskning, reklam, arbetslinjen och svårigheter/möjligheter med att förändra normer. I introt tar jag upp ett eventuellt paradigmskifte i globaliseringen och synen på globala allmänningar. 
01:30:02
July 06, 2021
25. Missförstånd i tillväxtdebatten
25. Missförstånd i tillväxtdebatten
Varför pratar vi ofta om varandra när det handlar om tillväxt och miljö? Det här avsnittet är ett live-samtal vi hade på Facebook med miljöforskaren och ekonomen Mikael Malmaeus som gäst, i samband med att vi släppte hemsidan tillvaxtparadigmet.se. Mikael har skrivit en rapport som reder ut begrepp och olika syn på tillväxt, samt varför det kan bli missförstånd. Vi kommer in på olika synsätt på ekonomi - både inom vänstern och högern - och föreställningar om hur ekonomi fungerar.  Sophie Gripenberg är även med i slutet av avsnittet där vi svarar på lyssnares frågor. Sophie kommer samordna arbetet med bloggen och hemsidan. 
48:25
May 18, 2021
24. Offra miljön för klimatet?
24. Offra miljön för klimatet?
Är miljörörelsen för kategoriskt emot vissa tekniska lösningar utan att lyssna på forskningen? Måste vi ibland offra natur för klimatomställningen? Ja, det tycker i alla fall gästen för detta avsnitt, den gröna liberala skribenten Elias Rosell. Vi pratar om GMO, kärnkraft, målkonflikter och jag relaterar det till tillväxtfrågan. I introt pratar jag om att minskade metanutsläpp kanske är vår enda chans att klara Parisavtalet. Och det har mer med livsstil än teknikomställning att göra, som jag ser det.  Bilden är ett montage, bild t.v. av Eric Ray https://tinyurl.com/dzdmzuct
01:35:57
May 18, 2021
23. Allmänningarnas romantik
23. Allmänningarnas romantik
Vad är det som ligger bakom slapp inställning till corona-rekommendationer, utfiskning, kärnvapenhot, låga löner och klimatkrisen? Jo, allmänningarnas tragedi – när alla tjänar på att ta av en resurs men ingen tjänar på att den överutnyttjas. Samtidigt kan vi med fler allmänningar skapa underbara gemenskaper för hållbar produktion och konsumtion som motverkar storföretags maktkoncentration. Det gäller bara att sköta allmänningarna rätt. Detta kortare avsnitt är utan gäst.  Bild av Rosa Bonheur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Chantilly,_Rosa_Bonheur,_sheeps_in_the_Pyrenees.JPG
35:29
April 11, 2021
22. Ekomodernism, Malthus eller Keynes?
22. Ekomodernism, Malthus eller Keynes?
I det här avsnittet pratar vi om kapitalism och socialism. Vi gästas av Rikard Warlenius, humanekolog och vänsterpartist, som delar in miljörörelsen i ekomodernister, malthusianister eller keynesianister. Vad betyder det? Innebär tillväxtkritik att kapitalismen måste avskaffas och finns det i så fall lättare sätt att undvika klimatkatastrof och snabbt styra mot ett hållbarare samhälle? I introt ger jag ett förslag på hur 400 miljarder i corona-stöd kunde användas lite smartare.
01:31:26
March 16, 2021
21. Lokala ekonomier och lokala valutor
21. Lokala ekonomier och lokala valutor
I detta avsnitt pratar jag med Ylva Lundkvist Fridh, VD på Mikrofonden, som projektleder och föreläser om lokala och sociala ekonomier. Vi pratar om fördelar med en mer lokaliserad ekonomin av miljöskäl, för social sammanhållning och för krisberedskap. Vi kommer också in på experiment med lokala/komplementära valutor och hur de kan hindra utflöden av pengar ur bygden. I introt resonerar jag om "andlig frihet" apropå filosofen Martin Hägglunds hyllade bok. 
01:15:40
February 06, 2021
20. Biologisk mångfald – den levande ekonomin
20. Biologisk mångfald – den levande ekonomin
Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald (MP) och kandidat till språkrörsposten är gäst denna gång. Vi pratar om systemkritik i politiken, artrikedomen och ekosystemen, deras egen rätt och hur vi är helt beroende av dem. Även om en konkret reform för att stoppa artdöden – bonus-malus för markanvändning. I introt pratar jag om att människan nu skapat prylar som väger MER än all natur (!) och varför informationsekonomin inte hjälper oss ur det dilemmat. 
01:17:16
December 14, 2020
19. Basinkomst
19. Basinkomst
Är basinkomst den frihetsreform som kan möta både automatiseringen, ojämlikheten och hjälpa oss mot en ekonomi utan tillväxt? Eller kan det öka tillväxten? I detta avsnitt samtalar jag med journalisten Lennart Fernström, som har räknat fram ett eget förslag på basinkomst för Sverige. Vi pratar om experiment i andra länder och argument för och emot. I introt snackar jag om hur vi skulle kunna slopa 17 billioner av USA:s ekonomi utan att amerikaner skulle få det sämre. 
01:11:15
November 22, 2020
18. USA-valet: demokratikris eller paradigmskifte?
18. USA-valet: demokratikris eller paradigmskifte?
Avsnittet gästas av vår stammis Johan Landgren, poddare och författare till Olja för blåbär. Vi pratar om USA-valet och maktkampen, USA:s nuvarande hälso- och ekonomiska kris, Bidens planer på klimatomställning och om framtiden – mer högerpopulism eller ett ekonomiskt paradigmskifte?
01:10:30
November 11, 2020
17. Naturens rättigheter
17. Naturens rättigheter
Floder och skogar som juridiska subjekt - hur går det till? Vad har vi för skyldigheter till andra arter? Ska storskalig miljöförstörelse vara ett internationellt brott?   Pella Thiel, aktivist, föreläsare om naturens rättigheter och medgrundare till Omställningsnätverket, gästar detta avsnitt. Vi pratar både om omställning, naturens rättigheter och filosofi. I introt delar jag tankar om hur post-tillväxt omställning skulle kunna bli en politisk rörelse. Samtalet med Pella börjar efter 21:18 min.
01:12:41
September 20, 2020
16. Suveräna pengar - ett hållbart bank- och penningsystem
16. Suveräna pengar - ett hållbart bank- och penningsystem
I denna andra del om banker och pengar fortsätter jag samtalet med Samuel Kazen Orefur.  Nu snackar vi lösningar - hur ett hållbart penningsystem skulle se ut. Vi går igenom reformen "sovereign money" som får allt större uppmärksamhet i världen. Jag tar även upp hur detta system hjälper oss att göra ekonomin oberoende av tillväxt. I introt pratar jag också om USA:s nya depression - där större ekonomi inte alltid är bättre. 
33:45
August 04, 2020
15. Hur skapas pengar?
15. Hur skapas pengar?
Svaret på frågan förvånar många och behöver sin förklaring. Kan privata banker verkligen trolla fram pengar från intet? Vad består digitala pengar av? Detta avsnitt gästas av Samuel Kazen Orefur från organisationen Positiva Pengar. Vi går så pedagogiskt och grundligt vi kan igenom bank- och penningsystemet och alla problem detta system skapar i samhället - från finanskriser till ojämlikhet. I nästa avsnitt kommer vi in på lösningar.
01:02:10
August 04, 2020
14. Is poverty actually decreasing? - extra summary
14. Is poverty actually decreasing? - extra summary
The dominating story about global development and globalisation is a very bright one. In this narrative extreme poverty has been halved and people everywhere are living better lives. But is this completely true? Here I summarise some important arguments from the book The Divide, by Jason Hickel.  There are other ways of measuring income poverty which makes the results look much worse. And are the positive trends really thanks to economic growth, "free trade" and globalisation? Where does poverty actually come from?
22:36
July 08, 2020
13. The power over food and land - perspectives from Global South
13. The power over food and land - perspectives from Global South
In this episode (in English) we meet Gloria Jimwaga, policy advisor on food- and land rights, in the NGO Afrikagrupperna - which is cooperating with grassroots organisations in Sub-Sahara-Africa. We are talking about food sovereignty, land grabbing and the modernistic ideology of development, from the perspectives of small scale farmers and communities in Africa.   In the intro I'm also analyzing parts of Greta Thunbergs summer talk. 
01:15:59
July 08, 2020
12. Teknikfetischism
12. Teknikfetischism
Detta är andra delen av samtalet med humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isacs. Vi går in på teknikens väsen. Sparade egentligen ångmaskinen arbetstid? Vem betalar för elbilarnas bilbatterier? Vi pratar också om medborgarjurys, värderingsövningar och jag tar i introt upp varför corona-krisen visar att tillväxtkritik inte är mindre relevant utan mer! 
46:02
May 17, 2020
11. Corona-special: Pandemi och krisberedskap
11. Corona-special: Pandemi och krisberedskap
Mitt i pågående pandemi samtalar jag med Johan Landgren, författare och poddare som skrivit om oljans roll i världsekonomin och om krisberedskap. Vi pratar om framtiden i och med covid-19-pandemin, om Sveriges krisberedskap och lärdomar. Dessutom går vi igenom den ekonomiska krisen, åtgärderna och alternativa lösningar. 
01:20:50
April 09, 2020
10. Värde, globalisering och ojämnt utbyte
10. Värde, globalisering och ojämnt utbyte
Humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isacs gästar detta avsnitt, som är första delen av tre om globalisering, handel och miljöorättvisa.  Vi svarar på frågor som: Hur ser mainstream ekonomisk teori på värde och hur man sett på detta historiskt? Hur leder detta synsätt till att miljö och globala utbytesrelationer döljs? Varför är det problematiskt att bara prissätta naturen för att spegla dess värde? Vad är världssystemanalys?  I introt pratar jag även om hur corona-pandemin och börsrasen visar på hur ekonomin måste designas om. 
01:01:50
March 20, 2020
9. Vad driver tillväxten?
9. Vad driver tillväxten?
Hur skapas ekonomiskt värde? Vad skapar BNP-tillväxt? Går det att skapa ekonomiskt tillväxt utan att använda mer och mer energi och material? Vad är rekyleffekter och hur viktiga är de? Hade Adam Smith och Karl Marx rätt om arbetsvärde? Så pedagogiskt vi kan försöker vi reda ut detta med hjälp av miljöforskaren och ekonomen Mikael Malmaeus.  
58:21
January 30, 2020
8. Planetärt nödläge, men det är inte kört - Nyårsavsnitt
8. Planetärt nödläge, men det är inte kört - Nyårsavsnitt
I detta nyårsavsnitt utgår jag från miljöprofessor Johan Rockströms Vinterprat. Jag försöker navigera mellan pessimism och optimism i det planetära nödläge vi är i. Jag pratar om självförstärkande mekanismer, värderingar och möjligheter. Mycket pekar mot att en omställning till ett hållbarare samhälle kommer ske, men inte mycket på att det kommer gå tillräckligt snabbt. Men vi har ändå all anledning att satsa allt på en omställning!
36:34
January 23, 2020
7. Framtidsscenarier utan tillväxt
7. Framtidsscenarier utan tillväxt
I detta avsnitt pratar jag med forskaren Eléonore Fauré om projektet "Bortom BNP-tillväxt" som utforskat fyra framtidsscenarier där människor lever goda liv inom planetens gränser, men utan BNP-tillväxt. Forskningsprojektet vill utmana oss att tänka förbi business as usual och föreställa oss andra möjliga hållbara samhällen. Jag pratar också om hur regeringens och EU:s nya klimatpolitik är fast i tillväxtparadigmet och om en av vägarna ut ur det. (Samtalet med Eléonore börjar efter 16:15 min) 
01:10:08
December 21, 2019
6. Climate justice comes out of the math
6. Climate justice comes out of the math
The outspoken air travel boycotting climate scientist Kevin Anderson is the guest of this first episode in English. We talk about the moral assumptions built into the climate scenarios and reliance on future technics of negative emissions. Kevin also shows the huge imbalances in emissions between rich and poor. Regardless of political views equity is needed to fight the climate crises - Kevin explains why. We also discuss solutions like the Green New Deal and rationing. 
01:05:56
December 03, 2019
5. Brutto-national-lycka
5. Brutto-national-lycka
I det här avsnittet träffar vi Anna Rosengren, som grundat GNH Sweden. De vill sprida kunskap och dialog om Bruttonationallycka, ett holistiskt mått från Bhutan. Vi pratar om vad ett gott liv och ett hållbart samhälle är. I introt går jag också igenom hur det gått med regeringens egna nya mått på välstånd. 
52:23
December 02, 2019
4. Att mäta välfärd bortom BNP
4. Att mäta välfärd bortom BNP
Vad bör vi sträva efter i samhället? Hur kan man mäta välfärd? Det här avsnittet är det första av två om välfärdsmått. I detta avsnitt gästas vi av Sophie Gripenberg, hållbarhetsansvarig på Svenska Röda Korset, som har undersökt olika välfärdsmått ur ett socio-ekologiskt perspektiv. Dessutom ger jag klimatkompensering en hel del kritik. 
51:43
November 18, 2019
3. Grön tillväxt eller arbetstidsförkortning
3. Grön tillväxt eller arbetstidsförkortning
Detta avsnitt gästas av Thomas Hahn - ekologisk ekonom, och Christer Sanne - författare och samhällsforskare. Vi reder ut grön tillväxt, frikoppling och rekyleffekten. Vi pratar också om varför tillväxten inte ger mer välfärd och diskuterar lösningar som arbetstidsförkortning och basinkomst. I introt tjatar jag lite mer om biobränslen då skogsindustrin försöker övertala oss att de räddar klimatet, när det är tvärtom. 
57:60
November 18, 2019
2. Acceleration eller klimatomställning
2. Acceleration eller klimatomställning
Detta avsnitt gästas av hållbarhetsprofilen Anders Wijkman och professor Staffan Laestadius. Vi pratar om vidden av en verklig klimatomställning och om "The Great Acceleration" . Vi frågor oss också om det alls är smart att prata om tillväxt... Jag går även snabbt igenom senaste IPCC-rapporten och gör upp med myten om biobränslen och skogsbruk som klimatlösningar. Bilder av: Boberger och Samuel Mann
47:41
September 09, 2019
1. Kriser energi och tårta
1. Kriser energi och tårta
I första avsnittet av Tillväxtparadigmet gästas vi av Johan Landgren, författare till Olja för blåbär, som pratar om oljans roll i världsekonomin och hur tillväxt och energi är ihopkopplade. Jag berättar om varför vi bör ifrågasätta tillväxtparadigmet, om våra ekologiska kriser och om ett mer holistiskt sätt att se på ekonomi. 
01:06:49
July 18, 2019