COB

COB

By Het COB
Het COB praat u bij op het gebied van ondergronds bouwen. Technische verhalen, of juist niet, over tunnels, kabels en leidingen, ruimtelijke ordening, communicatie, ... Het scala aan onderwerp is breed!
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Alfons van Marrewijk
Alfons van Marrewijk is bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam, met als specialisatie de antropologie van cultuurinterventies in complexe publiek-private netwerken. Samen met zijn onderzoeksgroep verkent hij de mogelijkheden van samenwerking in de besluitvorming over en de aanleg van ondergrondse netwerken. In deze podcast wordt Alfons geïnterviewd over de samenwerking die nodig is om complexe opgaven ten aanzien van ondergrondse kabels en leidingen het hoofd te kunnen bieden. De podcast is opgenomen ter gelegenheid van Flexival-tv. Zie voor meer informatie www.cob.nl/flexival2020
25:01
April 9, 2020
Han Slootweg
Han Slootweg is directeur assetmanagement en lid van de hoofddirectie van Enexis. Als deeltijdhoogleraar Smart grids aan de TU Eindhoven heeft hij meegewerkt aan meer dan honderd wetenschappelijke publicaties over een diversiteit aan thema’s gerelateerd aan elektriciteitsvoorziening.  In deze podcast wordt Han geïnterviewd vanuit zijn rol als voorzitter van het Platform Netbeheerders. Hij vertelt over het programma integrale ketensamenwerking in de ondergrond, waarin diverse organisaties, waaronder het Platform Netbeheerders en het COB, gaan samenwerken aan kennisontwikkeling. De podcast is opgenomen ter gelegenheid van Flexival-tv. Zie voor meer informatie www.cob.nl/flexival2020
20:01
April 9, 2020