Skip to main content
پادکست هبوطستان

پادکست هبوطستان

By Saber ABBASIAN

درنگی در معنای بودن
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست
شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست
به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.
00:58
October 14, 2020