Skip to main content
پادکست هبوطستان

پادکست هبوطستان

By Saber ABBASIAN
درنگی در معنای بودن
Listen on
شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست
به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.
00:57
October 14, 2020