Skip to main content
Học đầu tư chứng khoán

Học đầu tư chứng khoán

By Kiến thức trading
Học đầu tư chứng khoán cho người mới - Kienthuctrading.com
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

46. Dấu hiệu thị trường 9/2021 - TruongMoney
46. Dấu hiệu thị trường 9/2021 -  TruongMoney
01:02:34
September 20, 2021
45. Đánh giá ngành quý 3/2021 - TruongMoney - 18/09/2021
45. Đánh giá ngành quý 3/2021 - TruongMoney - 18/09/2021
01:05:53
September 18, 2021
44. Tác động sự kiện trọng yếu lên VNINDEX - TruongMoney
44. Tác động sự kiện trọng yếu lên VNINDEX - TruongMoney
55:42
September 13, 2021
43. Chia sẽ đầu tư cổ phiếu 12-9-2021 - TruongMoney
43. Chia sẽ đầu tư cổ phiếu 12-9-2021 - TruongMoney
01:09:56
September 12, 2021
42. Chia sẽ đầu tư cổ phiếu 9-9-2021 - TruongMoney
42. Chia sẽ đầu tư cổ phiếu 9-9-2021 - TruongMoney
01:08:56
September 9, 2021
41. Chiến lược đầu tư tháng 9 đến 12 năm 2021 - TruongMoney
41. Chiến lược đầu tư tháng 9 đến 12 năm 2021 - TruongMoney
50:26
September 6, 2021
40. Thực Hành về Cổ phiếu trong lịch sử TTCK Việt Nam - TruongMoney
40. Thực Hành về Cổ phiếu trong lịch sử TTCK Việt Nam - TruongMoney
52:48
September 4, 2021
39. Phần 3- Biến động ngành trên thị trường cổ phiếu - TruongMoney
39. Phần 3- Biến động ngành trên thị trường cổ phiếu - TruongMoney
35:03
August 31, 2021
38. Giải đáp Thị trường, Thông tin thị trường, kinh tế - TruongMoney
Lãi xuất ngân hàng cao thì PE thấp và ngược lại Lên kế hoach mua bán cho từng cổ phiếu Cổ phiếu tầm soát đạt tiêu chuẩn đánh thời kỳ nào cũng được, nó độc lập với thị trường
01:18:45
August 30, 2021
37. Yếu tố trọng yếu về lợi nhuận của cổ phiếu - TruongMoney
1. Lợi nhuận tăng trưởng là yếu tố quan trọng nhất với giá cổ phiếu 2. Lợi nhuận quý phải so sánh với cùng kỳ và phải tăng trưởng Ví dụ: Q1/2021 so với Q1/2020 và Q1/2019 ... Lợi nhuận phải đến từ hoạt động kinh doanh chính Doanh thu thuần tăng Xem xét lợi nhuận có đến thường niên hay ko Hoạt động kinh doanh có tính chu kỳ: 1,2 3.5,10... năm 3. Lợi nhuận năm so sánh với năm trước Phải là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính Tăng càng cao càng tốt Lấy lợi nhuận năm chia cho số cổ phiếu => tính ra EPS => tính giá cổ phiếu tương lai quy về hiện tại Lấy ở mục quan hệ cổ đông web của công ty hoặc các bên cung cấp dữ liệu như vietstock, cafef ... 4. Đánh giá lợi nhiận so sánh trong ngành xem công ty nào ưu tú nhất, lớn nhất chưa chắc phải ưu tú nhất 5. Công ty tăng trưởng sẽ đến lúc bão hoà lợi nhuận Cần tái cấu trúc hoặc thâu tóm các công ty khác trong ngành : VD Phú Tài
01:19:53
August 29, 2021
36. Phần 3- Tư duy Dòng tiền lưu hành & margin - TruongMoney
36. Phần 3- Tư duy Dòng tiền lưu hành & margin - TruongMoney
01:12:11
August 28, 2021
35. Chia sẻ kinh nghiệm cuối tuần - TruongMoney
35. Chia sẻ kinh nghiệm cuối tuần - TruongMoney
53:03
August 27, 2021
34. Tư duy dòng tiền trên thị trường cổ phiếu - Phần 2 - TruongMoney
34. Tư duy dòng tiền trên thị trường cổ phiếu - Phần 2 - TruongMoney
01:14:03
August 24, 2021
33. Bối Cảnh TTCK Hiện Nay - TruongMoney
33. Bối Cảnh TTCK Hiện Nay - TruongMoney
01:07:07
August 24, 2021
32. Tư duy dòng tiền trên thị trường chứng khoán - TruongMoney
32. Tư duy dòng tiền trên thị trường chứng khoán - TruongMoney
01:03:47
August 23, 2021
31. Phần 2- Biến động ngành trên TTCK - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney
31. Phần 2- Biến động ngành trên TTCK - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney
01:11:04
August 22, 2021
30. Biến động ngành trên TTCK - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney
30. Biến động ngành trên TTCK - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney
01:19:03
August 21, 2021
29. Thời sự nóng cuối tuần về TTCK 8-2021 - TruongMoney
29. Thời sự nóng cuối tuần về TTCK 8-2021 - TruongMoney
01:07:04
August 20, 2021
28. Thị Trường Cổ Phiếu chung, tình hình Kinh tế Vĩ Mô. Thế giới dưới góc nhìn CP - TruongMoney
28. Thị Trường Cổ Phiếu chung, tình hình Kinh tế Vĩ Mô. Thế giới dưới góc nhìn CP - TruongMoney
01:14:18
August 19, 2021
27. Cổ đông lớn và một số cấu trúc trong kinh doanh - TruongMoney
27. Cổ đông lớn và một số cấu trúc trong kinh doanh - TruongMoney
01:16:21
August 18, 2021
26. Trao đổi kinh nghiệm thực chiến đầu tư cổ phiếu -TruongMoney
26. Trao đổi kinh nghiệm thực chiến đầu tư cổ phiếu -TruongMoney
01:05:19
August 17, 2021
25. Tán ngẫu, giải đáp cổ phiếu, TTCK - TruongMoney
25. Tán ngẫu, giải đáp cổ phiếu, TTCK - TruongMoney
01:04:33
August 16, 2021
24. Cách loại bỏ, khử nhiễu kết quả kinh doanh - Tín hiệu Thị trường - Truongmoney
24. Cách loại bỏ, khử nhiễu kết quả kinh doanh - Tín hiệu Thị trường - Truongmoney
01:22:33
August 15, 2021
23. Quy Giá cổ phiếu tương lai về hiện tại - TruongMoney
23. Quy Giá cổ phiếu tương lai về hiện tại - TruongMoney
01:28:41
August 14, 2021
22. Kết thúc giai đoạn Tầm soát cổ phiếu - Truong Money
22. Kết thúc giai đoạn Tầm soát cổ phiếu - Truong Money
01:33:38
August 13, 2021
21. Tầm soát cổ phiếu - Truong Money
21. Tầm soát cổ phiếu - Truong Money
01:22:19
August 12, 2021
20. Kỹ thuật giao dịch sau khi tầm soát cổ phiếu - Truong Money
20. Kỹ thuật giao dịch sau khi tầm soát cổ phiếu - Truong Money
01:27:12
August 10, 2021
19. Hiệu ứng tiền thông minh do dịch - Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT - Truong Money
19. Hiệu ứng tiền thông minh do dịch - Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT - Truong Money
01:28:50
August 9, 2021
18. Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT P2 - TruongMoney
18. Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT  P2 - TruongMoney
01:35:56
August 8, 2021
17. Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT P1 - TruongMoney
17. Những nguyên tắc luôn mang theo bên mình của NĐT  P1 - TruongMoney
01:29:35
August 7, 2021
16. Tán Gẫu Cuối Tuần 6-8-2021 - TruongMoney
16. Tán Gẫu Cuối Tuần 6-8-2021 - TruongMoney
01:18:53
August 6, 2021
15. Biến Động ngành, tác động đứt gãy, Giá hàng hóa lên CP - TruongMoney
15. Biến Động ngành, tác động đứt gãy, Giá hàng hóa lên CP - TruongMoney
01:29:53
August 5, 2021
14. Phát triển tư duy cổ phiếu - TruongMoney
14. Phát triển tư duy cổ phiếu - TruongMoney
01:17:05
August 4, 2021
13. Quản Lý Tài Khoản Cổ Phiếu - TruongMoney
13. Quản Lý Tài Khoản Cổ Phiếu - TruongMoney
01:27:59
August 3, 2021
12. Phẩm chất cổ phiếu - TruongMoney
12. Phẩm chất cổ phiếu - TruongMoney
01:14:45
August 2, 2021
11. Tầm soát công ty quý 3 năm 2021 - TruongMoney
11. Tầm soát công ty quý 3 năm 2021 - TruongMoney
01:39:42
August 1, 2021
10. Đầu tư cố phiếu dài hạn - TruongMoney
10. Đầu tư cố phiếu dài hạn - TruongMoney
01:29:06
July 31, 2021
9. Hệ Sinh Thái Bản Thân trong đầu tư Cổ phiếu - TruongMoney
9. Hệ Sinh Thái Bản Thân trong đầu tư Cổ phiếu - TruongMoney
01:39:11
July 29, 2021
8. Tương Lai TTCK - Tầm Nhìn của NĐT - TruongMoney
8. Tương Lai TTCK - Tầm Nhìn của NĐT - TruongMoney
01:32:00
July 28, 2021
7. CP hồi phục từ vực thẳm - một trong những loại CP có thể làm thay đổi cuộc đời của NĐT - TruongMoney
7. CP hồi phục từ vực thẳm - một trong những loại CP có thể làm thay đổi cuộc đời của NĐT - TruongMoney
01:31:21
July 27, 2021
6. Kỹ thuật tăng và hạ cổ phiếu - TruongMoney
6. Kỹ thuật tăng và hạ cổ phiếu - TruongMoney
01:21:56
July 26, 2021
5. Phá bỏ tâm lý của người đầu tư - TruongMoney
5. Phá bỏ tâm lý của người đầu tư - TruongMoney
01:42:54
July 25, 2021
4. Đầu tư hiệu quả - TruongMoney
4. Đầu tư hiệu quả - TruongMoney
01:29:46
July 23, 2021
3. Rủi ro trong đầu tư Cổ Phiếu - TruongMoney
-       Những gì tiềm ẩn rủi ro cho danh mục CP quan tâm à loại bỏ CP đó ngay (tìm hiểu các thông tin từ DN, TT, nền kinh tế vĩ mô) à điều chỉnh lại danh mục khi đối chiếu với các điều kiện xấu ảnh hưởng tới CP TTCK rất nhạy cảm với rủi ro (VD: đợt covid đầu tiên ở VN năm 2020 TT rơi từ 900 à 600 điểm) -       Khi gặp rủi ro mà không xử lý (cắt lỗ khi âm từ 5-7%) à khó mà gỡ lại cũng như tìm được cơ hội khác nếu lỗ qua nặng Làm gì cũng cần có kế hoạch vì đây là tiền của mình Trước khi vào tiền CP nào thì cần phải được tầm soát trước, xem dòng tiền nó như thế nào rồi mới vào tiền (đo lường dòng tiền của CP nắm giữ so với dòng tiền TT như thế nào?) -       Đưa yếu tố thanh khoản vào CP, chọn mức thanh khoản phù hợp với mình -       Lấy hiệu quả công ty mình đầu tư đặt lên hàng đầu (không bao giờ chết) à thất bại cùng lắm là nhận cổ tức, chia cổ phiếu -       Lãi suất: cũng là vấn đề rủi ro với CP (lãi suất tăng TTCK giảm và ngược lại) -       Quy mô công ty bão hòa TT trong nước (nếu không tiếp tục đầu tư phát triển ra nước ngoài hay thôn tín M&A) à tìm hàm tăng trưởng rất khó như HPG, VNM à vòng đời công ty đang vào giai đoạn đi ngang và bắt đầu suy thoái -       Biến động ban lãnh đạo và cổ đông chiến lược cũng làm ảnh hưởng đến CP -       NĐT tổ chức trong và ngoài nước nắm giữ lượng lớn CP cũng là yếu tố tốt còn ngược lại thì cần xem xét kỹ -       Tầm soát CP: Càng nhiều yếu tố càng tốt để hạn chế rủi ro, vì đôi khi chỉ cần gặp 01 rủi ro lớn duy nhất thì 100 – 1 = 0 Các rủi ro bất thường như thiên tai, dịch bệnh thì phải chấp nhận Ở đâu có rủi ro, ở đó không có tui Điều quan trọng là nắm CP mạnh hơn TT chung -       Mua CP: Mua đúng mới quan trọng, giảm giá mua chưa chắc đúng, mua đúng giá chưa chắc là giá thấp (kiểu mua giá cao bán giá cao hơn) Mọi người ở lại TTCK chờ mức chiết khấu tốt nhất mới vào (luôn có một sóng hồi sau khi giảm mạnh à tất cả các TTCK trên TG đều thế) Khi TTCK giảm sâu thì NĐT sẽ hạn chế bán, một số CP chất lượng có lực mua chủ động rất tốt Điều quan trọng là nắm được CP mạnh hơn TT chung Giá CP tăng từng tầng và giảm cũng từng tầng (tránh mua đuổi theo) à độ an toàn ngay tầng để mua (quản trị rủi ro à leo tiếp để tìm kiếm lợi nhuận) à tránh mua đuổi theo bất chấp Một số CP tăng lên không thực chất dựa trên năng lực DN thì các NĐT đến sau dễ mua nhầm vào đỉnh (điểm úp bô) -       Lập kế hoạch khi chờ đợi cơ hội Dự kiến TT tăng tới đâu, cần làm gì từ bây giờ tới đó (để hạn chế hành động FOMO theo tin, theo nhà tạo lập, đội lái) Xác đinh nhóm nào đang dẫn dắt TT chung, những năm gần đây nhóm Chứng Khoán luôn có trong các nhóm dẫn dắt TT chung (khi tăng nó thuộc nhóm tăng mạnh và khi giảm thì nó cũng giảm sâu nhanh) Khi thông tin tốt hay xấu đã thẩm thấu vào TTCK thì tin đó không có ý nghĩa mấy Thị trường nóng thì đi theo dòng tiền Nếu chưa xác định được cơ hội thì ngồi chơi ngắm TT, còn hơn thấy danh mục lỗ Bài 1: quản trị rủi ro (nhóm yêu màu tím) -       Đang lãi 20% à giảm còn 16% thì bán 01 phần / tương ứng mất M10 à bán -       Giảm lãi xuống còn 12% thì bán hết / tương ứng mất M15 à bán Cứ giảm ngoài dự kiến là bán à nguyên nhân tìm hiểu sau
01:28:49
July 22, 2021
2. Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney
2. Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney
01:34:01
July 20, 2021
1. Kinh Nghiệm Về Đầu Tư Cổ Phiếu - TruongMoney
1. Kinh Nghiệm Về Đầu Tư Cổ Phiếu - TruongMoney
01:32:46
July 19, 2021
0. Thị trường cổ phiếu - Facebook TruongMoney
0. Thị trường cổ phiếu - Facebook TruongMoney
01:35:51
July 17, 2021