Skip to main content
Blokkie Blended

Blokkie Blended

By Hogeschool Rotterdam

Blokkie Blended voorziet in een goed gesprek over blended in hoger onderwijs. Rosa Douma gaat steeds met twee andere collega’s in gesprek over een blended onderwijsvraag. Op basis van praktijkervaring worden tips gedeeld en bevraagd. Hoe verzorg je didactisch verantwoord onderwijs dat deels online en deels offline gegeven wordt? Er wordt gesproken over blended onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. De alledaagse praktijk staat centraal, maar onderzoek en beleidsthema’s komen hierbij ook aan bod. Hoe kan blended learning bijdragen aan het behalen van onderwijsdoelen?

Hogeschool Rotterdam
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

9. De toekomst van hoger onderwijs
9. De toekomst van hoger onderwijs
Hoe ziet toekomstbestendig onderwijs eruit? Alle niveaus komen aan bod: nieuwe lesvormen (games); organisatie van onderwijsteams (netwerkverband); context van het toekomstig onderwijs. Want maatschappelijke, economische en ethische vraagstukken zijn van grote invloed. Naast multidisciplinair en flexibel is ‘de lerende organisatie’ dan ook kernbegrip in deze aflevering. Gasten: Zakia Guernina (Lid College van Bestuur); Astrid Smit (hoofddocent); Joep Tempelaar (docent) Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
30:34
November 23, 2021
8. Leermanagementsysteem (LMS) implementeren en benutten
8. Leermanagementsysteem (LMS) implementeren en benutten
Een Leermanagementsysteem (LMS) speelt een belangrijke rol bij blended onderwijs. Erik en Linda hebben beide uitgebreide ervaring met LMS’en en delen deze. Daarbij komen de verschillende functies van een LMS aan bod, zonder specifieke leveranciers te noemen. Duidelijk wordt: De mogelijkheden zijn fantastisch, maar veel tijd inruimen voor implementatie is een must voor elk docententeam. Gasten: LMS-ervaringsdeskundige docenten: Erik Hulsebosch en Linda Looije Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
30:19
October 28, 2021
7. Werkveld betrekken bij onderwijs(blend)
7. Werkveld betrekken bij onderwijs(blend)
Tom betrekt de retailbranche bij casuïstiek, stages én onderwijscontent zoals kennisclips. Ernst werkt met ‘living labs’, waar complexe vraagstukken uit het bedrijfsleven worden aangepakt in nauwe samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijfsleven. Helen laat de werkplek van haar MBO-HBO doorstromers centraal staan in het toewerken naar leeruitkomsten. Flexibiliteit alom!  Gasten: onderwijsontwikkelaars & docenten: Tom van den Boogaard, Helen de Graaf, Ernst Phaff  Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
33:38
October 12, 2021
6. Visieontwikkeling en docentprofessionalisering bij blended onderwijs
6. Visieontwikkeling en docentprofessionalisering bij blended onderwijs
Miranda ontwikkelde een visie op blended onderwijs en vertelt over de niveaus waar mee gewerkt wordt. Judith vertelt over professionalisering d.m.v. innovatieprojecten, leergemeenschappen en ondersteuning van ICTO-coaches. Ook de SURF-versnellingsagenda onderwijsinnovatie met ICT komt voorbij. Beide collega’s pleiten voor professionaliseringsvormen die zo dicht mogelijk aansluiten op de werkpraktijk. Gasten: onderwijsontwikkelaars Miranda Cornelisse en Judith Vennix Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
27:19
October 07, 2021
5. Hybride onderwijs en studentinteractie
5. Hybride onderwijs en studentinteractie
Bruce en Ralf zoeken al jaren de grenzen op van wat er online mogelijk is om lessen en leren te verrijken. Bruce bouwde een virtuele omgeving voor eindpresentaties. Een oplossing voor gevorderden, maar zijn tips zijn bruikbaar voor iedereen. Ralf vertelt over hybride onderwijs. Beide heren gaan in op het ‘hoe’ van studentinteractie, waarbij ook hun liefde voor offline wordt onderstreept. Gasten: docent-experts: Ralf Hillebrand & Bruce Moerdjiman Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
27:18
September 26, 2021
4. Formatieve feedback, flipped classroom en zelfregulatie
4. Formatieve feedback, flipped classroom en zelfregulatie
Hoe krijg ik mijn studenten (digitaal) aan zet? Arjan gebruikt formatieve toetsing om zijn contacttijd met studenten te optimaliseren. Hij paste het flipped classroom-idee toe en gebruikt nog maar 20% van de oorspronkelijke slides. Saskia deed onderzoek naar een goede digitale leeromgeving en ontdekte dat (digitale) belastbaarheid van studenten en zelfregulerende vaardigheden een sleutelrol spelen. Gasten: docent-experts: Saskia Lavooij & Arjan Hofman Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
24:22
September 21, 2021
3. Online binding realiseren
3. Online binding realiseren
Binding is van belang bij studiesucces. Hoe kun er je als docent voor zorgen dat studenten zich verbonden voelen met elkaar en met de docent? Gelden er online en offline nog andere principes? Annelies gaat in op wat je online kunt doen aan binding en deelt daarbij input van studenten. Anouk vertelt over hoe cruciaal de eerste 100 dagen zijn voor een nieuwe student op school. Contact is het sleutelwoord.  Gasten: docent-experts Annelies Abeel-van de Wyngaerde en Anouk Kolbrink  Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
25:21
September 08, 2021
2. Onderwijsontwerp: Drie basisvragen en (online) leerteams laten functioneren
2. Onderwijsontwerp: Drie basisvragen en (online) leerteams laten functioneren
Blended onderwijs ontwikkelen complex? Eigenlijk zijn bij het bepalen van leeractiviteiten slechts drie vragen de basis. Jan vertelt over de leeractiviteit-zeshoeken als hulpmiddel. (Online) Leerteams zijn een sterk didactisch middel voor leren. Mits goed ingezet. Janneke deelt haar ervaring. Een ezelsbruggetje helpt om de principes van (online) samenwerkend leren ook zelf toe te passen. Gasten: Jan Oostdijk, onderwijsadviseur & docent; Janneke Louwerse, docent & onderzoeker Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
23:16
August 29, 2021
1. Storyboarden en de rol van kennisclips in je blend
1. Storyboarden en de rol van kennisclips in je blend
Een cursus (her)ontwerpen naar blended door te storyboarden – Hoe doe je dat en wat levert het op? En welke rol geef je video(clips) in je onderwijsblend? Iris en Sascha vertellen over hun ervaring met storyboarden: het plotten van leer- en doceeractiviteiten. En ze hebben ervaring met het maken en bewust inzetten van kennisclips in hun onderwijs op Hogeschool Rotterdam. Hoe bepaal je welke kennis zich leent voor een clip? Gasten: Iris van der Graaf en Sascha Nieuwboer Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam
24:31
July 02, 2021