Skip to main content
Hotspot

Hotspot

By TV Vision Sverige och Världen idag
Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag. Avsnitten finns även att se som tv-program på visionsverige.com och play.varldenidag.se
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Muslimska brödraskapets rötter och idéer
Många har hört om Muslimska brödraskapet i nyhetsrapporteringen. Färre känner till så mycket om vilka de är och hur de jobbar. I veckans avsnitt – det tredje i vår serie om islam – tittar vi därför närmare på dessa frågor. Gäst i programmet är Johan Westerholm, författare till boken ”Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet” (2020) och ansvarig utgivare för webbaserade nyhetsmagasinet Ledarsidorna.se.
59:13
April 10, 2021
En kristen väckelse bland muslimer
Hur har islam spridits genom historien? Hur har det kristna budskapet nått muslimer? Och varför väljer många muslimer i dag att bli kristna? Det pratar vi om i det här programmet, som är det andra i vår serie om islam. Gäster i dagens program är Annahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan, och Merzek Botros, pastor för den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg.
53:57
April 3, 2021
Valspecial: Israeliska valet
Förra veckan gick israelerna till val för fjärde gången på två år. Vilka är de viktigaste politiska frågorna i landet? Vilka partier slåss om makten? Och hur kommer politiken att se ut framåt? Det är frågor som vi pratar om i detta specialavsnitt av Hotspot. Gäster är Ulf Cahn, generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod, och Roar Sörensen, Israelkännare och daglig ledare för Israel Next.
57:05
March 29, 2021
Vad du bör veta om islam
Islam är en växande religion i Sverige. Enligt siffror från Pew Research Center identifierar sig i dag omkring 800 000 personer som muslimer och siffran förväntas öka under de närmaste 30 åren. I en serie program vill vi därför titta närmare på islam som religion och kulturbärare. Gäst i dagens program är Gjohn-Marko Berisha som har vuxit upp i en muslimsk familj i Kosovo. Han är kristen sedan 1993 och teologistudent.
55:40
March 27, 2021
Kulturkriget
Hur bör samhället förhålla sig till livsstilsfrågor? Det pratar vi om i detta avsnitt som bland annat kommer in på områden som pornografi, droger och fri abort. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:57
March 20, 2021
Institutionernas betydelse
Hur växte institutionerna fram? Vilken roll har de i samhället? Är de hotade i dag? Det är några av frågorna som vi tar upp i detta avsnitt. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:52
March 13, 2021
Konservatismen (del 3)
Hur har den lutherska socialetiken format den svenska mentaliteten? Det är en av frågorna som vi tar upp i dagens program som handlar om konservatismen i Sverige. Vi pratar också om demokratins framväxt och hur den politiska kartan ser ut i dag. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
58:57
March 6, 2021
Konservatismen (del 2)
Hur ser konservatismen på familjen, kyrkan och staten? Vilken plats har den i dagens politik? Och vad beror det på att en ökande andel unga i dag tar till sig konservativa idéer? Det är några av frågorna som vi tar upp i veckans program. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:28
February 27, 2021
Konservatismen (del 1)
Vad är konservatismen? Hur uppstod den? Och vad har den för framtid i västvärlden? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
58:57
February 20, 2021
Missio Dei
I dagens program berättar Mats-Jan Söderberg, missionsföreståndare för Folk & Språk, om sina många år som missionär i Ukraina och Azerbajdzjan. Det blir också ett samtal om hur missionsverksamhet kan organiseras, att förhålla sig till bidragsgivare och begreppet Missio Dei.
58:49
February 13, 2021
Yttrandefriheten och biblioteken
Hur ideologiskt styrda är våra bibliotek? Vilken uppgift har de i samhället? Och på vilka sätt skyddar vi bäst yttrandefriheten? Det är frågor som vi tar upp i veckans Hotspot, som har ett särskilt fokus på biblioteksvärlden. Gäst i programmet är Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria.
01:00:04
February 6, 2021
Sekularisering och hyperindividualism
Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest sekulariserade och individualistiska länderna i världen. Hur kommer det sig? Och hur har vägen dit sett ut? Gäst i dagens program är Per Ewert som är direktor i Claphaminstitutet, ledarskribent i Världen idag och forskare.
58:59
January 30, 2021
68-kyrkan
I dagens program pratar vi med forskaren Johan Sundeen om hans bok 68-kyrkan. Varför ville han fördjupa sig i just detta ämne? Vad har han kommit fram till? Och vilka reaktioner har boken mött i och utanför kyrkan? Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria.
57:56
January 23, 2021
Den långa marschen genom institutionerna
68-rörelsen, Rudi Dutschke och Vietnambulletinen. Det är några av sakerna vi pratar om i veckans program som handlar om hur den nya vänstern har påverkat samhället från 60-talet och framåt. Gäst i programmet är Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria.
57:26
January 16, 2021
Arvet efter Marx
Få personer har under det senaste århundradet påverkat synen på samhället lika mycket som filosofen Karl Marx. Vad var det som gjorde att just hans idéer fick ett sådant stort genomslag? Och vilken plats har de i samhällsdebatten i dag? Gäst i veckans program är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
01:00:35
January 9, 2021
Woke och Cancel culture
I dag fortsätter vi att titta på de ideologiska rörelser som växte fram ur postmodernismen. Vi sätter särskilt fokus på det som kallas för Woke och Cancel culture. Vad betyder dessa begrepp och hur kan vi som kristna förhålla oss till de här rörelserna? Medverkande i detta program är Stefan Gustavsson, teolog och direktor för Apologia, och Per Ewert, forskare och ledarskribent på Världen idag.
58:29
January 2, 2021
Social Justice-rörelsen
Social Justice är ett begrepp som nämns allt oftare i samhällsdebatten. Vad menas med det? Vilka identifierar sig som en del av Social Justice-rörelsen? Och hur har kristna sett på rättvisefrågor genom historien? Gäst i detta program är Stefan Gustavsson, teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.
59:52
December 26, 2020
Postmodernismen (del 5): Påverkan på kyrkan
Varför ses kartläggandet av konfliktlinjer som ett viktigt inslag i det postmoderna tänkandet? På vilka sätt skiljer sig den postmoderna synen från den kristna tron? Och vilken påverkan har postmodernismen haft på kyrkan under de senaste 30 åren? Det är några av frågorna som vi tar upp i dagens program som avslutar vår serie om postmodernismen. Medverkande är Anders Gerdmar, rektor vid Skandinavisk teologisk högskola (STH), och Stefan Gustavsson, direktor för Apologia.
58:25
December 19, 2020
Postmodernismen (del 4): Bibelsynen
Man kan dela in bibeltolkningshistorien i tre epoker: förmodern, modern och postmodern. I det förmoderna tänkandet är författarens intention det viktigaste, i det moderna tänkandet börjar man ifrågasätta det som inte kan bevisas vetenskapligt och i det postmoderna tänkandet är det möjligt att tolka texten helt utifrån sitt eget perspektiv. Hur har resan dit sett ut? Och vad händer med bibeltexten när läsarens egna tolkningar står i centrum? För att svara på dessa frågor i har vi i dag med oss teologen Anders Gerdmar, mångårig lärare och docent i Nya testamentets exegetik, i ett program som fokuserar särskilt på bibelsyn och teologi.
58:28
December 12, 2020
Postmodernismen (del 3): 90-talet och framåt
Få personer på 60- och 70-talet kunde nog föreställa sig vad det skulle få för konsekvenser att på bred front i samhället implementera tanken om att det inte finns någon objektiv sanning. I dag kan ett förskolebarn höra sina pedagoger säga: ”Vi vet inte om du är en pojke eller flicka, du bestämmer själv”. Hur kommer det sig att detta synsätt är så utbrett och hur har vägen dit sett ut? I detta program samtalar Marco Strömberg med teologen Stefan Gustavsson om det postmoderna tänkandets påverkan i västvärlden med fokus på millennieskiftet och framåt.
57:41
December 5, 2020
Postmodernismen (del 2): Idéhistoria
Enligt postmodernismen finns det inga objektiva sanningar och det allmänna perspektivet får stå tillbaka för det individuella. Även om detta var tankar som växte sig starka i den akademiska världen under 1970-talet är det idéer som har funnits under lång tid, både hos grekiska filosofer och upplysningstidens förgrundsgestalter. Så hur kommer det sig att dessa idéer har fått ett extra stort genomslag i vår tid? Gäst i det här programmet är Stefan Gustavsson som är teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.
57:02
November 28, 2020
Postmodernismen (del 1): Historiska bakgrunden
Under varje epok i historien finns det filosofiska idéer som tar större plats än andra. En av de mest tongivande strömningarna under det senaste århundradet är postmodernismen. Men vad innebär den egentligen? Och hur påverkar den vår vardag i dag? Detta kommer vi att titta närmare på i fem program. Gäst i det första programmet är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
57:02
November 21, 2020
Kristus och kulturen (del 3): Förvandlingsmodellen
Ska vi dra kristna dra oss undan från samhället eller jobba för att förändra det? Eller finns det en mellanväg? Följ med oss ännu en gång in i Richard Niebuhrs modeller om kristen tro och samhälle. I detta avsnitt tittar vi närmare på det som Niebuhr kallade “Förvandlingsmodellen”. Gäst i programmet är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
56:21
November 14, 2020
Kristus och kulturen (del 2): Syntesmodellen och dualismmodellen
I detta det andra programmet om Kristus och kulturen forsätter Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr, att titta på Richard Niebuhrs modeller för att undersöka kyrkans förhållande till samhället genom historien. Fokus i detta program är syntes- och dualismmodellen.
57:18
November 7, 2020
Kristus och kulturen (del 1): Separationsmodellen och identifikationsmodellen
Hur bör kyrkan förhålla sig till samhället? I denna veckans program av Hotspot möter vi Torbjörn Aronson, fil dr i stats­kunskap och teol dr, som berättar hur kyrkan resonerat kring detta genom historien.
56:34
October 31, 2020