Skip to main content
Hotspot

Hotspot

By TV Vision Sverige och Världen idag
Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag. Avsnitten finns även att se som tv-program på visionsverige.com och varldenidagplay.se
Listen on
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Har staden övergivit landsbygden?
Hur ser förutsättningarna ut för dagens lantbrukare? Präglas politiken för mycket av ett storstadsperspektiv? Och är miljömålen kring skog och jordbruk orimligt höga? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot, som bland annat handlar om självförsörjning, gödsel och handlingsfrihet. Gäster i programmet är Karl Hedin, ägare av träindustriföretaget AB Karl Hedin, och Per-Ola Olsson, bonde och skribent.
59:50
May 14, 2022
Vad bör svenska försvaret lära sig av kriget i Ukraina?
Under 90- och 00-talet försvann 95 procent av den svenska armén. Nu är målet att på nytt bygga upp ett starkt försvar och på sikt höja försvarsbudgeten till 2 procent av BNP. Var behövs resurserna som mest? Hur ser framtidens försvar ut? Och vad kan vi lära av Finland och andra Östersjöstater? Det är frågor som vi pratar om veckans Hotspot. Gäster i programmet är Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan, och Mikael Oscarsson, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
59:25
May 07, 2022
Är islam förenlig med västerländska värderingar?
Under påskhelgen blev det upplopp efter att Rasmus Paludan brände Koranen offentligt. Vad beror de våldsamma reaktionerna på? Förespråkas våld i Koranen och haditherna? Och hur ser man på fri- och rättigheter i muslimska länder? Det är frågor som vi samtalar om i veckans Hotspot. Vi pratar bland annat om Muhammed som förebild, Kairodeklarationen och synen på icke-muslimer. Gäst i programmet är Omid Pasbakhsh, lärare och författare till boken ”Islam och kristen tro”.
57:26
April 30, 2022
Hur Sverige är utsatt för gråzonskrig
Från vilka håll kommer de säkerhetspolitiska hoten i dag? Hur går påverkansförsöken till? Och hur kan vi bli bättre på att skydda oss? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot som bland annat handlar om informationssystem, kritiska samhällsfunktioner och politiska dissidenter. Gäster i programmet är Stefan Kristiansson, säkerhetsexpert inom näringslivet och tidigare chef för Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), och Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker och tidigare säkerhetspolitisk analytiker hos Försvarsmakten.
01:01:26
April 23, 2022
Den västerländska civilisationens judeo-kristna rötter (del 2)
På vilka sätt är den kristna synen på människan relevant i vår tid? Hur skapas tillit? Och hur ser man på kyrka och stat i USA? Det är frågor som kommer upp i veckans Hotspot, som är en fortsättning på förra veckans samtal. Vi pratar bland annat om 1800-talets slavhandel, franska revolutionen och The Great Awakening. Gäst i programmet är Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, präst och vicerektor vid Johannelunds teologiska högskola.
58:39
April 16, 2022
Den västerländska civilisationens judeo-kristna rötter (del 1)
Vilka tre städer har påverkat den västerländska kulturen mest? Vad har kyrkan betytt för skolväsendet? Och hur mörk var egentligen medeltiden? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot som bland annat handlar om tänkare, kejsare och reformatorer. Gäst i programmet är Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, präst och vicerektor vid Johannelunds teologiska högskola.
57:25
April 09, 2022
Politiseringen av svenska myndigheter
Varför anses det i dag mer accepterat att använda politiska styrmedel för att driva igenom sin ideologi? Ska staten vara neutral gentemot medborgarnas värderingar? Och går vi mot en ökad polarisering i samhället? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot som bland annat handlar om konsensuskultur, värdeord och självrannsakan. Gäster i programmet är Henrik Jönsson, entreprenör och samhällsdebattör, och Markus Uvell, tidigare vd på Demoskop, Timbro och Kreab, i dag partner hos Nordic Public Affairs.
59:36
April 02, 2022
Den svenska enpartistaten och dess korruption
Hur viktig är partitillhörighet vid tillsättningen av chefer på svenska myndigheter? Hur vanligt är det med korruption och svågerpolitik i Sverige? Och hur bygger vi system som motverkar maktmissbruk? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot, som tar sin utgångspunkt i en Timbro-rapport som redovisar regeringens utnämningar av höga tjänstemän mellan åren 2014 och 2020. Gäster i programmet är Linnea Dubois, skribent i tankesmedjan Timbros nätmagasin Smedjan, och Inga-Britt Ahlenius, som bland annat varit chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision OIOS.
57:41
March 26, 2022
Woke-företagen
Vad händer i näringslivet när fokus flyttas från meriter till grupptillhörighet? Varför har identitetspolitik så stort inflytande på företagsvärlden just nu? Och vilka är fördelarna med en marknad som reglerar sig själv? Det är frågor som vi samtalar om i veckans Hotspot. Vi pratar bland annat om begreppet ”equity”, låten ”Staten och kapitalet” och uttrycket ”låt karavanen mäkla fred”. Gäst i programmet är Henrik Jönsson, entreprenör och opinionsbildare.
01:01:44
March 19, 2022
Står vi inför en global lågkonjunktur?
Priserna på el och bränsle skenar – hur ska vi hantera detta på en samhällelig nivå? Är våra politiker alltför opportunistiska? Och kommer vi att behöva backa från våra högt ställda klimatmål? Det är några av frågorna som vi tar upp i veckans Hotspot. Samtalet berör bland annat konstgödsel, vägunderhåll och den ekonomiska käftsmällen på 90-talet. Gäster i programmet är Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
58:15
March 12, 2022
Hotet mot yttrandefriheten – sociala medier
Vem ska bestämma vem vi får lyssna på? Vad skapar grogrund för konspirationsteorier? Och varför ska vi lyssna på dem vi inte håller med? Det är frågor som vi tar upp om i veckans Hotspot. Vi pratar bland annat om den läsande, den lyssnande och den tittande generationen. Vi pratar också om agendasättande journalistik, monokultur och ”average Joe”. Gäst i programmet är Johan Westerholm, grävande journalist och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.
59:26
March 05, 2022
Hotet mot yttrandefriheten – grundlagsändringar och islamister
Håller yttrandefriheten på att försvagas i Sverige? Vad kan vi lära oss av dess förkämpar? Och hur mår det fria samtalet på våra sociala medie-plattformar? Det är frågor som vi tar upp i veckans Hotspot där vi bland annat pratar om Gustav V, Carl Johan De Geer och Thomas Mattsson. Gäst i programmet är Johan Westerholm, grävande journalist och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.
01:00:27
February 26, 2022
Statsindividualism och tystnadskultur
Hur har Sveriges hållning under andra världskriget påverkat den svenska självbilden? Hur har de senaste hundra åren av socialism format vår syn på samhället? Och varför har vi i dag en stark tradition av både individualism och kollektivism? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot, i ett samtal som bland annat berör folkhemsteologen Hugo Odeberg, filosofen Axel Hägerström och PLO-ledaren Yasser Arafat. Gäst i programmet är Aron Flam, komiker och författare till boken ”Det här är en svensk tiger”.
58:06
February 19, 2022
Sverige och Nazityskland
Vilka rasistiska och antisemitiska strömningar fanns i Sverige innan andra världskriget? Hur mycket anpassade sig svenskt näringsliv efter Nazitysklands krav? Och varför har det historiskt varit så känsligt att prata om dessa frågor? Det samtalar vi om veckans Hotspot, som bland annat berör Wannseekonferensen, kullager och naziguld. Gäst i programmet är Aron Flam, komiker och författare till boken ”Det här är en svensk tiger”.
58:06
February 12, 2022
Feminism, manlighet och familjen
Tredje vågens feminism, toxisk maskulinitet och kärnfamiljens vara eller icke-vara. Det är tre av samtalsämnena som kommer upp i veckans Hotspot. Vi pratar också om könsstereotypa yrkesval, Tinder-dejtande och incels. Gäster i programmet är Sara Carlsson, Sverigeledare för Ungdom med uppgift (UMU), och Olof Edsinger, författare och generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA).
57:26
February 05, 2022
Den sexuella revolutionen
I veckans program pratar vi om synen på sex genom historien – från kyrkofäderna till Herbert Marcuse och framåt. Och vi frågar oss: Har den sexuella revolutionen gett det den lovade? Gäst i programmet är Stefan Gustavsson, direktor för Apologia och författare till boken ”Nakna utan att blygas”.
01:00:36
January 29, 2022
Rasism – vad är det och vad är det inte?
Hur kan vi prata om hudfärg utan att hamna i kampretorik? Hur bygger vi ett samhälle utan förtryck? Och står det något i Bibeln om rasism? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot, där namn som William Wilberforce, Martin Luther King Jr och George Floyd nämns. Gäster i programmet är Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), och Linda Ekerbring, fyrabarnsmamma från Norrköping.
57:17
January 22, 2022
Agnes Wold och Nils Littorin om covid-19
Vad har vi lärt oss efter två år av pandemi? Hur kommer folkhälsan att påverkas på längre sikt? Och har de bitvis långtgående begränsningarna i samhället varit befogade? Det pratar vi om i veckans Hotspot. Gäster i programmet är Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi, och Nils Littorin, läkare och doktor i klinisk mikrobiologi och initiativtagare till Läkaruppropet.
01:12:41
January 15, 2022
Frankfurtskolan och de kritiska teorierna
Hur har Frankfurtskolan påverkat det västerländska tänkandet? Hur resonerade dess förgrundsgestalter om Sigmund Freuds teorier? Vilka kopplingar finns till 68-rörelsen? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot som bland annat handlar om marxism, poststrukturalism och psykoanalys. Gäst i programmet är Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
01:00:07
December 18, 2021
Står Sverige inför en systemhotande elkris?
Vilka är de bakomliggande orsakerna till höstens höga elpriser? Hur har den svenska energipolitiken förändrats sedan 80-talet? Och hur klarar vi framtidens elförsörjningsbehov till kolfritt stål, elbilar och ett alltmer uppkopplat liv? Det pratar vi om i veckans Hotspot. Gäst i programmet är Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och vd för INBEx.
57:42
December 11, 2021
Kulturmarxismen
Hur ska man definiera kulturmarxism? Och är det ett relevant begrepp? Det pratar vi om i veckans Hotspot. Utöver namn som Lenin, Gramsci och Dutschke berör samtalet även ämnen som liberalism, antisemitism och revolutionsromantik. Gäst i programmet är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap.
01:00:27
December 04, 2021
Myndigheter under press
Saknar vi långvariga systembyggare på svenska myndigheter? Hur länge bör en statlig utredning pågå? Vem blir tillfrågad om att bli myndighetschef? Det pratar vi om i veckans Hotspot som bland annat handlar om kompetens, aktivism och nepotism. Gäst i programmet är Johan Westerholm, grävande journalist och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.
01:01:31
November 27, 2021
Lars Vilks gallerist
När Lars Vilks konst ställdes ut under 2013 och 2014 väckte det internationell uppmärksamhet. Utställningarna omgärdades av ett stort säkerhetspådrag och Lars Vilks konstnärskap kritiserades från flera håll, inte minst från konstvärlden. I veckans Hotspot berättar galleristen Henrik Rönnquist om varför han ville visa konstverken och priset han fick betala för att han gjorde det.
58:47
November 20, 2021
Vänstern och det svenska kulturlivet
Myndigheten för kulturanalys kom tidigare i år med en rapport om konsten och politiken i Sverige. Med denna som utgångspunkt pratar vi i veckans Hotspot bland annat om det antropologiska kulturbegreppet, hegemoni och August Strindbergs roll i det så kallade kulturkriget. Gäster i programmet är Lars Anders Johansson, musiker och journalist, och Johan Sundeen, universitetslektor och docent i idéhistoria.
59:02
November 13, 2021
Förmynderiet i Sverige
Är svenskarna frihetssträvande eller kollektivistiskt fogliga? Vad ska ingå i samhällskontraktet mellan stat och medborgare? Hur väl tillämpas principen om "armlängds avstånd" inom utbildnings- och kultursektorn? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäster i programmet är Henrik Jönsson, entreprenör och opinionsbildare, och Ivar Arpi, oberoende grävande journalist och krönikör på Svenska Dagbladet.
59:17
November 06, 2021
Fallet Karl Hedin – aktivism inom rättsväsendet? (del 2)
Hanteringen av det så kallade "Västmanlandsfallet", gällande ett misstänkt grovt jaktbrott, har haft många vändningar och väckt frågor om det svenska rättsväsendet. I veckans Hotspot fortsätter industrimannen och jägaren Karl Hedin att berätta om hur han upplevt turerna kring fallet.
01:01:23
October 30, 2021
Fallet Karl Hedin – aktivism inom rättsväsendet? (del 1)
Hösten 2018 åtalas industrimannen och jägaren Karl Hedin för grovt jaktbrott. Han häktas och sitter frihetsberövad under 31 dagar. Förundersökningen kring hans ärende pågår sedan i två år innan han frias av en enig tingsrätt. I veckans – och nästa veckas – Hotspot berättar Karl Hedin hela historien från sitt perspektiv. 
58:23
October 23, 2021
Debatt- och samtalsklimatet i Sverige
Varför anses konsensus vara så viktigt i den svenska kulturen? Varför ska man prata med sina meningsmotståndare? Och vad kan vi lära oss av tidigare generationers sätt att hantera yttrandefriheten? Det pratar vi om i veckans Hotspot som bland annat handlar om grindvakter, techjättar och hippodromen i Konstantinopel. Gäster i programmet är Henrik Jönsson, entreprenör och opinionsbildare, och Ivar Arpi, oberoende grävande journalist och krönikör på Svenska Dagbladet.
59:27
October 16, 2021
Slöseriet med allmänna medel
Hur effektivt används våra skattepengar? Har vi fler myndigheter än vi behöver? Och hur upprättar vi kontrollsystem som förebygger bidragsfusk? Det är frågor som kommer upp i veckans Hotspot där vi pratar om det svenska välfärdssystemet och civilsamhället. Gäster i programmet är Johan Westerholm, ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se, och Rebecca Weidmo Uvell, skribent och samhällsdebattör.
58:22
October 09, 2021
Den progressiva pedagogiken och den svenska skolans fallande resultat
Tillhör barnen samhället eller föräldrarna? Vilken värdegrund ska skolan utgå ifrån? Och hur hjälper vi fler elever att gå ut med fullständiga betyg? Det är några frågor som kommer upp i veckans Hotspot där vi pratar om läroplaner, aktivism och föräldraskap. Gäster i programmet är Per och Therése Ewert. Per är forskare och direktor vid tankesmedjan Claphaminstitutet. Therése är gymnasielärare och samtalsterapeut.
57:47
October 02, 2021
Universiteten, den fria forskningen och vänsterhegemonin
Hur fri är forskningen vid universiteten? Varför har vissa perspektiv svårare än andra att komma fram? Hur skapar vi ett samtalsklimat med högt i tak på institutionerna? Det pratar vi om i veckans Hotspot. Gäst i programmet är Johan Sundeen, docent i idé och lärdomshistoria. Programledare är Per Ewert.
57:37
September 25, 2021
Arvet efter Rousseau
Den egna känslan, allmänviljan och direktdemokrati. Det är tre begrepp som 1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseaus betonade. Vad betydde dem för honom i hans egen tid och hur har dem kommit att tolkas i dag? Det pratar vi om i veckans program som har en tydlig samhällsfilosofisk prägling. Gäst i programmet är Torbjörn Aronson,  fil dr i statskunskap och docent i kyrkohistoria.
01:00:51
September 18, 2021
Kyrkovalet
Vilka är de viktigaste frågorna i årets kyrkoval? Vad vill nomineringsgrupperna som ställer upp? Åt vilket håll är Svenska kyrkan på väg på lång sikt? Det pratar vi om i veckans Hotspot där vi också reder ut begreppen i det svenska kyrkovalsystemet. Gäster i programmet är Lennart Sacrédeus, tidigare riksdagspolitiker och aktiv i Västerås stift, och Torbjörn Aronson, professor i kyrkohistoria och ledamot i kyrkomötet. Båda är med i nomineringsgruppen Kristdemokrater för en levande kyrka.
58:33
September 11, 2021
Valspecial – Tyska valet
26 september går Europas folkrikaste land till förbundsdagsval. Vilka partier ser ut att få flest röster? Vilka sakfrågor är hetast just nu? Och vem har bäst chans att bli ny förbundskansler? Det pratar vi om i det här specialavsnittet med fokus på 1900-talshistoria, trender och det politiska spelet. Gäst i programmet är Lennart Sacrédeus, tidigare riksdagsledamot och europaparlamentariker för Kristdemokraterna.
59:17
September 07, 2021
Så blev Svenska kyrkan Israelfientlig
Under 60-talet skedde en stor omsvängning i synen på Israel, både bland politiker och inom Svenska kyrkan. Stödet som tidigare uttryckts byttes mot hård kritik. Varför blev det så? Det pratar vi om veckans program, som tar sin utgångspunkt i Johan Sundeens rapport ”När teologi blev 68-ideologi”. Johan Sundeen är docent i idé och lärdomshistoria.
59:11
September 04, 2021
Det konservativa intellektuella livet i Sverige efter 68-rörelsen
Dagens program tar sin utgångspunkt i Carl Johan Ljungbergs personliga resa genom universitet, utlandsvistelser och forskningsprojekt. Han berättar bland annat om sina studier om den tongivande irländske tänkaren och statsmannen Edmund Burke. Carl Johan Ljungberg är statsvetare, författare och forskare. Programledare är Torbjörn Aronson.
57:36
July 10, 2021
Den geopolitiska spänningen mellan USA, Ryssland och Kina (del 2)
Halvledare, WeChat och ”Belt and road initiative”. Det är några av ämnena som kommer upp i veckans Hotspot – det andra programmet i vår serie om stormakterna USA, Ryssland och Kina. Vi pratar också om etnicitet, demografi och världsdiplomati. Gäster i programmet är Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker, och Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva.
58:19
July 03, 2021
Den geopolitiska spänningen mellan USA, Ryssland och Kina (del 1)
Är vi på väg mot en ny världsordning? Vad kan en ökad rivalitet mellan USA, Ryssland och Kina att leda till? Och hur ska Sverige förhålla sig till det nya geopolitiska läget? Det är frågor som vi pratar om i det här avsnittet, det första av två, om tre stormakter. Gäster i programmet är Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker, Mike Winnerstig, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva.
51:21
June 26, 2021
Vart är Kina på väg?
Hur ser Kinas socialistiska vision ut? Hur går de till väga för att förverkliga den? Och vad tänker vanlige kinesen om allt som sker? Det är några av frågorna som kommer upp i veckans Hotspot. Vi pratar bland annat om begreppet ”måttligt välstånd”, omskolningsläger och ekonomiska hållhakar. Gäst i programmet är Jojje Olsson, journalist och Kinakännare som är bosatt i Taiwan.
59:47
June 19, 2021
Ryssland och det svenska försvaret
Vad händer om det blir en väpnad konflikt kring Östersjön? Det pratar vi om i det här avsnittet av Hotspot som handlar om storpolitik, maktbalans och framtidens försvar. Gäst i programmet är Jan Mörtberg, arméöverste (PA) och tidigare institutionschef för Försvarshögskolan.
59:03
June 12, 2021
Vart är Ryssland på väg?
Hur ser ryssen på sig själv? Hur står det till med den ryska ekonomin? Och hur är det med Rysslands stormaktsambitioner? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäst i programmet är Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva och tidigare statssekreterare.
58:17
June 05, 2021
Medkännande konservatism
Hur kan staten och civilsamhället samarbeta för att hjälpa samhällets mest utsatta? Det pratar vi om i det här avsnittet av Hotspot som bland annat handlar om presidenter, predikanter och PEPFAR. Gäst i programmet är Ronie Berggren, skapare av podcasten och bloggen "Amerikanska nyhetsanalyser" och författare till böcker om George W Bush och Donald Trump.
54:52
May 29, 2021
Klan- och hederskultur
Hur fungerar samhällen som är uppbyggda kring ett klansystem? Vilka är de bakomliggande orsakerna till det hedersrelaterade våldet? Och hur kan vi tala om detta på ett konstruktivt sätt och bygga broar in i det svenska samhället? Det är frågor som vi pratar om i det här avsnittet av Hotspot, det avslutande i vår serie om det multikulturella samhället. Gäster i programmet är Per Brinkemo, författare och journalist, och Soheila Fors, författare och grundare av föreningen Khatoon.
56:24
May 22, 2021
Migrationsfrågan
Idealism, pull-effekter och ”den gyllene regeln”. Det är några av begreppen som kommer upp i veckans Hotspot där vi pratar om migrationsfrågan ur ett praktiskt och kyrkligt perspektiv. Gäster i programmet är Hans Eklind, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA).
58:22
May 15, 2021
Kyrkan i ett multikulturellt samhälle
Kyrkan har i alla tider engagerat sig för individer och grupper som lider av utanförskap. Vilka utmaningar står man inför när det gäller detta i dag? Och hur kan kyrkorna vara en bidragande kraft i ett multikulturellt samhälle? Det pratar vi om i denna veckas program. Gäster i programmet är Hans Erik Bylund, pastor i Botkyrka pingstförsamling, och Merzek Botros, pastor i den arabiska församlingen i Sundbyberg.
58:08
May 08, 2021
Det multikulturella samhället
Hur vi kan bygga ett gemensamt framtida Sverige? Det pratar vi om i detta avsnitt av Hotspot som bland annat handlar om integration, identitet och det lutherska arvet. Gäster i programmet är Stefan Gustavsson, direktor för Apologia, och Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap.
01:00:20
May 01, 2021
Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet
Hur långt kan man gå i religionsdialogen innan man börjar tona ned sitt eget budskap? Vad menas med ersättningsteologi? Hur påverkar politiska intressen Svenska kyrkan i dag? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäst i programmet är Johan Westerholm, författare till boken ”Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet” (2020) och ansvarig utgivare för webbaserade nyhetsmagasinet Ledarsidorna.se.
56:01
April 24, 2021
Muslimska brödraskapet i Sverige
Hur har Muslimska brödraskapet gått till väga för att få ett inflytande i Sverige? Det pratar vi om i detta avsnitt av Hotspot som är en fortsättning på förra veckans program. Samtalet kommer bland annat in på partipolitik, studieförbund och biståndsorganisationer. Gäst i programmet är Johan Westerholm, författare till boken ”Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet” (2020) och ansvarig utgivare för webbaserade nyhetsmagasinet Ledarsidorna.se.
01:00:29
April 17, 2021
Muslimska brödraskapets rötter och idéer
Många har hört om Muslimska brödraskapet i nyhetsrapporteringen. Färre känner till så mycket om vilka de är och hur de jobbar. I veckans avsnitt – det tredje i vår serie om islam – tittar vi därför närmare på dessa frågor. Gäst i programmet är Johan Westerholm, författare till boken ”Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet” (2020) och ansvarig utgivare för webbaserade nyhetsmagasinet Ledarsidorna.se.
59:13
April 10, 2021
En kristen väckelse bland muslimer
Hur har islam spridits genom historien? Hur har det kristna budskapet nått muslimer? Och varför väljer många muslimer i dag att bli kristna? Det pratar vi om i det här programmet, som är det andra i vår serie om islam. Gäster i dagens program är Annahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan, och Merzek Botros, pastor för den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg.
53:57
April 03, 2021
Valspecial: Israeliska valet
Förra veckan gick israelerna till val för fjärde gången på två år. Vilka är de viktigaste politiska frågorna i landet? Vilka partier slåss om makten? Och hur kommer politiken att se ut framåt? Det är frågor som vi pratar om i detta specialavsnitt av Hotspot. Gäster är Ulf Cahn, generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod, och Roar Sörensen, Israelkännare och daglig ledare för Israel Next.
57:05
March 29, 2021
Vad du bör veta om islam
Islam är en växande religion i Sverige. Enligt siffror från Pew Research Center identifierar sig i dag omkring 800 000 personer som muslimer och siffran förväntas öka under de närmaste 30 åren. I en serie program vill vi därför titta närmare på islam som religion och kulturbärare. Gäst i dagens program är Gjohn-Marko Berisha som har vuxit upp i en muslimsk familj i Kosovo. Han är kristen sedan 1993 och teologistudent.
55:40
March 27, 2021
Kulturkriget
Hur bör samhället förhålla sig till livsstilsfrågor? Det pratar vi om i detta avsnitt som bland annat kommer in på områden som pornografi, droger och fri abort. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:57
March 20, 2021
Institutionernas betydelse
Hur växte institutionerna fram? Vilken roll har de i samhället? Är de hotade i dag? Det är några av frågorna som vi tar upp i detta avsnitt. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:52
March 13, 2021
Konservatismen (del 3)
Hur har den lutherska socialetiken format den svenska mentaliteten? Det är en av frågorna som vi tar upp i dagens program som handlar om konservatismen i Sverige. Vi pratar också om demokratins framväxt och hur den politiska kartan ser ut i dag. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
58:57
March 06, 2021
Konservatismen (del 2)
Hur ser konservatismen på familjen, kyrkan och staten? Vilken plats har den i dagens politik? Och vad beror det på att en ökande andel unga i dag tar till sig konservativa idéer? Det är några av frågorna som vi tar upp i veckans program. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
59:28
February 27, 2021
Konservatismen (del 1)
Vad är konservatismen? Hur uppstod den? Och vad har den för framtid i västvärlden? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
58:57
February 20, 2021
Missio Dei
I dagens program berättar Mats-Jan Söderberg, missionsföreståndare för Folk & Språk, om sina många år som missionär i Ukraina och Azerbajdzjan. Det blir också ett samtal om hur missionsverksamhet kan organiseras, att förhålla sig till bidragsgivare och begreppet Missio Dei.
58:49
February 13, 2021
Yttrandefriheten och biblioteken
Hur ideologiskt styrda är våra bibliotek? Vilken uppgift har de i samhället? Och på vilka sätt skyddar vi bäst yttrandefriheten? Det är frågor som vi tar upp i veckans Hotspot, som har ett särskilt fokus på biblioteksvärlden. Gäst i programmet är Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria.
01:00:04
February 06, 2021
Sekularisering och hyperindividualism
Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest sekulariserade och individualistiska länderna i världen. Hur kommer det sig? Och hur har vägen dit sett ut? Gäst i dagens program är Per Ewert som är direktor i Claphaminstitutet, ledarskribent i Världen idag och forskare.
58:59
January 30, 2021
68-kyrkan
I dagens program pratar vi med forskaren Johan Sundeen om hans bok 68-kyrkan. Varför ville han fördjupa sig i just detta ämne? Vad har han kommit fram till? Och vilka reaktioner har boken mött i och utanför kyrkan? Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria.
57:56
January 23, 2021
Den långa marschen genom institutionerna
68-rörelsen, Rudi Dutschke och Vietnambulletinen. Det är några av sakerna vi pratar om i veckans program som handlar om hur den nya vänstern har påverkat samhället från 60-talet och framåt. Gäst i programmet är Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria.
57:26
January 16, 2021
Arvet efter Marx
Få personer har under det senaste århundradet påverkat synen på samhället lika mycket som filosofen Karl Marx. Vad var det som gjorde att just hans idéer fick ett sådant stort genomslag? Och vilken plats har de i samhällsdebatten i dag? Gäst i veckans program är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
01:00:35
January 09, 2021
Woke och Cancel culture
I dag fortsätter vi att titta på de ideologiska rörelser som växte fram ur postmodernismen. Vi sätter särskilt fokus på det som kallas för Woke och Cancel culture. Vad betyder dessa begrepp och hur kan vi som kristna förhålla oss till de här rörelserna? Medverkande i detta program är Stefan Gustavsson, teolog och direktor för Apologia, och Per Ewert, forskare och ledarskribent på Världen idag.
58:29
January 02, 2021
Social Justice-rörelsen
Social Justice är ett begrepp som nämns allt oftare i samhällsdebatten. Vad menas med det? Vilka identifierar sig som en del av Social Justice-rörelsen? Och hur har kristna sett på rättvisefrågor genom historien? Gäst i detta program är Stefan Gustavsson, teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.
59:52
December 26, 2020
Postmodernismen (del 5): Påverkan på kyrkan
Varför ses kartläggandet av konfliktlinjer som ett viktigt inslag i det postmoderna tänkandet? På vilka sätt skiljer sig den postmoderna synen från den kristna tron? Och vilken påverkan har postmodernismen haft på kyrkan under de senaste 30 åren? Det är några av frågorna som vi tar upp i dagens program som avslutar vår serie om postmodernismen. Medverkande är Anders Gerdmar, rektor vid Skandinavisk teologisk högskola (STH), och Stefan Gustavsson, direktor för Apologia.
58:25
December 19, 2020
Postmodernismen (del 4): Bibelsynen
Man kan dela in bibeltolkningshistorien i tre epoker: förmodern, modern och postmodern. I det förmoderna tänkandet är författarens intention det viktigaste, i det moderna tänkandet börjar man ifrågasätta det som inte kan bevisas vetenskapligt och i det postmoderna tänkandet är det möjligt att tolka texten helt utifrån sitt eget perspektiv. Hur har resan dit sett ut? Och vad händer med bibeltexten när läsarens egna tolkningar står i centrum? För att svara på dessa frågor i har vi i dag med oss teologen Anders Gerdmar, mångårig lärare och docent i Nya testamentets exegetik, i ett program som fokuserar särskilt på bibelsyn och teologi.
58:28
December 12, 2020
Postmodernismen (del 3): 90-talet och framåt
Få personer på 60- och 70-talet kunde nog föreställa sig vad det skulle få för konsekvenser att på bred front i samhället implementera tanken om att det inte finns någon objektiv sanning. I dag kan ett förskolebarn höra sina pedagoger säga: ”Vi vet inte om du är en pojke eller flicka, du bestämmer själv”. Hur kommer det sig att detta synsätt är så utbrett och hur har vägen dit sett ut? I detta program samtalar Marco Strömberg med teologen Stefan Gustavsson om det postmoderna tänkandets påverkan i västvärlden med fokus på millennieskiftet och framåt.
57:41
December 05, 2020
Postmodernismen (del 2): Idéhistoria
Enligt postmodernismen finns det inga objektiva sanningar och det allmänna perspektivet får stå tillbaka för det individuella. Även om detta var tankar som växte sig starka i den akademiska världen under 1970-talet är det idéer som har funnits under lång tid, både hos grekiska filosofer och upplysningstidens förgrundsgestalter. Så hur kommer det sig att dessa idéer har fått ett extra stort genomslag i vår tid? Gäst i det här programmet är Stefan Gustavsson som är teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.
57:02
November 28, 2020
Postmodernismen (del 1): Historiska bakgrunden
Under varje epok i historien finns det filosofiska idéer som tar större plats än andra. En av de mest tongivande strömningarna under det senaste århundradet är postmodernismen. Men vad innebär den egentligen? Och hur påverkar den vår vardag i dag? Detta kommer vi att titta närmare på i fem program. Gäst i det första programmet är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
57:02
November 21, 2020
Kristus och kulturen (del 3): Förvandlingsmodellen
Ska vi dra kristna dra oss undan från samhället eller jobba för att förändra det? Eller finns det en mellanväg? Följ med oss ännu en gång in i Richard Niebuhrs modeller om kristen tro och samhälle. I detta avsnitt tittar vi närmare på det som Niebuhr kallade “Förvandlingsmodellen”. Gäst i programmet är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.
56:21
November 14, 2020
Kristus och kulturen (del 2): Syntesmodellen och dualismmodellen
I detta det andra programmet om Kristus och kulturen forsätter Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr, att titta på Richard Niebuhrs modeller för att undersöka kyrkans förhållande till samhället genom historien. Fokus i detta program är syntes- och dualismmodellen.
57:18
November 07, 2020
Kristus och kulturen (del 1): Separationsmodellen och identifikationsmodellen
Hur bör kyrkan förhålla sig till samhället? I denna veckans program av Hotspot möter vi Torbjörn Aronson, fil dr i stats­kunskap och teol dr, som berättar hur kyrkan resonerat kring detta genom historien.
56:34
October 31, 2020