Skip to main content
Hunajapurkki

Hunajapurkki

By Helena & Selja
Kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja pienten lasten äitiä keskustelevat kasvatustieteellisistä teemoista tieteen ja käytännön näkökulmasta. Kuinka auttaa lasta oppimaan kieltä, motoriikkaa ja tunnetaitoja? Millainen on aikuisen rooli lapsen kasvun ja kehityksen rinnallakulkijana?
Tervetuloa Hunajapurkkiin!

Kuvitus: Aleksi Vehmassalo

Instagram: @hunajapurkkipodcast
sähköposti: hunajapurkkipodcast@outlook.com
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Mentalisaatio
Tämän kertaisessa Hunajapurkkijaksossa keskustellaan mentalisaatiosta. Mentalisaatio on keino pysähtyä miettimään omaa mieltä ja myös ymmärtää lapsen ajatuksia. Miten tätä taitoa voidaan kehittää kasvattajana ja muutenkin eri ihmisuhteissa? Miten lapsen mentalisaatiotaidot kehittyvät ja mitä vaikutuksia sillä on lapsen kasvulle? Muun muassa näistä teemoista muodostuu tämän kertainen jakso. Tervetuloa Hunajapurkkiin!    Lähteet:   Anneli Larmo - Mentalisaatio - kyky pitää mielessä (2010) https://www.duodecimlehti.fi/duo98674 Janna Rantala& Leea Mattila - Mitä ihmettä? (2021) Janna Rantala& Leea Mattila - Uhmasta yhteyteen, opi ymmärtämään lapsesi mieltä mentalisaation avulla (2020) https://youtu.be/sEnRbgjw_ek Marjukka Pajulo, Saara Salo & Nina Pyykkönen - Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä (2015) https://www.duodecimlehti.fi/duo12278 Saara Salo/ Ilona Rauhala podcast- Mentalisaatio eli mielentäminen (2020) https://youtu.be/PL6gn92gZII MLL- Mentalisaatio vanhemmuudessa (2019) https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/mentalisaatio-vanhemmuudessa/ MLL - Mielenlukutaitoa. Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen. (2017) https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/04185742/MLL_Mielenlukutaitoa_www.pdf Yle Areena - Nosto: Mitä lapsen mielessä oikein liikkuu? Mentalisaatio antaa apuja lapsen ajatusten selvittämiseen (2019) https://areena.yle.fi/audio/1-50031174
01:03:21
June 25, 2021
Itsesäätely
Tässä jaksossa pureudutaan lapsen itsesäätelyn kehitykseen, mihin itsesäätelyä tarvitaan ja miksi se on niin tärkeää. Millaista tietoa Dunedin pitkittäistutkimus on antanut lapsen itsekontrollin yhteydestä aikuisiän hyvinvointiin? Miten saada lapsi rauhoittumaan tunnekaappauksesta? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Lähteet: Jouni Veijalainen - Lasten itsesäätely lasten kuvaamien hallintakeinojen ja tunneilmaisun näkökulmasta (2020) Keijo Tahkokallio - Uskalla olla lapsellesi aikuinen, kuinka kasvattaa lapsistasi onnellisia ja tasapainoisia (2018) Leah, S,. ym. Childhood self-control forecasts the pace of midlifeaging and preparedness for old age (2021) Liisa Keltikangas-Järvinen - Pienen lapsen sosiaalisuus (2012) Marja Kokkonen - Ihastuttavat vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. (2010) Nina Sajaniemi, Eira Suhonen & Mari Nislin - Stressin säätely (2015) Päivi Pihlaja & Riitta Viitala (toim.) - Varhaiserityiskasvatus (2019) Riikka Riihonen ja Minna Koskinen - Kuinka kiukku kesytetään (2020) Salettia kuntoutuspalvelut- Itsesäätely, aivot (2020) https://youtu.be/Hs-IzHhtnDg Taina Sainio, Riikka Pajulahti, Nina Sajaniemi - Näin tuet lapsen itsesäätelyä (2020) Terrie E. Moffitt, Richie Poulton, and Avshalom Caspi - Lifelong Impact of Early Self-Control (2013) Tiededokumentti: Mikä meitä odottaa? Osat 1-3 (dokumentti Dunedin tutkimuksesta) Osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=CJuUIG8yv4o
01:10:39
June 17, 2021
Kielenkehitys
Jaksossa keskustellaan kielenkehityksen eri vaiheista ikäkausittain varhaisvuosina sekä siitä, millaisia keinoja on tukea lapsen puheen ja ymmärtämisen taitoja päivittäisessä arjessa. Millaisia yksilöllisiä eroja lapsilla on ja milloin on syytä huolestua lapsen kielenkehityksestä? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Lähteet: Aivoliitto - Puheen ja kielenkehitys https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/kehityksellinenkielihairio/puheen-ja-kielenkehitys/ Helena Rasimus- Varhaisen kielen kehityksen yhteydet lapsen myöhempään itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen (2016) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50061 Leila Paavola-Ruotsalainen - Lapselle suunnatun puheen piirteet ja niiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä (2017) https://journal.fi/pk/article/view/61122/22692?acceptCookies=1 Liisa Arola, Leila Paavola & Pentti Körkkö - Äidin sensitiivisyys ja hoivapuheen perustaajuuden vaihtelu - yhteydet lapsen varhaisen kielen ja puheen kehitykseen (2009) Marja-Leena Laakso - Kielten rikas maailma jo ennen sanoja (2018) https://m.youtube.com/watch?v=n8M_gOsrOxg Marja Nurmilaakso & Anna-Leena Välimäki (toim.) - Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa (2011): -Marja Nurmilaakso - Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä -Riitta-Liisa Korkeamäki - Kieli ja vuorovaikutus oppimisympäristöissä -Inkeri Ruokonen - Musiikin monet kielet -Aili Helenius & Riitta Korhonen - Leikistä kieleen -Alisa Alijoki - Lapsen tuen tarve kielellisessä kehityksessä ja siihen vastaaminen varhaiskasvatuksen keinoin Paula Lyytinen - Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana (2011) https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/lyytinen_2011_varhainen_kielen_kehitys_lukemaan_oppimisen_ennustajana.pdf Pauliina Lindgren- Normaali, hidas, poikkeava vai erityinen? Lapsi kielen kehityksen matkassa (2014) https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/96115/gradu07202.pdf?sequence=1 Yle-areena: Kielen oppiminen alkaa jo kohdussa https://areena.yle.fi/1-1689169 Yle-uutiset: Vauva muistaa ennen syntymää kuulemiaan sanoja https://yle.fi/uutiset/3-6826192
01:01:27
June 10, 2021
Positiivinen kasvatus
Ensimmäisessä Hunajapurkin jaksossa keskustellaan positiivisesta pedagogiikasta. Positiivisessa pedagogiikassa keskitytään hyvän vahvistamiseen ja kehittämiseen. Jakson keskustelussa avataan mm. sitä, miten positiivinen kasvatus näkyy arjessamme, mitä positiivinen kasvatus tuo lapselle ja ennen kaikkea mitä se vaatii meiltä kasvattajilta. Tervetuloa Hunajapurkkiin!  Lähteet: Ben Furman - Muksuoppi  (2001) Eliisa Leskisenoja - Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa (2019) Eliisa Leskisenoja- Tutkittua varhaiskasvatuksesta. Hyvinvoinnin supervoimat positiivisen pedagogiikan työkaluina (2019) https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.com/2019/12/13/hyvinvoinnin-supervoimat-positiivisen-pedagogiikan-tyokaluina/ Eliisa Leskisenoja- Myönteisten tunteiden voima (2020) https://youtu.be/zNSYeZ5Q1wI Kaisa Vuorinen- Huomaa hyvä lapsessa ja tue kasvua myönteisellä otteella! (2018) https://youtu.be/Og-cZE-5WnI Katri Kallinen & Arja Sigfrids - Tunne minut! (2012) Lotta Uusitalo-Malmivaara & Kaisa Vuorinen - Huomaa hyvä! (2016) Maaretta Tukiainen - Pohjolan voimaeläinkortit (2018) Riikka Riihonen, Minna Koskinen, Mira Piitulainen (kuv.) - Kuinka kiukku kesytetään? (2020) Tiia Trogen - Positiivinen kasvatus (2020)
57:56
June 3, 2021
Hunajapurkin esittelyjakso!
Tässä jaksossa kerromme itsestämme ja podcastin sisällöstä Tervetuloa Hunajapurkkiin! :)
05:15
May 31, 2021