Skip to main content
Divadlo Husa na provázku #prvzk.podcast

Divadlo Husa na provázku #prvzk.podcast

By prvzk.people
Otevřený audioprostor současných témat a nečekaných forem. Poslechněte si Provázek ze zákulisí a nahlédněte pod pokličku legendárního brněnského divadla. V našem podcastu přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi a záznamy z obohacujících setkání na provázkovských diskusích či lektorských úvodech.

#tema #kontext #backstage
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

#kontext - Rozhovor s Milošem Štědroněm
Rozhovor s Milošem Štědroněm k příležitosti oslavy jeho 80. narozenin.
01:21:56
May 05, 2022
#tema - Klima, adaptace, žal
Jak prožíváme změnu klimatu? Jakým způsobem ji komunikuje naše společnost? Co vyžaduje klimatická spravedlnost a odkud vůbec začít? A jak filtrovat strach, hněv nebo smutek ze situace, která nemá jednoduché řešení? Záznam druhé otevřené laboratoře, kterou na Provázku vplétáme témata inscenací do obecnější sítě otázek, které rezonují dnešní společností.
01:24:32
April 07, 2022
#kontext - Quijotův příběh se utváří skrze svobodnou vůli
S hispanistkou Pavlínou Juračkovou jsme se zastavili u cervantovského světa-divadla, u dialogické konfrontace, která potvrzuje existenci, a u konvencemi opentleného čtení tohoto "klíčového románu světové literatury". Pasuje však stále klíč, jenž nám předaly předchozí generace čtenářů?
31:06
March 17, 2022
#kontext - Frič i Čerwuiš se zrcadlí v řece vzájemného nepochopení cizích kultur
Exkurze do počátku minulého století a do tehdy ještě neprobádaných krajin paraguayského pralesa. Rozhovor o jinakosti a jejím pochopení, o životě indiánů tehdy a nyní i o nenávratných změnách v člověku, jenž se odváží proplout do zcela odlišného společenství. Odpovídá nakladatelka, zapálená vypravěčka a manželka vnuka Alberto Vojtěcha Friče Yvonna Fričová.
41:04
January 27, 2022
#kontext - Chazarský slovník umožňuje zadrhávání u jednotlivých obrazů
Pavićův text Chazarského slovníku jako sen, do kterého se probouzíme. Jako hra, z níž nemůžeme být vyloučeni. Jako tělo, jež laská každodenní  události. V rozhovoru s literární antropoložkou Blankou Činátlovou ohledáváme specifika postmoderního románu, jenž inspiroval Kateřinu Menclerovou a Jana Mikuláška k dramatizaci na provázkovských prknech.
34:11
January 13, 2022
#tema - Konspirace, úzkost, řád
K čemu se lidská společnost uchyluje, když se ocitne tváří v tvář komplexitě světa? Jaké nástroje vědomě či nevědomě používá, když je vystavena extrémnímu tlaku? Záznam z první otevřené laboratoře, kterou na Provázku vplétáme témata inscenací do obecnější sítě otázek, které rezonují dnešní společností.
01:20:28
January 06, 2022
#tema - Povstane z krize Brave new man?
Krize zdravotní, krize ekonomická, krize klimatická... Jaké krize je nám ještě třeba, abychom změnili svůj způsob života? Záznam z diskuse, která otevřela druhou půlku dvojsezony, v níž na Provázku hledáme podoby člověka budoucnosti.
01:21:04
December 30, 2021
#backstage - Brněnské štěstí Terezy Marečkové
Rozhovor s herečkou Terezou Marečkovou o hudbě a divadle, o její cestě z Brna do Prahy a zase zpátky a umění v době pandemie. Hudba: Brünnwerk - Twinkle
34:44
February 26, 2021
#kontext - Brave new man
Rozhovor o sezóně Brave new man a inscenaci Raději zešílet v divočině s uměleckou šéfkou Annou Davidovou a dramaturgem Martinem Sládečkem. Hudba: Brünnwerk - Twinkle
28:47
February 12, 2021
#backstage - Příběh klauna
Rozhovor s hercem Divadla Husa na provázku Daliborem Bušem o jeho práci  pro Zdravotního klauna, dobročinnou organizaci s národní a mezinárodní  působností, která pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet  proces léčby s úsměvem.  Hudba: Brünnwerk - Twinkle
34:25
November 21, 2020
#kontext - V obležení donkichotů
Sezona, které jsme vetkli přídomek „donkichotská“, se právě končí. Zůstáváme v úžasu nad tím, jak se její určení naplnilo. Ohlédněte se s námi za ní a nahlédněte do úvah nad sezonou další. Text namluvila Sylvie Krupanská a Dalibor Buš.
05:02
July 09, 2020
#samispolu – V kazajce věkových stereotypů
Rozhovor s Lucií Vidovićovou „Hranice mezi ochranou seniorů a jejich vyloučením z většinové společnosti je velmi tenká,“ upozorňuje Lucie Vidovićová, sociální gerontoložka a přední odbornice na fenomén ageismu. O tom, proč vznikla výzva k zastavení věkové diskriminace v době koronaviru a jak si představuje společnost přátelskou ke každému věku, s ní hovořila Kateřina Menclerová.
31:14
June 08, 2020
#samispolu – Židovství klade důraz na individuální hodnotu lidského života
Rozhovor se Štěpánem Menašem Klimentem „Propadání zármutkům je překážkou plnohodnotného náboženského prožitku," vysvětluje brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. O nedávných oslavách Pesachu a jeho poselství v době koronavirové s ním u příležitosti Jom ha-šoa, dne připomínky židovských obětí holocaustu, mluvil Martin Sládeček.
26:13
April 24, 2020
#samispolu – Buďme tvořivou silou
Rozhovor s Jiřím Hlavenkou  „Sebeuzdravení země začíná skrze aktivní občanskou společnost,“ říká Jiří Hlavenka, podnikatel, investor a regionální politik. O vědomí společenské zodpovědnosti podnikatele, možných cestách z krize a hledání vizí v měnícím se světě s ním hovořila Kateřina Menclerová.
31:54
April 22, 2020
#samispolu – Dát spiritualitě čas a prostor
Rozhovor se Sašou Jacobea „Současná situace je také příležitostí k duchovní obnově," říká farářka Saša Jacobea působící v brněnském sboru Českobratrské církve evangelické. O horizontálním rozměru víry i o možnostech, které současná situace pro spiritualitu nás všech otvírá, s ní mluvil její otec, dlouholetý provázkovský herec, Láry Hauser.
33:31
April 19, 2020
#samispolu – Myslet nemožné tak, že se stane možným
Archivní rozhovor s Kathrin Röggla „Katastrofické filmy devadesátých let o obřích mravencích a zabijáckých rajčatech nahradily mediální katastrofické scénáře, které žijeme," říká rakouská prozaička, dramatička a esejistka Kathrin Röggla. O metodách a cílech její tvorby i o dramaturgii strachu s ní v roce 2014 mluvil Martin Sládeček. Autorce propůjčila hlas: Sylvie Krupanská
19:14
April 16, 2020
#samispolu – Jsou hovory, k nimž se vracíte
Rozhovor se Zdeňkou Švancarovou „Člověk musí být vyrovnaný hlavně sám se sebou," říká vedoucí Linky důvěry Oblastní charity Blansko Zdeňka Švancarová. O tom, jak koronavirus proměnil její každodenní práci, i o bolesti, která je poloviční, je-li sdílená, s ní mluvil Martin Sládeček.
18:54
April 09, 2020
#samispolu – Sloužit mši v prázdném kostele
Rozhovor s Janem Hanákem „Doba se ztišila. Zkusme v tichu, které se rozhostilo, naslouchat vlastnímu nitru a Božímu hlasu,“ říká Jan Hanák, kněz, dokumentarista, pedagog a dlouholetý spolupracovník Divadla Husa na provázku. O tom, jak se po vyhlášení nouzového stavu proměnil každodenní život vesnického faráře, o poselství Velikonoc i naději v nejisté době s ním mluvila dramaturgyně Kateřina Menclerová.
35:34
April 09, 2020
#samispolu – Ochutnávka z básní Radka Štěpánka
Bonus k rozhovoru s autorem enviromentální poezie čtou: Dominik Teleky a Jan Kolařík
04:59
April 09, 2020
#samispolu - Měsíc nepršelo, a nikoho to nezajímá, virus si uzmul veškerou pozornost
Rozhovor s Radkem Štěpánkem „Z tváří zůstala jen stejnost roušek a uslzených očí," napsal dlouho před vypuknutím koronavirové pandemie v jedné ze svých básní Radek Štěpánek, enviromentální básník a redaktor brněnského nakladatelství Host. O koronavirové pandemii a strachu z ní v kontextu klimatických změn s ním mluvil dramaturg Martin Sládeček
23:20
April 08, 2020
#samispolu - Kdo nemá strach, nemiluje
Rozhovor s Markem Orkem Váchou „Dělám si naději, že současná situace probudí to dobré v nás," říká významný český biolog, teolog, kněz a pedagog Marek Vácha. O etickém a spirituálním rozměru krizí, globální morálce, strachu i odvaze s ním mluvil dramaturg Martin Sládeček.
31:53
April 08, 2020