Skip to main content
Sanningen Inifrån

Sanningen Inifrån

By Ibrahim Shareef
Existerar Gud? Hade Darwin rätt? Vad innebär ondska?
Denna podcast är till för den som är intresserad i liknande frågor, samt de som engagerar sig i Da'wah här i Sverige. Jag diskuterar olika ämnen som kom upp under mina år i Da'wah bland kristna och ateister samtidigt som jag går igenom olika osäkerheter som brukar framföras i sådana diskussioner. Lämna gärna en 5 stjärniga recension om du uppskattar materialet!
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

TuneIn Logo

TuneIn

Spider-Man
Nämner Koranen Spider-Man? Lyssna igenom detta super korta avsnitt där jag går igenom mina personliga reflektioner kring en vers och dom paralleller Allah drar till dom icke-troende.
08:58
November 19, 2018
Talade Profeten Muhammad Sanning?
Ett väldigt efterfrågat ämne av flera lyssnare, och det är hur man kan rationellt komma fram till att Profeten Muhammad fred vare över honom talade sanningen och är därmed en sann profet. Ställ gärna frågor över anchor.fm eller skicka över era förslag till framtida ämnen. Glöm inte att recensera podcasten om ni gillar innehållet.
22:41
November 12, 2018
Det tidlösa miraklet
I detta avsnitt går vi igenom Koranens tidlösa uppsättning, samt hur en vers kan påverka olika tankesätt och leda dom till en och samma slutsats.
14:53
November 5, 2018
Vetenskap i Koranen?
En ny metod har populariserats i den senaste tiden Dawah'n, nämligen att Koranen har vetenskapliga mirakel och därmed är Koranen Guds ord. I detta avsnitt utforskar vi detta argument vidare samt förklarar vilka problem som uppstår när man argumenterar på detta sätt.
23:24
October 29, 2018
Är Koranen Guds ord?
Vill du veta varför jag som muslim tror att Koranen är från en absolut sann källa? Lyssna på dagens avsnitt för att ta reda på anledningen!
22:04
October 13, 2018
Har vetenskapen tagit död på religion?
Följer du en uråldrig bok istället för vetenskaplig fakta? Följer du blind tro istället för avancerad vetenskap? I detta avsnitt diskuterar vi om vetenskapen har tagit död på religiositet.
16:33
October 6, 2018
Kan vetenskapen leda till ateism?
I detta avsnitt diskuterar vi en väldigt viktig fråga, nämligen om vetenskapen kan leda till att man förnekar Guds existens. Detta påstående innebär tre falska antaganden om vetenskap, vilket vi går igenom i avsnittet.
15:27
September 29, 2018
Varför är Darwinismen unik?
I tidigare avsnitt så diskuterade vi bland annat antaganden som Darwinismen var baserad på. Här nämner vi olika alternativa teorier till Darwinism, samt hur Darwinismen kom till att bli så unik att det blev ett religiöst, etiskt och politiskt system för att gå emot Guds existens
24:06
September 22, 2018
Varför Darwin hade fel
I detta avsnitt diskuterar vi Darwinismen lite djupare samt vilka antaganden den är baserad på. VI jämför dessutom offentlighetens uppfattning om Darwins teori gentemot den akademiska uppfattningen.
30:15
September 11, 2018
Kan vetenskapen leda till absolut sanning?
Vi lever i en tid där vetenskapen utvecklas mer än någonsin, därmed förekommer det frågor om hur religion (med spetsen Islam) förhåller sig till vetenskapen. I detta korta avsnitt ska vi diskutera vad Islams syn på vetenskapen är samt om vetenskapen är ett medel för att uppnå absolut sanning
10:45
September 1, 2018
Objektiv Moral, ett tecken på Guds existens!
Människan har, via sin naturliga disposition, kommit att känna igen skillnaden mellan rätt och fel, gott från ont. Men detta baseras inte på våra åsikter eller känslor utan kräver en objektiv grund som tydliggör skillnaden mellan godhet och ondska. Vad är objektiv moral och varför är det ett tecken på Guds existens?
18:32
July 30, 2018
Existerar Gud? En självklar sanning!
Varje förfrågningsområde har första principer och första antaganden, även vetenskapen! Man antar självklara sanningar som ej går att deducera vidare. I detta avsnitt så diskuterar vi vad en självklar sanning är och om Gud är en självklar sanning
1:01:31
July 19, 2018