Skip to main content
Ilmastokasvatus tutuksi

Ilmastokasvatus tutuksi

By Ilmastokasvatus tutuksi
Ilmastokasvatus tutuksi on kasvattajille suunnattu, kymmenosainen podcast-sarja ilmastokasvatuksesta. Ilmastonmuutosta, siihen vastaamista ja siihen liittyviä tunteita tarkastellaan eri näkökulmista asiantuntijavieraiden kanssa ja mietitään, kuinka käsitellä aiheita etenkin peruskouluikäisten kanssa. Sarja on osa Pinskujen ja Nuorten Kotkien yhteistä Liikkuva luontoleiri -ympäristökasvatushanketta.

Haastattelija: Jaakko Rissanen
Musiikki: Louis Saint Jean Vitus Disch
Tekstivastineet: luontoleiri.fi/ilmastokasvatus-tutuksi-podcast

Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Jakso 3: Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena ilmiönä

Ilmastokasvatus tutuksi

1x
Jakso 10: Lapset ja nuoret ilmastotoimijoina
Sarjan viimeisessä jaksossa kuullaan inspiroivia ilmastotoimijoita Vantaan Ruusuvuoren koulusta. 16-vuotias Rihaam Juwaisir ja opettaja Sanni Virtanen kertovat Korso valittaa -kerhosta ja koulun muusta vaikuttamisen ja toivon ympärille rakentuneesta toiminnasta.  Mitä kaikkea muutama kiinnostunut voi saada aikaan omassa yhteisössään ja laajemminkin? Entä mitä toiminta antaa osallistujille? Korso valittaa -kerhon sivut Tekstivastine
50:21
November 26, 2020
Jakso 9: Ilmastotunteet ja tulevaisuus
Lapsen oikeuksien viikon jaksossa pohditaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja tulevaisuuskuvia niihin perehtyneen tutkijatohtori Panu Pihkalan (Helsingin yliopisto) kanssa.  Mitä erilaisia tunteita ilmastonmuutos herättää ja kuinka niitä voi käsitellä? Miten rakentaa toivoa haastavalta näyttävään tulevaisuuteen?  Tekstivastine
42:05
November 19, 2020
Jakso 8: Haasteet ja esteet
Kahdeksannessa jaksossa pohditaan, millaisia inhimillisiä esteitä lapsilla ja vanhemmillakin on ilmastomyönteisen toiminnan tiellä. Entä millaisia käytännön haasteita ilmastokasvattaja voi kohdata työssään? Kuinka haasteita ja esteitä voisi ylittää tai ainakin madaltaa? Keskustelemassa tiedon, tekojen ja asenteiden välisiin ristiriitoihin perehtynyt yliopistotutkija Sakari Tolppanen (Itä-Suomen yliopisto). Tekstivastine
43:17
November 12, 2020
Jakso 7: Erilaiset oppijat ja oppimisympäristöt
Kuka ja missä ilmastokasvatusta voi toteuttaa? Entä kuinka huomioida oppijoiden erilaiset lähtökohdat ja tarjolla olevat resurssit? Asiantuntijavieraana Open ilmasto-oppaan tekijä, niin järjestö- kuin koulumaailmassa toiminut ympäristökasvattaja Pinja Sipari (BMOL ry). Tekstivastine
44:50
November 5, 2020
Jakso 6: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Jaksossa käydään läpi väyliä ja tapoja, joilla nuoret ja vanhemmatkin voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Keskustellaan osallisuudesta ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisesta. Vieraana pitkän linjan ilmastoaktiivi ja yhdistystoimija Katja Hintikainen. Tekstivastine
44:06
October 29, 2020
Jakso 5: Kestävä arki
Jaksossa pohditaan arjen ja kulutukseen liittyvien valintojen merkitystä ja kotitalouksien roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuinka osallistaa lapset kestävään arkeen heille mielekkäästi? Asiantuntijavieraana Marttaliiton ilmasto- ja ympäristöasioista vastaava kehittämispäällikkö Salka Orivuori. Tekstivastine
43:58
October 23, 2020
Jakso 4: Muutoksen tarve
Millaista muutosta ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ihmiskeskeisessä kulttuurissamme ja ajattelutavoissamme? Kuinka kasvatetaan lapsia kestävään elämäntapaan? Jaksossa vieraana empatiaa ja kestävää elämäntapaa tutkiva väitöskirjatutkija Sami Keto (Tampereen yliopisto).
53:03
October 22, 2020
Jakso 3: Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena ilmiönä
Millainen yhteiskunnallinen ilmiö ilmastonmuutos on? Kuka on siitä vastuussa ja kuka kantaa sen seuraukset? Aiheesta keskustelemassa opettajia kouluttava maantieteen didaktiikan yliopiston lehtori Hannele Cantell (Helsingin yliopisto).  Mietitään myös tiedon ja arvojen roolia kasvatuksessa sekä kuinka puhua ilmastoteemasta lapsille ikätasoisesti, ymmärtäen ja kannustaen. Tekstivastine
52:32
October 8, 2020
Jakso 2: Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä
Jaksossa pohditaan ilmastonmuutosta luonnontieteellisestä näkökulmasta ja ihmisen roolia siinä.  Mietitään myös sitä, kuinka käsitellä teemaa lasten kanssa eri ympäristöissä. Jaakko Rissasen vieraana ilmastonmuutoksesta opettava tutkijatohtori ja vapaa-ajan partiolainen Laura Riuttanen (Helsingin yliopisto). Tekstivastine
35:38
October 1, 2020
Jakso 1: Mitä ilmastokasvatus on?
Ensimmäisessä osassa johdatellaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen pariin. Puhutaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen historiasta, sisällöstä ja tavoitteista sekä siitä, miksi ilmastokasvatus on tärkeää. Jaakko Rissasen vieraana ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF). Tekstivastine
41:30
September 24, 2020