Skip to main content
อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand

อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand

By Islam in Thailand

ต่อยอดความคิด นำชีวิตด้วยอิสลาม
รวมบรรยายศาสนา เนื้อหาความรู้ อธิบายความหมายกุรอานและหะดีษ หัวข้อบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65

อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand

1x
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65
- เวลาที่(หวังว่า)ดุอาอฺมุสตะญาบ - บูรณะมัสจิด - รูปธรรมและนามธรรม - คนที่ไม่ใช่มุสลิม แต่อยากทำบุญด้วยการสร้างมัสจิด ได้ไหม ?  - ร่วมทำบุญกับต่างศาสนิกได้ไหม ? - แต่งงานกับต่างศาสนิก ตกมุรตัดไหม ? ทำบาปใหญ่ แต่ถ้าไม่ทำชิริก ก็ยังไม่ตกศาสนา
01:38:48
December 01, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65
- จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ต้อง ปป ความเข้าใจ(ทัศนคติ)ก่อน ท่านนบีจึงเริ่มเผยแพร่จากอะกีดะฮฺคือให้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺองค์เดียวก่อน เพื่อที่จะพร้อมรับพระบัญชาจากอัลลอฮฺ - มุสลิมที่สนิทสนมกับคนที่ต่อต้านอัลลอฮฺและร่อซูล - มีอะไรในบอลโลก 2022 (กาต้าร์) - - การบูรณะมัสจิดที่แท้จริง คือการใช้มัสจิดเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่ประชุม ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม - สร้างมัสยิดเพื่อเผยแพร่คำสอนอิสลาม ไม่ใช่เพื่อทำลาย เช่นมัสยิดฎิรอร นบีจึงให้ทำลาย - ใครที่จะบูรณะมัสจิด ??? - ข้อควรระวังเมื่อให้ต่างศาสนิกสร้างอาคารหรือมัสจิด
01:27:06
November 26, 2022
อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 2 | 23/10/65
อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 2 | 23/10/65
รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิซ่อฮุลลอฮฺ) "พระหัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่กับญะมาอะฮฺ", บัยอะตุชชะญะเราะฮฺ - การทำสัตยาบันของท่านนบีกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
42:20
November 19, 2022
อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 1 | 23/10/65
อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 1 | 23/10/65
รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) - สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ พอมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นญะมาอะฮฺ แต่เราไม่เคยนิยามว่า "ญะมาอะฮ" คือความถูกต้อง การอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง คนส่วนมากก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้มีอยู่ในเนื้อหาของญะมาอะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาพูดคุยและหาตัวพิสูจน์ในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน ญะมาอะฮฺ ไม่ใช่ปริมาณที่มากมายหรือหลากหลาย ไม่ใช่ความเป็นมวลชน แต่ญะมาอะฮฺที่ศาสนาต้องการก็คือ การที่เรามีปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งญะมาอะฮฺเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้เราห่างไกลจากความผิด การหลงทางหรือการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในการกระทำความผิดหรือความชั่ว...
01:16:31
November 19, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65
9:16 หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะถูกปล่อยไว้ โดยที่อัลลอฮฺยังมิได้ทรงรู้ บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า และมิได้ยึดถือเพื่อนสนิท อื่นจากอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลาย และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
01:20:15
November 16, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65
- ความสำคัญของ "เสรีภาพ" เศาะฮาบะฮฺญิฮาดเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา - เชคเกาะเราะฎอวี - เสรีภาพสำคัญที่สุด - อิสลามสอนให้ระงับความโกรธ - ระงับความโกระด้วยฮิกมะฮฺ
01:12:51
November 10, 2022
เมื่อเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา มุสลิมควรทำอะไร ?
เมื่อเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา มุสลิมควรทำอะไร ?
“แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น เป็นสัญญาณของอัลลอฮฺ, มิได้เกิดขึ้นเพราะการเสียชีวิตของคนหนึ่งคนใด  ดังนั้นเมื่อพวกท่านเห็นมันก็จงละหมาดเถิด" - ละหมาดเมื่อเห็นจันทรุปราคา (คุซูฟ- صلاة الخسوف ) หรือสุริยุปราคา (กุซูฟ - صلاة الكسوف) - หรือใช้ กุซูฟ (كسوف) แทนทั้งสองอย่าง (กะสะฟะ แปลว่า บิดบัง) - เมื่อเห็นกุซูฟ/คุซูฟ ให้ทำอะไรบ้าง - ต้องละหมาดทุกคน ? เป็นซุนนะฮฺ/วาญิบ/ฟัรฎูกิฟายะฮฺ/ซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ ? - ท่านนบีละหมาดอย่างไร ? วิธีละหมาด - ละหมาดถึงเมื่อไหร่ ? - ละหมาดที่มัสญิดหรือที่บ้าน ? อ่านดัง/เบา ? - เรียกละหมาดอย่างไร ? https://youtu.be/s70RPxJt79Q https://www.islaminthailand.org/dp8/node/688
54:18
November 05, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) | 1/11/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) | 1/11/65
9:13 พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือ ซึ่งกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา และมุ่งขับไล่รอซูลให้ออกไป ทั้งๆ ที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรก พวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรือ อัลลอฮฺต่างหากเล่า คือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัว หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา 9:14 พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิด อัลลอฮฺจะได้ทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้า และจะได้ทรงหยามพวกเขา และจะได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขา และจะได้ทรงบำบัด หัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลาย
01:21:38
November 02, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 8 (อายะฮฺ 12-13) | 25/10/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 8 (อายะฮฺ 12-13) | 25/10/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 8 (อายะฮฺ 12-13) | 25/10/65 - เกิดสุริยุปราคาบางส่วนที่ตะวันออกกลาง บ้านเราไม่เห็น ก็ไม่ต้องละหมาด 9:12 และถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา หลังจากที่พวกเขาได้ทำสัญญาไว้ และใส่ร้ายในศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซร้ ก็จงต่อสู้บรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิด แท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใดๆ แก่พวกเขาไม่ เพื่อว่าพวกเขาจะหยุดยั้ง
01:12:34
October 26, 2022
ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้
ก่อนจะถึงวันที่เตรียมตัวไม่ได้
มัจลิสอิลมี่  วันเสาร์ที่ 22/10/65 ณ ไวท์สเปซ - การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ - วันที่ไม่มีโอกาสทำความดีอีกแล้ว - วันตาย, วันกิยามะฮฺ - จงรีบเร่งทำความดี ก่อนจะถึง 5 ประการ
53:42
October 22, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 7 (อายะฮฺ 10-11) | 18/10/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 7 (อายะฮฺ 10-11) | 18/10/65
- การปฏิบัติต่อต่างศาสนิกที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับมุสลิม - นบีเปิดโอกาสให้บาทหลวงคริสต์(นัจรอน) ทำพิธีศาสนาในมัสยิด ตอนที่มาพูดคุยกับท่านนบีในเรื่องศาสนา(นบีอีซาเป็นพระเจ้าหรือไม่ ?)  - เรียกต่างศาสนิกเป็นพี่น้องได้ไหม ? - บางเรื่องขอฟัตวาจากอุละมาอฺต่างประเทศไม่ได้ - การเลือกเพื่อน-เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เลือกสามี-ภรรยา ลูกเขย ลูกสะใภ้ - เลือกผู้รู้จากลักษณะการละหมาด ตย. สะกีนะฮฺ บินตุอะลี (เป็นลูกหลานนบี) เป็นผู้รู้ที่อียิปต์ ผู้คนเชื่อฟังนับถือมาก ดูอิมามชาฟิอีละหมาด และเห็นว่าท่านละหมาดเป็น รับความรู้จากท่านได้
01:18:49
October 19, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 6 (อายะฮฺ 9-10) | 11/10/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 6 (อายะฮฺ 9-10) | 11/10/65
- อัลลอฮฺบำบัดหัวใจผู้ศรัทธาที่อาจแคลงใจในการยกเลิกพันธสัญญากับมุชริกีน  9:9 พวกเขาได้เอาบรรดาโองการของอัลลอฮฺแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย แล้วก็ขัดขวาง (ผู้คน) ให้ออกจากทางของอัลลอฮฺ แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้าจริงๆ
01:14:52
October 12, 2022
อีมานดี มีมารยาท
อีมานดี มีมารยาท
ศาสนาอิสลามนั้นถือว่ามารยาทที่ดีงาม จริยธรรม คุณธรรมของมุสลิมนั้นคืออีหม่านอันสมบรณ์และดีเลิศที่จะทำให้มุสลิมนั้นอยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดในบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือบุคคลที่มีมารยาทดียิ่ง” และในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีได้กล่าวว่า “ผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ที่สุดจากหมู่ผู้ศรัทธาคือบุคคลที่มีมารยาทอันดีงาม และคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่มีมารยาทดีงามกับบรรดาภริยาของเขา” นี่คือการเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาตระหนักในมารยาท จริยธรรมของศาสนาอิสลาม และเป็นการเรียกร้องว่าอย่าแยกแยะระหว่างความศรัทธากับมารยาท อันเนื่องจากมุอ์มินนั้นต้องประพฤติสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการและต้องมีความเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมของเขานั้นต้องสอดคล้องกับหลักการและอีหม่านที่เขาอ้างอิงอยู่ https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6971
16:30
October 11, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 5 (อายะฮฺ 7-8) | 4/10/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 5 (อายะฮฺ 7-8) | 4/10/65
- คุณค่าของความรู้, ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์ - อิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ถูกถามถึงอาจารย์ของท่าน (อิมามชาฟิอี) ท่านตอบว่า "อิมามชาฟิอีทเปรียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คน และเสมือนดวงอาทิตย์สำหรับโลก" - การยึดความรู้ เป็นสัญญาณกิยามะฮฺ 9:7 จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุชริกีนที่จะมีสัญญาใดๆ ณ ที่อัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ได้ นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่อัล-มัสยิดิลฮะรอมเท่านั้น ดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้า ก็จงเที่ยงธรรมต่อพวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบบรรดาผู้มีความยำเกรง 9:8 (จะมีสัญญาใด) อย่างไรเล่า และหากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้า พวกเขาก็ไม่คำนึงถึงเครือญาติ และพันธสัญญาใดๆ ในหมู่พวกเจ้า พวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้น โดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธ และส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นผู้ละเมิด
01:21:41
October 05, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 4 (อายะฮฺ 3-6) | 27/9/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 4 (อายะฮฺ 3-6) | 27/9/65
9:3 และเป็นประกาศจากอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัจญ์อันใหญ่ยิ่ง ว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงพ้นข้อผูกพันจากมุชริกทั้งหลาย และรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วย และหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัว มันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นมิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮฺหมดความสามารถได้ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ 9:4 นอกจากบรรดาผู้สักการะเจว็ด (มุชริกีน) ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ แล้วพวกเขามิได้ผิดสัญญาแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด และมิได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้า ดังนั้น จงให้ครบถ้วนแก่พวกเขาซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย
01:38:28
September 28, 2022
จุดพบนบี ﷺ
จุดพบนบี ﷺ
การเดินทางจากดุนยาถึงอาคิเราะฮฺ, วางแผนกันอย่างไร?, ตายแล้วไปไหน,  กุโบร์เป็นจุดพัก(หรือสถานี)แรกของวันกิยามะฮฺ, บททดสอบในกุโบร์และวันกิยามะฮฺ https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6975
02:03:46
September 23, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 3 (อายะฮฺ 5) | 20/9/65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 3 (อายะฮฺ 5) | 20/9/65
- อธิปไตยของดินแดน ผู้คนถูกแบ่งแยกกันด้วยดินแดน สัญชาติ ฯลฯ อิสลามถือว่าไม่เป็นธรรม  - รัฐอิสลามที่หายไป สิทธิที่หายไปของมุสลิม - อายะฮฺที่ 5 นี้มักถูกใช้ในการโจมตีอิสลาม 
01:20:24
September 21, 2022
สวรรค์...สำหรับผู้อดทน
สวรรค์...สำหรับผู้อดทน
การอดทนต่อบททดสอบและหวังในผลบุญ (#สู่อีมานที่มั่นคง 29) - การที่มุอ์มินจะประสบกับปัญหานั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่การที่มุอ์มินนั้นสามารถทำใจได้และกระทำสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา นั่นคือกำไรใหญ่หลวงที่มุอ์มินจะได้ในชีวิตของเขา “มุสลิมนั้นจะไม่ประสบกับความยากลำบาก ความเจ็บป่วย ความเศร้าโศก เสียใจ ความทรมาน ปัญหาต่างๆ หรือความไม่สบายใจที่จะประสบ แม้กระทั่งหนามที่อาจจะตำขณะที่เขาเดินทางนั้น ทั้งหมดนี้จะเป็นการทดสอบหรือลบล้างความผิดต่างๆ เป็นการชำระ ให้อภัยโทษจากความผิดต่างๆ ที่เราได้เคยกระทำในอดีต” https://www.islaminthailand.org/dp8/story/6087
15:39
September 19, 2022
 สิ่งที่จะทำให้เราหายนะในวันกิยามะฮฺ
สิ่งที่จะทำให้เราหายนะในวันกิยามะฮฺ
สิ่งที่จะทำให้เราหายนะในวันกิยามะฮฺ https://www.islaminthailand.org/dp8/story/6141
13:58
September 17, 2022
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1-3)
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1-3)
9:1 (นี่คือประกาศ) การพ้นข้อผูกพันใดๆจากอัลลอฮและร่อซูลของพระองค์ แก่บรรดาผู้สักการะเจว็ด (มุชริกีน) ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้  9:2 ดังนั้นพวกท่านจงท่องไปในแผ่นดินสี่เดือน และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกท่านนั้นมิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถก็หาไม่ และแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัปยศ 9:3 และเป็นประกาศจากอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัจญ์อันใหญ่ยิ่ง ว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงพ้นข้อผูกพันจากมุชริกทั้งหลาย และรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วย  และหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัว มันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นมิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮฺหมดความสามารถได้ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ - การเริ่มใส่สระในอัลกุรอาน เกิดในยุคท่านอะลี 
01:14:17
September 15, 2022
รีบเร่งทำดี ก่อนมีฟิตนะฮฺ
รีบเร่งทำดี ก่อนมีฟิตนะฮฺ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลายจงพยายามเร่งกระทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดี ก่อนที่จะมีฟิตนะฮฺ หรือความยากลำบากในชีวิตของพวกท่านซึ่งเปรียบเสมือนความมืดที่จะมายังพวกท่าน แล้วคนหนึ่งจะอยู่ในยามเช้าในสภาพที่มีอีหม่านแต่เมื่อตกเย็นเขาจะกลายเป็นกาฟิร เป็นผู้เนรคุณหรือปฏิเสธ และคนหนึ่งที่ตอนกลางคืนเป็นมุอ์มิน แต่เมื่อถึงยามเช้าแล้วเขาจะกลายเป็นกาฟิร คนเหล่านี้จะขายศาสนาของเขาด้วยสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในโลกนี้” บทความ - https://www.islaminthailand.org/dp8/story/6006 #สู่อีมานที่มั่นคง #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
12:41
September 13, 2022
พระเจ้าดูแลเรา
พระเจ้าดูแลเรา
สลามเจริญกรุง ที่มัสยิดอัลอะตี๊ก 10/9/65
32:03
September 11, 2022
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2 (ภาคปฏิบัติ)
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2 (ภาคปฏิบัติ)
สถานที่ - มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) วันที่บรรยาย - 18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436 (02/07/2015) วีดีโอ ตอนที่ 1 https://youtu.be/WsyyiHRZ7hg ตอนที่ 2 https://youtu.be/pz_8hcpVXtU ตอนที่ 3 https://youtu.be/Pt_sgjIePuc
01:41:53
September 09, 2022
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1-2)
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1-2)
- เนื้อหาโดยรวมของซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ - อธิบายอายะฮฺ 1-2 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7314
01:27:21
September 08, 2022
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 1
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 1
หัวข้อเรื่อง - เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เริ่มจากเปลี่ยนแปลงอะกีดะฮฺ ทำความรู้จักอัลลอฮฺก่อน, ใครที่ "ศรัทธาและยืนหยัด" ไม่ต้องเศร้าและไม่ต้องกลัว สถานที่ - ณ มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) วันที่บรรยาย Sat, 01/03/2015 - 07:00 (12 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436) วีดีโอ http://youtu.be/jyQWWQMW85E
01:26:00
September 06, 2022
คุตบะฮฺ : ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นและอนาคตของโลกมุสลิม
คุตบะฮฺ : ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นและอนาคตของโลกมุสลิม
วีดีโอ  https://youtu.be/CaZ6jcgHYRE สถานที่ - มัสยิด อัลฟาลาห์ ปตท.ปาลัส วันที่ - Fri, 09/02/2022 - 13:00
29:41
September 05, 2022
อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก - เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?
อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก - เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?
94:1 เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ? - อายะฮฺแรกของซูเราะฮฺอัชชัรหฺ, ซึ่งอัลลอฮฺประทานมาเพื่อบำรุงหรือบูรณะจิตใจของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลังจากความพยายามของพวกกุเรชที่จะทำให้ท่านนบีหมดกำลังใจ อันเป็นวิกฤติที่ร้ายแรงมากสำหรับคนทำงานศาสนา เพราะแทนที่จะเอากำลังใจมาขับเคลื่อนการทำงาน กลับต้องมาเสียความรู้สึกกับสิ่งที่มาขัดขวาง แล้วทำให้พลังที่เป็นแรงขับเคลื่อนหายไป  ดังนั้นคนทำงานศาสนา หูอย่าเอาไปใช้บ่อยกับสิ่งที่ขัดขวาง สายตาก็อย่ามองให้มากนักกับสิ่งที่มันขัดขวาง หูเอาไว้ฟังสิ่งที่เพิ่มกำลังใจ สายตาเอาไว้มองซึ่งสัญญาณที่อัลลอฮได้สัญญาไว้สำหรับคนที่ได้รับชัยชนะ   เพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานศาสนาคือพลังจิตใจ...
01:15:41
September 05, 2022
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 20 (กิตาบุลอิลมฺ 2,บาบ 3-5)
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 20 (กิตาบุลอิลมฺ 2,บาบ 3-5)
บาบ 3 - การยกระดับเสียงเนื่องด้วยการให้ความรู้ (ใช้เสียงดังในการสอน), บาบ 4 - รูปแบบการรายงานความรู้ : หัดดะษะนา, อัคบะเราะนา, อันบะอฺนา บาบ 5 - ผู้รู้เสนอคำถามแก่ลูกศิษย์(หรือผู้เรียน) เพื่อทดลองความรู้ - มุสลิมเสมือนต้นอินทผลัม รากของมันลึกมั่นคง (เพราะมีกะลีเมาะฮฺ) และลำต้นสูงส่ง
57:50
September 05, 2022