Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky

By Inštitút Zdravotnej Politiky
Sme analytici Ministerstva zdravotníctva a našim poslaním je kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

beet workshop (1/3) - Predstavenie beet -u (behavioral and experimental economics team)

Inštitút zdravotnej politiky

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
beet workshop (3/3) - Aplikácia behaviorálneho a experimentálneho prístupu vo verejnej správe na príklade projektu: Skvalitnenie darcovstva pre Národnú Transfúznu Službu SR
Lukáš Sekelský PhD. (beet, IZP) Zakladateľ beet – u a spoluautor štúdie pre Národnú Transfúznu Službu SR Vám v krátkosti vysvetlí proces aplikácie behaviorálneho a experimentálneho prístupu. Kde výsledkom odporúčaní pre zavedenie odberu plazmy a skvalitnenie odberu krvi v SR je zavedenie behavioriálneho registra preferencii darcov. Na základe preferencií darcov budú testované jednotlivé “na mieru ušité” dizajny a ich funkčnosť. Poznanie individuálnych preferencií umožní zavedenie individualizovaného cyklu pozvánok a odberov tak, aby sa maximalizoval počet odberov, o ktoré má v jednotlivých obdobiach NTS SR záujem a zároveň znižoval počet oslovených darcov s prosbou o dostavenie sa na odber.
14:40
March 9, 2020
beet workshop (2/3) - Využitie behaviorálnej a experimentálnej ekonómie vo verejnej správe
Prof. Maroš Servátka (beet, Macquarie Graduate School of Management, Sydney) Svoj podhľad na využitie behaviorálnej a experimentálnej ekonómie vo verejnej správe bude prezentovať Maroš Servátka, ktorý je profesorom ekonómie na Macquarie Graduate School of Management v Sydney a zakladajúcim riaditeľom MGSM Vernon L. Smith Experimental Economics Laboratory. Maroš je zakladateľom a bývalým prezidentom Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Journal of Behavioral and Experimental Economics. Je držiteľom ocenenia Ronald Coase Institute Outstanding Alumni Award za rok 2019. Maroš sa zaoberá experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou. Má skúsenosti s poradenstvom firmám, vládam a charitám v oblasti behaviorálnych prístupov a riešení. Skúmal ako zvýšiť výber finančných prostriedkov na dobročinnosť, poskytoval praktické odporúčania organizáciám ohľadne obchodej stratégie a služieb klientov a tiež poradenstvo vládnym agentúram v záležitostiach behaviorálnej verejnej politiky. Skúmal porovnávacie algoritmy využívané burzami cenných papierov, riadiace štruktúry firiem a správanie zamestnancov a udeľoval manažérske odporúčania. Učí študentov MBA, aby vo svojich spoločnostiach experimentovali a zistili tak čo funguje, ale aj čo nefunguje.
32:27
March 9, 2020
beet workshop (1/3) - Predstavenie beet -u (behavioral and experimental economics team)
Lukáš Sekelský PhD. (beet, IZP) Úvod bude venovaný predstaveniu tímu beet, ktorý pozostáva z expertov na behaviorálnu a experimentálnu ekonómiu. A ktorého poslaním je prinášať komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov. Prístup zavadzania overených politík a opatrení do praxe znižuje riziko ich negatívneho spoločenského dopadu a zefektívňuje využívanie verejných finančných zdrojov.
04:19
March 9, 2020