Skip to main content
پادکست جعبه// Jabe Persian Podcast

پادکست جعبه// Jabe Persian Podcast

By Jabe podcast
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

جعبه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ فرهاد، تلخ شیرین

پادکست جعبه// Jabe Persian Podcast

1x
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ فرهاد، تلخ شیرین
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
48:36
September 4, 2020
جعبه‌ی شماره‌ی ۹؛ سلام آقای سعدی
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
38:55
April 19, 2020
جعبه‌ی شماره‌ی ۸؛ سلطان
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
1:20:41
March 23, 2020
جعبه‌ی شماره‌ی ۷؛ یک ساعت بدون کرونا
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
1:00:08
February 26, 2020
جعبه‌ی شماره‌ی ۶؛ خاطره‌های پیکان یا پیکان خاطرات
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
56:00
January 2, 2020
جعبه‌ی شماره‌ی ۵؛ کافه‌ی پاییزی بخش دوم
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
33:09
November 5, 2019
جعبه‌ی شماره‌ی ۴؛ کافه‌ی پاییزی بخش اول
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان
28:18
November 5, 2019
جعبه‌ی۳؛ برادرم تاجیکستان
درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان  
49:00
October 22, 2019
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی۲؛ ضمیمه‌ی دومین قسمت پادکست جعبه: استاد شجریان
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی دو، ضمیمه‌ی دومین شماره از پادکست فارسی جعبه (با عنوان ده‌گانه‌ی آقای آواز) است که دعوتید آن را نیز در هرجا این فایل را می‌شنوید، گوش کنید
23:48
September 30, 2019
جعبه‌ی شماره‌ی۲؛ ده‌گانه‌ی آقای آواز
محمدرضا شجریان، واقعیتی همیشگی در فرهنگ ایران است. این پادکست به ده فراز از زندگی و کارهای او می‌پردازد
1:22:56
September 23, 2019
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک: گفت‌وگوی سیمین بهبهانی با منصور ضابطیان
   جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک، مصاحبه‌ی شنیده‌نشده‌ی منصور ضابطیان با سیمین بهبهانی درباره‌ی دیوانگی ست این مصاحبه، ضمیمه‌ی نخستین شماره از پادکست فارسی جعبه است که دعوتید آن را نیز در هرجا این فایل را می‌شنوید، گوش کنید
32:49
August 18, 2019
پادکست فارسیِ جعبه؛ قسمت اول: سیمین خانم
   سیمین خانم عنوان نخستین قسمت از پادکست جعبه کار منصور ضابطیان است که به شعر و زندگی سیمین بهبهانی می‌پردازد همراه این اپیزود، می‌توانید جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک را هم بشنوید که مصاحبه‌ی شنیده‌نشده‌ی منصورضابطیان با سیمین بهبهانی درباره‌ی دیوانگی ست.
1:02:42
August 18, 2019