Jacobikerk Utrecht

Jacobikerk Utrecht

By Jacobikerk Utrecht
De Jacobikerk is een actieve PKN-gemeente in Utrecht. We zoeken God en willen daar jou bij betrekken.
In deze podcast zijn de bijbellezingen en preken uit de ochtend- en middagdiensten van de kerk te beluisteren.

19-01-2020 - 17.00 - ds. Dirk de Bree - wankelend geloven
Bijbel en preek. In deze middagdienst staat Markus 9 (vers 14 tot 29) centraal.
31:36
January 19, 2020
19-01-2020 - 10.00 - ds. Wim Vermeulen - (s)preek over het Koninkrijk dat komt
Bijbel en preek. De bijbellezing is uit Matteüs 4 (vers 12 tot 25). 
27:31
January 19, 2020
12-01-2020 - 17.00 - ds. Wim Vermeulen - bidden in dankbaarheid
Bijbel en preek. In deze middagdienst staan Zondag 45 (deels) en 46 uit de Heidelbergse Catechismus centraal.  De bijbellezing is uit Lukas 3 (vers 21 en 22) en Lukas 11 (vers 1 tot 13).
27:01
January 12, 2020
12-01-2020 - 10.00 - ds. Willem Jan de Hek - de Geest doorbreekt grenzen
Bijbel en preek. In deze ochtenddienst lezen we uit Matteüs 3  (vers 13 tot 17) en Handelingen 11 (vers 1 tot 18).
30:31
January 12, 2020
05-01-2020 - 17.00 - ds. Jan Meertens - de schreeuw in Psalm 130
Bijbel en preek. De bijbellezing in deze middagdienst is uit Psalm 130 en Psalm 131. 
24:41
January 5, 2020
05-01-2020 - 10.00 - ds. Piet de Jong - Magiërs/Wijzen aanbidden Jezus
Bijbel en preek. In deze ochtenddienst lezen we uit Matteüs 2 (vers 1 tot 12). 
35:25
January 5, 2020
01-01-2020 - Nieuwjaarsdag - ds. Willem Jan de Hek - met open handen het nieuwe jaar in
Bijbel en preek. De bijbellezing is uit Prediker 3 (vers 16 tot 22) en Prediker 4 (vers 1 tot 6). 
23:45
January 1, 2020
31-12-2019, Oudejaarsavond, ds. Wim Vermeulen over de toorn van God
Bijbel en preek. In deze dienst op Oudejaarsdag gaat het over Psalm 90.
22:57
December 31, 2019
29-12-2019, 17.00, ds. Rik de Pater over Anna de profetes
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit Psalm 84 en Lukas 2 (vers 22 tot 40).
29:59
December 29, 2019
29-12-2019, 10.00, ds. Dick van de Linde over 'God toont zijn betrokkenheid in een zoon'
Bijbel en preek. De bijbellezing is uit Hebreeën 1 (vers 1 tot 14). 
28:04
December 29, 2019
26-12-2019, Tweede Kerstdag, ds. Andries Zoutendijk over 'opdat vervuld zou worden'
Bijbel en preek. De bijbellezing is uit Jeremia 31 (vers 15 tot 17), Hosea 11 (vers 1 tot 3) en Matteüs 2 (vers 13 tot 23). 
33:24
December 26, 2019
25-12-2019, Eerste Kerstdag, ds. Wim Vermeulen over 'het Woord is vlees geworden'
Bijbel en preek. In deze dienst op Eerste Kerstdag staan Lukas 2 (vers 1 tot 12) en Johannes 1 (vers 1 tot 14) centraal.
26:45
December 25, 2019
22-12-2019, Volkskerstzang, ds. Willem Jan de Hek over de magie van Kerst
Bijbel en preek. De Zusters Augustinessen lezen uit de Bijbel: Micha 4 (vers 1 tot 5), Micha 5 (vers 1 tot 4) en Matteus 2 (vers 1 tot 12).
18:20
December 22, 2019
22-12-2019, 10.00, ds. Bas van der Graaf over 'dienstbaar zijn aan Gods nieuwe wereld die komt'
Bijbel en preek. In deze ochtenddienst staat Jesaja 11 (vers 1 tot 10) centraal.
30:59
December 22, 2019
15-12-2019, 17.00, ds. Wim Vermeulen over 'zwemmen in Gods goedheid'
Bijbel en preek. We lezen in deze middagdienst uit Ezechiël 47 (vers 1 tot 12), Lukas 1 (vers 26 tot 38) en Openbaring 22 (vers 1 tot 7). 
34:58
December 15, 2019
15-12-2019, 10.00, ds. Willem Jan de Hek over Ruth; de toekomst is groter dan het verleden
Bijbel en preek.  De schriftlezing is uit Ruth 1 (vers 6 tot 11) en Ruth 4 (vers 13-17). 
28:11
December 15, 2019
08-12-2019, 17.00, ds. Eric Bouter over God de zoon
Bijbel en preek. We lezen in deze middagdienst uit: Spreuken 8 (vers 27 tot 31), Johannes 1 (vers 1 tot 13) en Zondag 13 uit de Heidelbergse Catechismus.
30:44
December 8, 2019
08-12-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Gods vrijheid om te dienen
Bijbel en preek. De schriftlezing is uit 2 Samuel 7 (vers 1 tot 17) en Lukas 1 (vers 26 tot 38).
20:35
December 8, 2019
01-12-2019, 17.00, ds. Wim Vermeulen over 'God komt altijd terug'
Bijbel en preek.  In deze middagdienst lezen we uit: Ezechiël 40 (vers 1 tot 4) en hoofdstuk 43 (vers 1 tot 12) Matteüs 1 (vers 18 tot 25) Openbaring 21 (verzen 1 tot 5 en 22 tot 27)
33:01
December 2, 2019
01-12-2019, 10.00, ds. Willem Jan de Hek over Jakobs zegen voor Juda
Bijbel en preek. We lezen in deze ochtenddienst uit Genesis 49 (vers 8 tot 12) en Ezechiël 19.
29:52
December 1, 2019
24-11-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over het sterven van Jakob
Bijbel en preek. We lezen in deze dienst uit Genesis 49 en Lukas 2 (vers 27 tot 32). 
34:17
November 24, 2019
17-11-2019, 17.00, ds. Kees van der Kooi over 'eer het gezag'
Bijbel en preek. In deze middagdienst staat Zondag 39 (vraag 104) centraal: Wat wil God in het vijfde gebod? De schriftlezing is uit Genesis 1 (vers 26 tot 31) en Matteüs 22 (vers 15 tot 22).
29:09
November 18, 2019
17-11-2019, 10.00, ds. Willem Jan de Hek over Jabobs terugkeer naar Bethel
Bijbel en preek.  In de serie over Jakob staat vandaag Genesis 35 centraal; Jabob moet terug naar Bethel gaan. 
32:53
November 17, 2019
10-11-2019, 17.00, ds. Richard Saly over de droom van Nebukadnessar (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst staat Daniël 2 centraal.
1:15:41
November 11, 2019
10-11-2019, 17.00, ds. Richard Saly over de droom van Nebukadnessar
Bijbel en preek. In deze middagdienst staat Daniël 2 centraal. 
39:42
November 11, 2019
10-11-2019, 10.00, ds. Willem Jan de Hek over Jakob bij Pniël (hele dienst)
Hele dienst. We lezen we uit Genesis 32 (vers 23 tot 33). In deze dienst wordt proponent Willem Jan de Hek bevestigd als predikant in de Jacobikerk in Utrecht.
1:54:13
November 10, 2019
10-11-2019, 10.00, ds. Willem Jan de Hek over Jakob bij Pniël
Bijbel en preek. We lezen we uit Genesis 32 (vers 23 tot 33).
26:30
November 10, 2019
06-11-2019, 19.30 (dankdag), ds. Wim Vermeulen over Psalm 30 (hele dienst)
Hele dienst. In deze dankdagdienst staat Psalm 30 centraal: 'een danklied bij nader inzien'.
58:59
November 6, 2019
06-11-2019, 19.30 (dankdag), ds. Wim Vermeulen over Psalm 30
Bijbel en preek. In deze dankdagdienst staat Psalm 30 centraal: 'een danklied bij nader inzien'.
21:05
November 6, 2019
03-11-2019, 17.00, ds. Bert Karel Foppen over 'de rechtvaardige zal door het geloof leven' (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst lezen we uit Habakuk 2 (vers 1 tot 4) en Hebreeën 10 (vers 35 tot 39).
1:04:05
November 4, 2019
03-11-2019, 17.00, ds. Bert Karel Foppen over 'de rechtvaardige zal door het geloof leven'
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit Habakuk 2 (vers 1 tot 4) en Hebreeën 10 (vers 35 tot 39).
29:42
November 4, 2019
03-11-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakob bij Laban (hele dienst)
Hele dienst. In deze ochtenddienst staat Genesis 29 centraal. Ook lezen we uit Marcus 16 (vers 1 tot 4) en 1 Johannes 3 (verzen 1 en 2).
1:16:57
November 3, 2019
03-11-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakob bij Laban
Bijbel en preek. In deze dienst staat Genesis 29 centraal. Ook lezen we uit Marcus 16 (vers 1 tot 4) en 1 Johannes 3 (verzen 1 en 2). 
29:57
November 3, 2019
27-10-2019, 17.00, ds. Jan Ouwehand over Psalm 74 (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst staat Psalm 74 centraal.
1:00:08
October 28, 2019
27-10-2019, 17.00, ds. Jan Ouwehand over Psalm 74
Bijbel en preek. In deze middagdienst staat Psalm 74 centraal.
29:16
October 28, 2019
27-10-2019, 10.00, ds. Piet de Jong over Elisa in Jericho (hele dienst)
Hele dienst. In deze deze ochtenddienst lezen we uit 2 Koningen 2 (vers 15 tot 22) en Matteüs 5 (vers 13 tot 16).
1:25:03
October 27, 2019
27-10-2019, 10.00, ds. Piet de Jong over Elisa in Jericho
Bijbel en preek.  In deze deze ochtenddienst lezen we uit 2 Koningen 2 (vers 15 tot 22) en Matteüs 5 (vers 13 tot 16).
31:43
October 27, 2019
20-10-2019, 17.00, prof. Gerrit Immink over Genesis 18 (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst lezen we Genesis 18 en fragmenten uit Jesaja 59 (verzen 1 en 2, 14 tot 16 en 20 tot 21).
1:09:36
October 21, 2019
20-10-2019, 17.00, prof. Gerrit Immink over Genesis 18
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Genesis 18 en fragmenten uit Jesaja 59 (verzen 1 en 2, 14 tot 16 en 20 tot 21). 
39:39
October 21, 2019
20-10-2019, 10.00, ds. Andries Zoutendijk over Lukas 18 (hele dienst)
Hele dienst. In deze ochtenddienst lezen we Lukas 18 (vers 1 tot 8).
1:09:53
October 20, 2019
20-10-2019, 10.00, ds. Andries Zoutendijk over Lukas 18
Bijbel en preek. In deze ochtenddienst lezen we Lukas 18 (vers 1 tot 8).
25:37
October 20, 2019
13-10-2019, 17.00, ds. Geert van Meijeren over David en Goliat (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst lezen we gedeelten uit 1 Samuel 17.
1:09:23
October 14, 2019
13-10-2019, 17.00, ds. Geert van Meijeren over David en Goliat
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we gedeelten uit 1 Samuel 17. 
34:46
October 14, 2019
13-10-2019, 10.00, ds. Dirk de Bree over 'Voor de verandering' (hele dienst)
Hele dienst. We lezen in deze ochtenddienst uit Handelingen 2 (vers 37 tot 42).
1:09:08
October 13, 2019
13-10-2019, 10.00, ds. Dirk de Bree over 'Voor de verandering'
Bijbel en preek. We lezen in deze ochtenddienst uit Handelingen 2 (vers 37 tot 42).
24:18
October 13, 2019
06-10-2019, 17.00, prop. Piet Verhagen over de mens na het paradijs (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst zijn er vier schriftlezingen: Genesis 4 (vers 20 tot 22) Genesis 11 (vers 1 tot 7) Lucas 12 (vers 16 tot 21) Handelingen 2 (vers 22 tot 24).
1:14:26
October 7, 2019
06-10-2019, 17.00, prop. Piet Verhagen over de mens na het paradijs
Bijbel en preek. In deze middagdienst zijn er vier schriftlezingen: Genesis 4 (vers 20 tot 22) Genesis 11 (vers 1 tot 7) Lucas 12 (vers 16 tot 21) Handelingen 2 (vers 22 tot 24).
41:25
October 7, 2019
06-10-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakobs droom in Bethel (hele dienst)
Hele dienst. In deze doopdienst lezen we uit Genesis 28 (vers 10 tot 22) en Matteüs 28 (vers 16 tot 20).
1:25:47
October 6, 2019
06-10-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakobs droom in Bethel
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we uit Genesis 28 (vers 10 tot 22) en Matteüs 28 (vers 16 tot 20). 
26:17
October 6, 2019
Jacobidebat over onze nationale identiteit: Wie zijn wij?
Op woensdag 2 oktober gingen socioloog en senator Paul Schnabel en historicus en rechts-conservatief denker Bart Jan Spruyt met elkaar in debat over onze nationale identiteit, oftewel de verhalen die we over onszelf als natie vertellen. Tijdens deze avond gingen de sprekers en het publiek in gesprek over de vragen: Hoe komt een nationale identiteit tot stand? In hoeverre vormt de geschiedenis van een land de identiteit van haar burgers? Wat bedoelen we precies met ‘joods-christelijke’ waarden? We praten makkelijk over seks, hebben lak aan gezag en zijn ongastvrij. Tweeduizend migranten zijn het eens over wie wij Nederlanders zijn. Toch stellen verschillende Haagse politici dat de Nederlandse identiteit onder vuur ligt. Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze nationale identiteit? En wie mag daar iets van vinden? Dit Jacobidebat is de start van een themakwartaal georganiseerd door ViaJacobi, het nieuwe Utrechtse platform dat Utrechters in gesprek wil brengen over actuele thema’s. Van oktober tot en met januari verdiepen we ons tijdens ViaLezen, ViaBijbel, ViaTraditie en ViaRetraite in het thema ‘Identiteit’.  Binnenkort verschijnt op de www.viajacobi.nl meer informatie over deze activiteiten.
1:38:25
October 5, 2019
29-09-2019, 17.00, prof. Gerard den Hertog over 'het werk van God achter gesloten deuren' (hele dienst)
Hele dienst. In deze middagdienst lezen we uit 2 Koningen 4 (vers 1 tot 7) en Jacobus 4 (vers 13 tot Jacobus 5 vers 6).
1:08:26
September 30, 2019
29-09-2019, 17.00, prof. Gerard den Hertog over 'het werk van God achter gesloten deuren'
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit 2 Koningen 4 (vers 1 tot 7) en Jacobus 4 (vers 13 tot Jacobus 5 vers 6). 
29:04
September 30, 2019
29-09-2019, 10.00, ds. Leun Geluk over Psalm 11 (hele dienst)
Hele dienst. In deze ochtenddienst lezen we Psalm 11 en Matteüs 24 (vers 1 tot 14).
1:20:38
September 29, 2019
29-09-2019, 10.00, ds. Leun Geluk over Psalm 11
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Psalm 11 en Matteüs 24 (vers 1 tot 14).
29:28
September 29, 2019
22-09-2019, 17.00, ds. Krijn Hage over de wapenrusting van God (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Efeziërs 6 (vers 10 tot 17).
58:11
September 23, 2019
22-09-2019, 17.00, ds. Krijn Hage over de wapenrusting van God
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Efeziërs 6 (vers 10 tot 17).
24:52
September 23, 2019
22-09-2019, 10.00, prop. Willem Jan de Hek en ds. Wim Vermeulen over Genesis 27 (hele dienst)
Bijbel en preek. In deze ochtenddienst gaan de beroepen proponent Willem Jan de Hek en ds. Wim Vermeulen voor. Centraal staat Genesis 27.
1:38:36
September 22, 2019
22-09-2019, 10.00, prop. Willem Jan de Hek over Genesis 27
Bijbel en preek.  In deze ochtenddienst gaat de beroepen proponent Willem Jan de Hek voor.  Centraal staat Genesis 27, die (gedeeltelijk) wordt gelezen door ds. Wim Vermeulen. 
35:30
September 22, 2019
15-09-2019, 17.00, ds. Arnold van Campen over Hosea 1 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we uit Hosea 1.
1:05:13
September 16, 2019
15-09-2019, 17.00, ds. Arnold van Campen over Hosea 1
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit Hosea 1. 
23:47
September 16, 2019
15-09-2019, 10.00, ds. Thijs van Meijeren over ‘Bidden tegen de klippen op’ (hele dienst)
In deze ochtenddienst lezen we uit Spreuken 1 (vers 20 tot 33) en Jakobus 1 (vers 1 tot 18). Het thema van de dienst is: ‘Bidden tegen de klippen op’
1:16:23
September 15, 2019
15-09-2019, 10.00, ds. Thijs van Meijeren over ‘Bidden tegen de klippen op’
Bijbel en preek.  In deze ochtenddienst lezen we uit Spreuken 1 (vers 20 tot 33) en Jakobus 1 (vers 1 tot 18). Het thema van de dienst is: ‘Bidden tegen de klippen op’
31:08
September 15, 2019
08-09-2019, 17.00, ds. Klaas van Meijeren over Daniël 1 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Daniël 1.
1:04:45
September 10, 2019
08-09-2019, 17.00, ds. Klaas van Meijeren over Daniël 1
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Daniël 1.
35:12
September 10, 2019
08-09-2019, 10.00, dr. Gerrit Vreugdenhil over 'Als je ten einde raad bent...' (hele dienst)
In deze ochtenddienst lezen we uit 2 Kronieken 20 (vers 1 tot 30). Het thema van de preek is: 'Als je ten einde raad bent'.
1:20:39
September 8, 2019
08-09-2019, 10.00, dr. Gerrit Vreugdenhil over 'Als je ten einde raad bent...'
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we uit 2 Kronieken 20 (vers 1 tot 30). Het thema van de preek is: 'Als je ten einde raad bent'.
33:02
September 8, 2019
01-09-2019, 17.00, ds. Hendrik Mosterd over Kolossenzen 1 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we uit Spreuken 8 (vers 22 tot 36) en Kolossenzen 1 (vers 12 tot 23).
1:07:41
September 3, 2019
01-09-2019, 17.00, ds. Hendrik Mosterd over Kolossenzen 1
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit Spreuken 8 (vers 22 tot 36) en Kolossenzen 1 (vers 12 tot 23). 
34:14
September 3, 2019
01-09-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakob en de zegen (hele dienst)
In deze dienst lezen we uit Genesis 25 (vers 19 tot 34) en Romeinen 9 (vers 6 tot 16) en vieren we het Heilig Avondmaal. Deze preek is het begin van een serie preken over Jakob.
1:09:57
September 1, 2019
01-09-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Jakob en de zegen
Bijbel en preek. Deze preek is het begin van een serie preken over Jakob. De schriftlezing is uit Genesis 25 (vers 19 tot 34) en Romeinen 9 (vers 6 tot 16). 
20:19
September 1, 2019
25-08-2019, 17.00, ds. Piet Vroegindeweij over 'Lijden tot eer van God' (hele dienst)
In deze middagdienst zijn er vier schriftlezingen: Matteüs 5 (vers 10 tot 12) Handelingen 5 (vers 40 tot 42) 1 Petrus 4 (vers 12 tot 19).
1:26:40
August 27, 2019
25-08-2019, 17.00, ds. Piet Vroegindeweij over 'Lijden tot eer van God'
Bijbel en preek. In deze middagdienst zijn er vier schriftlezingen: Matteüs 5 (vers 10 tot 12) Handelingen 5 (vers 40 tot 42) 1 Petrus 4 (vers 12 tot 19).
43:20
August 27, 2019
25-08-2019, 10.00, dr. Arjan Markus over Matteüs 22 (hele dienst)
In deze ochtenddienst gaat het over Matteüs 22 (vers 1 tot 14): de gelijkenis van de koning die een bruiloftsfeest geeft.
1:11:58
August 25, 2019
25-08-2019, 10.00, dr. Arjan Markus over Matteüs 22
Bijbel en preek. In deze dienst gaat het over Matteüs 22 (vers 1 tot 14): de gelijkenis van de koning die een bruiloftsfeest geeft. 
28:44
August 25, 2019
18-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over Marcus 8 (hele dienst)
De derde en laatste preek over het thema: 'De genade van het nulpunt'. In deze middagdienst lezen we uit Exodus 16 (vers 1 tot 8) en Marcus 8 (vers 14 tot 21). 
1:10:18
August 20, 2019
18-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over Marcus 8
Bijbel en preek. De derde en laatste preek over het thema: 'De genade van het nulpunt'. We lezen uit Exodus 16 (vers 1 tot 8) en Marcus 8 (vers 14 tot 21). 
33:47
August 20, 2019
18-08-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over psalm 120 (hele dienst)
In deze ochtenddienst staat psalm 120 centraal. We lezen ook een gedeelte uit Matteüs 5 (vers 3 tot 11). 
1:12:04
August 18, 2019
18-08-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over psalm 120
Bijbel en preek. In deze dienst staat psalm 120 centraal. We lezen ook een gedeelte uit Matteüs 5 (vers 3 tot 11). 
26:05
August 18, 2019
11-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over de bruiloft in Kana (hele dienst)
De tweede preek over het thema: 'De genade van het nulpunt'. De schriftlezing is uit Johannes 2 (vers 1 tot 11).
1:12:17
August 13, 2019
11-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over de bruiloft in Kana
Bijbel en preek. De tweede preek over het thema: 'De genade van het nulpunt'. De schriftlezing is uit Johannes 2 (vers 1 tot 11).
31:32
August 13, 2019
11-08-2019, 10.00, prof. Kees van der Kooi over het vierde gebod (hele dienst)
In deze ochtenddienst staat het vierde gebod centraal; houd de sabbat in ere.  Een preek over het vierde gebod, in een tijd van internet. We lezen uit Deuteronomium 5 (vers 12 tot 16), Mattheus 12 (vers 1 tot 8) en zondag 38 van de Heidelberger Catechismus.
1:04:23
August 11, 2019
11-08-2019, 10.00, prof. Kees van der Kooi over het vierde gebod
Bijbel en preek. In deze dienst staat het vierde gebod centraal; houd de sabbat in ere.  Een preek over het vierde gebod, in een tijd van internet. We lezen uit Deuteronomium 5 (vers 12 tot 16), Mattheus 12 (vers 1 tot 8) en zondag 38 van de Heidelberger Catechismus.
24:20
August 11, 2019
04-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over de genade van het nulpunt (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we uit 2 Koningen 4 (vers 1 tot 7) en Matteüs 6 (vers 5 tot 9).
1:06:39
August 6, 2019
04-08-2019, 17.00, ds. Peter Schormans over de genade van het nulpunt
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we uit 2 Koningen 4 (vers 1 tot 7) en Matteüs 6 (vers 5 tot 9).
28:09
August 6, 2019
04-08-2019, 10.00, prof. Jan Muis over hebzucht (hele dienst)
De schriftlezing in deze ochtenddienst is uit Lucas 12 (vers 13 tot 32). 
1:14:48
August 4, 2019
04-08-2019, 10.00, prof. Jan Muis over hebzucht
Bijbel en preek. De schriftlezing is uit Lucas 12 (vers 13 tot 32). 
27:16
August 4, 2019
28-07-2019, 17.00, ds. Gerrit van Meijeren preekt over Markus 6 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Exodus 33 (vers 18 tot 23) en Markus 6 (vers 45 tot 52).
57:49
July 30, 2019
28-07-2019, 17.00, ds. Gerrit van Meijeren preekt over Markus 6
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Exodus 33 (vers 18 tot 23) en Markus 6 (vers 45 tot 52).
26:48
July 30, 2019
28-07-2019, 10.00, ds. Adries Zoutendijk over Sodom en Gomorra (hele dienst)
In deze ochtenddienst staat Genesis 18 (vers 16 tot 33) en Genesis 19 (vers 27 tot 29).
1:22:04
July 28, 2019
28-07-2019, 10.00, ds. Adries Zoutendijk over Sodom en Gomorra
Bijbel en preek.  In deze dienst staat Genesis 18 (vers 16 tot 33) en Genesis 19 (vers 27 tot 29).
33:24
July 28, 2019
21-07-2019, 17.00, ds. Kees Bouman over de wet (hele dienst)
In deze middagdienst staat Zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus centraal.  We lezen uit Micha 6 (vers 1 tot 8) en Matteüs 25 (vers 31 tot 40). 
1:08:43
July 23, 2019
21-07-2019, 17.00, ds. Kees Bouman over de wet
Bijbel en preek. In deze middagdienst staat Zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus centraal. We lezen uit Micha 6 (vers 1 tot 8) en Matteüs 25 (vers 31 tot 40). 
31:28
July 23, 2019
21-07-2019, 10.00, ds. Bert de Leede over de donkere kant van de mens (hele dienst)
In deze preek staat een uitspraak van Blaise Pascal centraal: 'In ieder mens is er een afgrond die men alleen met God kan vullen'. Schriftlezing uit Genesis 6 (vers 1 tot 8), Johannes 8 (vers 1 tot 11) en Romeinen 7 (vers 14 tot 26).
1:24:35
July 21, 2019
21-07-2019, 10.00, ds. Bert de Leede over de donkere kant van de mens
Bijbel en preek. In deze preek staat een uitspraak van Blaise Pascal centraal: 'In ieder mens is er een afgrond die men alleen met God kan vullen'. Schriftlezing uit Genesis 6 (vers 1 tot 8), Johannes 8 (vers 1 tot 11) en Romeinen 7 (vers 14 tot 26).
37:19
July 21, 2019
14-07-2019, 17.00, ds. Zegert de Graaf over Psalm 147 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Psalm 147.
1:02:19
July 16, 2019
14-07-2019, 17.00, ds. Zegert de Graaf over Psalm 147
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Psalm 147.
26:27
July 16, 2019
14-07-2019, 10.0, ds. Wim Vermeulen over Efeziërs 4 (hele dienst)
In deze doopdienst het laatste deel van het drieluik over over Efeziërs 4 (vers 17 tot 32). 
1:20:25
July 14, 2019
14-07-2019, 10.0, ds. Wim Vermeulen over Efeziërs 4
Bijbel en preek. Het laatste deel van het drieluik over over Efeziërs 4 (vers 17 tot 32). 
21:23
July 14, 2019
07-06-2019, 17.00, ds. Cees Fieren over Handelingen 12 (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Handelingen 12 (vers 1 tot 18) en 1 Korintiërs 13 (vers 8 tot 13).
1:05:21
July 10, 2019
07-06-2019, 17.00, ds. Cees Fieren over Handelingen 12
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Handelingen 12 (vers 1 tot 18) en 1 Korintiërs 13 (vers 8 tot 13).
31:39
July 10, 2019
07-06-2019, 10.00, ds. Rik de Pater over Matteüs 5 (hele dienst)
In deze ochtenddienst staat Matteüs 5 (vers 1 tot 16) centraal. 
1:15:58
July 9, 2019
07-06-2019, 10.00, ds. Rik de Pater over Matteüs 5
Bijbel en preek. In deze dienst staat Matteüs 5 (vers 1 tot 16) centraal. 
28:43
July 7, 2019
30-06-2019, 17.00, ds. Jasper van Schaik over Pinksteren (hele dienst)
In deze middagdienst lezen we Genesis 11 (vers 1 tot 9) en Handelingen 2 (vers 1 tot 13).
1:06:06
July 2, 2019
30-06-2019, 17.00, ds. Jasper van Schaik over Pinksteren
Bijbel en preek. In deze middagdienst lezen we Genesis 11 (vers 1 tot 9) en Handelingen 2 (vers 1 tot 13).
33:59
July 2, 2019
30-06-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen preekt verder uit Efeziërs (hele dienst)
In deze dienst lezen we verder in Efeziërs 4 (vers 7 tot en met 16) en wordt ds. Wim Vermeulen herbevestigd in de Jacobikerk.
1:24:23
June 30, 2019
30-06-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen preekt verder uit Efeziërs
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we verder in Efeziërs 4 (vers 7 tot en met 16). 
25:46
June 30, 2019
23-06-19, 17.00, ds. Klaas van Meijeren over Handelingen 11 (hele dienst)
De schriftlezing is uit Handelingen 11 (vers 19 tot 30).
1:01:35
June 25, 2019
23-06-19, 17.00, ds. Klaas van Meijeren over Handelingen 11
Bijbel en preek. De schriftlezing is uit Handelingen 11 (vers 19 tot 30).
33:41
June 25, 2019
23-06-2019, 10.00, ds. Henk de Graaff over psalm 51 (hele dienst)
In deze dienst lezen we Psalm 51 en Mattheüs 5 (vers 1 tot 12).
1:18:33
June 23, 2019
23-06-2019, 10.00, ds. Henk de Graaff over psalm 51
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Psalm 51 en Mattheüs 5 (vers 1 tot 12).
33:23
June 23, 2019
Jacobidebat over Designerbaby’s: het einde van de onvolmaaktheid?
Op woensdag 19 juni gingen prof. dr. Annelien Bredenoord (hoogleraar medische ethiek), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid, ChristenUnie) en dr. Femke Mol (gynaecoloog) met elkaar in debat over de vragen: Wat zijn medisch-technisch gezien de mogelijkheden op dit moment? Welke mogelijkheden kunnen we in de (nabije) toekomst verwachten? Hoe gaat de maatschappij om met vruchtbaarheid en welke trends kunnen we verwachten? Welke invloed hebben deze mogelijkheden op hoe wij omgaan met onvolmaaktheid? André Zwartbol, columnist en redacteur bij het Nederlands Dagblad, leidde het gesprek en Viève Buijs verzorgde een intermezzo met een fragment uit haar solovoorstelling ‘Soms sneeuwt het in april’ over ongewenste kinderloosheid.
1:29:32
June 20, 2019
16-06-2109, 17.00, ds. Bert Karel Foppen over Romeinen 8 (hele dienst)
In deze dienst staat Romeinen 8 (vers 18 tot 30) centraal.
1:10:55
June 18, 2019
16-06-2109, 17.00, ds. Bert Karel Foppen over Romeinen 8
Bijbel en preek. In deze dienst staat Romeinen 8 (vers 18 tot 30) centraal.
35:51
June 18, 2019
16-06-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Efeziërs 4 (hele dienst)
In deze avondmaalsdienst lezen we Deuteronomium 6 (vers 4 tot 6) en Efeziërs 4 (vers 1 tot 6). 
1:12:14
June 16, 2019
16-06-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Efeziërs 4
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Deuteronomium 6 (vers 4 tot 6) en Efeziërs 4 (vers 1 tot 6). 
22:58
June 16, 2019
09-06-2019 (Eerste Pinksterdag), 10.00, ds. Wim Vermeulen over de toespraak van Petrus op het Pinksterfeest (hele dienst)
In deze belijdenisdienst lezen we uit Handelingen 2 en Hebreeën 10.
1:37:22
June 9, 2019
09-06-2019 (Eerste Pinksterdag), 10.00, ds. Wim Vermeulen over de toespraak van Petrus op het Pinksterfeest
Bijbel en preek.  In deze dienst lezen we uit Handelingen 2 en Hebreeën 10.
24:39
June 9, 2019
02-06-2019, 10.00, ds. Ton Jacobs over hyperoverwinnaars (hele dienst)
De schriftlezing is uit Romeinen 8 (vers 31 tot 39) en Mattheus 6 (vers 25 tot 34).
1:15:24
June 3, 2019
02-06-2019, 10.00, ds. Ton Jacobs over hyperoverwinnaars
Bijbel en preek. De schriftlezing is uit Romeinen 8 (vers 31 tot 39) en Mattheus 6 (vers 25 tot 34).
36:00
June 3, 2019
30-05-2019 (Hemelvaartsdag), ds. Wim Vermeulen over de hemelvaart van Jezus (hele dienst)
In deze dienst lezen we Handelingen 1 (vers 1 tot 11).
1:01:56
May 30, 2019
30-05-2019 (Hemelvaartsdag), ds. Wim Vermeulen over de hemelvaart van Jezus
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Handelingen 1 (vers 1 tot 11).
23:09
May 30, 2019
26-05-2019, 10.00, prof. Gijsbert van den Brink over overvloed in het Johannes evangelie (hele dienst)
In deze dienst lezen we Johannes 1 (vers 14 tot 18) en  Johannes 21 (vers 1 tot 14).
1:11:51
May 26, 2019
26-05-2019, 10.00, prof. Gijsbert van den Brink over overvloed in het Johannes evangelie
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Johannes 1 (vers 14 tot 18) en  Johannes 21 (vers 1 tot 14).
30:24
May 26, 2019
19-05-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Matteüs 28 (hele dienst)
In deze doopdienst lezen we uit Matteüs 28 (vers 16 tot 20), over de uitzending van de leerlingen. 
1:17:34
May 19, 2019
19-05-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Matteüs 28
Bijbel en preek. In deze doopdienst lezen we uit Matteüs 28 (vers 16 tot 20), over de uitzending van de leerlingen. 
23:29
May 19, 2019
12-05-2019, 10.00, ds. Sam Janse over barmhartigheid (hele dienst)
In deze dienst lezen we uit Psalm 103 (vers 1 tot 7) en Lucas 6 (vers 17 tot 38). 
1:10:53
May 12, 2019
12-05-2019, 10.00, ds. Sam Janse over barmhartigheid
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we uit Psalm 103 (vers 1 tot 7) en Lucas 6 (vers 17 tot 38). 
24:15
May 12, 2019
05-05-2019, 10.00, ds. Derk-Jan Hoogenboom over Jakob en Laban (hele dienst)
In deze dienst staat Genesis 30 (vers 25 tot 43) centraal; Jakob wil vertrekken bij Laban. 
1:27:32
May 5, 2019
05-05-2019, 10.00, ds. Derk-Jan Hoogenboom over Jakob en Laban
Bijbel en preek. In deze dienst staat Genesis 30 (vers 25 tot 43) centraal; Jakob wil vertrekken bij Laban. 
38:06
May 5, 2019
28-04-2019, 10.00, ds. Hendrik Mosterd over 1 Samuel 5 en 6, en Mattheus 27 en 28 (hele dienst)
In deze dienst lezen we 1 Samuël 5 en 6, en Matteüs 27 vers 62 tot hoofdstuk 28 vers 7.
1:14:33
April 28, 2019
28-04-2019, 10.00, ds. Hendrik Mosterd over 1 Samuel 5 en 6, en Mattheus 27 en 28
Bijbel en preek.  In deze dienst lezen we 1 Samuël 5 en 6, en Matteüs 27 vers 62 tot hoofdstuk 28 vers 7.
35:48
April 28, 2019
21-04-2019 (Eerste Paasdag), 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 24 (hele dienst)
In deze paasdienst lezen we Lukas 24 en 1 Korintiërs 15. 
1:14:43
April 21, 2019
21-04-2019 (Eerste Paasdag), 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 24
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we Lukas 24 en 1 Korintiërs 15. 
26:33
April 21, 2019
19-04-2019 (Goede Vrijdag), ds. Wim Vermeulen over Lukas 23 (hele dienst)
In deze dienst staat Lukas 23 (vers 33 tot vers 48) centraal en vieren we het Heilig Avondmaal.
1:02:30
April 20, 2019
19-04-2019 (Goede Vrijdag), ds. Wim Vermeulen over Lukas 23
Bijbel en preek. In deze dienst staat Lukas 23 (vers 33 tot vers 48) centraal. 
20:07
April 20, 2019
14-04-2019, 10.00, ds. Andries Zoutendijk over Johannes 18 (hele dienst)
In deze dienst lezen we uit Johannes 12 (vers 12-19) en Johannes 18 (vers 33-38).
1:13:48
April 14, 2019
14-04-2019, 10.00, ds. Andries Zoutendijk over Johannes 18
Bijbel en preek.  In deze dienst lezen we uit Johannes 12 (vers 12-19) en Johannes 18 (vers 33-38).
30:00
April 14, 2019
07-04-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen preekt verder uit Lukas 22 (hele dienst)
In deze dienst lezen we verder in Lukas 22, vanaf vers 35 tot 53.
1:22:13
April 7, 2019
07-04-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen preekt verder uit Lukas 22
Bijbel en preek. In deze dienst lezen we verder in Lukas 22, vanaf vers 35 tot 53.
30:19
April 7, 2019
31-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 22 (hele dienst)
In deze dienst gaat het over Lukas 22 vers 24 tot en met 34. 
1:15:00
March 31, 2019
31-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 22
Bijbel en preek. In deze dienst gaat het over Lukas 22 vers 24 tot en met 34. 
26:48
March 31, 2019
24-03-2019, 10.00, ds. Hugo Dankers over Prediker 11 (hele dienst)
In deze dienst gaat het over het einde van het leven. Hoe houd je rekening met sterven? Aan de hand van Prediker 11 en Lukas 9.  Tijdens de dienst staan we stil bij de aanslag in Utrecht op 18 maart. 
1:09:32
March 24, 2019
24-03-2019, 10.00, ds. Hugo Dankers over Prediker 11
Bijbel en preek. In deze dienst gaat het over het einde van het leven. Hoe houd je rekening met sterven? Aan de hand van Prediker 11 en Lukas 9. 
30:52
March 24, 2019
17-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 22 (hele dienst)
In deze dienst gaat het over het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen viert. 
1:06:50
March 17, 2019
17-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 22
Bijbel en preek. In deze dienst gaat het over het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen viert. 
18:44
March 17, 2019
10-03-2019, 10.00, ds. Thejon Bos over Jozef ontmoet zijn broers in Egypte (hele dienst)
In deze dienst gaat het over de ontmoeting van Jozef met zijn broers in Egypte (Genesis 45). 
1:14:35
March 10, 2019
10-03-2019, 10.00, ds. Thejon Bos over Jozef ontmoet zijn broers in Egypte
Bijbel en preek. In deze dienst gaat het over de ontmoeting van Jozef met zijn broers in Egypte (Genesis 45). 
28:51
March 10, 2019
03-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over de verloren zoon (hele dienst)
In deze dienst staat de gelijkenis van de verloren zoon centraal (Lukas 15,11-32). 
1:22:06
March 3, 2019
03-03-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over de verloren zoon
Bijbel en preek. In deze dienst staat de gelijkenis van de verloren zoon centraal (Lukas 15,11-32). 
32:56
March 3, 2019
24-02-2019, 10.00, ds. Krijn Hage over Johannes 8 (hele dienst)
Dominee Krijn Hage uit Breukelen over Johannes 8.
1:08:23
February 26, 2019
24-02-2019, 10.00, ds. Krijn Hage over Johannes 8
Bijbel en preek. Dominee Krijn Hage uit Breukelen over Johannes 8.
24:52
February 25, 2019
17-02-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 9 (hele dienst)
In deze doopdienst staat het woord “ontvangen” centraal. We lezen uit Lucas 9, waarin het woord “ontvangen” vaak voorkomt. 
1:16:09
February 17, 2019
17-02-2019, 10.00, ds. Wim Vermeulen over Lukas 9
Bijbel en preek.  In deze doopdienst staat het woord “ontvangen” centraal. We lezen uit Lucas 9, waarin het woord “ontvangen” vaak voorkomt. 
22:46
February 17, 2019
10-02-2019, 10.00, dr. Arjan Markus over Jona
Bijbel en preek.  In deze dienst gaat het over Jona (Jona 1 en 2).
31:27
February 16, 2019
Jacobidebat Kapot gelukkig
Op woensdagavond 6 februari gingen Dirk de Wachter en Ruben van Zwieten met elkaar in debat over het thema geluk. Hoewel we het beter hebben dan ooit, lijkt het gras bij de buren groener. Hoe komt dat toch? Dirk de Wachter is een Vlaams psycholoog en auteur van Borderline Times en De wereld van De Wachter. Hij heeft een duidelijke visie op de zinloosheid van het nastreven van geluk en een herwaardering van de ‘gewonigheid’ van het leven. Ruben van Zwieten is als dominee betrokken bij het project Zingeving op de Zuidas. Een competitieve omgeving waarbij grote successen en diepe dalen kunnen horen. Hoe gaat hij daar om met (on)geluk en zingeving?
1:23:38
February 16, 2019