Skip to main content
JT Podcast

JT Podcast

By Jameson Thermitus
Bienvenue sur Jameson Thermitus Podcast, où nous aidons les photographes à créer des entreprises durables !
Je vous aiderez à développer votre marque, à concentrer vos efforts de marketing, à affiner vos flux de travail et à définir votre technique photographique - le tout dans un souci d'efficacité.
En fin de compte, nous voulons non seulement que vous réussissiez en tant que propriétaire d'une entreprise de photographie, mais que vous ayez encore une vie à travers tout cela.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Kijan pou "Copyrights" foto sou Facebook ak Instagram.

JT Podcast

1x
Ki sa ki "AYISEE STOCK" ?
Nan epizòd sa, nou pral pale de ki sa pwojè "Ayisee Stock" la ye.
12:31
July 01, 2022
Foto Selebrite: Konsèy ak Teknik.
Fè foto yon selebrite pa yon senp seyans paske ou pral gen anpil je sou ou ki pral wè travay ou. Nan episode sa mwen bay kèk konsèy kap edew reyisi seyans foto a.
13:43
November 25, 2021
Kijan pou "Copyrights" foto sou Facebook ak Instagram.
koman pwoteje imaj ou sou rezo sosyo avèk yon zouti "facebook" ofri.
11:48
November 16, 2021
Koman kreye yon "Portfolio" fotografi avèk Jameson Thermitus
Ki sa ki yon "Portfolio" koman prezante yon "Portfolio" ki enpotans yon "Portfolio" fotografi. Se tout sa ke n'ap jwenn nan epizòd 05 la.
13:31
November 10, 2021
Kijan pou w jwenn enpirasyon kòm fotograf
Nan Epizòd sa, mwen bay pliziè fason pou w jwenn enpirasyon ak kèk konsèy sou kijan pouw defini "Photography Style" ou.
15:55
November 03, 2021
5 Kalite pou w yon bon fotograf avèk Jameson Thermitus
Dekouvri 5 kalite yon fotograf dwe genyen.
20:27
October 26, 2021
Responsabilite yon fotograf nan yon seyans avèk Jameson Thermitus
Yon fotograf gen responsabilite tout espas lap travay la, ekip ki ap travay avèl e tout sa ke kamera a kapab pran nan chan li.
09:19
October 19, 2021
5 Aksyon ou dwe poze, kò m fotograf avèk Jameson Thermitus
Mwen chwazi 5 pi bon aksyon yon fotograf dwe poze pou li ka grandi nan metye a, chita otorite li, e pèmèt li prepare pou tout opòtinite kap vini.
14:20
October 13, 2021