Skip to main content
Pod Jomec Cymraeg

Pod Jomec Cymraeg

By Jomec Cymraeg
Dyma bodlediad newydd sbon JOMEC Cymraeg gan dîm Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd.

Yn y gyfres yma fe fydd myfyrwyr a thîm dysgu JOMEC yn edrych ar bob agwedd o newyddiaduraeth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad bydd un o’n myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy’n gweithio yn y maes - o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Pod Jomec Cymraeg 6 Aled Jones
Yn y rhifyn yma, Deio Jones sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Aled Jones o'r Pod. 
28:58
January 19, 2021
Pod Jomec Cymraeg 5 Non Gwilym
Ym mhennod 5 yn y gyfres mae Lowri Bellis yn siarad gyda Non Gwilym. Mae Non wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am dros bymtheg mlynedd, ac yn arbenigo mewn cyfathrebu. Erbyn hyn mae'n gweithio i Ganolfan Ganser Felindre. Cynhyrchwyd y podlediad gan Rhiannon Jones.
22:52
January 7, 2021
Pod Jomec Cymraeg 4 Ian Gwyn Hughes
Ym mhennod 4 yn y gyfres, Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Bêl-droed Cymru sydd yn siarad gyda Gwern Ab Arwel. 
22:05
December 16, 2020
Pod Jomec Cymraeg 3 Maxine Hughes
Yn y rhifyn yma, Meleri Williams a Sara Dafydd sy’n holi y newyddiadurwraig Maxine Hughes.
20:26
December 7, 2020
Pod Jomec Cymraeg 2 Daniel Glyn
Yn y rhifyn yma, Tirion Davies sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Daniel Glyn, storiwr Amgueddfa Cymru.
22:03
November 25, 2020
Pod Jomec Cymraeg 1 Lleu Bleddyn
Yn y rhifyn cyntaf, Alaw Jones sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi un o’n graddedigion, Lleu Bleddyn; prif ohebydd i Golwg 360.
22:02
November 17, 2020