ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

By โจโฉ เสียงธรรม
เสียงอ่านหนังสือเชิงคุณธรรมโดย.. อริยคุณ (โจโฉ เสียงธรรม) : ในแอป Anchor พิมพ์.. ชมรมผลดี ในช่องค้นหา || กดชื่อเรื่องจะมีไฟล์ย่อยให้เลือกฟัง ||ฟังจากแอปอื่นได้ เช่น.. Apple Podcasts , Spotify ฯ || หากเห็นว่าสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ ร่วมสนับสนุนให้ชมรมทำงานต่อไปได้ ดูรายละเอียดผลงานทั้งหมดที่เว็บล่าสุด ( www.โจโฉ.net หรือ www.xn--82cc3ob.net เว็บเก่า www.jozho.net ) ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
พระไตรปิฎก มหามกุฎฯ เล่ม 39
พระสุตตันตปิฏก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  9 หมวดสำคัญเพื่อเป็นพุทธแท้ เริ่มแต่การเข้าถึงสรณคมน์ สมาทานศีล กรรมฐานพิจรณากาย มงคล 38 ข้อ  คุณของพระรัตนตรัย การอุทิศส่วนกุศล อำนาจแห่งบุญ และกรรมฐานที่สำคัญคือ การแผ่เมตตา กิจที่ควรทำ กรณียเมตตสูตร  พรหมวิหารธรรม  นับเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาอรรถาธิบายครบถ้วนควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 
20:11:40
June 7, 2020
เซน..ในการทำงานอย่างเซียน
ดังตฤณ : เซนคืออะไร  - iphone เกิดได้เพราะเซน?  หลักวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง นำไปใช้ได้กับคนทุกศาสนา  ประยุกต์ใช้ได้ในทุกงาน ทุกอาชีพ เพื่อเสริมกำลังจิต เพื่อชัยชนะและความสำเร็จด้วยความสุขแท้  ยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดไปได้อีกจนถึงความดับแห่งทุกข์ 
2:40:15
May 23, 2020
ฉลาดทางจิต (1/3) ฉลาดทางความคิด IQ
ดังตฤณ ; ฉลาดทางจิต ตอนที่หนึ่ง  ขั้นแรกของความฉลาด คือการพัฒนาศักยภาพทางความคิด พัฒนา IQ  รู้จักตั้งเป้า เพื่อพัฒนาตนอย่างตรงทาง ก่อนที่จะพัฒนาเป็นฉลาดทางอารมณ์ และฉลาดทางจิตต่อไป 
3:46:30
May 13, 2020
ฉลาดทางจิต (2/3) ฉลาดทางอารมณ์ EQ
ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนที่สอง  เรียนรู้ที่จะฉลาดขั้นที่สอง พัฒนา EQ เพื่อฉลาดทางอารมณ์ รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ  ต่อยอดมาจากการพัฒนา IQ ความฉลาดทางความคิดมาแล้ว
3:35:50
May 13, 2020
ฉลาดทางจิต (3/3) รู้เพื่อพัฒนา SQ
ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนจบ ทักษะการรู้ เพื่อพัฒนาเชาว์วิญญาณ เพื่อความสุขที่แท้ และทำได้ในชีวิตประจำวัน  ต่อยอดจากฉลาดทางความคิด และ ฉลาดทางอารมณ์  
3:58:37
May 13, 2020
ดูใจชั่วนิรันดร์ - ดังตฤณ
บทความเพื่อบริหารความรัก ของคนมีคู่ โสด แม้แต่คนอกหัก  เรียนรู้ที่จะรักให้เป็น อภัยให้เป็น เลือกคนรักให้เป็น  ทำตัวและวางจิตแบบไหน จึงได้เจอคนที่พอดี ดึงดูดคนดี รักษาคนดีไว้ได้  จะผ่านทุกข์อย่างไร เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสุขแท้และชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและทำได้จริงทันตาเห็นในชาตินี้
2:33:53
May 12, 2020
ใจใหม่ - ดังตฤณ
เพื่อใจมีกำลัง ใจมีรัก ใจมีสมาธิ ใจมีสติ ..  การจัดการปัญหาใจ เพื่อสุขแท้ คลายทุกข์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งคนทั่วไป การทำงาน และคนที่กำลังมีปัญหาความรัก หรือเพื่อการสร้างรักที่ดีพร้อมที่สุดสำหรับตัวเอง 
5:38:53
May 11, 2020
ความสุขหมายเลข ๑
[ดังตฤณ] - คำถามเปลี่ยนชีวิต-รู้ตัวตามกรรม : เคล็ดวิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต ด้วยหลักกรรมของพระพุทธศาสนา เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
3:56:48
May 11, 2020
วิธีทำบุญบรรเทากรรม
เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหม ?? หลักการทำบุญให้ตรงด้าน เพื่อบรรเทากรรม หรือทุกข์ที่กำลังเจอ ด้วยวิธีที่ถูกทางและถูกธรรม ตรงหลักกฎแห่งกรรมที่มีเหตุผล ปัญหาสุขภาพ ความรัก การเงิน ความสับสนทางเพศ การติดยาเสพติด การโปรแกรมจิตเลิกบุหรี่อย่างได้ผล ตรวจดวง เสริมดวงให้ตัวเองแบบถูกทาง ฯลฯ เปิดใจเรียนรู้เพื่อความสุขอันยั่งยืน ไม่โดนหลอก ไม่เสียเวลา และเพื่อป้องกันทุกข์ภัยให้ตนแบบถูกทาง  พร้อมบทสรุปวิธีทำบุญเพื่อชีวิตที่ดีในชาตินี้ มีสุขใจทันทีในเวลาไม่นาน
3:49:20
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (1)
รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง : โอปปาติกะ อ่านผิดนะครับ ต้องอ่านว่า โอบ-ปา-ติ-กะ เรื่องนี้อัดเสียงไว้ตั้งแต่ 2550 ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลี ก็ฟังเอาเนื้อหา อย่ามานั่งจับผิดกันเลยนะครับ เสียเวลาเปล่า 
13:35:53
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (2)
ไม่เชื่อว่าผีเทวดามีจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฎฐิ : ภาษาที่ใช้ติดต่อวิญญาณ : การหมดอายุของเปรต เทวดาฯ : เห็นผีเทวดาได้จริงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร : นักวิทย์ต่างชาติพิสูจน์โอปปาติกะ : สมาธิอย่างไรถึงเห็นวิญญาณได้ : ตายแล้วไปไหน การเกิดใหม่ : พลังจิต วิญญาณในวัตถุ รักษาโรคด้วยจิต : โรคเวรกรรม โรคเกิดจากจิตอย่างไร : ผีเทวดา ทำไมสร้างบารมียากกว่ามนุษย์ : วิบากก่อมะเร็งได้อย่างไร : วิบากสืบต่อก่อโรคเกิดเป็นกฎแห่งกรรมได้อย่างไร : สมองคนตาทิพย์  การเห็นวิญญาณได้ในบางราย เช่น.. ฝันเห็น คนใกล้ตาย เด็กอ่อน   
8:11:18
May 10, 2020
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (มีดนตรี)
เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง : เสียงอ่านแบบมีดนตรีประกอบ
6:34:58
May 10, 2020
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ไม่มีดนตรี
เสียงอ่านไม่มีดนตรี : เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง  
6:14:38
May 10, 2020
7 วิธีตายอย่างสบายใจ - ดังตฤณ
ทุกคนเกิดมาต้องตาย แต่ตายอย่างไรถึงจะไปดี ไปสบาย  เรียนรู้ที่จะมีชีวิตเพื่ออยู่ก็เป็นสุข จากไปแล้วก็เป็นสุข การเตรียมตัวตายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า ที่สอนให้ระลึกถึงความตายเป็น มรณานุสติ ไว้ทุกลมหายใจ  เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อยังกุศลให้เจริญยิ่งขึ้น 
2:15:51
May 10, 2020
เกมกรรม - ดังตฤณ
เปรียบชีวิตเป็นเกม เล่นอย่างไรถึงจะชนะ อธิบายกรรมในแง่มุมที่เข้าใจง่าย  เพื่อการมีชีวิตที่คิดไม่ถึง
8:20:57
May 10, 2020
ชีวิตนี้น้อยนัก
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
2:11:25
May 10, 2020
รู้จักรัก - ดังตฤณ
เรียนรู้เกี่ยวกับความรักในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ.. กรรม  เพื่อตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง 
4:19:23
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
3:12:37
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
3:29:57
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
3:29:03
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
3:38:44
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว  คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
4:11:49
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
4:29:33
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 7
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
4:54:23
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 8
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5:17:43
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 9
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5:27:26
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 10
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5:24:11
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 12
ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
4:33:31
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 11
ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
7:55:50
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (3)
แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม 3  : รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง
7:24:53
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (4)
แว่วเสียงสวรรค์  : รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง  
8:54:50
May 10, 2020
บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน
บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน เพื่อสวดตาม หรือฟัง แล้วสวดในใจตาม น้อมจิตตามเนื้อหา พิจารณาตามก็ได้
27:29
May 10, 2020
การสวดมนต์ที่ถูกต้อง
อธิบายเกี่ยวกับการสวดมนต์ สวดอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด  ผลทางวิทยาศาสต์ของการสวดมนต์  การสวดมนต์ภาษาไทยล้วน หรือภาษาที่คนสวดแปลออกดีอย่างไร  พร้อมสบทสวดภาษาไทยประจำวัน  และเกี่ยวกับการบนบาน เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์  คาถาคืออะไร  ฯลฯ 
2:03:48
May 10, 2020
ปฏิวัติความงมงาย - หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
การรวมคำสอนแบบเรียบง่ายตรงทาง ถูกธรรม และครอบคลุมทุกเรื่องทั้ง ทาน ศีล ภาวนา  หากไม่มีเวลาศึกษาพระไตรปิฎกให้จบ  แนะนำให้ฟังหรืออ่านเรื่องนี้ให้จบ ก็เพียงพอต่อการเป็นพุทธแท้ที่ถูกทางตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว   ..  อย่าปล่อยชีวิตชาตินี้ผ่านไปฟรี ๆ  อย่างน้อยควรศึกษาแก่นคำสอนที่ดีที่สุด ให้สมกับได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ซึ่งมีโอกาสยากมากที่จะได้เกิดมามีบุญได้เจอสิ่งเหล่านี้
9:28:42
May 10, 2020
พระคุณแม่
บทความเพื่อลูกทุกคน พร้อมนิทานสอนใจ
43:41
May 10, 2020
รวมเรื่องเล่าให้แง่คิดสำหรับคนทุกวัย
เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทานให้แง่คิด สำหรับคนทุกวัย  สอนใจ สะกิดใจให้แง่คิดกับชีวิต
2:35:06
May 10, 2020
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ - สมเด็จพระญาณสังวร
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
1:06:27
May 10, 2020
วิธีสร้างบุญบารมี - สมเด็จพระญาณสังวร
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
1:36:12
May 10, 2020
7 เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ 1-3
ไฟล์ทั้งฉบับ 1/2 ลำดับแห่งการบรรลุธรรม ภายในชาตินี้ ด้วยการเขียนเชิงเรื่องเล่าแต่ละเดือน ถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดย.. ดังตฤณ
9:13:10
May 10, 2020
7 เดือนบรรลุธรรม (เดือนที่ 4-7)
ไฟล์ทั้งฉบับ 2/2 ลำดับแห่งการบรรลุธรรม ภายในชาตินี้ ด้วยการเขียนเชิงเรื่องเล่าแต่ละเดือน ถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดย.. ดังตฤณ
7:36:34
May 10, 2020
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 1
รวมเรื่องเกี่ยวกับหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด โดยคณะศิษย์
12:13:33
May 10, 2020
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 2
เสียงอ่านหนังสือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด โดยคณะศิษย์
8:12:08
May 10, 2020
ร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช
รวมคำสอนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
1:43:56
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2554
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
3:25:25
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2553
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
3:08:43
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2552
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
2:48:47
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2551
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
2:46:41
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2550
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
2:45:57
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2549
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
2:22:06
May 10, 2020
คู่มือมนุษย์ - พุทธทาสภิกขุ
คู่มือมนุษย์ ธรรมะสั้น ๆ  แต่มีประโยชน์มาก งานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านพุทธทาส ที่แนะนำให้มนุษย์ทุกคนควรฟังสักครั้ง
5:06:10
May 10, 2020
มหาสติปัฏฐานสูตร-ดังตฤณ
หรือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่ม 2  ขั้นตอนวิธีการเจริญสติจากพระไตรปิฎก แต่นำมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น ทางพ้นทุกข์ ทางสายเอกสายเดียว ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ต้องเดินผ่านด้วยกันทุกคน  แนะนำสำหรับผู้มาใหม่ พึ่งสนใจธรรม ควรฟังเรื่อง.. ฉลาดทางจิต  วิปัสสนานุบาล และเรื่องอื่น ๆ ก่อน  
5:01:24
May 10, 2020
รู้เฉพาะตน-ดังตฤณ
การเจริญสติในแต่ละอาชีพ เขียนโดย.. ดังตฤณ  อ่านโดย.. โจโฉ  ที่ต้องย้ำว่าอ่านโดยใคร เพราะมีคนคิดว่าผมเป็นพี่ดังตฤณเยอะมากนะครับ  ผมแค่เห็นว่าหนังสือไหนดีก็เอามาอัดเสียงให้ฟังฟรีแค่นั้น  แต่ของพี่ดังตฤณ ถูกจริตมากสุด และก็ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตนำมาอัดเสียง  พี่เขาเปิดให้ทำได้เลย   เรื่องนี้อัดไว้นานแล้ว น่าจะมากกว่าสิบปี  คุณภาพ ระบบอัดอาจไม่ดีนัก  ก็ฟังเอาเนื้อหานะครับ  หลายเรื่องก็อัดมานานแล้วเช่นกัน  
7:15:25
May 10, 2020
อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
3:13:35
May 10, 2020
พุทธวิธีแก้หลง
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
1:11:38
May 10, 2020
พุทธวิธีควบคุมความคิด
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
2:24:42
May 10, 2020
คำอริยถึงในหลวง ร.9
รวมคำพูดพระปฏิบัติดีที่เป็นที่รู้จักจำนวนมาก ที่กล่าวถึงในหลวง ร.9  และบทความประกอบเกี่ยวกับสื่อต่างชาติ ตั้งใจโจมตีสถาบันทั่วโลก เพื่อแทรกซึมเข้ามายึดอำนาจทางอ้อม ใส่ร้ายว่าทรงรวยที่สุดในโลก โดยเอา ทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดิน มาตีมูลค่าแล้วรวมเข้าเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดอันดับ   หลายประเทศโดนทำลายผู้นำด้วยข่าวลือเป็นกระบวนการผ่านนิตยสารน่าเชื่อถือระดับโลก (ที่เงินซื้อได้) ดังนั้นจึงควรเปิดใจรับข้อมูลหลาย ๆ ทาง ก่อนพลาดตกหลุดเดียวกับพวกที่ต้องตกนรก เพราะปรามาสผู้ทรงคุณธรรม 
2:34:58
May 10, 2020
หลักธรรมตามรอยพระยุคคลบาท
หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคคลบาท  เขียนโดย.. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวง ร.9 แล้วนำประสบการณ์ที่ได้เจอกับตนเอง มาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้
2:11:57
May 9, 2020
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)
พระประวัติโดยละเอียด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)
4:35:23
May 9, 2020
แง่คิดจากหนัง
เล่าเรื่องย่อ พร้อมให้แง่คิด บทความเก่าจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
1:44:13
May 9, 2020
ข่าวน่ากลุ้ม-ดังตฤณ
เล่าข่าวในแง่กฎแห่งกรรม โดย.. ดังตฤณ
4:31:02
May 9, 2020
ไดอารี่หมอดู
ประสบการณ์เล่าเรื่องการดูดวง จากหมอดูแนวกรรมพยากรณ์ (หมอพีร์) ที่ให้แง่คิดในเรื่องหลักกรรมผ่านการดูดวง
1:04:41
May 9, 2020
ก่อนเกิดเป็นดังตฤณ
ที่มาก่อนจะเป็นนักเขียนชื่อ.. ดังตฤณ  เจ้าของงานเขียนขายดีหลายเล่ม เช่น.. เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
1:36:05
May 9, 2020
พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ธรรมนิพนธ์ใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
2:25:48
May 9, 2020
ความเป็นมาพระไตรปิฎก สรุปย่อทุกคัมภีร์
อธิบายเบื้องต้น สรุปย่อทุกคัมภีร์ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก  สำหรับผู้สนใจควรฟังก่อนศึกษาพระไตรปิฎก ฉบับเต็ม จะเข้าใจง่ายขึ้นครับ
10:39:53
May 9, 2020
อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
ประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับ อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้เรียบเรียงแปล พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน และตำราทางพระพุทธศาสนาอีกหลายเล่ม
1:38:54
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 1-4
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 1-4
9:00:39
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 5-9
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 5-9
6:49:58
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 10-12
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 10 - 12
8:07:13
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 13-19
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 13 ถึง 19
6:42:09
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 20-22
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 20 -22
7:30:15
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 23 -33
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 23-33
7:18:18
May 9, 2020
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก
สรุปสิ่งน่ารู้จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
5:11:38
May 9, 2020
รู้จักพระไตรปิฎกให้ตรง กรณีพระคึกฤทธิ์
หนังสืออธิบายธรรม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ซึ่งผู้สนใจธรรมควรเปิดใจศึกษา ฟังก่อนค่อยเชื่อหรือปฏิเสธ  ไม่ใช่การโต้เถียงกันแบบเปล่าประโยชน์ แต่เพราะการสอนธรรม หากเข้าใจคัมภีร์ผิด จะเกิดความเสียหายในวงกว้างได้มาก   แต่ละตอนจะอธิบายความเชื่อที่สอนกันในสำนักของพระคึกฤทธิ์ ว่าท่านอาจจะเจตนาดี ที่ตั้งใจนำคำพระพุทธเจ้ามาสอน    แต่เจตนาดีต้องประกอบด้วยความเข้าใจจริง  ว่าพระไตรปิฎกมีที่มาอย่างไร  คำบาลีนั้นแปลว่าอะไร อรรถกถาคืออะไร   ความเชื่อที่สอนกันผิดอย่างไร
3:11:09
May 9, 2020
นวโกวาท
ธรรมขั้นต้น สรุปหัวข้อธรรม ที่ผู้สนใจควรศึกษา
2:31:31
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 9
พระไตรปิฎก เล่ม 9
7:58:21
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 10
พระไตรปิฎก เล่ม 10
9:29:09
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 11
เสียงอ่านโดยชมรมผลดี
10:17:43
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 12
โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี เลือกฟังตามหัวข้อ จะพบไฟล์แยก ฟังผ่านเว็บไม่มีไฟล์แยก-กดข้ามแทรกได้ทีละลำดับ กดด้านล่างเลื่อนฟังจุดทีต้องการได้ || ค้นหาชมรมผลดี เพื่อฟังจากแอปอื่นได้อีก เช่น.. Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic
16:32:02
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 13
เสียงอ่านพระไตรปิฎก เล่ม 13
15:15:02
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 14
การฟังที่สะดวกที่สุดคือ.. โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี เลือกฟังตามหัวข้อ จะพบไฟล์แยก ฟังผ่านเว็บไม่มีไฟล์แยก-กดข้ามแทรกได้ทีละลำดับ กดด้านล่างเลื่อนฟังจุดทีต้องการได้ || ฟังจาก Podcast จากแอปอื่นได้ เช่น.. Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic
14:06:24
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 15
วิธีฟังที่สะดวก ดาวน์โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี  แล้วกดเลือกฟังตามหัวข้อ กดเข้าไปจะพบไฟล์แยกอีกที  แต่หากฟังผ่านเว็บไซต์ จะไม่มีไฟล์แยกให้   ให้กดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่างตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  ||  ช่องนี้ยังสามารถฟังจาก Podcast ในระบบ อื่น ๆ  จากแอปอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ   ดังนี้   Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic  อย่าลืมกดติดตาม หรือ Favorites  ร่วมเผยแพร่ ส่งต่อได้ทุกช่องทางโดย ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น 
10:38:56
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 16
วิธีฟังที่สะดวก ดาวน์โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี  แล้วกดเลือกฟังตามหัวข้อ กดเข้าไปจะพบไฟล์แยกอีกที  แต่หากฟังผ่านเว็บไซต์ จะไม่มีไฟล์แยกให้   ให้กดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  ||  ช่องนี้ยังสามารถฟังจาก Podcast ในระบบ อื่น ๆ  จากแอปอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ   ดังนี้   Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic 
9:08:00
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 17
วิธีฟังกดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้
7:14:30
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 18
เสียงอ่าน พระไตรปิฎก เล่ม 18
9:36:42
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 19
เสียงอ่านพระไตรปิฎก เล่ม 19 ทั้งฉบับ  ธรรมะแท้ที่ควรอดทนศึกษา เล่มนี้เป็นการประมวลธรรมะที่สำคัญ และจำเป็นมากต่อการบรรลุธรรม  : วิธีฟังกดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  
10:46:02
May 9, 2020
เพลงคุณธรรม - โจโฉ
เพลงที่แต่งไว้นานแล้ว ใช้ประกอบเสียงอ่านหนังสือ  บางเพลงก็คุณภาพไม่ได้ดี (ก็แทบทั้งหมดนั่นแหละ) เพราะอัดด้วยคอมเก่า ๆ  ไมค์ถูก ๆ    ไม่ได้ไปอัดห้องอัด (ยกเว้นเพลงตามรอยบัว)   ก็ไม่ได้คิดว่าดีอะไร แต่ถ้าฟังแล้วนำไปคิด ก็อาจได้ประโยชน์สำหรับบางคนบ้างครับ 
47:16
May 9, 2020
เพลงอัลบั้มแรก เพลงพิเศษ -โจโฉ
เพลงอัลบั้มแรก วางจำหน่าย 2547 (นานจนไม่น่าเชื่อ)  ที่มาของการผลักดันตัวเองเพื่อให้ได้ทำงานเผยแผ่ศาสนาได้กว้างไกลขึ้น แต่มาค้นพบทีหลังว่า ไม่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดขาดงานบันเทิงมาเผยแพร่ธรรมเต็มตัว กับการทำเสียงอ่านหนังสือธรรมะ เขียนบทความธรรมลงนิตยสาร บรรยายธรรมในแง่มุมวิทยาศาสตร์ เผยแพร่แจกฟรีสื่อธรรมะ ส่งฟรีทั่วโลก 
57:16
May 9, 2020
เพลงกรรม
ช่องหลักอีกทาง สำหรับผู้สนใจติดตามเสียงอ่านหนังสือเชิงคุณธรรม โดย.. อริยคุณ (โจโฉ) เว็บไซต์ www.jozho.net  หรือ  www.โจโฉ.net  เพื่อการฟังที่สะดวกขึ้น โดยจะเริ่มอัปโหลดไฟล์ย้อนหลัง ที่เป็นเสียงโจโฉ ทั้งหมด  เพื่อความสะดวกในการฟังผ่านโทรศัพท์ หรืออื่น ๆ  นอกไปจากช่องหลักจาก YouTube โจโฉ เสียงธรรม
05:18
May 8, 2020