Skip to main content
رادیو تلنگر

رادیو تلنگر

By Kasra
تلنگری بر هر آن چه علیه ماست
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

وقتی همه چیز بر ضد تلاش است
چرخه بی پایان بدهی و نداشتن فضای جبران در زندگی سایه شوم فقر را روی زندگی ما می اندازد با من در این قسمت همراه باشید
14:54
May 14, 2021
زندگی جاویدان
چطور امسال تکرار سال‌های قبل نباشد و چرا مرگ یک کمیابی نیست
19:32
March 22, 2021
سومین تلنگر هزینه فقیر نبودن
اپیزود سوم پول دار باش اما مثل فقرا فکر کن
22:58
March 16, 2021
اپیزود دوم: تونل زنی
تونل ها ما را می توانند جان ما را بگیرند یا ناجی ما باشند غفلت در هوشیاری کامل
17:59
February 2, 2021
اولین تلنگر:
در قسمت اول نشان می دهم چرا به تلنگر در رفتار های روزانه نیاز داریم و یک آزمایش عجیب و جذاب را برایتان بازگو می کنم تلنگرها راه هوشمندانه ای هستند برای دستاوردهای بزرگ زندگی
12:59
December 18, 2020