Skip to main content
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

By Không Nói Không Biết
Không Nói Không Biết is a Vietnamese channel led by Vietnamese youth of North America that reports in both the English and Vietnamese language (Tiếng Việt). All news reporting will be based on facts, not opinions, or biased information. Thus, the goal is to help both Vietnamese elders as well as youth, who are not fluent in Vietnamese, to share and discuss the episodes within the Vietnamese family and communities.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Tha Hương: May Mắn Hay Bất Hạnh Cho Người Tị Nạn?,Afghanistan Part 2 || English + Vietnamese

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Tha Hương: May Mắn Hay Bất Hạnh Cho Người Tị Nạn?,Afghanistan Part 2 || English + Vietnamese

KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

1x
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Tha Hương: May Mắn Hay Bất Hạnh Cho Người Tị Nạn?,Afghanistan Part 2 || English + Vietnamese
Following last week’s discussion, we have Nguyễn Thanh Việt to discuss his perspective on what happened last week in Afghanistan as well as the incoming influx of immigration to the U.S.. What does it mean for the people of Afghanistan when they become stateless as their whole world comes to an end? Should they be grateful? What could have prevented this tragedy?  Sau cuộc thảo luận tuần trước, chúng tôi đã mời Việt Thanh Nguyễn thảo luận về quan điểm của mình về những gì đã xảy ra tuần trước tại Afghanistan cũng như số người nhập cư đến Mỹ. Điều này có nghĩa gì đối với những người Afghanistan vô quốc gia khi thế giới của họ sụp đổ? Họ có nên biết ơn không? Điều gì có thể ngăn chặn thảm kịch này?  Host: Leo Nguyen Panel: Nguyễn Thanh Việt , Bao Tran  Producer/editor: Oanh Tran Music:  Anton Vlasov - Blue Sun  Anton Vlasov - Champions  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhô... Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
01:02:29
September 3, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Khi Đồng Minh Tháo Chạy | U.S. Withdrawal from Afghanistan, Part 1 | Vietnamese
Hello Viewers !!! Welcome back to My channel Không Nói Không Biết. We're back with another discussion. Today, we're talking about the latest U.S. Withdrawal from Afghanistan. Was it the right decision? What else could we have done? How can we help?  As the world watched The Fall of Kabul to Taliban coup unfold in real-time over the past couple of days, many Vietnamese Americans couldn’t help but find themself reminded of the Fall of Saigon 1975 due to the invading of the North Vietnamese. Today, we want to talk about how these two events relate together as well as bring some Primary insights into both situations and help shed a light on the upcoming changes in Afghanistan.   Chúng tôi trở lại với một cuộc thảo luận khác. Hôm nay, chúng ta đang nói về lần Rút tiền mới nhất của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Đó có phải là quyết định đúng đắn? Chúng ta có thể làm gì khác? Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?  Trong khi thế giới theo dõi tình hình hỗn loạn ở Afghanistan, nhiều người Việt không khỏi chạnh lòng nhớ về Tháng Tư Đen, cái ngày định mệnh khi Sài Gòn thất thủ. Hôm nay, chúng tôi muốn nói về cách hai sự kiện này liên quan với nhau. Hy vọng cuộc thảo luận này sẽ mang lại một số hiểu biết cơ bản về cả hai tình huống và giúp quý vị hiểu thêm về những thay đổi sắp tới ở Afghanistan. Host: Maddie Hoang-Diem  Panel: Major Hung Lieu, Dr. Dung Tran  Producer: Oanh Tran  Music: Anton Vlasov - Blue Sun Anton Vlasov - Champions ✿  STAY CONNECTED: 💖 Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ 💖 Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv 💖 Podcast: https://anchor.fm/knkb 💖 Twitter: https://twitter.com/knkbtv 💖 Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter
59:14
August 26, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Đừng đánh mất quyền bầu cử của mình | Vietnamese + English
Hello Everyone !!! Welcome back to channel Không Nói Không Biết.  In today’s video, We will discuss voting rights. In the aftermath of the 2020 national election, there were many who called for a ballot recount due to alleged voting frauds. Since then, there are many states who fueled misinformation to promote their own version of voter suppression bills. Nevertheless, voting remains one of the most powerful ways we have to influence elections, make changes in our government, and pressure our elected leaders to work for our benefit. Don’t let your voting power be taken!    Chào mọi người !!! Chào mừng bạn trở lại với kênh Không Nói Không Biết.  Hôm nay tôi quay lại với một video hoàn toàn mới. Trong video ngày hôm nay, Chúng ta sẽ thảo luận về quyền biểu quyết. Sau cuộc bầu cử quốc gia năm 2020, đã có nhiều người kêu gọi kiểm phiếu lại do bị cáo buộc gian lận bầu cử. Kể từ đó, có nhiều tiểu bang đã kích động thông tin sai lệch để quảng bá phiên bản riêng của họ về các dự luật đàn áp cử tri. Tuy nhiên, bỏ phiếu vẫn là một trong những cách mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để tác động đến các cuộc bầu cử, tạo ra những thay đổi trong chính phủ của chúng ta và gây áp lực cho các nhà lãnh đạo được bầu của chúng ta làm việc vì lợi ích của chúng ta. Đừng để quyền biểu quyết của bạn bị tước đoạt! Host: Maddie Mai   Panel: Huy Tran, Duke Huynh   Producer/editor: Oanh Tran   Music:   Anton Vlasov - Blue Sun   Anton Vlasov - Champions ✿  STAY CONNECTED: 💖 Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ 💖 Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv 💖 Podcast: https://anchor.fm/knkb 💖 Twitter: https://twitter.com/knkbtv 💖 Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter 💖 For more: Register to vote: https://www.vote.org/  PIVOT: https://www.pivotnetwork.org/ 
43:53
August 17, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | LGBTQ P2: Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! | Vietnamese
Don't let bias views obscure your humanity! How can we support the LGBTQ+ community correctly?  The purpose of this discussion is to help people, who are not in the LGBTQ+ community, to understand what others are going through and let them know what they can do and say to help LGBTQ people to feel love and accepted. #loveislove #LGBTQ+  Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! - Ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ bằng sự tử tế. Mục đích của cuộc hội thoại này là giúp cho những người ko thuộc cộng đồng LGBTQ hiểu thêm về tâm lý của những người trong cộng đồng và họ cần nói gì và làm gì để giúp những người trong cộng đồng cảm thấy đc yêu thương và chấp nhận. #tinhyeulatinhyeu #LGBTQ+  Host: Tran Nguyen  Panel: Ren, Trang Ly, Tee  Producer/Editor: Oanh Tran  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhô... Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
55:29
July 23, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Parents of LGBTQ+ | Vietnamese
Each June, Pride Month honors the history of Stonewall with parades and events. In the years since the uprising, LGBTQ activists pushed for—and largely achieved—a broad expansion of their legal rights, and in June 2015, the Supreme Court issued a landmark ruling guaranteeing same-sex couples the right to marry. Vào mỗi tháng 6, Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+ nhằm tôn vinh lịch sử của Stonewall với các cuộc diễu hành và sự kiện. Trong những năm kể từ cuộc nổi dậy, các nhà hoạt động LGBTQ đã thúc đẩy — và phần lớn đã đạt được — mở rộng rộng rãi các quyền hợp pháp của họ và vào tháng 6 năm 2015, Tòa án tối cao đã ban hành một phán quyết mang tính bước ngoặt lịch sử đó là đảm bảo quyền kết hôn của các cặp đôi đồng tính. Panel: Maddelyn Diem-Hoang Mai, Kim-Ha  Producer: Maddelyn Diem-Hoang Mai, Bao Tran Editor: Oanh Tran  For more : Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
53:25
July 11, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Roe V Wade: Pro-Life vs Pro-Choice | English + Vietnamese
Pro-Choice vs Pro-Life, what does each side believe? Pro-Choice emphasizes the woman's choice of whether to terminate a pregnancy. Pro-Life proposes the right of the embryo or fetus to carry a full-term pregnancy and be born. Please watch the KNKB Livestream on Sunday evening June 6, 2021, at 7 PM PST. Pro-Choice và Pro-Life, mỗi bên tin vào điều gì? Pro-Choice nhấn mạnh sự lựa chọn của người phụ nữ về việc có nên bỏ thai hay không. Pro-Life đề xuất quyền của phôi thai hoặc thai nhi được mang thai đủ tháng và được sinh ra. Mời các bạn xem KNKB Livestream vào tối Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021 lúc 7 giờ chiều theo giờ PST. Panel: Oanh Tran, Maddie Mai  Producer/Editor: Oanh Tran  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
51:38
June 25, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Police Reform: Beyond BLM | English
Will the indictment of Ex-officer Chauvin be the end of the Black Lives Matter movement? Let’s have a discussion about the different aspects of police culture and reforms. KNKB has invited Associate Dean and Director Tim Vu to share their perspectives. Bản án của cựu sĩ quan Chauvin có phải là điểm kết thúc của phong trào Black Lives Matter  (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá)? Hãy cùng KNKB thảo luận về các khía cạnh khác nhau của cải cách và văn hóa cảnh sát với Phó Viện trưởng và Giám đốc Tim Vũ.  Panel: Oanh Tran (Host), Tim Vũ Producer: Oanh Tran, Thuc Nguyen, Tran Nguyen  Editor: Oanh Tran  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter #BLM #betterfuture #policereform
54:48
April 28, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Nguồn Gốc và Sứ Mệnh | English + Vietnamese
Người Thông Dịch: nguồn gốc và sứ mệnh Conversation with the Executive Board of Người Thông Dịch (NTD).  Learn about NTD’s mission and how it originated from two projects with the same goal in combating fake news.  These projects include The Interpreter and Không Nói Không Biết (KNKB).    Trò chuyện với Ban điều hành của Người Thông Dịch (NTD).  Tìm hiểu về sứ mệnh NTD và làm thế nào nó có nguồn gốc từ hai dự án với mục tiêu cùng trong cuộc chiến chống tin tức giả mạo. Các dự án này bao gồm: The Interpreter và Không Nói Không Biết (KNKB). Panel: Cookie Duong, Jady Chan, Tee Tran, Ashley Duong  Producer: Oanh Tran, Thuc Nguyen  Editor: Oanh Tran  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
47:26
April 14, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Tiêm Hay Không Tiêm ? | Vietnamese
The COVID-19 pandemic has turned the world upside down but scientists have made vaccines that provide immunity and helped stop the spread of COVID-19.  The Không Nói Không Biết team wants to have a discussion about what you need to know about current COVID vaccines in the United States.  KNKB has invited Dr. Ninh Tran and Dr. Thuc Le to share their knowledge about the vaccines and how safe it is. Đại dịch COVID-19 đã khiến thế giới đảo lộn nhưng vài nhà khoa học đã chế tạo ra và đưa vào sử dụng vắc xin giúp thế giới chống lại ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhóm Không Nói Không Biết muốn thảo luận về những điều bạn cần biết về các loại vắc xin COVID hiện tại ở Hoa Kỳ. KNKB đã mời Bác sĩ Ninh Trần và Tiến sĩ Thục Lê chia sẻ kiến thức về vắc xin và mức độ an toàn của nó. Panel: Bao Tran, Thuc Le Ph.D. , Ninh Tran M.D.  Producer/Editor: Oanh Tran Photo Credits: Canva.com For more: Dr. Thuc (Timothy) Le https://www.linkedin.com/in/thuc-le-8750407 https://youtu.be/g1hlW5ebUY4 Dr.Ninh Tran https://health.usnews.com/doctors/ninh-tran-91345 https://www.medicinenet.com/doctors/8716697d-2a7b-473c-b32c-ab77ab3a6eb8/ninh-tran/skokie-il_doctor.htm Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter
53:20
April 7, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Gun Control & Activism | Vietnamese
Gun violence has killed thousands of innocent lives in America. The Không Nói Không Biết team wants to have a discussion on gun rights, the Second Amendment and what we can do to prevent more deaths. Bạo lực súng đạn đã giết chết hàng ngàn sinh mạng vô tội ở Mỹ.  Nhóm Không Nói Không Biết muốn có một cuộc thảo luận về quyền sử dụng súng, Tu chính án thứ hai và những gì chúng ta có thể làm để giảm số thương vong. Xin vui lòng tham gia thảo luận với chúng tôi vào tối Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, lúc 6 giờ chiều theo giờ PST. Livestream này sẽ thảo luận bằng tiếng Việt. Panel: Oanh Tran, Tri Luong, Tran Nguyen, Annie,  Producer/Editor: Oanh Tran  Photo Credits: Canva.com  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Podcast: https://anchor.fm/knkb Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
49:03
March 31, 2021
KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | #StopAsianHate | Vietnamese
As everyone has been reading and watching the news of how the Asian communities have been a target with a lot of hate crimes and it has accelerated during this pandemic. The Không Nói Không Biết team wants to shed some light and speak up on how this impacts us not just as a Vietnamese community, but as Asians living in America. Như mọi người đã đọc và xem tin tức về việc các cộng đồng châu Á đã trở thành mục tiêu của rất nhiều tội ác thù hận và nó đã tăng tốc trong đại dịch này. Nhóm Không Nói Không Biết muốn làm sáng tỏ và lên tiếng về tác động của điều này đối với chúng mình không chỉ với cộng đồng người Việt mà còn với những người châu Á sống ở Mỹ. Panel: Cookie Duong, Khang Ton, Khoa Le, Tee Tran  Moderators: Thuc Nguyen, Oanh Tran  Producer/Editor: Oanh Tran  Photo Credits: Shon Simpson ssimpson.co  For more: Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter #Knowledgeispower #Vietnamese #KhongNoiKhongBiet #TheInterpreter
58:60
March 25, 2021