Skip to main content
Kirke på nye måter

Kirke på nye måter

By Knut Refsdal
Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Menighetsutvikling i Metodistkirken # Jon Løvland, Leif Jacobsen & Knut Refsdal

Kirke på nye måter

Menighetsutvikling i Metodistkirken # Jon Løvland, Leif Jacobsen & Knut Refsdal

Kirke på nye måter

1x
Ungdomsmenigheter i Carlisle i England - med norsk leder # Kristian Tjemsland & Knut Refsdal
Kristian Tjemsland er leder for ungdomsmenighetene Network Youth Church i Carlisle bispedømme i Den Anglikanske Kirke i England. Han er utsendt fra Det Norske Misjonsselskap. Bispedømmet han arbeider i er veldig økumenisk orientert og har funnet gode veier for å nå ungdom. Hva kan vi i Norge lære av det arbeidet Kristian er engasjert i?
32:55
January 15, 2021
Kirkens samfunnsoppdrag # Berit Hagen Agøy & Knut Refsdal
Det handler ikke OM kirken skal delta i samfunnsdebatten, men om HVORDAN. Kirken har alltid vært del av samfunn og forholdt seg til både myndigheter og andre samfunnsaktører. Hva mener vi med politikk og hva bør kirken engasjere seg i? Jeg fikk en prat med Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet for Den norske kirke, om disse og andre spørsmål.
36:28
December 18, 2020
En samtale om de store ordene # Notto Thelle & Knut Refsdal
Hvordan snakker vi om ord som Gud, nåde, frelse og synd? Hva er kirkens hovedbudskap til mennesker i dag? Hvordan utvikler vi teologien i møte med nye tider? Det er sentrale spørsmål i denne samtalen med Notto Thelle, professor emeritus ved Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo.
47:22
December 11, 2020
En ateist snakker om kristendom # Bjørn Stærk & Knut Refsdal
Ateisten Bjørn Stærk skrev i 2016 boka "Å sette verden i brann". I boka stiller han blant annet spørsmålet: Er det noen av de kristne ideene om synd, tro, frelse og veldedighet som er relevante for mennesker som ikke tror? Da boka ble anmeldt i Vårt Land skrev Eskil Skjeldal: "(...) sensasjonelt at en ateist kan forklare kristentroens logikk bedre enn selv den mest skolerte teolog."
47:34
December 4, 2020
Kristent menneskesyn # Jan-Olav Henriksen & Knut Refsdal
I en stue på Ås møtte jeg Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, til en prat om en av våre store utfordringer: Hvordan kan kristen tro oppleves meningsfull for mennesker i dag?
45:51
November 27, 2020
Menighetsutvikling i Metodistkirken # Jon Løvland, Leif Jacobsen & Knut Refsdal
Jon Løvland og Leif Jacobsen er menighetsrådgivere i Metodistkirken. De jobber derfor tett på de lokale menighetene og vet mye om hva som rører seg. Jeg tok en prat med dem. Og jeg synes det ble en spennende samtale med mye oppdrift, framtidstro og håp.
42:42
November 20, 2020
Å kommunisere kristen tro i dag # Ole Jacob Nyhus & Knut Refsdal
I 2013 gav Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus ut boka "Kristen tro oppdatert". Den ble omtalt som original, ærlig og fri for klisjeer, og som en bok som engasjerer både tanke og følelser. I denne episoden snakker jeg med en av forfatterne om blant annet hva som er god forkynnelse og om hvordan vi kan snakke om ord som "synd", "frelse" og andre kjerneord.
47:41
November 13, 2020
Utvikling av nye kirkelige nærvær # Øivind Refvik & Knut Refsdal
Det Norske Misjonsselskap og Den norske kirke har i mange år samarbeidet om å etablere nye kirkelige nærvær. Det har resultert i spennende prosjekter og etableringer rundt omkring i landet. I denne episoden forteller Øivind Refvik, som har hovedansvar for nettverket, om arbeidet som pågår.
37:47
November 6, 2020
Ukirke i Stavanger: Et unikt tilbud til ungdom i alderen 15-30 år # Anne Margrethe Ree Sunde & Knut Refsdal
Ukirke er et sentrumstilbud for ungdommer, studenter og unge voksne. Målet er å åpne opp for unge i byen, og bygge gode fellesskap. Ukirke drives av menighetene i Den norske kirke i Stavanger. Anne Margrethe Ree Sunde er prest og prosjektleder, og jeg fikk en prat med henne om dette spennende tilbudet.
45:04
October 30, 2020
Kirkelandskapet i endring # Erling Birkedal & Knut Refsdal
Erling Birkedal er prosjektleder og førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF. I denne episoden snakker vi om endringer i kirkelandskapet, menighetsutvikling og om trosutvikling fra barndom til voksen alder.
47:03
October 23, 2020
Nya sätt att vara kyrka i Sverige # Tin Mörk & Knut Refsdal
I arbeidet med kirke på nye måter ligger Sverige noen år foran Norge. Allerede i 2005 startet arbeidet og det har etter hvert vokst seg stort. Tin Mörk har vært sentral hele tiden. Nå er hun ordförande og inspiratör. Jeg fikk en prat med henne om erfaringene i Sverige og om hva vi i Norge kan lære. For mer informasjon: Se www.nyasattattvarakyrka.se
40:29
October 16, 2020
Om å skape rom som er store nok # Emil Skartveit & Knut Refsdal
På en kaffebar i Fredrikstad traff jeg Emil Skartveit. Han har vært offiser i Frelsesarmeen og er nå daglig leder i Domkirken menighet i Den norske kirke i Fredrikstad. I et innlegg i Vårt Land tidligere i år skrev han at mange frikirker mister bortimot hele generasjoner fordi de oppleves som akterutseilte og for grunne i møtet med menneskers religiøse søken. Det ville jeg høre mer om.
46:07
October 8, 2020
Frivillighet i kirken # Magnhild Landrø & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Magnhild Landrø. I sommer skrev hun et leserinnlegg fra "en mismodig frivillig i kirken" i Vårt Land. Vi snakker om potensialet i frivilligheten og om hva som må tilrettelegges for at det skal fungere bra for alle parter.
35:51
October 2, 2020
Metodistkirkens sosiale prinsipper som uttrykk for en måte å være kirke på # Hilde Marie Movafagh & Knut Refsdal
De sosiale prinsipper er noe metodister er stolte av. Men hva betyr de egentlig for kirkens selvforståelse og hvorfor er de viktige? Det er blant temaene Hilde Marie Movafagh, rektor på Metodistkirkens Teologiske Seminar, og studentprest og universitetslektor på MF, og jeg snakker om i denne episoden. Hilde Marie forteller også om den omfattende revisjonen av de sosiale prinsippene.
34:50
September 25, 2020
Harstad: Diakonal kirke på nye måter # Helen Byholt Lovelace, Bill Lovelace & Knut Refsdal
Det er spennende ting på gang i Harstad: Flere kirker har gått sammen for å snakke om hvordan de kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Det handler om ungdomsdiakoni, økumenikk og møtesteder på tvers av tro og livssyn. I denne episoden forteller Helen Byholt Lovelace, diakon i Metodistkirken, og Bill Lovelace, misjonær i Metodistkirken, om det som skjer. Podkasten starter brått, men Helens første setning er et svar på mitt spørsmål: Hva handler det som skjer i Harstad om?
27:27
September 18, 2020
Sinnsrogudstjeneste: Ærlig og livsnær kirke # Yngvar Ruud & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Yngvar Ruud, pensjonert metodistprest, som var aktiv i å bringe sinnsrogudstjenesten til Norge for 20 år siden. Vi snakker om starten, om hva dette har betydd for ham personlig og for kirkene der sinnsrogudstjenestene avholdes og om hva disse gudstjenestene kan lære bort til "vanlige" gudstjenester og "ordinært" kirkeliv. . Det ble en sterk og rørende samtale. Boktips: "Changed by Grace" av Glenn F. Chesnut. Se også www.anonymealkoholikere.no.
44:10
September 11, 2020
Samfunnsbygger: Kirken ut av isolasjon # Hermund Haaland & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Hermund Haaland, en av gründerne av Tankesmien Skaperkraft. Vi snakker om hvordan vi kan bidra til å skape gode samfunn for alle, om hvordan kirken kan bidra i den store samfunnsdugnaden og om nødvendigheten av å koble tro og arbeid, ikke minst for at unge mennesker skal kunne utvikle en slitesterk tro som gir mot og initiativ til samfunnsengasjement. 
23:30
September 4, 2020
Høye og luftige tanker om kirken # Tor Sørby, Kari M. Alvsvåg, Svein Gran & Knut Refsdal
Denne episoden har blitt til i et samarbeid med Pådden fra Tårnrommet, som drives av Tor Sørby fra Arena - Moss kirke-  og kultursenter. Tor og jeg har vært på pilegrimsvandring langs Borgleden og på Grand Bar i Halden fikk vi med oss Kari Mangrud Alvsvåg, påtroppende domprost i Fredrikstad, og Svein Gran, forlagssjef og frivillig altmuligmann i Son kulturkirke til en prat om kirken i vår tid.
51:11
August 28, 2020
Gjenoppdag kristendommen # Knut Rygh & Knut Refsdal
I denne episoden har jeg med meg Knut Rygh, prest i Sagene og Iladalen menighet i Den norske kirke. I 2017 oversatte han boka "Gjenoppdag kristendommen" av Marcus Borg, der forfatteren tar sentrale kristne begreper ut til lufting og argumenterer for at Bibelen må leses ut fra et historisk-metaforisk perspektiv og at kristendom ikke handler om himmel og helvete, men om frigjøring til å ta del i Guds lidenskap for forvandling av mennesker og verden.
42:57
August 21, 2020
Konsensusmetoder i Equmeniakyrkan # Victoria Gejrot & Knut Refsdal
I denne episoden samtaler jeg med Victoria Gejrot, diakon og samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation om konsensusmetoder i den svenske Equmeniakyrkan. Dette er en metodikk for beslutningsprosesser som alle kirker (og andre) har mye å lære av, og erfaringene i Equmeniakyrkan er veldig positive. For mer informasjon, se equmeniakyrkan.se
35:11
August 14, 2020
Metodistkirken på 1-2-3-4-5-6-7 # Knut Refsdal
Denne episoden er et opptak av et foredrag av Knut Refsdal holdt på et webinar i juni der vi stilte følgende spørsmål: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva slags kirke ønsker vi å være i Norge i 2020-årene? Kan vi formulere noe om dette som både er samlende og som verdsetter mangfoldet og som samtidig kan virke mobiliserende?
38:39
August 7, 2020
Metodistkirken i Horten: Åpen kirke midt i byen # Hilde Sanden-Bjønness & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Hilde Sanden-Bjønness, prest i Metodistkirken i Horten, om menighetens arbeid med å være en åpen kirke midt i byen. I samtalen kommer vi også inn på teologiske spørsmål knyttet til kommunikasjon av tro i dag.
43:24
July 3, 2020
Misjonal kirke-bevegelsen # Kari Storstein Haug & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Kari Storstein Haug - professor i missiologi ved VID vitenskapelige høgskole, Senter for misjon og globale studier - om den teologiske og kirkelige fornyelsesbevegelsen misjonal kirke  og dens tenkning om hva det vil si å være en misjonal menighet.
30:50
June 26, 2020
Modige mål i Misjonskirken # Øyvind Haraldseid & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge, om de ambisiøse målene kirkesamfunnet satte seg i 2010, om hvordan de har jobbet for å oppnå målene og om hvilke andre effekter dette arbeidet har hatt.
37:08
June 19, 2020
Metodistkirken i Odense: Et veksthus som gjør en forskjell # Thomas Risager & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Thomas Risager, prest i Metodistkirken i Odense, om de store endringene som har funnet sted i kirken de siste årene. I kirken i Odense har særlig musikklivet blitt et viktig verktøy, men den misjonale tenkningen er spennende og lærerik.
44:18
June 12, 2020
Trosfellesskap for unge voksne # Ximena U. Engbjerg, Martine Dahl Jørgensen, Egil Hægeland & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl Jørgensen og Egil Hægeland som drømmer om og arbeider for å skape trosfellesskap for unge voksne i Oslo og andre steder. Hva er drømmen deres og hvorfor er den viktig? For kontakt med gruppene de snakker om: 96229047 (Egil), 40554546 (Martine) eller smagrupperioslo@gmail.com
32:59
June 5, 2020
Å «oppdage» og «utforske» tiden vi lever i # Christian Alsted & Knut Refsdal
I denne episoden samtaler jeg med biskop Christian Alsted om at den verdenen som ligger foran oss er radikalt annerledes enn den verdenen som ligger bak oss. Dette krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på. Noe av det som bør prege kirkene i denne tiden er vilje til å «oppdage» og «utforske», erkjenne at det som førte oss hit vil ikke føre oss videre og mot til å eksperimentere.
43:48
May 29, 2020
Norges Kristne Råds arbeid med kirke på nye måter # Erhard Hermansen & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. "Kirke på nye måter" er et prioritert arbeidsområde for Norges Kristne Råd og kirkene i Norge.
32:43
May 22, 2020
Studietur til Fresh Expressions i England # Kristin Oden Broback, Helene B. Granum-Aanestad & Knut Refsdal
I denne episoden samtaler jeg med Kristin Oden Broback, prest i Metodistkirken i Tromsø, og Helene Benedikte Granum-Aanestad, prest i Metodistkirken i Arendal, som har vært på studietur til England for å bli bedre kjent med Fresh Expressions. Hva kan vi lære? Hva kjennetegner tenkningen i Fresh Expressions? Hvordan er dette overførbart til Norge?
31:21
April 17, 2020
Nytenkning og nye tiltak i Frikirken # Jarle Skullerud & Knut Refsdal
I denne episoden samtaler jeg med Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, om nytenkning og nye tiltak i Frikirken de siste årene. Frikirken er en teologisk konservativ kirke, men når det gjelder tiltak og aktiviteter har den vært ganske dristig. Hva er suksesskriteriene i dette?
40:21
April 3, 2020
Sjelesorg i koronatider # Jon-Erik Bråthen & Knut Refsdal
I denne episoden samtaler jeg med Jon-Erik Bråthen, ledende sykehusprest ved Modum Bad, om sjelesorg i koronatider. Hva rører seg blant folk i disse dager? Hva slags rolle kan kirken og sjelesorgen ha? Hvordan er sjelesorg annerledes i koronatider enn i normale tider?
35:56
March 27, 2020
Å være kirke i koronatider # Kjetil Haga & Knut Refsdal
I denne episoden snakker jeg med Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors Norge, som er opptatt av at kirken må ta i bruk det aller sterkeste språket: Omsorg i praktisk handling.
23:57
March 18, 2020
Introduksjon # Knut Refsdal
Knut Refsdal forteller om bakgrunnen for Kirke på nye måter.
08:56
March 3, 2020