Skip to main content
Koffie met Kif Kif

Koffie met Kif Kif

By Jonas Slaats
Met een tas koffie in de aanslag gaan we op geregelde tijdstippen in gesprek met interessante experten. We analyseren urgente maatschappelijke thema's, ontleden de onderliggende politieke patronen en zoeken naar een meer rechtvaardige wereld.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

TuneIn Logo

TuneIn

Wat staat er op het spel bij het interfederaal actieplan tegen racisme
Op 28 april 2021 organiseerde Kif Kif een webinar over het aankomende interfederaal actieplan tegen racisme. Samen met zes experten uit het antiracistisch middenveld en de NAPAR-coalitie gaven we toelichting bij de totstandkoming van dit plan, de mogelijke valkuilen en kansen en de rol die het middenveld speelt in dit proces. Op welke manier kunnen we zorgen voor echte verandering? Welke blinde vlekken zien we? En hoe kunnen we er voor zorgen dat we voldoende inspraak krijgen bij de monitoring van dit plan? Blijf scherp én op de hoogte met: - naparbeldium.com - kifkif.be
01:24:48
May 04, 2021
Voorbij het wij-zij-denken van religieus versus seculier
Dit is Jonas' laatste aflevering van Koffie met Kif Kif. En de rollen worden even omgedraaid. Jonas is deze keer niet degene die iemand interviewt, maar wel degene die geïnterviewd wordt. Historica Tina De Gendt ging met hem in gesprek over zijn jongste boek Religie Herzien. Ze daalden dieper af in de zeven grootste misvattingen over religie en analyseerden wat die misvattingen ons leren over het wij-zij denken van seculier versus religieus. De microfoon van Koffie met Kif Kif wordt na deze aflevering doorgegeven aan Jade Yorks, podcastmaker en communicatiemedewerker bij Kif Kif, en de rest van het Kif Kif-team. Dus blijf zeker geabonneerd op Koffie met Kif Kif. Een volgende aflevering komt binnenkort. ** En voor de trouwe luisteraars een kleine afscheidsboodschap van Jonas: Na zo’n 35 afleveringen is dit mijn laatste Koffie met Kif Kif. Ik wil dan ook graag de trouwe luisteraars bedanken. Het was misschien niet de bekendste podcast in het land, maar zo nu en dan kreeg ik fijne feedback te horen. Het deed uiteraard deugd dat mijn uiteenlopende gesprekken over de machtsverhoudingen in onze samenleving sommigen mensen konden informeren en inspireren. Erg bedankt dus voor de steun in dit experiment op de snijlijn van politieke analyse, culturele verdieping en sociale mobilisatie. Maar al stop ik met Koffie met Kif Kif, dat betekent niet dat ik ophoud met podcasts maken. Integendeel. Ik ben steeds meer van het medium gaan houden. Ik beleefde niet alleen veel plezier aan de inhoudelijke uitwerking, maar verdiepte me ondertussen ook in de meer technische facetten ervan. Als gevolg daarvan begon ik in mijn vrije tijd ook met een geheel andere podcast. De reeks heet Groetjes uit Shambhala en richt zich vooral op thema’s als religie, spiritualiteit en esoterie. Mijn reisgenoot in dit alles is Paul Van der velde, een professor hindoeïsme, boeddhisme en Sanskriet aan de universiteit van Nijmegen. Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen we elke aflevering een ander facet van hedendaagse spiritualiteit. Ondertussen werd die reeks een onderdeel van Volzin.nu, dé website over religie en spiritualiteit in de lage landen. Je kan de reeks dus daar vinden, of je kan in je favoriet podcastapp heel eenvoudig op zoek naar Groetjes uit Shambhala. Het lijkt dan ook op zijn plaats dat ik met deze laatste aflevering van Koffie met Kif Kif de overgang kan maken van de ene reeks naar de andere. Wat de luisteraar in deze aflevering te horen krijgt, is immers een opname van een gespreksavond rond de thema’s in mijn laatste boek. De avond werd georganiseerd door de Krook en Vormingplus Gent-Eeklo, dat ondertussen van naam veranderde tot Avansa binnen de ‘Quotes’-gespreksreeks. In de format van deze reeks vertrekt Tina De Gendt steeds vanuit verschillende citaten uit het boek dat besproken wordt. Zo ook deze keer. Ze citeerde enkele zinnen uit elk hoofdstuk als aanzet voor een diepgaande uitwisseling over verschillende facetten van onze hedendaagse omgang met religie. Het hele gesprek werd als livestream uitgezonden en opgenomen. Vandaar dat ik het uiteindelijk eveneens kon verwerken tot mijn laatste koffie met Kif Kif.
01:06:08
April 19, 2021
Het spook van de radicalisering
In gesprek met Ikrame Kastit en Marie figoureux -- Al vele jaren houdt het thema 'radicalisering' onze beleidsmakers in de ban. Het idee leeft dat sommige jongeren plots aan het radicaliseren slaan en na enkele maanden onvermijdelijk zullen uitgroeien tot aanhangers van terreurgroepen in het buitenland. Er werden dan ook verschillende 'deradicaliseringsprogramma’s' uitgerold. Onderzoek doet echter uitwijzen dat die programma’s niet altijd even efficiënt zijn – en soms misschien zelfs contraproductief. Door de wijze waarop het debat in de media wordt gevoerd, is er daarenboven weinig ruimte voor een genuanceerd debat over het thema. Meer nog, telkens opnieuw viseert men een specifieke bevolkingsgroep en verliest men allerhande belangrijke tendensen uit het oog, zoals de uitholling van burgerrechten door de enge focus op een veiligheidsdiscours. Vanuit de KULeuven werkte Marie Figoureux mee aan het Conrad-project dat in kaart bracht welke frames de media hanteert wanneer ze over radicalisering spreken en hoe die frames veelal niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de jeugdwelzijnsorganisatie Uit de Marge, werkte Ikrame Kastit dan weer mee aan een onderzoek dat laat zien wat de negatieve impact was van het radicaliseringsbeleid op het leven van vele jongeren. In deze aflevering van Koffie met Kif Kif, gingen we op zoek naar de kruisverbanden tussen beide onderzoeken.
40:22
March 23, 2021
Brazilië, Europa en verdoken slavernij
In gesprek met Luc Vankrunkelsven -- Het woord ‘slavernij’ klinkt in de oren van velen als iets van het verleden. Of we verbinden het louter met contexten zoals oorlog. Maar niets is minder waar. Slavernij is niet louter historisch en het is jammer genoeg ook niet zo ver weg als we denken. Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 40,3 miljoen tot slaaf gemaakte mensen. Dat zijn slachtoffers van mensenhandel, gedwongen arbeid of seksuele uitbuiting. Met andere woorden: vandaag zijn er meer tot slaaf gemaakte mensen op de wereld dan tijdens het Romeinse Rijk of op het hoogtepunt van de trans-Atlantische slavenhandel. En het probleem is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw dramatisch toegenomen. In België gaat het trouwens om zo’n 1500 mensen. Het is dus een heel pijnlijk, reëel en acuut probleem. Dat hoeft niet te verwonderen. Want dergelijke vormen van moderne slavernij zijn geen problemen die zich geheel onverwacht voordoen. Dergelijke vormen van moderne slavernij zijn immers inherent verbonden met onze hedendaagse economische systemen en met de ecologische roofbouw die daarmee gepaard gaat. In deze aflevering zit ik daarom samen met Luc Vankrunkelsven van Wervel die al vele jaren aandacht besteedt aan deze wisselwerkingen tussen uitbuiting van mensen en uitputting van de aarde. Meer specifiek doet hij al jaren onderzoek naar de manier waarop de soja- en vleeshandel tussen Brazilië en Europa één van de meest schrijnende voorbeelden is in dat alles. -- Meer uitleg over Luc's jongste boek vind je hier: https://www.epo.be/nl/noord-zuid/4730-een-wereld-van-verdoken-slavernij-9789064164460.html
34:18
February 15, 2021
Onderwijs in een gekleurde samenleving
Of mensen nu zelf in het onderwijs werken of niet, ze hebben dikwijls een uitgesproken visie over hoe dat onderwijs anders en beter zou moeten. Vooral de debatten over onderwijs in de context van de hedendaagse culturele, religieuze en talige diversiteit, kunnen soms hevig oplaaien. Maar die debatten blijven jammer genoeg al te vaak in emotie en persoonlijke voorkeur steken. Er wordt te weinig moeite gedaan om er ook degelijk onderzoek en heldere feiten bij te halen. Nochtans zijn die feiten wel degelijk voor handen. Orhan Agirdag bijvoorbeeld, professor pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en docent aan de universiteit van Amsterdam, doet er al jaren grondig onderzoek naar. In september 2020 verscheen zijn boek Onderwijs in een gekleurde samenleving, dat zijn eigen resultaten en die van collega’s overzichtelijk samenbrengt. Een gesprek voor Koffie met Kif Kif leek dan ook meer dan op zijn plaats.
01:02:17
December 20, 2020
Discriminatie omwille van levensbeschouwing (De Andere Kant - deel 3)
Soehaila en Michaela vertellen over hun ervaringen met uitsluiting omwille van hun hoofddoek. Samen met experte Rachida Lamrabet analyseren ze de problematiek en zoeken ze naar oplossingen. Dit is deel 3 van 'De Andere Kant', een reeks podcasts voor en door jongeren. In elke aflevering spreken telkens twee jongeren over hun ervaringen met racisme en discriminatie. De podcasts bieden hen zo de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen. 'De Andere Kant' is een productie van Samenlevingsopbouw Antwerpen. Kif Kif werd gevraag om de gesprekken in goede banen te leiden. We publiceren deze miniserie daarom ook graag via ons Koffie met Kif Kif kanaal.
36:02
December 05, 2020
Racisme in het onderwijs (De Andere Kant - deel 2)
Marwa en Omar vertellen over hun ervaringen met racisme in het onderwijs. Samen met experte Naima Charkaoui analyseren ze de problematiek en zoeken ze naar oplossingen. Dit is deel 2 van 'De Andere Kant', een reeks podcasts voor en door jongeren. In elke aflevering spreken telkens twee jongeren over hun ervaringen met racisme en discriminatie. De podcasts bieden hen zo de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen. 'De Andere Kant' is een productie van Samenlevingsopbouw Antwerpen. Kif Kif werd gevraag om de gesprekken in goede banen te leiden. We publiceren deze miniserie daarom ook graag via ons Koffie met Kif Kif kanaal.
43:15
November 28, 2020
Discriminatie op de werkvloer (De Andere Kant - Deel 1)
Younes en Ayoub vertellen over hun ervaringen met discriminatie op de werkvloer. Samen met experte Nele Spaas analyseren ze de problematiek en zoeken ze naar oplossingen. Dit is deel 1 van 'De Andere Kant', een reeks podcasts voor en door jongeren. In elke aflevering spreken telkens twee jongeren over hun ervaringen met racisme en discriminatie. De podcasts bieden hen zo de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen. 'De Andere Kant' is een productie van Samenlevingsopbouw Antwerpen. Kif Kif werd gevraag om de gesprekken in goede banen te leiden. We publiceren deze miniserie daarom ook graag via ons Koffie met Kif Kif kanaal.
38:54
November 21, 2020
De Andere Kant (trailer)
Binnenkort op het Koffie met Kif Kif kanaal: 'De Andere Kant', een miniserie die op touw werd gezet door Samenlevingsopbouw Antwerpen. In drie podcasts gaan telkens twee jongeren dieper in op hun ervaringen met racisme en discriminatie. De Andere Kant biedt hen zo de mogelijkheid om hun zijde van het verhaal te vertellen. Daarna gaan ze samen met een expert op zoek naar oplossingen. Eén aflevering focust daarbij op het thema werk, een andere op onderwijs en de laatste op discriminatie die moslima’s ondervinden wanneer ze een hoofddoek dragen. Samenlevingsopbouw Antwerpen vroeg Kif Kif of we deze gesprekken voor hen in goede banen konden leiden. Dat wilden we natuurlijk maar al te graag. En we zijn ook bijzonder blij met het resultaat. Want de combinatie van uit het leven gegrepen verhalen, noodzakelijke analyses van de problematieken en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen zorgde voor bijzonder boeiend luistermateriaal.
01:48
November 18, 2020
De moeilijke balans tussen privacy en het verzamelen van etnische data
Deze aflevering is een live-podcast want op 24 september organiseerde Kif Kif een panelgesprek rond “Etnische data in de strijd tegen discriminatie”. We vroegen vier experten om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Want meten is weten, ook in de strijd tegen racisme. Jammer genoeg wordt structurele ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen al te weinig in kaart gebracht. Om dat euvel te verhelpen, lijkt het dan ook goed de bestaande statistieken aan te vullen met meer etnische data. Maar hoe zit dat dan met privacy? Kunnen we dat soort data wel op een voldoende veilige manier verzamelen? En wat met het risico dat etnische data misbruikt wordt om discriminatie goed te praten? Zeker in tijden van corona en het maatschappelijke debat rond etnisch profileren bij de politie zijn dat soort vragen relevanter dan ooit. We gingen daarover in gesprek met Rachel Waerniers van Unia, Eline Kindt van de Liga voor de Mensenrechten, Wouter Arrazola de Oñate van de Vlaamse vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en Pieter-Paul Verhaeghe, professor aan de VUB, bekend van zijn vele academische praktijktesten. Moderator van dienst was Nina Henkens, de coördinatrice van Kif Kif.
01:15:47
October 20, 2020
Groetjes uit Shambhala
De vorige aflevering met Paul van der Velde werd ondertussen enkele honderden keren gedownload. Ons gesprek over de koloniale kijk op oosterse spiritualiteit bleek dus heel populair. Daarenboven beleefden Paul en ik er zelf ook erg veel plezier aan. Daarom besloten we er een vervolg aan te breien met 'Groetjes uit Shambhala'. Dat wordt onze eigen podcastreeks over fenomenen als yoga, mindfulness, chakrahealings en shamanisme retreats. Dat alles is vandaag nu eenmaal alomtegenwoordig. Meer nog, zo’n 25 procent van de mensen in onze samenleving omschrijft zichzelf als ‘spiritueel maar niet religieus’. We dachten dus dat het hoog tijd werd om van dichterbij te onderzoeken wat die spiritualiteit precies inhoudt. Met een kritische blik – en een gezonde dosis humor – zullen we elke aflevering één specifiek thema ontrafelen.Binnenkort komt er weer een nieuwe episode van Koffie met Kif Kif, maar met deze trailer wilde ik jullie toch graag inlichten over dit nieuwe, persoonlijke project. Want ik veronderstel dat sommige trouwe luisteraars deze 'Groetjes uit Shambhala' ook wel willen volgen. Als dat inderdaad zo is, abonneer je dan via je favoriete podcastapp. De eerste episode komt er snel aan en vanaf dan hopelijk elke drie weken nog één. https://anchor.fm/groetjes-uit-shambhala
03:06
October 16, 2020
Onze koloniale kijk op oosterse spiritualiteit
In gesprek met Paul Van der Velde -- Hoewel het onderwerp ‘religie’ de gemoederen geregeld verhit, wordt ‘oosterse spiritualiteit’ over het algemeen als iets positief gezien. Vooral het boeddhisme en moderne uitlopers daarvan zoals mindfulness zijn bijzonder populair. Maar hoe onschuldig ook, de alomtegenwoordigheid van Boeddha’s in wellness centra en kleurrijke oosterse wijsheden op Instagram, verraden uiteindelijk een behoorlijk koloniale bril op religie. Om wat beter na te gaan hoe dat precies zit, ging ik in gesprek met Paul Van der Velde. Paul van der Velde is hoogleraar hindoeïsme, boeddhisme, Sanskriet en Hindi aan de Radboud Universiteit en publiceerde dit jaar het intrigerende boek ‘De huid van de Goden’.
45:44
September 30, 2020
Weg met identiteit?
In gesprek met Sinan Çankaya -- Het thema ‘identiteit’ beheerst de laatste jaren een groot deel van onze maatschappelijke debatten. Invloedrijke politici schrijven er boeken over, psychologen geven er lezingen over en het dient als een verklaring voor tal van maatschappelijke wrijvingen. Maar hoe bruikbaar is die term eigenlijk? Biedt het concept ons werkelijk een heldere kijk op de samenleving of weerhoudt de focus op identiteit er ons juist van om socio-economische problemen op te lossen? Om die vragen te bespreken klopte ik aan bij Sinan Çankaya. Sinan Çankaya is cultureel antropoloog en geeft les aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Enkele maanden geleden publiceerde hij zijn boek 'Mijn ontelbare identiteiten'. Het boek biedt een openhartige, diepgaande en genuanceerde reflectie op thema’s als identiteit, racisme en het samenleven in de hedendaagse culturele diversiteit. Voor veel mensen met een familiale migratieachtergrond zal het vol herkenbaarheden zitten – naast inspirerende inzichten – en voor mensen zonder familiale migratieachtergrond zal het een relaas bieden dat de ogen doet opengaan.
49:39
September 09, 2020
Corona: katalysator voor economische omwenteling?
In gesprek met Frank Vanaerschot (Deel 3) -- Dit is het laatste deel van onze driedelige reeks over geld. In het eerste deel gingen we uitgebreid in op de manier waarop geld gecreëerd wordt door banken en hoe het zich in de samenleving verspreidt. In het tweede deel bespraken we hoe de eurocrisis voor structurele achterstelling zorgde, hoe de veroorzakers van de crisis daar nog extra profijt uit haalden, hoe financieel beleid soms ook racistisch kan zijn en hoe dat alles in tijden van corona sterk dreigt toe te nemen als we de financiële sector niet democratiseren. In dit laatste deel bespreken we tot slot of er aan dit alles iets te doen valt.
23:16
July 15, 2020
Socialisme voor de rijken, hardvochtig kapitalisme voor de armen
In gesprek met Frank Vanaerschot (Deel 2) -- "Wie gaat dat betalen?" is een vraag die luid weerklinkt in coronatijden. Het is echter een foute vraag. De juiste vraag is eerder: “Wie gaan we toelaten om geld te creëren en hoe gaan we dat geld dan verdelen?”  En om daarop te antwoorden zet ik mijn gesprek verder met Frank Vanaerschot, medewerker bij Fairfin (www.fairfin.be), een organisatie die al vele jaren onze bankensector op ethisch vlak onder de loep neemt. In het eerste deel van deze serie gingen we uitgebreid in op de manier waarop geld gecreëerd wordt door banken en hoe het zich in de samenleving verspreidt. Want het blijkt niet zo te zijn dat er een vaste pot geld is en dat de handen van de overheden daardoor gebonden zijn in tijden van crisis. Dat werd maar al te duidelijk na de bankencrisis van 2008 toen de centrale banken duizenden miljarden euro’s uit het niets creëerden om de economie overeind te houden. Alleen werden die miljarden niet meteen gebruikt om achtergestelden in de samenleving te helpen om het hoofd boven water te houden, ze werden wel gebruikt om de banken te redden.  Daar waren we geëindigd in het eerste deel. In dit tweede deel hebben we het ook over de eurocrisis die volgde in de nasleep van de bankencrisis en hoe het geheel voor structurele achterstelling zorgde. Want de patronen die we toen aan het werk zagen – en de racistische ondertonen die we toen konden ontwaren – zullen ook van enorm belang zijn bij de aanpak van de huidige coronacrisis.
37:02
July 07, 2020
Geld
In gesprek met Frank Vanaerschot (Deel 1) -- De coronacrisis gaat zakken vol geld kosten. Zoveel is duidelijk. Het lijkt dan ook dringend tijd om wat diepgaander te reflecteren over geld. Want sommige beleidsmakers doen het uitschijnen alsof het evident is dat de overheid zal moeten besparen en dat alle belastingbetalers een bijdrage zullen moeten leveren. Maar werkelijk evident is dat helemaal niet. Dat het allemaal wat complexer in elkaar zit, werd wel erg duidelijk tijdens de vorige wereldwijde crisis.  Alleen was dat geen gezondheidscrisis en wel een financiële crisis. Overheden gingen ook toen massaal besparen om private banken te redden. Maar dat zorgde er enkel voor dat de rijken nog rijker werden en dat de mensen in de economische onderlagen van de samenleving het steeds harder te verduren kregen. Het lijkt dan ook uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze gezondheidscrisis niet opnieuw afgewenteld worden op dezelfde groepen. Want meer dan ooit zijn het die groepen die de samenleving doen draaien – van onderbetaalde paksjebezorgers tot afgematte verpleegsters. We moeten ons dus afvragen hoe we er kunnen voor zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet opnieuw zal vergroten door toedoen van corona. Om dat alles in de diepte te bespreken, zat ik samen met Frank Vanaerschot, medewerker bij Fairfin (www.fairfin.be), een organisatie die al vele jaren onze bankensector op ethisch vlak onder de loep neemt. Dit wordt trouwens een driedelige podcast. In dit eerste deel van de reeks gaan we vooral in op het thema geldcreatie. Daar bestaan immers talloze misvattingen over. En het is cruciaal dat we die misvatting eerst doorpikken. Want pas dan kunnen we diepgaand analyseren hoe het politieke en financiële beleid voor structurele achterstelling zorgt in onze samenleving en hoe de kloof tussen arme en rijk daardoor nog veel groter kan worden in de nasleep van corona. Die analyse komt aan bod in het tweede deel. In het derde deel zullen we tot slot de vraag stellen hoe we dat financieel beleid kunnen veranderen zodat we die achterstelling misschien net kunnen wegwerken.
36:37
July 01, 2020
Parade of protest?
Marieke Dermul en Filip Tielens trokken in juni 2019 naar New York. Daar vond toen de grootste Pride ooit plaats, 50 jaar na de Stonewall-rellen die de start betekenden voor de wereldwijde regenboogbeweging. Gewapend met een camera en een gezonde dosis interesse, maakten ze een documentaire die verschillende stemmen aan het woord laat over zowel het verleden, het heden als de toekomst van de Prides. Zijn ze loutere bling-bling parades geworden, of dragen ze nog steeds maatschappijkritisch protest te zijn? Op zondag 16 mei en zaterdag 17 mei wordt de documentaire op Canvas getoond. Daarna is ze te bekijken via VRT NU. Maar het leek ons ook interessant om met Marieke en Filip in gesprek te gaan en sommige van de thema’s uit de docu nog wat verder uit te diepen. Hoe zorgt politieke recuperatie er soms voor dat de boodschap van de pride ondergesneeuwd geraakt? Leent het ‘be yourself’ gedachtegoed zich soms niet gemakkelijk voor commercialisering? Hoe proberen activisten die recuperatie en commercialisering aan te kaarten? Hoe moeten we naar de rol van religie kijken in dit alles? Spelen er soms niet ook verschillende problematische machtsverhoudingen in de Pride zelf? En wat kan dit alles ons leren over het maatschappelijke debat rond identiteitspolitiek? ** Vanaf 17 mei is de documentaire te bekijken op VRT NU. In het gesprek wordt ook verwezen naar een zeer lezenswaardig artikel van de Correspondent: Hoe los je racisme, seksisme en homofobie op? Allemaal tegelijk
47:14
May 15, 2020
Spektakeldemocratie
In gesprek met Thomas Decreus --- Wie de hedendaagse politiek van nabij volgt, krijgt soms het gevoel in een soort spiegelpaleis te leven. De beeldvorming lijkt vaak reëler dan de realiteit. Politiek wordt immers niet zozeer bepaald door de concrete zorgen van mensen en wel door mediadebatten die politiek voorstellen alsof het sportwedstrijden zijn: twee kampen worden tegenover elkaar losgelaten om vervolgens te zien hoeveel punten ze scoren bij het publiek. Maar wie er ook ‘wint’, zelden wordt er iets gedaan aan de werkelijke noden van de burgers. Anders gezegd: onze democratie is niet langer een debat van reële politieke ideologieën, maar werd een theater. In februari publiceerde Thomas Decreus daarover het boekje Spektakeldemocratie.
42:31
March 12, 2020
Een koelhoofdige kijk op de geschiedenis van islam
In gesprek met prof. Jo Van Steenbergen --- In deze aflevering van Koffie met Kif Kif nemen we een diepe duik in de geschiedenis van de islam. Geen sinecure in deze tijden van polariserende beeldvorming. Hoe houden we het hoofd koel om een correct zicht op de geschiedenis te krijgen in plaats van deze te demoniseren of, omgekeerd, overmatig te romantiseren? En wat kan zo’n meer koelhoofdige kijk op de geschiedenis van de islam ons leren over de hedendaagse verhitte debatten? Om dat soort vragen te beantwoorden, zat ik samen met Jo Van Steenbergen, een professor aan de UGent die in 2018 het boek ‘Een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld’ publiceerde.
58:18
December 20, 2019
De geesten dekoloniseren door kunst
In gesprek met Nataša Petrešin-Bachelez -- We gaan dieper in op de relatie tussen kunst, activisme en het dekoloniseren van de geesten. Doorheen de geschiedenis slaagden verschillende kunstvormen er steeds opnieuw in om mensen met verbazing te slaan, te doen stilstaan bij de status quo en nieuwe ideeën ingang te doen vinden. Maar kunst is dikwijls ook een elitegebeuren. De dominante klasse slaagt er dikwijls goed in om de kunst van tegenstemmen lange tijd te negeren. En wanneer ze die kunst niet langer negeert gaat ze die op verschillende manieren onschadelijk proberen maken. Hoe kan kunst er vandaag dan toch in slagen om onze wereld een andere richting uit te duwen op politiek, economisch en ecologisch vlak? Voor het programma van de het laatste weekend van de biënnale (18, 19 en 20 oktober), zie https://www.contour9.be/en/contour/
32:20
October 17, 2019
Brandstof voor conflict
In gesprek met Sami Zemni -- De geopolitieke chaos in het Midden-Oosten en de Maghreb is nog lang niet ten einde. Daarenboven heeft die chaos een blijvende impact op de samenleving hier in Vlaanderen. Niet alleen zijn we politiek bij verschillende conflicten betrokken, ze vormen ook brandstof voor de maatschappelijke debatten rond identiteit, religie en cultuur. We gingen over dit alles in gesprek met professor Sami Zemni en probeerden een tussenbalans op te maken.
45:32
September 18, 2019
De dagelijkse realiteit van racisme
In gesprek met Naima Charkaoui -- Naima Charkaoui werkt al enkele jaren intensief rond mensenrechten, kinderrechten, diversiteit en racisme. In februari van dit jaar bracht ze het boek uit Racisme: Over wonden en veerkracht. Kif Kif ging met haar in gesprek over microkwetsingen, over de maatschappelijke schizofrenie rond racisme, over de manier waarop we de beeldvorming in de media als een permanente bron van microkwetsingen kunnen bekijken en over tips voor het eerstelijnswerk om kritisch bewustzijn rond racisme aan te scherpen.
37:41
May 15, 2019
Etnisch profileren bij de Belgische politie
In gesprek met Anne Claeys -- In mei 2018 publiceerde Amnesty International een uitgebreid rapport rond etnisch profileren bij de Belgische politie. Het maakte nog maar eens duidelijk dat het thema veel hoger op de politieke agenda moet staan. Veiligheidsdiensten zouden in principe moeten instaan voor je bescherming, dus wanneer net die diensten je op een racistische manier viseren, dan voelt iemand zich als snel onveilig. Het thema ‘etnisch profileren’ verschijnt slechts zeer sporadisch in de gevestigde media, en wanneer dat gebeurt, wordt er zelden onderzocht hoe groot het probleem al dan niet is. Het blijkt dus moeilijk om er een breed maatschappelijk debat rond te krijgen. Anne Claeys wou daar verandering in brengen. Als beleidsverantwoordelijke bij Amnesty International beet Anne Claeys zich twee jaar vast in het onderwerp. Ze onderzocht hoe wijdverspreid het fenomeen is binnen de Belgische politie en schreef het uiteindelijke onderzoeksrapport. Voor de aanbevelingen in dat rapport liet ze zich inspireren door best practices uit het buitenland.
49:05
March 14, 2019
Hong Kong, stad van non-stop demonstraties en bruisende minderheden
Sinds 2005 doceert Katrien Jacobs aan de Chinese universiteit van Hong Kong over media, activisme, nieuwe kunstvormen, gender en seksualiteit. We gingen met haar in gesprek over de verschillende vormen van onderdrukking en verzet in die drukke miljoenenstad. Hong Kong roept bij velen vooral beelden op van een drukke wolkenkrabbersstad vol glimmende gebouwen, energieke handel en snelle technologische vooruitgang. Maar onder dat alles schuilen allerhande (en vaak behoorlijk problematische) politieke en sociale machtsdynamieken die een pak minder aandacht krijgen. Dat werd sterk duidelijk toen in 2014 de umbrella movement de kop op stak. Die beweging zorgde voor een enorme stadsbezetting en heel wat maatschappelijk debat. Het hele gebeuren was vergelijkbaar met de occupy beweging. Alleen was het vele malen groter. Een volledige autostrade werd bezet. Niettemin kregen we er in België veel minder over te horen. ** In de podcast wordt vermeld dat Katrien eerder voor Kif Kif een uiteenzetting gaf over 'seksuele fantasieën en frustraties bij extreem rechts'. Die lezing kan je op youtube bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=7YwvdhFC9PA
54:52
March 07, 2019
De wetenschap van ras en het racisme van de wetenschap
-- In gesprek met Amade M'charek -- Vandaag wordt weinig zo hoog aangeschreven als ‘de wetenschap’. Het lijkt soms een quasi heilig fenomeen waarvan velen verwachten dat het ons telkens opnieuw de enige echte waarheid zal openbaren. Daardoor heeft men veel te weinig aandacht voor de donkere kanten uit de geschiedenis van de wetenschap, zoals de kwalijke link tussen wetenschap en racisme. Om toch wat dieper te grasduinen in dat onderwerp, ging ik in gesprek professor met Amade M’charek. Zij doceert antropologie van de wetenschap aan de universiteit van Amsterdam en doet er op dit moment onderzoek naar de wijze waarop forensisch onderzoek bij misdrijven raciale classificaties voortbrengen.
42:36
January 25, 2019
De identiteitspolitiek van het verlichtingsdiscours
In gesprek met Ico Maly -- Van links tot rechts verwijzen heel wat politici en opiniemakers naar ‘de verlichting’ als de basis van ‘de normen en waarden van onze samenleving’. Zo wordt het een soort containerterm voor allerhande concepten als ‘kritisch denken’, ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘secularisme’ of ‘de gelijkheid van man en vrouw’. Alleen gaat men niet altijd even consequent om met die containerterm. Het beleid en het discours van sommige politici en opiniemakers kunnen we zelfs omschrijven als een vorm van ‘anti-verlichting’. Hoewel velen naar ‘de verlichting’ verwijzen alsof de term voor zich spreekt, is het hoegenaamd geen eenduidig begrip. Er waren radicale verlichtingsdenkers, gematigde verlichtingsdenkers en antiverlichtingsdenkers. De eerste groep streed wel degelijk voor universele mensenrechten, maar de tweede groep wou grotere democratische inspraak liever beperken tot sommige groepen en de derde groep vond individuele mensenrechten zelfs een gevaar voor het broze weefsel van de samenleving. We klopten aan bij Ico Maly om na te gaan hoe je deze verschillende ideologische tendensen ook vandaag nog duidelijk kan zien. In dat gesprek maakte hij duidelijk hoe je de hypocrisie rond het hedendaagse verlichtingsdiscours kan ontmaskeren. ** Ico Maly is voormalig coördinator van Kif Kif en werkt op dit moment als docent Digital Media & Politics aan de Tilburg Universiteit. Hij schreef eerder twee boeken over de ideologie van de N-VA en Nieuw-rechts. Recent bracht hij een nieuw boekje uit over de hedendaagse antiverlichting.
45:05
December 09, 2018
Politiek antiracisme: D-SA, BeOne en hun ideologische verschillen
Eén van de belangrijkste veranderingen in het politieke spel van de naderende gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst van twee nieuwe partijen die zich als antiracistisch profileren en die de maatschappelijke superdiversiteit op hun lijsten expliciet vertegenwoordigen. Enige tijd geleden publiceerde Kif Kif coördinator Mohamed El Khalfioui een inhoudelijke analyse van hun partijprogramma’s. Maar daarmee was zeker niet alles gezegd. Integendeel. Het biedt vooral een aanzet om nog dieper in te gaan op de betekenis van D-SA en BeOne, hun positie in het huidige politieke landschap en hun rol voor de bredere antiracistische strijd. Daarom vroeg ik Mohamed om de analyse verder te zetten in een gesprek met Samira Azabar die aan de UA onderzoek doet naar de politieke participatie van moslims.
01:05:17
October 11, 2018
Deradicaliseer het kapitalisme, democratiseer de economie
We zijn heilig overtuigd dat democratie de beste en meest eerlijke bestuursvorm is, maar wanneer we over bedrijven spreken, vinden we hun hiërarchische en ondemocratische organisatie blijkbaar vanzelfsprekend. Al bezitten sommige grote bedrijven een enorme maatschappelijke macht en politieke invloed, toch wordt er zelden geopperd dat bedrijven van binnenuit aan democratische controle moeten onderworpen worden. Om het gesprek over 'economische democratie' wat open te trekken, zat ik samen met Sacha Dierckx, een doctorandus in de economische wetenschappen en wetenschappelijk medewerker bij de progressieve denktank Minerva.
43:02
October 03, 2018
Wapenleveringen, media en propaganda: een kritische blik op het conflict in Jemen
De grootste humanitaire crisis van het moment, zo noemt de VN de oorlog in Yemen. Het conflict woedt al vele jaren, maar in onze mainstream media zien we pas de laatste maanden wat berichtgeving opduiken. Daarenboven wordt in die berichtgeving de complexiteit veelal gereduceerd tot een soort strijd tussen Saoedi-Arabië en Iran. Het gevolg is dat de meeste andere breuklijnen die doorheen het conflict lopen over het hoofd worden gezien, hoewel ze minstens even belangrijk zijn. Om het geheel wat beter in kaart te brengen, ging ik daarom in gesprek met Tine Danckaers van MO*, één van de weinige Vlaamse journalisten die de oorlog van in het begin opvolgen.
54:27
September 24, 2018
De sociale ongelijkheid van de ‘war on drugs’
De ‘war on drugs’ is een thema dat wel vaker de kop op steekt in de aanloop naar verkiezingen. Maar, zoals dat wel vaker gaat, verdwijnen de reële vragen over de concrete resultaten van het beleid in een rondje modderslingeren. Een onderwerp dat in deze discussie daardoor steevast onderbelicht blijft is de manier waarop het huidige drugsbeleid niet alleen sociale ongelijkheid bestendigt maar soms zelfs in het leven roept. Om dit verband tussen sociale ongelijkheid en de ‘war on drugs’ alsnog wat scherper te krijgen, ging ik in gesprek met Peter Muyshondt (Een hoofdcommissaris bij de politie die zijn broer verloor aan drugs, maar toch pleit voor totale legalisering) en Els Vermeesch (de coördinatrice van Trekt uw Plant, een cannabis social club die tijdelijk in de gevangenis zat voor de activiteiten van de vzw). In deze podcast legt Peter grondig uit waarom prohibitie niet werkt, hoe hypocriet we omgaan met roesmiddelen in het algemeen, waarom legalisering wel oplossingen kan bieden, welke verschillende vormen van sociale ongelijkheid de ‘war on drugs’ worden bestendigd, wat een internationaal perspectief ons bijleert, en welke experimenten een nieuw beleid zouden kunnen inluiden. En met Els wordt dieper ingegaan op de dubbele houding rond cannabis in ons land, de verwevenheid ervan met sociale thema’s en de specifieke ervaringen van ‘Trekt uw Plant’ bieden op die manier een heel concreet voorbeeld van alle onzin in de ‘war on drugs’.
54:15
September 12, 2018
Why we need a revolt of the caring classes
A special bonus episode in English. Together with professor David Graeber, we take a deep dive in the bizarre way we look at work and labour. Why does capitalism create an enormous amount of bullshit jobs? Why don't we work only 15 hours a week, while technically we could? And why does David Graeber say we need a revolt of the caring classes?
11:39
August 28, 2018
“Ik vertel de geschiedenis van de mensen onder de bommen, niet van degene die bommen gooit”.
Als afsluiter van de reeks dialogen rond de grenzen van vrije meningsuiting nemen we opnieuw een buitenlandse casus onder de loep: geweld en verzet in Irak. Het werd een diepgaand gesprek over de gruwel van geopolitieke destructie, over de rol van media en beeldvorming daarin en over het kritisch weerwerk van NGO’s die de complexe waarheid aan het licht brengen.
36:38
July 18, 2018
“Er is veel losgekomen in de Rif.”
De laatste jaren heerst er grote onrust in de Rif, een regio in Marokko waar vele Belgen hun familiale wortels hebben. De bevolking laat er geregeld haar ongenoegen horen, maar de staat negeert de aanwezige noden en reageert repressief. Niettemin zet het protest zich verder en krijgt het zelfs internationale dimensies. We gaan over dit alles in gesprek met Btisam Akarkach die er inn juni 2018 een boek over publiceerde.
48:27
June 22, 2018
“We moeten minderheden niet opleggen hoe ze moeten praten.”
In maart 2018 deed het project ‘Nora’ nogal wat stof opwaaien in Nederland. Nora was immers een soort ‘islamitisch Loesje’ dat heel wat kritiek te verduren kreeg toen ze voor het eerst een bericht de wereld in stuurde. Volgens Enis Odaci, die het project coördineerde, kan Nora ons heel wat leren over de hedendaagse maatschappelijke debatten rond discriminatie en polarisatie.
47:10
June 11, 2018
“Als joodse voel ik me meer verbonden met moslims dan met christenen.”
Samen met de Canadees-Belgische onderzoekster Anya Topolski gaan we dieper in op de verwevenheid van secularisme, religie en racisme. Zowel vanuit haar academische werk, waarin ze op filosofische wijze het maatschappelijke wij-zij-denken ananlyseert, als vanuit haar persoonlijke en familiale geschiedenis als Joodse vrouw, biedt ze ons een bijzonder interessante kijk op die thema's.
39:36
May 15, 2018
“Streven naar het goede maakt je bijna altijd onderdeel van het verliezende kamp.”
In onze tweede aflevering van de reeks podcasts over 'de grenzen van vrije meningsuiting en activisme' gaan we in gesprek met Dominique Willaert rond vrijheid van meningsuiting, de staat van het linkse activisme in Vlaanderen en de noodzaak om grondige machtsanalyses te maken in de huidige debatten.
59:20
May 09, 2018
“We hebben polarisatie te lang beschouwd als een vorm van conflict.”
We spraken met de directeur van de Dossin Kazerne over thema’s als vrije meningsuiting, polarisering, zondebokmechanismen en zoektochten naar maatschappelijke heling.
01:11:32
May 09, 2018