Skip to main content
Krachtbron

Krachtbron

By Geestelijke Verzorging Radboudumc

Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Inzicht in zicht

Krachtbron

1x
S3E3: Een vol leven
S3E3: Een vol leven
Soms komt het vrijwel vanuit het niets, de ontdekking ernstig ziek te zijn. Dit geldt ook voor Renate, een patiënte die host Thomas regelmatig spreekt op de dialyse-afdeling van het Radboudumc. Geestelijk verzorger Janique ging met haar in gesprek. Welkom terug bij Krachtbron. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekent en wat voor hen in deze periodes bronnen van kracht zijn. In Krachtbron laten Janique en Thomas, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. Eerder spraken zij zorgmedewerkers en kwamen thema's als interculturaliteit aan bod. Kijk voor meer informatie op: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat
42:12
February 04, 2022
S3E2: Zien wat er wel is
S3E2: Zien wat er wel is
In deze aflevering spreken we met Kelvin, een man van 29 met een groot hart voor vogels en muziek. Dat laatste deelt hij met Janique en zij zijn dan ook bekende van elkaar. Wat zij ook delen is tijd doorbrengen in het Radboudumc. Kelvin is sinds twee jaar oogpatiënt, toen hij het zicht van een van zijn ogen verloor. Wat daaraan vooraf is gegaan, hoe hij zich hiertoe verhoudt vanuit wat voor hem van waarde en tot kracht is, horen we in deze aflevering. Welkom terug bij Krachtbron. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekent en wat voor hen in deze periodes bronnen van kracht zijn. In Krachtbron laten Janique en Thomas, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. Eerder spraken zij zorgmedewerkers en kwamen thema's als interculturaliteit aan bod. De muzikale overgangen in deze aflevering zijn gecomponeerd en geproduceerd door Kelvin Klaassen zelf. 
34:16
January 28, 2022
S3E1: Horen en gehoord worden
S3E1: Horen en gehoord worden
Levensverhalen zijn rijk aan unieke en universele ervaringen. Zeker dat van een vrouw van 82 die veel heeft meegemaakt: liefde, verdriet, ziekte en verbondenheid door de fases van haar leven heen. Marijcke begon een carrière in een hotel, vorderde die bij haar vader in de zaak en kende vervolgens een gouden tijd in haar jaren als directrice van een verzorgingstehuis. De wens te trouwen die na 44 jaar vervuld werd, bracht haar niet alles wat ze hoopte te vinden. Na het grootste deel van haar leven in goede gezondheid geleefd te hebben, kwam ze plots in een aaneengesloten periode van ziek zijn. In een gesprek over al deze gebeurtenissen is een ding van levensbelang voor haar. Dit alles horen we in deze aflevering van Krachtbron met de titel: Horen en gehoord worden. Welkom terug bij Krachtbron. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekent en wat voor hen in deze periodes bronnen van kracht zijn. In Krachtbron laten Janique en Thomas, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. Eerder spraken zij zorgmedewerkers en kwamen thema's als interculturaliteit aan bod. Kijk voor meer informatie op: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat
33:41
January 21, 2022
Krachtbron S2E3: Het zelfgekozen pad
Krachtbron S2E3: Het zelfgekozen pad
Dit is alweer de laatste aflevering van deze reeks over interreligiositeit en interculturaliteit. In de vorige aflevering spraken we met Saïda, Mimount, en Djimmy. Allen op hun eigen manier betrokken bij zorg voor patiënten met een niet-westerse achtergrond. We hoorden hoe de invloed van deze achtergrond verschilt tussen mensen van de eerste, tweede, derde en soms zelfs vierde generatie. Hoe ervaren jongere generaties dit zelf? We spreken hierover met Aynur en Bram. Dit is aflevering 3: Het zelfgekozen pad. In dit tweede seizoen van Krachtbron staan de thema’s interculturaliteit en interreligiositeit centraal. We horen verschillende mensen over hun ervaring te leven vanuit een niet-westerse cultuur en het Islamitisch geloof. Hoe krijgt dit ruimte binnen ziekenhuiszorg van de westerse, Nederlandse samenleving? Aan het woord horen we Islamitische geestelijke verzorger Saïda Aoulad Baktit, intercultureel zorgconsulent Mimount Ezzahuani en Imam Djamil Sardar, die patiënten en familie met een niet-westers- of islamitische achtergrond begeleiden in hun ziekteproces.  In Krachtbron laten Janique en Thomas, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste reeks waren dit mensen van buiten. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin van voor hen van waarde is.
48:12
October 15, 2021
Krachtbron S2E2: De brug tussen twee werelden
Krachtbron S2E2: De brug tussen twee werelden
Fijn dat je weer luistert naar Krachtbron. We spreken verder met Saïda, Mimount en Djimmy over interreligiositeit en interculturaliteit. Zij vertellen over situaties waarbij de spanning die kan ontstaan wanneer culturen en religies schuren zichtbaar wordt. Wanneer religieuze regels, normen en waarden niet verenigbaar lijken met de Nederlandse, medische zorg met haar ethische codes, normen en waarden en dit dilemma’s oplevert. Dit is aflevering 2: De brug tussen twee werelden. In dit tweede seizoen van Krachtbron staan de thema’s interculturaliteit en interreligiositeit centraal. We horen verschillende mensen over hun ervaring te leven vanuit een niet-westerse cultuur en het Islamitisch geloof. Hoe krijgt dit ruimte binnen ziekenhuiszorg van de westerse, Nederlandse samenleving? Aan het woord horen we Islamitische geestelijke verzorger Saïda Aoulad Baktit, intercultureel zorgconsulent Mimount Ezzahuani en Imam Djamil Sardar, die patiënten en familie met een niet-westers- of islamitische achtergrond begeleiden in hun ziekteproces.  In Krachtbron laten Janique en Thomas, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste reeks waren dit mensen van buiten. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin van voor hen van waarde is.
39:52
June 18, 2021
Krachtbron S2E1: De talen van vertalen
Krachtbron S2E1: De talen van vertalen
Welkom terug bij Krachtbron, een podcast door geestelijk verzorgers van Radboudumc. In de komende drie afleveringen staan de thema’s interculturaliteit en interreligiositeit centraal. We horen verschillende mensen over hun ervaring te leven vanuit een niet-westerse cultuur en het Islamitisch geloof. Hoe krijgt dit ruimte binnen ziekenhuiszorg van de westerse, Nederlandse samenleving? Aan het woord horen we Islamitische geestelijke verzorger Saïda Aoulad Baktit, intercultureel zorgconsulent Mimount Ezzahuani en Imam Djamil Sardar, die patiënten en familie met een niet-westers- of islamitische achtergrond begeleiden in hun ziekteproces. Wie zijn zij en wat betreft hun werk dat zich op het snijvlak tussen verschillende talen en leefwerelden begeeft? We horen het in aflevering 1: De talen van vertalen.   Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste reeks waren dit mensen van buiten. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin van voor hen van waarde is.
39:43
April 20, 2021
Oneindig veel soorten eindigheid
Oneindig veel soorten eindigheid
Fijn dat je weer luistert naar Krachtbron. In deze tweede reeks van de podcast focussen wij, Thomas en Janique, op de verhalen van zorgprofessionals werkzaam in het Radboudumc over hun vak, en spreken we met Cunigonda, Griete en Hans. Zorgdragen voor zieke mensen betekent dat je geconfronteerd wordt met ziekte en soms ook de eindigheid van het leven - zo ook je eigen eindigheid. Hoe gaan zorgprofessionals zelf om met ziekte, het besef van eindigheid en de dood? Iemand die daar ontzettend dichtbij staat vanuit zijn professie is Hans Coolen, verpleegkundig specialist bij de palliatieve zorg van het Radboudumc. Dit is aflevering 5: ‘Oneindig veel soorten eindigheid’.  Deze aflevering is opgenomen ten tijde van de versoepelingen na de eerste coronagolf in september 2020. Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste reeks waren dit mensen van buiten. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin van voor hen van waarde is. In de tweede reeks spreken we Cunigonda Hol, een doorwinterde huisarts en opleidster van de Aiossen in het Radboud. Ook spreken we Hans Coolen, een zoals hij zelf zegt, geboren verpleegkundig specialist werkzaam bij de palliatieve zorg. We spreken Griete Osinga, een gedreven en gepassioneerde verpleegkundige van de Spoedeisende hulp.
45:59
October 01, 2020
Uitzondering op de regel
Uitzondering op de regel
Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste reeks waren dit mensen van buiten. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin van voor hen van waarden is. De komende twee afleveringen spreken we Cunigonda Hol, een doorwinterde huisarts en opleidster van de Aiossen in het Radboud. Ook spreken we Hans Coolen, een zoals hij zelf zegt, geboren verpleegkundig specialist werkzaam bij de palliatieve zorg. We spreken Griete Osinga, een gedreven en gepassioneerde verpleegkundige van de Spoedeisende hulp. In deze aflevering horen we Cunigonda en Griete over hoe zij het werken in coronatijd hebben ervaren. Wat doet het met je als je je werk niet meer kan uitvoeren zoals je zou willen? Hoe maakt een crisis als corona zichtbaar hoe persoonlijke identiteit zich verhoudt tot de professionele? Hoe hou je je staande tegenover zwaarte die het vak van zorgprofessional met zich mee kan brengen? Dat horen we vandaag in aflevering 1: uitzondering op de regel.
38:50
September 30, 2020
Inzicht in zicht
Inzicht in zicht
In deze aflevering van Krachtbron spreken we voor het laatst met Peter, Milou en Jesse die we de vorige twee afleveringen hebben leren kennen. Inmiddels zijn er verschillende versoepelingen aangebracht in de coronamaatregelen en verschuift de leefruimte heel langzaam van je eigen muren naar de buitenwereld. Wat hebben Jesse, Peter en Milou meegenomen uit hun tijd in quarantaine? Zijn ze tot nieuwe inzichten gekomen? Dit is aflevering 3: Inzicht in zicht. Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die nu in meer of mindere mate moeten thuisblijven in de huidige coronatijd en al dealend met wat er nu op hen afkomt, gewoon het leven proberen te leven.
26:12
June 17, 2020
De denkruimte
De denkruimte
In de vorige aflevering maakten we onder andere kennis met Peter en Jesse. En met hun denkruimte, waarin zij meer tijd doorbrengen nu de fysieke ruimte is ingeperkt door de coronamaatregelen. In deze aflevering zoomen we verder in op de relatie tussen de fysieke ruimte en de denkruimte en duiken we in de denkruimte van Jesse en Peter.  Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die nu in meer of mindere mate moeten thuisblijven in de huidige coronatijd en al dealend met wat er nu op hen afkomt, gewoon het leven proberen te leven.
18:56
May 11, 2020
De ander, mijn krachtbron.
De ander, mijn krachtbron.
In deze aflevering spreken we Jesse, Milou en Peter over wat hen kracht, inspiratie en richting geeft in het leven. En zo ook in tijden van corona. De hele bekende of juist onbekende ander, stelt hen alledrie in staat met lastige situaties te dealen vanuit de krachtbron, inspiratie en richtinggevende functie die de ander voor hen behelst. De onbekende ander is de toevallige voorbijganger, zoals bij Jesse. De bekende ander is een inspirerend voorbeeldfiguur, zoals de oma van Milou. De ander is ook ieder ander in de alledaagse ontmoeting waardoor je uit jezelf geraakt en in verbinding staat, zoals de ander dat bij Peter teweeg brengt. Al deze anderen zijn nu op afstand, van anderhalve meter tot aan een totaal andere of virtuele plek. Hoe houdbaar en bestand tegen afstanden en beeldschermen zijn de kracht, inspiratie en richting die we vinden bij onze anderen? Dit is een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Raboudumc, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die nu in meer of mindere mate moeten thuisblijven in de huidige coronatijd en al dealend met wat er nu op hen afkomt, gewoon het leven proberen te leven. Dit is de eerste aflevering: De ander, mijn krachtbron.
35:52
April 13, 2020