Krik Krak Podcast

Krik Krak Podcast

By Chokarella Podcast Network
Rale chez baw, chita, Ann tire kont tankou nan tan lontan, men ann ajoute on ti teknology nan istwa yo. #KrikKrak #HaitianPodcast hosted by @tinarsjn Produced by @chokarella
More places to listen

More places to listen

Ti Soufri avèk Sexi l’artiste
Our guest this week is Ralphe Theodore aka Sexi l’artiste. He tells us about his career as a comedian and several other projects of his. He also shares the story of “Ti soufri” right before taking on our 3 minute riddle challenge. Follow us on facebook, twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on facebook, twitter and IG @Sexilartiste Envite nou semen sa a se Ralphe Theodore aka Sexi l’artiste. Li pale nou de karyè li kom komedyen avek kek lot projè li genyen. Li rakonte istwa « Ti Soufri », anvan li eseye leve défi 3 minit devinèt lan. Swiv nou sou facebook, twitter ak IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou facebook, twitter ak IG @Sexilartiste
58:28
August 29, 2017
Poukisa moun mouri pa leve avèk Sara Denis Senat
Our guest this week is Sara Denis Senat from helena's treat. She tells us about her skincare product line, the tale of cat, dog, and their role in the dead staying dead and of course, tries her hand at our 3 minute riddle challenge. Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on Instagram: @helenastreat_ht @saritasenat509 And on twitter @helenastreat_h @saritadenis509 Envite nou semen sa a se Sara Denis Senat mèt Helena's treat. Li pale nou de Gam produit swen po li an, li ban nou istwa chen ak chat ak wòl yo jwe nan koze moun mouri ki pa leve, apresa li eseye leve défi 3 minit devinèt lan. Swiv nou sou twitter ak IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou Instagram: @helenastreat_ht @saritasenat509 Ak sou twitter @helenastreat_h @saritadenis509
30:54
August 22, 2017
Istwa bouki ak tèt San kò avèk Sophia Fecu
This week, we sit down with Sophia Fecu, an entrepreneur. She tells us about her book "Mon Héritage" her religion (manbo) and her upcoming event "Mon Héritage"". She also shares the story of bouki and his run in with tet San kò; the bodiless head. Afterwards, she takes on our riddles challenge. Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn. Keep in touch with today’s guest on Facebook: Sophiphie FanmBeni; and on Twitter: @Sophiphie30 Semèn sa, nou chita pale ak Sophia Fecu, yon antreprenè, Li pale nou de liv li a (Mon Héritage), de relijyon li (li se on manbo) al program li ap prepare ki rele "Mon Héritage" . Li rakonte nou istwa "Bouki ak Tèt san kò" apre sa li atake seyans devinèt yo. Swiv nou sou twitter ak IG: @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou Facebook: Sophiphie FanmBeni ; ak sou twitter: @Sophiphie30
50:58
August 16, 2017
Istwa yon nèg ki chich avèk Richardson Morin
This week, we sit down with Richardson Morin, a storyteller. He tells us about a Documentary on Haitian fairy tales and children’s games that is in the works. He also shares the story of a man that was very selfish man and takes on our word riddles. Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on Facebook: Richardson Morin Semèn sa, nou chita pale ak Richardson Morin, yon kontè. Li pale nou de on dokimantè kap fèt sou kont ak jwèt timoun en Haiti. Li ban nou istwa on nèg ki te chich anpil epitou li atake devinet nou yo. Swiv nou sou twitter ak IG: @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou Facebook: Richardson Morin
50:58
August 8, 2017
The Samuel Dameus Original
Semèn sa, nou fè on chita pale ak Samuel Dameus, spesyalis nan domèn kominikasyon ak yon fotograf ki chaje ak talan. Li pale nou de projè #FacesOfHaiti li an epi li ban nou yon kont ke li envante. Envite nou an tou eseye reponn kèk devinèt. Swiv nou sou twitter ak IG: @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou twitter ak IG: @SamuelDameus This week, we sit down with Samuel Dameus, a communication specialist and a talented photograph. He tells us about his #FacesOfHaiti project and shares a tale that he invented. Our guest also takes on our word riddles. Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on twitter and IG: @SamuelDameus
1:06:15
July 18, 2017
Gwo Moso avèk Ann-Sophie Ovile
Envite nou semen sa a se Ann-Sophie Ovile, yon jèn entrepenè ki vwayaje toupatou et ki posede yon ajans vwayaj ayisyèn. Li rakonte yon istwa Maurice Sixto ki rele Gwomoso e nou teste konesans li nan devinèt Swiv nou sou twitter ak IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv envite nou an sou Instagram: @mennmla_tours @takemeth3re @miss0phie Our guest this week is Ann-Sophie Ovile, a young entrepreneur who travels the world and runs a Haitian travelling agency. She retells the famous Maurice Sixto story of Gwomoso and we test her knowledge when it comes to riddles Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on Instagram: @mennmla_tours @takemeth3re @miss0phie
28:26
July 11, 2017
The Prezidan Titid Takeover
Semèn sa, ou chita pale ak Prezidan Titid, yon blageu ki itilize on account parodi sou twitte. Li fe show la tounen pal e lil menm arive fè Tina rakonte on kont. Titid tou pwofite chanje bagay yo nan rubrik devinet la. Swiv nou sou twitter ak IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Swiv Titid sou twitter @PrezidanTitid -- This week, we sit down with Prezidan Titid, a prankster who runs a Haitian parody account on twitter. He takes over the show and gets Tina to be the storyteller. He also manages to turn things around with the riddles. Follow us on twitter and IG @KrikKrakPodcast & @Tinarsjn Keep in touch with today’s guest on twitter: @PrezidanTitid
36:17
July 5, 2017
Koman lanmè fè sale ak Derilon Fils
This week, we sit down with Joseph Derilus Derilon Fils, a storyteller who teaches us about the saltiness of seawater, and in return we try to confuse him with word riddles. Semèn sa, ou chita pale ak Joseph Derilus Derilon Fils, yon kontè ki aprann nou poukisa lanmè sale. Nan fen emisyon an nou teste misye ak 2-3 devinèt.
43:47
June 27, 2017
Sa Plis Ke Lòv ak Chelson Ermoza
Sa Plis Ke Lòv ak Chelson Ermoza by Tina
32:55
June 16, 2017
Make your own podcast for free with Anchor!