Skip to main content
Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

By Kościół Zbawiciela

Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela w Wejherowie.
Więcej na naszej stronie www.kazaniawejherowo.pl
Napisz do nas: kzwejherowo@gmail.com
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

List do Zboru w Efezie - Obj. 2
List do Zboru w Efezie - Obj. 2
 [Obj. 2:1-7] Do anioła zboru efeskiego napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej dłoni, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje czyny i twój trud, i twoją wytrwałość, i wiem, że nie możesz znieść złych, i poddałeś próbie tych, którzy zapewniają, że są apostołami, a nimi nie są, i rozpoznałeś ich, że to kłamcy, I zniosłeś wiele, masz również wytrwałość i trudziłeś się dla mojego imienia, a nie uległeś zmęczeniu. Ale mam przeciwko tobie to, że opuściłeś pierwszą swoją miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj pierwsze swoje uczynki; a jeśli nie, to przyjdę do ciebie szybko i poruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Masz jednak to, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów: Temu, który zwycięża, dam jeść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga.
01:34:42
June 18, 2022
Powstań i zajaśniej !
Powstań i zajaśniej !
Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą. [Iz 60: 1]
08:34
June 12, 2022
Filary modlitwy
Filary modlitwy
A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, płakałem i smuciłem się przez kilka dni, pościłem i modliłem się przed Bogiem niebios. I powiedziałem: Ach PANIE, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy cię miłują i przestrzegają twoich przykazań. Niech twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy będą otwarte, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą teraz zanoszę do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, twoje sługi, i w której wyznaję grzechy synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko tobie. Również ja i dom mego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy bardzo niegodziwie wobec ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań, ustaw ani praw, które nakazałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij, proszę, na słowo, które przekazałeś Mojżeszowi, swemu słudze, gdy powiedziałeś: Jeśli przekroczycie moje przykazania, to rozproszę was między narodami; Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i wypełniać je, to choćby wasi wygnańcy byli na krańcu nieba, zgromadzę ich stamtąd i przyprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Oni bowiem są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i silną ręką. Proszę, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i na modlitwę twoich sług, którzy pragną bać się twego imienia. Spraw dziś, proszę, aby poszczęściło się twemu słudze, i okaż mu łaskę na oczach tego człowieka. Byłem bowiem podczaszym króla. [Ne 1: 4-11] 
22:46
March 04, 2022
Szatańskie sztuczki
Szatańskie sztuczki
Komu zaś wy wybaczacie, temu i ja. Wybaczam — jeśli coś było do wybaczenia — ze względu na was, w obliczu Chrystusa, aby się nie dać wykorzystać szatanowi. Jego intrygi są nam przecież znane. [2Kor 2: 10-11] 
38:28
September 20, 2021
Paradoksy chrześcijańskiego życia
Paradoksy chrześcijańskiego życia
    - Wskaźnik śmiertelności wśród zawodowych rybaków - pisze autor pewnej książki - jest od 30-tu do 40-tu razy wyższy niż w innych miejscach pracy. Jednak rybacy umierają narażając się na niebezpieczeństwo, ponieważ z samej natury ich praca wymaga oderwania od bezpieczeństwa. Muszą wypłynąć na głębokie wody, żeby złapać ryby. Tam w żywiole, głęboki, nieprzewidywalny, czasami brutalnym oceanie.    My także musimy wypływać na głębokie wody w miejsca narażone na niebezpieczeństwa, aby łowić ryby.
49:57
August 23, 2021
Lekarz: Takie rzeczy się nie zdarzają.
Lekarz: Takie rzeczy się nie zdarzają.
Świadectwo Oli i Karola z nabożeństwa w Wejherowie 15.08.2021.
50:11
August 15, 2021
Jezus jest najlepszym bunkrem
Jezus jest najlepszym bunkrem
Przemyślenia Adama, świadectwo Grzegorza z Grudziądza, Michała ze Świdnicy i Chawy z Izraela.
01:03:34
August 10, 2021
Gdy świat mi się zawalił...
Gdy świat mi się zawalił...
Jak reagujemy, gdy spotykają nas życiowe dramaty?
31:17
July 05, 2021
Szabatowe kontrowersje
Szabatowe kontrowersje
Jaki powinien być stosunek chrześcijan do szabatu
01:07:41
March 23, 2021
Wielkie Poselstwo Biblii
Wielkie Poselstwo Biblii
Wprowadzenie do serii wykładów omawiających poszczególne księgi Pisma Świętego.
44:00
March 23, 2021
SZABAT - znak przymierza
SZABAT - znak przymierza
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla PANA, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że PAN tworzył niebo i ziemię, i morze, wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia — odpoczął. Właśnie dlatego PAN pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych.  [Wyj. 20: 8-11]  Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między Mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że Ja, PAN, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. Sześć dni będzie można pracować, ale siódmego dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony PANU. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. Między Mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w sześciu dniach stworzył PAN niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. [Wyj 31: 13-17] 
54:32
January 17, 2021
Wielkie niebezpieczeństwo
Wielkie niebezpieczeństwo
Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci! A mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił, między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, tak, aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony nam dar łaski. [2Kor 1: 8-11] 
56:56
December 24, 2020
Błogosławieństwa i przekleństwa pokoleniowe
Błogosławieństwa i przekleństwa pokoleniowe
PAN skierował do mnie Słowo tej treści: Cóż to za przysłowie powtarzacie sobie o ziemi Izraela: Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów? Na moje życie — oświadcza Wszechmocny PAN — że już nie będziecie przytaczali tego przysłowia w Izraelu! Otóż każdy człowiek należy do mnie, zarówno ojciec, jak i syn — obaj są moi. Człowiek, który grzeszy, umrze! Lecz ten, który jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i sprawiedliwości, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej okresu, nie uciska żadnego człowieka, zwraca dłużnikowi to, co przyjął w zastaw, nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, potrafi z głodnym podzielić się chlebem i służy okryciem temu, kto go nie ma, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje ręce od niegodziwości, kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi, postępuje według moich ustaw i przestrzega moich zasad słuszności, chcąc w ten sposób działać zgodnie z prawdą, ten jest sprawiedliwy i będzie żył na pewno — oświadcza Wszechmocny PAN. Lecz jeśli spłodził syna niepowściągliwego, skorego nawet do przelewu krwi, który — niestety! — popełnił jedną z tych złych rzeczy — mimo że on ich nie popełniał — to znaczy, jeśli jego syn brał na wzgórzach udział w ucztach ofiarnych, kalał żonę swojego bliźniego, krzywdził ubogiego i potrzebującego, przejmował bezprawnie cudze mienie, nie zwracał zastawu, modlił się do bożków, czynił rzeczy obrzydliwe, pożyczał na lichwę i ściągał odsetki — to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć i na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi. Lecz jeśli on z kolei spłodziłby syna, który przyglądając się wszystkim grzechom popełnionym przez ojca, sam się od nich odcina, to znaczy nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nikogo nie krzywdzi, nie bierze zastawu i nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, udziela głodnemu chleba, a nagiemu okrycia, nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw — ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył. Jego ojciec natomiast, ponieważ krzywdził, okradał brata, nie czynił nic dobrego dla swoich rodaków, umrze za swoją winę! Wy jednak pytacie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie, stosował wszystkie moje ustawy, więc będzie żył na pewno. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. [Ez 18: 1-20] 
01:07:37
December 13, 2020
Boże Imię i Jego cuda
Boże Imię i Jego cuda
Wysławiajcie PANA, wzywajcie Jego imienia! Ogłaszajcie wśród ludów Jego dzieła! Śpiewajcie Mu i grajcie, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda! Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech ci, którzy szukają PANA, cieszą się z całego serca! Szukajcie PANA i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie! Wspominajcie cuda, których dokonał, Jego znaki i Jego rozstrzygnięcia! [1Kron. 16: 8-12] 
24:50
November 29, 2020
Tak i Amen w Chrystusie
Tak i Amen w Chrystusie
Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był "tak" i "nie", lecz było w nim "tak". Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są "tak" i w nim są "Amen", ku chwale Boga przez nas.  [2Kor 1: 19-20] 
47:35
November 24, 2020
Moc i miłość Boga wobec cierpienia
Moc i miłość Boga wobec cierpienia
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia; Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem; Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz. Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.  [Psalm 91: 1-16] 
28:16
November 15, 2020
Utrapienia i Boże pocieszenie
Utrapienia i Boże pocieszenie
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. I jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. [2Kor 1: 3-6] 
49:33
November 07, 2020
Dlaczego mam chwalić Boga?
Dlaczego mam chwalić Boga?
Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; jest to bowiem miłe i piękna jest chwała.  [Ps 147: 1] 
18:25
November 01, 2020
Ostrzeżenie przed odpadnięciem od Boga
Ostrzeżenie przed odpadnięciem od Boga
Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności Go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny, i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały, was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary — zbawienie dusz.  [1P 1: 8-9]  Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa 'dzisiaj', aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.  [Hbr 3: 12-19]  Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.  [Hbr 12: 25] 
47:03
October 26, 2020
Zabiegajmy o świętą miłość!
Zabiegajmy o świętą miłość!
Niech wszystko dzieje się u was w miłości.! [1Kor 16: 14] 
50:15
October 26, 2020
Męstwo i moc
Męstwo i moc
[1Kor 16: 13b ] ...postępujcie mężnie, bądźcie umacniani! 
01:01:59
October 26, 2020
Czuwajcie i trwajcie w wierze!
Czuwajcie i trwajcie w wierze!
[1Kor 16: 13a] Czuwajcie, trwajcie w wierze! 
56:33
October 26, 2020
Błogosławiona niepewność
Błogosławiona niepewność
Zawitam do was po przejściu przez Macedonię, bo właśnie ją teraz przemierzam. Zatrzymam się u was lub może przezimuję, licząc, że wyprawicie mnie w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was teraz przejazdem odwiedzać, bo mam nadzieję na dłuższy pobyt, jeśli Pan pozwoli. W Efezie natomiast pozostanę do Zielonych Świąt. Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników — wielu.  [1Kor 16: 5-9] 
40:43
October 26, 2020
Nie miłujcie tego świata!
Nie miłujcie tego świata!
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. [1 List Jana 2: 15] 
57:28
October 26, 2020
Jezus mniejszy od aniołów???
Jezus mniejszy od aniołów???
Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje Słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego Istoty, Ten, który podtrzymuje wszystko Słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem ? Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synem ? A gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie powiedziano: On swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia; lecz o Synu: Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki, berłem prawości berło Twojego Królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie, dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz: Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemięi niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz,wszystkie one zedrą się jak szata, zwiniesz je jak płaszcz lub jak okrycie — i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się Twe lata. Do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżekdla Twoich stóp ? Czy nie są oni wszyscy duchami do posług, posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?  [Hbr 1: 1-14] 
54:14
October 25, 2020
O pieniądzach w kościele
O pieniądzach w kościele
Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A ja, gdy się zjawię, poślę z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśliby się okazało, że ja też powinienem pójść, udadzą się tam ze mną.   [1Kor 16: 1-4] 
49:03
October 25, 2020
Jak oczekiwać na powrót PANA - przypowieści Jezusa
Jak oczekiwać na powrót PANA - przypowieści Jezusa
Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć — przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk: Pan młody idzie! Wyjdźcie na spotkanie! Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne: Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to: Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie! Panie! — wołały. — Otwórz nam, prosimy! Lecz On im odpowiedział: Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.  [Mt 25: 1-13] 
42:34
October 25, 2020
Kobiety wasze niech milczą w zgromadzeniach
Kobiety wasze niech milczą w zgromadzeniach
Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu — nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi Prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie.  [1Kor 14: 33-38] 
51:09
October 25, 2020
Porządek w usługiwaniu darami
Porządek w usługiwaniu darami
Cóż więc, bracia? Gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej — i to po kolei — a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśliby zaś kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju.  [1Kor 14: 26-33]  [1Kor 14: 39-40] Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. 
46:37
October 25, 2020
Mówienie językami i prorokowanie w zgromadzeniu
Mówienie językami i prorokowanie w zgromadzeniu
Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W złem bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast — dojrzali. W Prawie czytamy: Przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla wierzących, a nie dla niewierzących, jest proroctwo. Stąd jeśli się gromadzi cały kościół i wszyscy zaczynają mówić językami, a pojawią się ludzie nie obeznani z tym lub niewierzący, to czy nie powiedzą, że poszaleliście? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna: Rzeczywiście Bóg jest między wami. Cóż więc, bracia? Gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej — i to po kolei — a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśliby zaś kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju.  [1Kor 14: 20-33] 
50:57
October 25, 2020
Dar języków dzisiaj
Dar języków dzisiaj
Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje — buduje kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby kościół doznał zbudowania. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia? Weźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra? Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy. Podobnie z wami: Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu. Z pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi. Gdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy, on natomiast cudzoziemcem dla mnie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań Ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu kościoła. Dlatego kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu; będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nie obeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim: Tak, niech się stanie? Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami, w kościele jednak wolę powiedzieć pięć słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć, niż tysiące słów językiem niezrozumiałym.  [1Kor 14: 4-19] 
51:11
October 25, 2020
Dar języków i prorokowania
Dar języków i prorokowania
 Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem Ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje — buduje kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby kościół doznał zbudowania.  [1Kor 14: 1-5]
01:14:40
October 25, 2020
Dzień sądu
Dzień sądu
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawej stronie, a kozły — po lewej. Wtedy jako Król powie tym po prawej stronie: Wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem obcym przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a ubraliście Mnie, byłem chory, a doglądaliście Mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście Mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście Mnie, nagim, a nie ubraliście Mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu — i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam was — odpowie — czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście Mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne.  [Mt 25: 31-46] 
01:10:22
October 25, 2020
Będziemy rozliczeni
Będziemy rozliczeni
Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukarze. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami.  [Mt 24: 43-51] 
59:33
October 25, 2020
Jak za dni Noego.
Jak za dni Noego.
W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się, dopiero gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga — zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.  [Mt 24: 37-42] 
45:28
October 25, 2020
CZY TO JUŻ DZIEŃ PANA?
CZY TO JUŻ DZIEŃ PANA?
Jezus odpowiedział: Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu: Chrystus to ja — powiedzą — i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie: Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, w różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych.  [Mt 24: 4-8] 
50:48
October 25, 2020
ŁASKA, MIŁOŚĆ i WSPÓLNOTA
ŁASKA, MIŁOŚĆ i WSPÓLNOTA
 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi! [2Kor 13: 13]
23:17
October 25, 2020
Radość i życie cierpiącego Sługi
Radość i życie cierpiącego Sługi
Kto uwierzył naszej wieści? A ramię PANA — nad kim się ukazało? Wyrósł przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą — kimś, przed kim zakrywa się twarz, wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na Niego uwagi. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że [słusznie] jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy; zboczyliśmy — każdy na własną drogę, a PAN Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a Jego współcześni? Nikt się tym nie przejął! Tak, wyrwany został z ziemi, spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na Niego cios. I wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego ani Jego ust nie splamił nigdy fałsz. Ale to PAN zechciał Go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki Niemu spełni się pragnienie PANA. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam Mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony — On, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.  [Iz 53: 1-12] 
27:34
July 25, 2020
W utrapieniu
W utrapieniu
Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa.  [Psalm 119: 67] 
52:35
July 12, 2020
Ogrom Bożego miłosierdzia
Ogrom Bożego miłosierdzia
Alleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, tak, Jego łaska trwa na wieki! Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła PANA i rozgłosić całą Jego chwałę? ... Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie! Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki! A cały lud niech powie: Alleluja! Niech tak się stanie! [PSALM 106]
38:30
May 05, 2020
Nowe stworzenie w Chrystusie
Nowe stworzenie w Chrystusie
Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to — wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nastało nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem! On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. [2kor 5:14-21]
19:40
May 01, 2020
Znaki czasów końca
Znaki czasów końca
Uważajcie, aby was kto nie zwiódł! Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: Ja jestem Chrystus - i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwał do końca, ten będzie ocalony. A ta ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec. Ew. Mateusza 24:4-14
54:20
April 26, 2020
Chwalebna nadzieja zmartwychwstania
Chwalebna nadzieja zmartwychwstania
Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, [1 Kor 15:19-22]
01:12:03
April 13, 2020
Dlaczego się zamartwiacie o małowierni?
Dlaczego się zamartwiacie o małowierni?
Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?  A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.  Mat 6:25-34 
46:35
March 30, 2020
Fenomen mówienia obcymi językami
Fenomen mówienia obcymi językami
W jakim celu Bóg dał dar mówienia obcymi językami i na czym on polegał zgodnie z relacją życia pierwotnego Kościoła opisanego w księdze Dziejów Apostolskich? Czy to samo zjawisko obserwujemy dzisiaj w ruchu charyzmatycznym i zielonoświątkowym?
41:56
March 19, 2020
Gdy zamęt się wzmaga...
Gdy zamęt się wzmaga...
Gdzie szukamy oparcia w czasach w których wszystko się nagle zmienia? Jaką drogę obieramy gdy zawierucha przesłania utarte szlaki?
33:45
March 16, 2020
Weź swój krzyż!
Weź swój krzyż!
Istota chrześcijańskiego uczniostwa to naśladowanie PANA Jezusa.  Na czym polega codzienne zapieranie się własnego JA i branie własnego krzyża?
16:02
March 09, 2020
Przyjście Króla i Jego Królestwa
Przyjście Króla i Jego Królestwa
Przyjdź Królestwo Twoje... Ew. Mat. 6:10
40:37
February 16, 2020
Zbawienie tylko w Bogu!
Zbawienie tylko w Bogu!
Alleluja. Miłuję Jahwe, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Ale wezwałem imienia Jahwe: "O Jahwe, ratuj me życie!" Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. [Psalm 116]
21:03
February 12, 2020
Cząstkowość i doskonałość
Cząstkowość i doskonałość
Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. [1 Kor 13:8-10]
48:08
January 31, 2020
Rozkoszuj się Bogiem!
Rozkoszuj się Bogiem!
Nie oburzaj się z powodu złoczyńców ani nie zazdrość czyniącym nieprawość.  Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń.  Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony.  Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.  Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; [Psalm 37:1-5]
15:07
January 30, 2020
Miłość ponad wszystko!
Miłość ponad wszystko!
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu ufa, ze wszystkim wiąże nadzieje, wszystko przetrzymuje. [1 kor 13:7]
45:34
January 29, 2020
Trzy fazy Bożego Królestwa
Trzy fazy Bożego Królestwa
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach! [ Mk 11:9-10]
27:47
January 06, 2020
Miłość triumfująca
Miłość triumfująca
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. [1 Koryntian 13:7]
45:34
January 04, 2020
Księga Sędziów
Księga Sędziów
Kazania głoszone na podstawie księgi Sędziów
03:58:37
December 29, 2019
Proście o cokolwiek byście chcieli!
Proście o cokolwiek byście chcieli!
Ewangelia Jana 15:7 Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 
22:26
December 29, 2019
Uciekaj od bałwochwalstwa!
Uciekaj od bałwochwalstwa!
1 Koryntian 8 (4): A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. (5): Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi - bo wielu jest bogów i wielu panów; (6): To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
41:55
December 22, 2019
Samson - niezwykły sędzia Izraela
Samson - niezwykły sędzia Izraela
Księga Sędziów 13 (1): Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I wydał ich PAN w ręce Filistynów na czterdzieści lat. (2): A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. (3): I Anioł PANA ukazał się tej kobiecie, i powiedział do niej: Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. (4): Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego; (5): Bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona. I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów.
03:58:37
December 22, 2019
Dlaczego kobiety powinny nakrywać głowy podczas   nabożeństw
Dlaczego kobiety powinny nakrywać głowy podczas nabożeństw
1 Kor. 11 (3): Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. (4): Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. (5): I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. (6): Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. (7): Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. (8): Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. (9): Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. (10): Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. (11): A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. (12): Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. (13): Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? (14): Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? (15): Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. (16): A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. 
01:49:12
December 22, 2019
Miłość współraduje się z prawdą
Miłość współraduje się z prawdą
Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale współraduje się z prawdą [1kor 13:6]
42:18
December 21, 2019
Miłość nie prowadzi rejestru zła
Miłość nie prowadzi rejestru zła
Miłość... nie myśli nic złego / nie prowadzi rejestru krzywd [1kor 13:5]
48:51
December 07, 2019
Pełnia Ducha czy kościelna iluzja?
Pełnia Ducha czy kościelna iluzja?
A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.  A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. [1 Kor 12:4-13] Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
46:06
December 06, 2019
Jak odróżnić działanie Ducha Świętego od zwodniczych duchów
Jak odróżnić działanie Ducha Świętego od zwodniczych duchów
Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest PANEM, jak tylko przez Ducha Świętego! [ 1Koryntian 12:3] Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
51:04
December 06, 2019
Ciało Chrystusa czy kościelna korporacja?
Ciało Chrystusa czy kościelna korporacja?
Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. 1 Koryntian 12 Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
47:00
December 06, 2019
Doskonalsza droga
Doskonalsza droga
Wy staracie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą! 1 Kor. 12:31   Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
49:05
December 06, 2019
Barwy miłości
Barwy miłości
Miłość cierpliwie znosi przeciwności i postępuje z łagodną dobrocią... 1 Kor. 13:4
35:32
December 06, 2019
Zabójcza moc zawiści i pychy
Zabójcza moc zawiści i pychy
Miłość nie jest zawistna, nie wynosi i nie nadyma się! 1 Koryntian 13:4
44:55
December 06, 2019
Kazania - Biblia - Jezus - Kościół - Zbawienie - Wiara
Kazania - Biblia - Jezus - Kościół - Zbawienie - Wiara
Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie. Więcej na stronie www.kzwejherowo.pl
05:02:16
December 06, 2019
Miłość nie eksploduje gniewem
Miłość nie eksploduje gniewem
Miłość... nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie przypisuje żadnego zła. [1 Koryntian 13:5]
34:40
November 25, 2019