Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

By Kościół Zbawiciela
Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela w Wejherowie.
Więcej na naszej stronie www.kzwejherowo.pl
Napisz do nas: kzwejherowo@gmail.com
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Trzy fazy Bożego Królestwa
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach! [ Mk 11:9-10]
27:47
January 6, 2020
Miłość triumfująca
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. [1 Koryntian 13:7]
45:33
January 4, 2020
Księga Sędziów
Kazania głoszone na podstawie księgi Sędziów
3:58:36
December 29, 2019
Proście o cokolwiek byście chcieli!
Ewangelia Jana 15:7 Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 
22:25
December 29, 2019
Uciekaj od bałwochwalstwa!
1 Koryntian 8 (4): A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. (5): Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi - bo wielu jest bogów i wielu panów; (6): To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
41:54
December 22, 2019
Samson - niezwykły sędzia Izraela
Księga Sędziów 13 (1): Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I wydał ich PAN w ręce Filistynów na czterdzieści lat. (2): A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. (3): I Anioł PANA ukazał się tej kobiecie, i powiedział do niej: Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. (4): Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego; (5): Bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona. I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów.
3:58:36
December 22, 2019
Dlaczego kobiety powinny nakrywać głowy podczas nabożeństw
1 Kor. 11 (3): Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. (4): Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. (5): I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. (6): Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. (7): Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. (8): Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. (9): Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. (10): Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. (11): A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. (12): Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. (13): Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? (14): Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? (15): Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. (16): A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. 
1:49:11
December 22, 2019
Miłość współraduje się z prawdą
Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale współraduje się z prawdą [1kor 13:6]
42:17
December 21, 2019
Miłość nie prowadzi rejestru zła
Miłość... nie myśli nic złego / nie prowadzi rejestru krzywd [1kor 13:5]
48:50
December 7, 2019
Pełnia Ducha czy kościelna iluzja?
A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.  A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. [1 Kor 12:4-13] Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
46:06
December 6, 2019
Jak odróżnić działanie Ducha Świętego od zwodniczych duchów
Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest PANEM, jak tylko przez Ducha Świętego! [ 1Koryntian 12:3] Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
51:04
December 6, 2019
Ciało Chrystusa czy kościelna korporacja?
Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. 1 Koryntian 12 Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
47:00
December 6, 2019
Doskonalsza droga
Wy staracie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą! 1 Kor. 12:31   Więcej kazań na www.kzwejherowo.pl
49:04
December 6, 2019
Barwy miłości
Miłość cierpliwie znosi przeciwności i postępuje z łagodną dobrocią... 1 Kor. 13:4
35:31
December 6, 2019
Zabójcza moc zawiści i pychy
Miłość nie jest zawistna, nie wynosi i nie nadyma się! 1 Koryntian 13:4
44:54
December 6, 2019
Kazania - Biblia - Jezus - Kościół - Zbawienie - Wiara
Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie. Więcej na stronie www.kzwejherowo.pl
5:02:16
December 6, 2019
Miłość nie eksploduje gniewem
Miłość... nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie przypisuje żadnego zła. [1 Koryntian 13:5]
34:40
November 25, 2019