Skip to main content
Tiếng Nói Của Lẽ Thật

Tiếng Nói Của Lẽ Thật

By Le That
Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng.
Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn.
Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate
Sách Hội Thánh Của Kinh Thánh 13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI Tác giả: J.C. Choate. BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN và QUÝ HOÀNG Biên Tập: Đức Đồng, Hồng Ân, và Thanh Tuấn Một sản phẩm của HỌC VIỆN KINH THÁNH VIỆT NAM Đọc Sách tại đây: https://www.tiengnoicualethat.vn/category/sach/hoi-thanh-cua-kinh-thanh/
01:31:12
July 08, 2021
Sách Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate
Sách: TIN LÀNH CỦA ĐẤNG RÍT 13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI Tác giả: J.C. Choate. BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN và QUÝ HOÀNG Biên Tập: Đức Đồng, Hồng Ân, và Thanh Tuấn Một sản phẩm của HỌC VIỆN KINH THÁNH VIỆT NAM Đọc sách tại https://www.tiengnoicualethat.vn/category/sach/tin-lanh-cua-dang-christ/
02:00:43
July 08, 2021
Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
01:03:52
March 25, 2020
Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
48:40
March 25, 2020
Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
51:60
March 25, 2020
Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 6 - Hồng Ân. Trong bài học này thảo luận về nguyên tội.
32:47
March 25, 2020
Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
42:54
March 01, 2020
Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Luật Pháp - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
55:19
March 01, 2020
Bài 3 - Nguồn Gốc Của Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 3 - Nguồn Gốc Của Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
49:24
March 01, 2020
Bài 2 - Nguồn Gốc Của Tội Lỗi - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 2 - Nguồn Gốc Của Tội Lỗi - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
53:12
March 01, 2020
Bài 1 - Tội Lỗi Là Gì - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
 Bài 1 - Tội Lỗi Là Gì - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
50:44
March 01, 2020
Các phước lành trong vương quốc Đức Chúa Trời - Mat 5 - Trần Hồng Ân
Nhận biết Các phước lành trong vương quốc Đức Chúa Trời.
57:19
March 01, 2020
Tìm hiểu khái niệm Vương Quốc Đức Chúa Trời - Mat 4 - Trần Hồng Ân
Trước khi đi tiếp vào Mathiơ 5, chúng ta cần nhận biết khái niệm về vương quốc Đức Chúa Trời.
29:01
March 01, 2020
Nếu Chúng Ta Là Con Đức Chúa Trời - Mat 4 - Trần Hồng Ân
Nhận biết sự cám dỗ mà Đức Chúa Jêsus Christ phải trải qua để nhìn biết chúng ta phải làm con Đức Chúa Trời như thế nào!
30:09
March 01, 2020
Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17 - Trần Hồng Ân
Loài người đứng trước nguy cơ bị đốn và chụm trừ khi họ chọn ăn năn. Chúng ta phải dọn tấm lòng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là một quá trình lâu dài phản ánh qua đời sống dưới sự trị vì của Đức Chúa Jêsus Christ. Nó không phải là một hành động duy nhất xảy ra một lần. Đức Chúa Jêsus Christ là đấng cứu rỗi và đấng đoán xét. Chúng ta phải kết quả xứng đáng với sự trị vì của Ngài. Bằng không chúng ta sẽ bị đốn và chụm.
26:10
March 01, 2020
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23 - Trần Hồng Ân
Chúng ta cần có thái độ phải lẽ như các bác-sĩ, Giô-sép và Mari. Điều này sẽ chi phối tâm trí và hành động của chúng ta đối với lẽ thật. Do đó chúng ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Thái độ thù địch và thờ ơ trước lẽ thật sẽ dẫn chúng ta chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn thắng hơn ý tưởng của loài người. Điều này dạy chúng ta phải biết kính sợ ai. Liệu anh em có sẵn lòng hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Liệu anh em có thể hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Nếu có anh em sẽ đi bao xa và mang lễ vật có giá trị gì?
20:13
March 01, 2020
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mat 1 - Trần Hồng Ân
Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng ta học theo dẫu cho không hiểu hết được những gì Chúa nói. Chúng ta được yên ủi khi nhìn vào dòng lịch sử của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta sẽ không mỏi mệt sờn lòng về lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.
22:40
March 01, 2020
Từ Thành Tín Đến Đức Tin Vào Nước Đức Chúa Trời - Mat 1-5
Loạt bài giảng từ Mat 1-5.
03:05:33
March 01, 2020