Skip to main content
Likestillingspodden

Likestillingspodden

By Likestillingssenteret KUN

I 2020 opprettet Likestillingssenteret KUN vår egen podcast, Likestillingspodden. Likestillingspodden ønsker å bidra til økt kunnskap om likestilling i Norge. En viktig del av dette er å lære av historien, sette søkelyset på dagsaktuelle likestillingstemaer og omsette store temaer til praktisk handling.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

- Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning.

Likestillingspodden

1x
Hva er rasisme?
Hva er rasisme?
I denne «hva er» episoden spør vi: hva er rasisme med en av Norges fremste eksperter på temaet. Forsker Cora Alexa Døving har publisert flere artikler på temaet, og også skrevet boken «hva er RASISME» sammen med Sindre Bangstad. Høsten 2022 kom boken «Rasisme, fenomenet, forskningen og erfaringene» som Døving har vært redaktør for.  Vi møtte Cora Alexa Døving på hennes kontor på Holocoust-senteret i Oslo.  I denne bonusepisoden skal vi på 10 minutter forsøke å gi dere essensen i hva dette store temaet rasisme er, og hvordan den arter seg i Norge i dag.
10:06
November 10, 2022
Starten på en organisert kamp mot rasisme i Norge
Starten på en organisert kamp mot rasisme i Norge
Denne episoden av Likestillingspodden handler om borgerrettighetskampen i Norge fra 70-tallet og frem til i dag. Akhenaton Al-Madi Oddvar De Leon, eller Aki som han ofte kalles, som har vært en sentral aktør i denne kampen. Aki ble født i England. Hans mor var norsk, hans far var en kjent calypso sanger  fra Trinidad. Aki vokste opp delvis i England og delvis på Trinidad. Men en dag i 1979 ankommer en 20 år gammel mann med stor afro Norge for å starte jobb og studier. Likestillingspodden møtte Aki på hans kontor til en samtale om disse første årene i Norge, og hvorfor han tidlig startet et arbeid for minoriteters rettigheter her i landet. Noe av svaret ligger nok i det Norge han møtte i 1979.
29:33
October 27, 2022
Politikvinners kamp for å få gå med bukser!
Politikvinners kamp for å få gå med bukser!
I 1973 uteksaminerte politiskolen Norges første kull med operativt utdannede politikvinner. Det var imidlertid en hake: kvinnene måtte bære skjørt, sommer som vinter. Gro Smedsrud var en av disse kvinnene. Hun ble senere første kvinne i flere lederstillinger i politiet, herunder som Oslos første kvinnelige stasjonssjef. I denne episoden av Likestillingspodden forteller Gro om det å være kvinne i politiet, og om kampen for å få lov til å gå med bukser.
28:42
October 13, 2022
Aldring og sykdom- Brukerperspektiv og tilrettelegging
Aldring og sykdom- Brukerperspektiv og tilrettelegging
Gjester: Vanja Rizvic- Ergoterapeut med videreutdanning i seksuell helse. Rizvic jobber til daglig med fokus på håndterapi etter skade og sykdom men påpeker at det er viktig og se på mennesket helhetlig. Rizvic har også råd til hvordan man tar «den pinlige samtalen», som han opplever at helsepersonell ofte synes at seksualitet som tema er. Dag Utnes- pensjonist og leder for Prostatakreftforeningen Helgeland og nestleder for Prostatakreftforeningen sentralt. Utnes har selv hatt prostatakreft begynte etter dette å engasjere seg i foreningen. – Å få riktig behandling når man er syk er viktig. Men behandlingen har også mange bivirkninger, og det kan være greit å snakke med andre som har opplevd det samme, sier Utnes.
42:12
September 27, 2022
Hva viser forskning om aldring og seksualitet?
Hva viser forskning om aldring og seksualitet?
Gjest: Nantje Fischer, postdoktor i Helsepsykologi. Fisher leverte i 2020 sin doktorgradsavhandling som omhandlet eldres seksuelle helse, og har skrevet en rekke vitenskapelige artikler i samarbeid med andre forskere på feltet.
23:01
September 20, 2022
Aldring og kognitiv svikt- forenelig med seksualitet?
Aldring og kognitiv svikt- forenelig med seksualitet?
Gjest: Siren Eriksen- fagsjef for demens og kognisjon ved Nasjonalt senter for aldring og helse, og professor i sykepleie. Eriksen jobber med demens og aldringsfeltet og er særlig opptatt av seksualitet og demens. - Helsepersonell kan ofte tenke at seksualitet og demens er uforenelig, mens de i stedet burde se seksualitet som en god ressurs også når det er kognitiv svikt i bildet. Er du interessert i å høre mer om seksualitet og demens? Se opptak av Eriksens presentasjon på Nasjonal konferanse om Eldre og Seksuell Helse på Likestillingssenteret KUN sin YouTube-kanal.
40:58
September 13, 2022
-Ikke legg seksualiteten på hylla selv om du blir eldre!
-Ikke legg seksualiteten på hylla selv om du blir eldre!
Gjest: Haakon Aars (spesialist i klinisk sexologi NACS, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin) opplever ofte at hans pasienter har lagt seksualiteten på hylla. - De tror gjerne det er slik det skal være, at de nå har blitt for gamle eller at de har for mange plager til at de skal fokusere på seksualitet. Aars påpeker at seksualitet kan være så mangt, og at intimitet og hudkontakt er kjempeviktig for menneskers velvære. - Kommunikasjon er kjempeviktig, både i parforhold men også komunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter. Leger må bli flinkere til å spørre pasienten om hvordan det går med pasientens seksualitet, mener Aars.
31:07
September 06, 2022
- Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning.
- Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning.
Ifølge bildetyvjeger og etisk hacker Mia Landsem forteller ofre for bildespredning og digital vold at dette oppleves som et overgrep som aldri tar slutt. Mange utsettes for digital vold i nære relasjoner. Digital vold handler om kontroll, overvåking, trusler og trakassering. I denne episoden intervjuer Karin Hovde, seniorrådgiver KUN, Mia Landsem om temaet digital vold. Hva er digital vold, hvordan kan man få hjelp, og kanskje viktigst; hvordan kan man best forebygge digital vold?  Er du selv eller noen du kjenner utsatt for digital vold? Likestillingssenteret KUN har i samarbeid med krisesentersekretariatet også utviklet en digital veileder (se www.kun.no/vold.html). 
49:20
December 23, 2021
Jubileums-podcast del 2.
Jubileums-podcast del 2.
Andre del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.
34:30
October 27, 2021
Jubileums-podcast del 1
Jubileums-podcast del 1
Første del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.
25:16
September 08, 2021
Menn og maskulinitet
Menn og maskulinitet
I tredje episode av podcastserien «Snakk om det mann» har vår rådgiver Marianne Gulli intervjuet Luca Dalen Espeseth, transaktivist og rådgiver på kjønnsmangfold, om mannsrollen og hva det er som definerer det å være mann. Luca har en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier og er også lektor i biologi.
30:14
May 20, 2021
Incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering
Incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering
Andre episode i miniserie om mannsperspektivet. Fredrik Langeland, seniorrådgiver ved likestillingssenteret KUN tar opp temaene incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering. Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Intro er v/ Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn.
32:22
December 11, 2020
- Snakk om det, mann!
- Snakk om det, mann!
Første episode i miniserie om mannsperspektivet. Har vi glemt gutter og menn i likestillingspolitikken og likestillingsarbeidet i Norge? Tar vi på oss kjønnsbriller som gjør at vi overser de utfordringene som gutter og menn sliter med? Og hva er det egentlig som er menns likestillingsutfordringer? Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Første intro er v/ Luca Dalen Espseth. Med oss har vi Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn. Are tar opp flere av utfordringene gutter og menn sliter med.
40:19
November 18, 2020
- Opprettet korona-hjelpetelefon på 20 ulike språk på få dager
- Opprettet korona-hjelpetelefon på 20 ulike språk på få dager
Nasreen Begum og Bydelsmødrene gjorde en enorm innsats rettet mot minoritetsgrupper under koronakrisen. På få dager stilte kvinnenettverket med informasjon på hjelpetelefon og sosiale medier på hele 20 ulike språk, bemannet av femti frivillige. Dette er episode 5 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
26:42
October 13, 2020
- Funksjonshemmedes rettigheter er mindre verdt
- Funksjonshemmedes rettigheter er mindre verdt
Synne Lerhol, likestillingsforkjemper og tidligere generalsekretær i unge funksjonshemmede, og Sunniva Ørstavik, tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, og nå generalsekretær i Norges handicapforbund, diskuterer funksjonshemmedes rettigheter i Norge, særlig sett i lys av Covid-19. Dette er episode 4 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
21:27
September 16, 2020
- Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner
- Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner
Wanja Sæther, daglig leder ved krisesenteret i Salten, snakker om vold i nære relasjoner i forbindelse med pandemien. Dette er episode 3 av 5 i serien «I kjølvannet av korona».
31:51
August 28, 2020
- Tilbakeslag for likestilling både i jobb og privat
- Tilbakeslag for likestilling både i jobb og privat
Episode 2 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». I denne episoden tar vi for oss hvilken innvirkning koronakrisen har hatt på likestilling, kjønn og arbeidsliv. Vi har vi med oss Curt Rice, rektor ved OsloMet Storbyuniversitetet og Lars Kolberg, tidligere ansatt ved Likestillingssenteret (Hamar), nå ansatt som seniorrådgiver ved likestillings- og diskrimineringsombudet.
27:17
July 15, 2020
- Koronakrisen verst for de sårbare gruppene
- Koronakrisen verst for de sårbare gruppene
Episode 1 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». Hele serien er tatt opp i juni-20 og gjenspeiler aktualitetene slik de var da.  Linda Marie Rustad og Anna Bjørshol diskuterer hvordan koronakrisen/ Covid19 har påvirket sårbare grupper som for eksempel barn, unge og eldre.  Anna Bjørshol er avdelingsdirektør for seksjon for likestilling og universell utforming i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Linda Marie Rustad er direktør for Kilden kjønnsforskning.no. Programleder er Lindis Sloan og redaktør er Linn Braseth-Gulliksen 
19:58
July 06, 2020