Skip to main content
Likestillingspodden

Likestillingspodden

By Likestillingssenteret KUN
Likestillingssenteret KUNs podcast
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Jubileums-podcast del 2.

Likestillingspodden

1x
- Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning.
Ifølge bildetyvjeger og etisk hacker Mia Landsem forteller ofre for bildespredning og digital vold at dette oppleves som et overgrep som aldri tar slutt. Mange utsettes for digital vold i nære relasjoner. Digital vold handler om kontroll, overvåking, trusler og trakassering. I denne episoden intervjuer Karin Hovde, seniorrådgiver KUN, Mia Landsem om temaet digital vold. Hva er digital vold, hvordan kan man få hjelp, og kanskje viktigst; hvordan kan man best forebygge digital vold?  Er du selv eller noen du kjenner utsatt for digital vold? Likestillingssenteret KUN har i samarbeid med krisesentersekretariatet også utviklet en digital veileder (se www.kun.no/vold.html). 
49:20
December 23, 2021
Jubileums-podcast del 2.
Andre del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.
34:30
October 27, 2021
Jubileums-podcast del 1
Første del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.
25:16
September 08, 2021
Menn og maskulinitet
I tredje episode av podcastserien «Snakk om det mann» har vår rådgiver Marianne Gulli intervjuet Luca Dalen Espeseth, transaktivist og rådgiver på kjønnsmangfold, om mannsrollen og hva det er som definerer det å være mann. Luca har en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier og er også lektor i biologi.
30:14
May 20, 2021
Incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering.
Andre episode i miniserie om mannsperspektivet. Fredrik Langeland, seniorrådgiver ved likestillingssenteret KUN tar opp temaene incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering. Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Intro er v/ Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn.
32:22
December 11, 2020
- Snakk om det, mann!
Første episode i miniserie om mannsperspektivet. Har vi glemt gutter og menn i likestillingspolitikken og likestillingsarbeidet i Norge? Tar vi på oss kjønnsbriller som gjør at vi overser de utfordringene som gutter og menn sliter med? Og hva er det egentlig som er menns likestillingsutfordringer? Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Første intro er v/ Luca Dalen Espseth. Med oss har vi Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn. Are tar opp flere av utfordringene gutter og menn sliter med.
40:19
November 18, 2020
- Opprettet korona-hjelpetelefon på 20 ulike språk på få dager
Nasreen Begum og Bydelsmødrene gjorde en enorm innsats rettet mot minoritetsgrupper under koronakrisen. På få dager stilte kvinnenettverket med informasjon på hjelpetelefon og sosiale medier på hele 20 ulike språk, bemannet av femti frivillige. Dette er episode 5 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
26:42
October 13, 2020
- Funksjonshemmedes rettigheter er mindre verdt
Synne Lerhol, likestillingsforkjemper og tidligere generalsekretær i unge funksjonshemmede, og Sunniva Ørstavik, tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, og nå generalsekretær i Norges handicapforbund, diskuterer funksjonshemmedes rettigheter i Norge, særlig sett i lys av Covid-19. Dette er episode 4 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
21:27
September 16, 2020
- Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner
Wanja Sæther, daglig leder ved krisesenteret i Salten, snakker om vold i nære relasjoner i forbindelse med pandemien. Dette er episode 3 av 5 i serien «I kjølvannet av korona».
31:51
August 28, 2020
- Tilbakeslag for likestilling både i jobb og privat
Episode 2 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». I denne episoden tar vi for oss hvilken innvirkning koronakrisen har hatt på likestilling, kjønn og arbeidsliv. Vi har vi med oss Curt Rice, rektor ved OsloMet Storbyuniversitetet og Lars Kolberg, tidligere ansatt ved Likestillingssenteret (Hamar), nå ansatt som seniorrådgiver ved likestillings- og diskrimineringsombudet.
27:17
July 15, 2020
- Koronakrisen verst for de sårbare gruppene
Episode 1 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». Hele serien er tatt opp i juni-20 og gjenspeiler aktualitetene slik de var da.  Linda Marie Rustad og Anna Bjørshol diskuterer hvordan koronakrisen/ Covid19 har påvirket sårbare grupper som for eksempel barn, unge og eldre.  Anna Bjørshol er avdelingsdirektør for seksjon for likestilling og universell utforming i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Linda Marie Rustad er direktør for Kilden kjønnsforskning.no. Programleder er Lindis Sloan og redaktør er Linn Braseth-Gulliksen 
19:58
July 06, 2020