Skip to main content
Våld och vanmakt

Våld och vanmakt

By Öppenvårdsteamet Salems kommun

En podd som riktar sig till våldsutövare och som diskuterar våldets mekanismer
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Avsnitt 7 - Kroppens signaler
Avsnitt 7 - Kroppens signaler
I dagens avsnitt diskuterar vi hur man kan vara uppmärksam på kroppens signaler och hantera stress. Vad händer i kroppen när vi blir arga och hur kan man förbereda "risk-situationer" genom att bli medveten om vilka signaler som vår kropp skickar oss och som vi behöver lära oss att tyda och att lyssna på. Vi gästas också av vår socionompraktikant Erika som betonar vikten av att tänka och känna innan ilskan tar över.
40:09
February 15, 2022
Avsnitt 6 - Medberoende
Avsnitt 6 - Medberoende
I dagens avsnitt så pratar vi om hur det kan vara att leva i en destruktiv relation, viljan att förstå, viljan att hjälpa och den maktlöshet och ensamhet som ofta följer. Att ta sig ur en destruktiv relation kommer att kräva såväl mod som hjälp och i avsnittet diskuteras var du kan få detta stöd och hur du kan hitta kraften att hitta en väg ut. 
33:48
December 28, 2021
Avsnitt 5 - Ömsesidig tillit
Avsnitt 5 - Ömsesidig tillit
Att våga sträcka ut en hand och be om hjälp kräver mod. För att våga ge sig ut på en resa tillsammans och riskera att för en stund tappa fotfästet är ibland en förutsättning för förändring. I dagens avsnitt pratar vi om vad som berörde och inspirerade i samtalet med Perttis tidigare klient och vad vi som behandlare lär oss av dom vi möter i vårt arbete. Vi pratar om det gemensamma i att vara människa och hoppet i att förändras, försonas och förlåta - både oss själva och varandra.
32:48
October 11, 2021
Avsnitt 4 - Att sträcka ut en hand
Avsnitt 4 - Att sträcka ut en hand
I detta avsnitt får vi lyssna på Pertti och en av hans tidigare klienter och deras resa tillsammans. Det är en berättelse om rädslan för att be om hjälp, osäkerheten kring om ett våldsamt beteende går att förändra och tacksamheten och friheten i att ta ansvar för sitt liv och bli den bästa versionen av sig själv. Pertti och hans klient blir intervjuade och får reflektera tillsammans över vad det var som gjorde förändringen möjlig och ge inspiration och hopp om att det är möjligt att få hjälp i en situation som känns hopplös.
36:02
September 02, 2021
Avsnitt 3 - Kontroll och svartsjuka
Avsnitt 3 - Kontroll och svartsjuka
Detta avsnitt berör teman som svartsjuka, kontroll och makt men även maktlöshet som ofta är inslag i destruktiva relationer. Rädslan för att bli lämnad eller sviken är ofta stor hos våldsutövaren och utmaningen är att hitta vägar att bryta ett beteende som inte sällan tenderar att återupprepas i ens relationer. Tips kring böcker och filmer som är värda att ta del av ges samt en uppmaning att inför sommaren och de extra påfrestningar det innebär i nära relationer göra en handlingsplan för att kunna behålla sitt lugn och hitta en mindre stressfylld tillvaro.
32:40
June 15, 2021
Avsnitt 2 - Strategier och färdigheter
Avsnitt 2 - Strategier och färdigheter
Vi diskuterar i dagens avsnitt kring vilka olika orsaker det kan finnas bakom våldet, vad du som våldsutövare kan göra för att förändra detta beteende samt vikten av att ta ansvaret för dina handlingar. Vi ger handfasta tips hur du kan påbörja denna förändring och hoppet som finns i att be om hjälp och bli fri från våld och vanmakt.
32:13
June 01, 2021
Avsnitt 1 - Vad är våld?
Avsnitt 1 - Vad är våld?
I detta första avsnitt diskuterar vi våldets mekanismer och vi pratar om olika sorters våld. Information ges om det lokala stödet som finns i Salem för våldsutövare och våldsutsatta. 
30:49
May 27, 2021