Skip to main content
Lokalpolitisk kvarter

Lokalpolitisk kvarter

By Sigurd Rønningen

Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå

I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. For dei som tør.

Lokalpolitisk kvarter tek pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til Vågå sitt vegval 2019.

Fyrste episode: "Demokratiet lev best om du held stille"
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Episode 9: Harald Sve Bjørndal - ordførarkandidat Bygdalista
Episode 9: Harald Sve Bjørndal - ordførarkandidat Bygdalista
Gjest i studio: Ordførarkandidat Harald Sve Bjørndal (Bygdalista) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid i Vågå, deira valprogram og ordførarkanidat Harald Sve Bjørndal. Tema: Tiltak og visjonar for Vågå, kommunelotteriet, ordførarkandidaturet, reiseliv og næringsutvikling, demografi og kommuneøkonomi. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå. I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
51:09
September 05, 2019
Partileiardebatten Vågå 2019 - minutt for minutt
Partileiardebatten Vågå 2019 - minutt for minutt
Opptak av Lokalpolitisk debatt i Vågå 9.september 2019 - minutt for minutt. I panelet:  Svein Holen // ordførarkandidat Vågå SV Torunn Elise Kveen // andrekandidat Vågå SV Live Langøygard // ordførarkandidat Vågå Arbeiderparti Gjermund Øihusom // fjerdekandidat Vågå Arbeiderparti Mette Vårdal // ordførarkanidat Vågå Senterparti Anders Gustav Bjørnsen // andrekandidat Vågå Senterparti Harald Sve Bjørndal // ordførarkandidat Bygdalista i Vågå Karola Wenzel // åttandekandidat Bygdalista i Vågå Debattleiarar: Eva Kahrs og Erik Lillebråten I studio: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå. I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
02:10:13
September 04, 2019
Episode 8: Svein Holen - ordførarkandidat Vågå SV
Episode 8: Svein Holen - ordførarkandidat Vågå SV
Gjest i studio: Ordførarkandidat Svein Holen (SV) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå VG, deira valprogram og ordførarkanidat Svein Holen. Tema: Lokaldemokratiet, reiselivsnæring og landbruk, kommunale tjenester og grenser, ordførerkandidaturet, psykisk helse og Bygde-Norges klimafyrtårn. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå. I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
35:07
August 29, 2019
Episode 7: Live Langøygard - ordførarkandidat Vågå Arbeiderparti
Episode 7: Live Langøygard - ordførarkandidat Vågå Arbeiderparti
Gjest i studio: Ordførarkandidat Live Langøygard (Ap) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå Arbeiderparti, deira to partiprogram og ordførarkanidat Live Langøygard. Tema: Arbeidsplassar og næringspolitikk, kommunelotteri og nye grep i Vågå, folketal og kommuneøkonomi - og charterfeber på Tolstadåsen. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå.  I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
28:39
August 22, 2019
Episode 6: Sanna Sarromaa Spesial
Episode 6: Sanna Sarromaa Spesial
Lokalpolitisk kvarter detonerar denne gong ei politisk bombe: Bygderefsar Sanna Sarromaa lanserer seg sjølv som varadordførarkandidat i Vågå Arbeiderparti - og har veldig mykje på hjarta. Tema:  Vågå - open eller ekskluderande,  skilsmisser og ungkarar, Vågå-saka og varaordførerkandidatur, bygdedyr og  anna styr. ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
19:60
August 19, 2019
Episode 5: Mette Vårdal - ordførarkandidat Vågå Senterparti
Episode 5: Mette Vårdal - ordførarkandidat Vågå Senterparti
Gjest i studio: Ordførerkanidat Mette Vårdal (Senterpartiet) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå Senterparti, deira ferske partiprogram og ordførarkanidat Mette Vårdal. Tema: Levande lokaldemokrati, hurtigtog vs flyplass, kommuneøkonomi, næringspolitikk og reiseliv.  Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
26:02
August 16, 2019
NRK nyheter: Lokalpolitisk kvarter
NRK nyheter: Lokalpolitisk kvarter
Gudbrandsdalens fyrste podcast som nyheitsinnslag på NRK
03:54
August 13, 2019
Episode 4: Kommunal personalpolitikk
Episode 4: Kommunal personalpolitikk
Lokalpolitisk kvarter ser bak valløfta og festtalane, og avdekker kva som har skjedd i kommunestyresalen, rådmannskontor og bak lukka dører på kommunehuset dei siste fire åra. Åtvaring: Sterk kost om du er mørkredd.  ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
23:04
June 28, 2019
Episode 3: Bygdeveg Spesial
Episode 3: Bygdeveg Spesial
I byane teikner lokalvalet 2019 til å bli eit slag om bompengar - kva har bygdefolket i vente i rushtids- og motorvegfrie Vågå? Lokalpolitisk kvarter kastar seg på dei politiske vindane, rattar frå grøft til grøft gjennom nasjonalt bompengeopprør og "vegsaka" i Vågå  - og girar kraftig opp med Bygdepakke #1 for offentleg infrastruktur i fjellbygda.  *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
19:52
June 07, 2019
Bonus: Patetisk vegleiar lokalpolitisk debatt
Bonus: Patetisk vegleiar lokalpolitisk debatt
BONUSMATERIELL: Lokalpolitisk kvarter tek lokaldemokratiet og kommuneøkonomien i Vågå på alvor - og har utarbeidd "Patetisk vegleiar" for å spare både formannskap og rådmann for neglebiting, meirarbeid og pengar.  *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
00:54
June 02, 2019
Episode 2: Kommunestyr og st\u00E5k
Episode 2: Kommunestyr og st\u00E5k
"Den som ikkje lærar av historia, er tvungen til å gjenta ho", lyd eit polisk munnhell.  Lokalvalkampen i fjellbygda Vågå er i full gang, med innfall og utspel. Men korleis har det eigentlig gått med løftene frå fire år attende? Lokalpolitisk kvarter går i djubda, og kårar kommunestyreperioda sine fem mest merkverdige hendingar - i rangert rekkefølgje.  *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.
20:46
May 30, 2019
Episode 1: Skulerett for demokratiet
Episode 1: Skulerett for demokratiet
 Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. For dei som tør.  Lokalpolitisk kvarter tek pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.  Fyrste episode: "Demokratiet lev best om du held stille" 
15:16
May 27, 2019