Blockchain Realisten

Blockchain Realisten

By Lykle de Vries
In deze serie podcasts onderzoeken we de stand van zaken op het gebied van Blockchain in Nederland. Nu de hype rondom Blockchain weggezakt is, hopen we de geleerde lessen op te vissen, en concrete toekomstplannen tegen te komen.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

“We brengen blockchain in de eerste plaats als een manier om zaken te organiseren” - Minor Blockchain - Haagse Hogeschool

Blockchain Realisten

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Joost van den Plas - Maven11
Al sinds 2011 investeren de mensen achter Maven 11 in blockchain-projecten en -bedrijven. Joost legt uit waarom hij veel ziet in “tokenized securities”: “We gaan naar een nieuwe generatie Internet toe.”   Interview opgenomen op 13 december 2019, tijdens het seminar van Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam.
15:28
December 18, 2019
Simon Lelieveldt
Met een gedegen kennis van zowel de traditionele bancaire wereld als de nieuwste cryptovaluta, is Simon Lelieveldt uitgegroeid tot luis in de pels van regelgevers en toezichthouders. “Crypto is technologisch nieuw, maar conceptueel helemaal niet.”   Interview opgenomen op 13 december 2019, tijdens het seminar van Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam.
17:43
December 18, 2019
Marleen Evertsz - Nxchange
Mensen die “tokenized securities”, aandelen op de blockchain, nog steeds niet serieus nemen, hebben waarschijnlijk nog nooit van Nxchange gehoord, waarvan Marleen Evertsz CEO is. “Wij kunnen het eigendom van alles digitaliseren en daardoor heel makkelijk overdraagbaar maken.”   Interview opgenomen op 13 december 2019, tijdens het seminar van Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam. (audio op 19 December 2019 vervangen voor betere versie)
17:22
December 18, 2019
Andrew Mooijman - Dutch Blockchain Coalition
Andrew Mooijman is binnen de Dutch Blockchain Coalition verantwoordelijk voor het thema Digital IDentity. Omdat blockchain gaat over het automatiseren van processen over meerdere partijen heen, is “identiteit” (van mensen en dingen) een cruciaal concept: hoe weet je dat X op plaats A hetzelfde is als X op plaats B? En dat dan liefst zonder allerlei informatie over X met elke transactie mee te sturen. “De oplossing gaat niet bij één van de partijen vandaan komen; we moeten dit als coalitie samen doen.”   Interview opgenomen op 13 december 2019, tijdens het seminar van Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam.
17:55
December 18, 2019
Peter Verkoulen - Dutch Blockchain Coalition
Peter Verkoulen is Coalitie Manager van de Dutch Blockchain Coalition. Na een periode van kennismaken en een gezamenlijke taal en aanpak ontwikkelen, wordt de samenwerking nu steeds concreter. “2020 wordt het jaar waarin we, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen, echt zaken gaan uitrollen.”   Interview opgenomen op 13 december 2019, tijdens het seminar van Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam.
16:46
December 18, 2019
Arno Laeven - Energy Web Foundation
De energiesector was er vroeg bij om blockchain te herkennen als technologie met potentie. Het decentrale karakter leek goed aan te sluiten bij de beweging die de sector zelf doormaakt van centraal naar decentraal. “In Nederland, met een handvol netbeheerders en grote producenten, zijn we uitstekend gepositioneerd om hierin het voortouw te nemen.”   Interview opgenomen op 13 december 2019 tijdens het seminar van de Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam.
17:29
December 18, 2019
Stefanie Roos - Dutch Blockchain Lab
One of the spin offs of all the work done in the blockchain space is a renewed interest in fields like distributed computing and, of course, cryptography. Zero knowledge proofs are a way to prove that one possesses certain information without revealing that information. “One of the big problems with public blockchains is lack of privacy.”   Interview recorded on December 13, 2019 at the Dutch Blockchain Coalition seminar in Amsterdam.
16:37
December 18, 2019
Interview Satoshi Radio:“Wat het langzaamst verandert, is het menselijk gedrag”
Een bijzondere aflevering, want dit keer zijn we zelf te gast, en wel bij Satoshi Radio, de podcast van Bart Mol en Wijnand Luitjes. Vier praathoofden in één studio; geen wonder dat deze episode maar liefst anderhalf uur duurt. Te lang gepraat? Nee, dat niet, want het laatste half uur is misschien wel het meest interessant. Bart en Wijnand blijken, net als wij, gecharmeerd van het decentrale karakter van bitcoin en blockchain, en de mogelijkheden die dat biedt om systemen te bouwen zonder een centrale partij die grootscheeps kan falen, zijn macht kan misbruiken en/of alle gecreëerde waarde naar zich toe kan vegen. Daarover praten we. En ook over alle obstakels op de weg om tot zulke decentrale systemen te komen. Overheden die willen kunnen controleren. Investeerders die er niet zijn als er geen verdienmodel is. De moeite die het kost om tot standaarden te komen, als niemand het voor het zeggen heeft. En dan ook nog die vervelende consument, die gemak vaak belangrijker vindt dan autonomie en soevereiniteit. En over het White Flag Protocol. En nog veel maar. Afijn, luister maar!
1:40:16
October 7, 2019
Jacob Boersma - Deloitte:“We lopen altijd net iets voor op de Hype Cycle, op de een of andere manier”
Jacob liep in 2011 tegen Bitcoin aan, en dan ben je een veteraan in deze wereld. “Bitcoin werd cryptocurrencies, cryptocurrencies werd blockchain, blockchain werd distributed ledger technology en ik ben er nog steeds mee bezig en ik vind het nog steeds leuk.” Blockchain is een enorme impuls geweest voor het denken over gedistribueerde systemen, digitale identiteiten en digitale handtekeningen, en dat is enorm belangrijk, vindt Jacob. We hebben nog niet alle oplossingen, maar we denken nu in ieder geval wel massaal na over andere benaderingen dan domweg allerlei databases aan elkaar koppelen. “Een voorbeeld: verhuurders doen vaak een inkomenstoets. Dus als je staat ingeschreven bij een woningcorporatie, dan haal je een inkomensverklaring van de site van de belastingdienst, en die uploadt je naar die woningbouwvereniging. Zo gaat het nu. Maar dan heeft die corporatie een bestand met allemaal privacygevoelige informatie, waar ze heel goed op moeten passen anders krijgen ze een dikke boete. Dus dat wil je niet. Wat je eigenlijk wilt is een systeem waarin de corporatie aan meneer X vraag: ‘Verdient u minder dan €36.000?’ waarop meneer X dan aan de belastingdienst vraagt om die vraag te beantwoorden, de belastingdienst vervolgens alleen ‘ja’ of ‘nee’ antwoordt en meneer X deze ondertekende en onveranderbare informatie doorgeeft aan de woningbouwvereniging. Op die manier is de privacy optimaal gewaarborgd.” Met dit soort voorbeelden, waar het gaat om het garanderen van de betrouwbaarheid en integriteit van data, wordt het ook weer logisch dat een organisatie als Deloitte zich met “blockchain” bezighoudt. Het andere grote toepassingsgebied op dit moment is supply chains, bijvoorbeeld in de agri-food sector. “Natuurlijk heb je dan het probleem dat we het niet over informatie hebben, maar over fysieke producten, en dat je dus moet zorgen dat iedereen zijn data juist en eerlijk invult. Maar vergeet niet dat er in de landbouw al enorm veel gemeten en geregistreerd wordt, ook geautomatiseerd, dus je kunt wel allerlei checks en balances inbouwen.”
59:27
September 20, 2019
Steven Gort - ICTU: “De overheid dreigt te overlijden aan een datakopieerinfarct”
Dit is zo’n interview waarbij je maar één vraag hoeft te stellen - “Hoe is het allemaal begonnen?” - en dan volgt de rest vanzelf. We spreken met Steven Gort, de eerste ambtenaar in deze serie. Voorheen van de Belastingdienst en nu al weer een paar jaar van ICTU, de interne ICT-consultancy van de Nederlandse overheid. Steven is ook wel bekend als de “datafluisteraar”, maar fluisteren doet hij allerminst. Met een diepe bas spuit hij zijn ongezouten mening over de scheefgegroeide verhouding tussen burger en overheid. De burger heeft veel te weinig invloed op zijn omgeving en zijn leven, veel te weinig autonomie, en dat zou makkelijk beter kunnen. Steven is niet iemand die vanaf de zijlijn commentaar geeft. Zijn overstap van het bedrijfsleven naar de Belastingdienst, en later naar ICTU, was juist ingegeven door de wens om bij te dragen aan een betere dienstverlening door de overheid. In zijn ogen zou de overheid zich moeten beperken tot beleid (“wat willen we”) en veel minder met de uitvoering. En ICT kan daarbij helpen. “Neem een parkeervergunning. Als je eenduidige criteria vaststelt voor het recht op zo’n ding, en je geeft de burger de mogelijkheid om te bewijzen dat hij aan die criteria voldoet zonder dat hij allerlei persoonlijke gegevens hoeft te overhandigen, dan kan je de daadwerkelijke uitgifte van het papiertje of de sticker aan winkeliers overlaten.” Het gesprek gaat vooral over hoe je dit dan regelt, en hoe blockchain daarbij kan helpen. Het gaat over zero knowledge proofs, decentralised identifiers en verifiable claims. Over dataminimalisatie en kopieerinfarcten. En niet alleen over de theorie, maar ook over hoe daar nu in een viertal gemeenten aan gewerkt wordt.
55:16
July 31, 2019
Marloes Pomp - Dutch Blockchain Coalition: “Het fijne van dit veld is dat je over het algemeen werkt met mensen die de wereld willen verbeteren”
Op een prachtige locatie aan de Amstel spreken we met multitalent Marloes Pomp. Marloes traint al heel lang topambtenaren in nieuwe technologie, en blockchain was daarin heel lang het minst populaire onderwerp - totdat Marloes omschakelde van uitleggen naar het opzetten van pilots binnen de overheid. Daarin bleek al snel dat blockchain heel relevant is voor allerlei processen waar de overheid bij betrokken is. “Eigenlijk heb je het over het digitaliseren van processen over een keten of een netwerk heen, waarbij blockchain één van de gebruikte technieken is.” Marloes toont zich een bekwaam surfer, iemand die trends en momentum goed weet te herkennen en daar gebruik van weet te maken. “Blockchain was de hefboom die paste bij een transformatie die sowieso bezig was; ik geloof niet dat het die transformatie in gang zette.” In de dertig pilots die Marloes begeleidde binnen de overheid, zat de waarde vaak in het met alle stakeholders samen naar een probleem kijken. Of er bij de oplossing uiteindelijk een blockchain gebruikt werd, was uiteindelijk van secundair belang. Inmiddels is de leuke creatieve fase van de pilots afgelopen en is de periode van het trage, taaie uitwerken bezig. Dat gebeurt onder de paraplu van de Dutch Blockchain Coalition, waar Marloes de portefeuille internationale strategie beheert. “Dat is gewoon heel veel praten en lobbyen en afspraken maken en die weer uitwerken en dat weer bespreken. Dat is geploeter, dat duurt lang. Dit is trouwens wel iets waar we als Nederlanders erg goed in zijn. Wij zijn het gewend om te polderen.” Volgens Marloes is blockchain beslist niet passé. “We hebben de eerste golf gehad, maar er zitten er nog een paar aan te komen. Dat vraagt bijvoorbeeld nogal wat voor het onderwijs op dit gebied.”
50:27
July 24, 2019
Martijn Wismeijer - General Bytes “Als cryptogeld niet makkelijk omgezet kan worden in euro’s, blijft de waarde beperkt”
Martijn Wismeijer is marketing manager van General Bytes, de grootste producent van “Bitcoin ATM’s” - pinautomaten waarmee je euro’s (en ander fiatgeld) kunt omzetten in bitcoins (en andere cryptovaluta), en soms ook andersom. We praten over de geschiedenis van deze machines en de behoefte waar ze in voorzien. De reis loopt onder andere via Praag, Casa Rosso en vriezers vol bankbiljetten. Het is het verhaal van een industrie die “zo maar” begint en heel snel volwassen is geworden. “Ik vond cash in het begin een logische keuze. Want cash is anoniem. En als je vanaf je bankrekening bitcoins koopt, dan kan die transactie gecensureerd of teruggedraaid worden.” Inmiddels voldoen de machines aan alle AML en KYC regelgeving: ze controleren de identiteit van gebruikers en de exploitanten zijn netjes gereguleerd en gecontroleerd. Regulering, en de kosten om daaraan te voldoen, leidt ook tot consolidatie bij de exploitanten van ATM’s, de klanten van General Bytes. Er komen weinig nieuwe klanten bij, omdat het te duur is om met een paar machines te beginnen. Aan de andere kant maakt dit het voor General Bytes, dat ruimschoots marktleider is, juist makkelijker om zijn positie te verbeteren. Ook filosoferen we nog wat over de toekomst van crypto. Al speculerend zien we in de Libra, de aangekondigde munt van Facebook, vooral kansen. Als mensen gewend zijn aan Libra, en snappen dat geld niet van banken hoeft te komen, zullen ze cryptovaluta met andere eigenschappen ook makkelijker op waarde schatten. En als Facebook inderdaad de mensen zonder bankrekening wil bedienen, kunnen ze daarvoor heel goed ATM’s gebruiken ...
47:07
July 17, 2019
Roel Boer - Nocks:“Als Facebook ons kan verhinderen Libra te verhandelen, dan is het geen echte crypto”
We spelen deze week een thuiswedstrijd. We spreken met Groninger Roel Boer, mede-oprichter van betaal- en handelsplatform Nocks. Roels eerste kennismaking met cryptovaluta was het platleggen van het wifi-netwerk van de plaatselijke kroeg door het synchroniseren van de Bitcoin-blockchain. “Zo moet het dus niet,” dacht Roel, en vanaf dat moment staat gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel bij Nocks. Nocks is begonnen met betaaldiensten ontwikkelen op de Gulden, “want dat werkte gewoon en zag er goed uit”. Met wat toen allemaal was gebouwd en geregeld, bleek het geen grote stap om payment service provider te worden. Roel ziet een toekomst waarin je bij de kassa meldt of je met euro, gulden, bitcoin of libra wilt betalen en je vervolgens een bijbehorende QR-code krijgt voorgeschoteld. En in alle gevallen kan Nocks de betaling verwerken. Nocks is behalve betaaldienstverlener is ook een handelsplatform. Naast Gulden kun je bij Nocks handelen in Bitcoin, Ether, Litecoin, GET Protocol tokens en inmiddels ook het eigen Nocks token - Roel legt uitgebreid uit wat je met die laatste allemaal kunt. In de toekomst wil Nocks dit graag uitbreiden naar vreemde valuta (pond, dollar) en naar de Libra van Facebook. “We hebben al een testwallet geïnstalleerd. Natuurlijk willen we de Libra graag listen, al is het maar voor de publiciteit.”
49:24
July 10, 2019
Patrick van der Meijde - BitKassa:“Wissel je boodschappengeld om in Bitcoin”
Op de conferentie Breaking Bitcoin, begin juni dit jaar in Amsterdam, spraken we Patrick van der Meijde. Patrick is mede-oprichter van BitKassa, een bedrijf dat niet alleen broker is, maar ook point-of-sale oplossingen levert aan (bijvoorbeeld) horeca en detailhandel. Mede door zijn inspanningen staat zijn hometown Arnhem inmiddels internationaal bekend als Bitcoin City. Patrick legt uit waarom je Bitcoin prima kunt gebruiken voor je dagelijkse betalingen, zelfs als je denkt dat de koers verder zal stijgen. “Dat hoeft elkaar niet tegen te spreken. Zet aan het begin van de maand een deel van je huishoudgeld om in Bitcoin en betaal daar in de loop van de maand je boodschappen mee. Dan profiteer je toch ook van de stijging?” De betalingen met Bitcoin hebben in 2017 en 2018 te lijden gehad van de hoge transactiekosten, maar Patrick heeft hoge verwachtingen van Lightning. “Het is nog hele jonge technologie, maar daarmee wordt betalen met Bitcoin supersnel en bijna gratis. Nu moet het gebruiksgemak alleen nog omhoog”. We praten ook over regulering. De wetgever en toezichthouders proberen uit alle macht grip te krijgen op de crypto-wereld, en de knooppunten in het systeem, de brokers en exchanges, hebben daar uiteraard het meeste last van.  (Bonus: op de achtergrond hoort u Bitcoin-celebrity Jimmy Song geïnterviewd worden door MadBitcoins. Dus wie een beetje handig is met audiofilters heeft twee interviews voor de prijs van één.)
25:43
July 3, 2019
Aaron van Wirdum - Bitcoin Magazine:“Een altcoin is een beetje als een goocheltruc”
In deze aflevering spreken we met een van de mensen die zijn geld verdient met cryptocurrencies zonder te programmeren of te speculeren: Aaron van Wirdum, technical editor bij Bitcoin Magazine. Aaron volgt de technologie en de scene al een jaar of zes op de voet en is waarschijnlijk de best-geïnformeerde bitcoin-journalist ter wereld. Hoe word je dat? En hoe houd je iedereen te vriend, in een wereld waar schisma’s en stammenstrijd aan de orde van de dag is? “Ik schrijf wat volgens mij waar is, en als ik mensen daarmee tegen de schenen schop, dan zij dat zo.” Aaron is maar matig geïnteresseerd in “blockchain“ en altcoins: “Het is een beetje als een goocheltruc. Je weet al dat het geen echte magie is, maar het kost steeds weer veel tijd en energie om aan te tonen dat het nep is.” Juist naarmate hij er verder is ingedoken is hij meer en meer tot de conclusie gekomen dat Bitcoin het meest solide project is, en dat andere toepassingen beter bovenop Bitcoin kunnen worden gebouwd dan als zelfstandig project. We spreken ook nog even over de FATF, die anti-wiswas regels dreigt op te leggen aan crypto-beurzen die moeilijk te verenigen lijkt met niet alleen de filosofie maar ook de technologie van cryptocurrencies. “Het wordt tijd voor een fundamentele discussie over privacy als mensenrecht.” Aaron geeft als schrikbeeld WeChat Pay, “wat gewoon een spionagetool is”. Twee weken na dit interview zou Libra worden aangekondigd ...
34:48
June 26, 2019
Sandra Ro - Global Blockchain Business Council - “Blockchain has already changed the world” (Odyssey Hackathon 2019)
This is the third and final episode in our series of three talks we did at the Odyssey Hackathon in our home town Groningen, earlier this year. Today’s guest is Sandra Ro, a derivatives-trader-turned-crypto-evangelist, entrepreneur, angel investor, and CEO of the Global Blockchain Business Council. GBBC’s mission is to educate governments, regulators and executives at large corporations about “this thing called blockchain that can be very confusing at times”. We talk about peer-to-peer transfer of value, tokenization and incentives models, provenance and anti-counterfeiting and about ecosystem development. We also talk about regulation: “Of course there has to be regulation. There have to be rules to the game. Self-regulation does not work. The greed is real.” Sandra is enthusiastic about the opportunities blockchain offers to repair the shortcomings of capitalism: “The system today does not work very well when you are poor. This technology can change that.” She also shares an interesting cultural observation: “The culture in this [blockchain] space is much more cooperative, much more about growing the pie together. And it is very interesting to see [here] that this culture is now starting to impact big businesses. I have already seen cooperations that I never thought would exist. Blockchain has already changed the world. It has already changed mindsets, and that is often the most difficult part of change.”
22:06
June 19, 2019
QJ Wang - Ethereum Community Fund - The Butlers of Blockchain (Odyssey Hackathon 2019)
This is the second of three interviews we did at the Odyssey Hackathon, in April. QJ Wang is CEO of the Ethereum Community Fund (ECF), a non-profit with a mission to “grow the Ethereum ecosystem and accelerate the mainstream adoption of decentralized technologies”. ECF is both a fund and a network; it does donations and grants, but it also tries to connect and coordinate the multitude of initiatives around the globe that are working on different aspects of “solving the tragedy of the commons”. QJ explains how ECF has become known as “the butlers of blockchain” - by helping projects to find resources, avoid common pitfalls, keep focus, and sometimes by nudging them in a “better” direction. She paints a broad picture: not just ethereum, but open source software (and even hardware) in general. “In the end, it is about changing the nature of the game. From a finite game, to an infinite game, in which anyone can participate and everybody wins.” Interview recorded at Odyssey Hackathon 2019, April 13th.
25:15
June 12, 2019
Chris Belcher - Breaking Bitcoins Privacy- Breaking Bitcoin 2019
In this interview, Chris Belcher dives deeper into part of his presentation on Breaking Bitcoins Privacy. He further explains the trade-off between Privacy and Security.
13:31
June 10, 2019
Rodolfo Novak - CoinKite - Breaking Bitcoin 2019
We spoke to Rodolfo Novak of Coinkite Not about the hard security topics of the Breaking Bitcoin Conference, but rather about the journey that he has made with Coinkite, building hardware for Bitcoin users.
31:32
June 8, 2019
Kevin Loaec - Breaking Bitcoin 2019
We sat down with Kevin Loaec, and talked about his introduction to Bitcoin, his motivations for organizing the Breaking Bitcoin and Building on Bitcoin Conferences, and his expectations for Bitcoin's (near) future.
20:49
June 8, 2019
Susan Oh - Blockchain for Impact (Odyssey Hackathon 2019)
At the Odyssey Hackathon, earlier this year, Lykle was able to have a talk with Susan Oh, co-chair for AI at the ngo Blockchain for Impact. They talk about the various ways “blockchains” and artificial intelligence can work together and reinforce each other. She is also a “professional AI and blockchain BS detector”, and much of her work involves channeling precious time and energy towards the few projects that actually solve a real problem and are possible and somewhat scalable. Susan shares some interesting thoughts on ecosystem building, entrepreneurship, incentives and public-private cooperation. A “public digital infrastructure” is great, but without a culture that rewards entrepreneurship and risk-taking, very little will be built on that infrastructure ...
20:27
June 5, 2019
De pionier: “Ik ben nu radicaler dan twee jaar geleden” - Robert Reinder Nederhoed - BitMyMoney
Robert Reinder Nederhoed is blockchain-ondernemer van het eerste uur. In 2011 startte hij zijn eerste mining-project - al duurde het tot diep in  2012 totdat de miners daadwerkelijk geleverd werden. “Toen was het alleen nog Bitcoin, niemand had het over blockchain.” Uit de wens om het aan- en verkopen van de geminede Bitcoins gemakkelijker te maken ontstond zijn huidige bedrijf Bitmymoney. “De makkelijkste stap om met Bitcoin te beginnen.” Inmiddels maken Bitmymoney en zijn concurrenten deel uit van de “gevestigde orde”. Ze hebben zich verenigd in een branchevereniging en zijn gesprekspartner voor regelgevers en toezichthouders. Dat levert een interessante spanning op: je wilt een alternatief bieden voor “het systeem”, maar om dat betrouwbaar en veilig te kunnen doen, moet je wel de regels van “het systeem” accepteren. Regulering is ook een belangrijk thema bij het andere bedrijf van Robert Reinder, Blandlord. Het idee is simpel: beleggen in verhuurde panden toegankelijk maken voor kleine beleggers tegen hele lage kosten, door de huizen in stukjes te knippen en te “tokenizen” op de blockchain. Maar het toezicht op een beleggingsfonds is heel zwaar, dat past helemaal niet bij zo’n kleine schaal. Dit gesprek gaat over Bitcoin en gewoon geld, over regulering, een heel klein beetje over blockchain, en vooral over ondernemen. Er zitten voor ons veel herkenbare thema’s in het gesprek: idealisme als drijfveer voor ondernemen, bijvoorbeeld. Bitcoin als alternatief voor een financieel-economisch systeem dat verziekt is. En dat het niet alleen maar positief is om ergens als eerste bij te zijn.
59:28
May 1, 2019
Tickets op de blockchain: vaak bedacht, zelden goed gebouwd - Maarten Bloemers - GUTS
Tickets op de blockchain: vaak bedacht, zelden goed gebouwd Elke keer als er een grote act optreedt in Nederland zijn de kaarten in vijf minuten uitverkocht, staan ze weer vijf minuten later voor het driedubbele op marktplaats, is er ophef op sociale media - “en heeft Guts gratis reclame”, aldus CEO Maarten Bloemers, “want wij hebben een oplossing voor dit probleem”. Er zijn meer mensen die het bedacht hebben, tickets op de blockchain. Immers, Bitcoin heeft het “double spending” probleem opgelost: het is een digitaal object dat uniek is. Het kan dus niet, zoals een streepjescode of QR-code, eenvoudig gekopieerd en meerdere malen verkocht worden. Daar moet toch een oplossing inzitten voor secondary ticketing die handiger is dan tickets op naam verkopen. Bloemers legt uit waarom een echt goed werkende oplossing toch wel wat voeten in de aarde heeft. En verder spreken we natuurlijk over de ICO van Guts (Lambo’s!), over open source en over de ambitie om zo veel mogelijk kaartverkopers de back end van Guts te laten gebruiken, en dus een leverancier van je concurrenten te worden.
49:02
April 16, 2019
“We zetten nooit data in een blockchain.” - Jeroen van Megchelen, Ledger Leopard
In deze serie spreken we met mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn met blockchain. Volgens sommigen bestaan deze mensen niet; blockchain kent immers geen toepassingen. Jeroen van Megchelen, die we in deze aflevering spreken, bestaat wel degelijk, en in zijn bedrijf Ledger Leopard werken elke dag een kleine honderd man aan blockchain-toepassingen in onder meer zorg, finance en supply chains. We spreken met Jeroen over publieke versus private blockchains, over welke data wel en welke niet op een blockchain hoort en over voor wat voor soort problemen het een oplossing is. En dit alles rijkelijk voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Jeroen ontpopt zich als een idealist, maar wel een pragmatische. “Toepassingen gebouwd op open blockchains zijn niet te verkopen. Mensen denken dat allerlei data dan op straat liggen. Dus we werken met gesloten blockchains, ook al zetten we in werkelijkheid nooit data in een blockchain, alleen pointers en hashes.”
56:47
April 3, 2019
“Er zou een keurmerk voor cryptovaluta moeten komen” - Rijk Plasman, Gulden.com
De timing van ons interview met Rijk Plasman van Gulden.com had niet veel beter gekund. Net een dag eerder had GeenStijl bekend gemaakt voortaan donaties in Gulden te accepteren. (Met de typische GeenStijl-kop: “GeenStijl voert de Gulden weer in!”) Leuke publiciteit natuurlijk, maar er zit wel degelijk een verhaal achter. Voor een shockblog als GeenStijl is het niet ondenkbaar dat het ooit belangrijk zou kunnen worden om anonieme, oncensureerbare funding te ontvangen. En dat kan, met Gulden. We spraken met Rijk over de geschiedenis van Gulden, over de ambities en over het zelf ontwikkelde consensus-mechanisme POW2. Een van de opmerkelijkste uitspraken uit het interview: “Er zou een keurmerk voor cryptovaluta moeten komen.” Want hoewel de meeste projecten open source zijn, zijn er maar weinig mensen die echt de kwaliteit van de code kunnen beoordelen. Een keurmerk zou gebruikers kunnen overtuigen om een cryptomunt te vertrouwen, ook als ze zelf onvoldoende kennis hebben om de werking helemaal te begrijpen. Fundamentalisten zullen gruwen van zo’n pleidooi voor een trusted third party, maar het is tekenend voor het pragmatisme van Gulden. Gewoon iets bouwen dat werkt en gebruikt wordt. Er is iets voor te zeggen, denken we.
57:06
March 21, 2019
“We brengen blockchain in de eerste plaats als een manier om zaken te organiseren” - Minor Blockchain - Haagse Hogeschool
In 2017, op het hoogtepunt van de blockchain-hype, maakten we een serie interviews met Nederlandse experts onder het motto “Op zoek naar de schat”. We probeerden te achterhalen wat nou de werkelijke toegevoegde waarde van blockchain was. De antwoorden waren vooral goed onderbouwde meningen, want er was nog weinig concrete ervaring. Dit jaar maken we een nieuwe serie. Het zijn interviews met mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan en iets tot stand hebben gebracht. Wat zijn ze tegengekomen? Wat viel er mee, wat viel er tegen? Is de blockchain-hype voorbij, en is dat terecht? Dat zijn de vragen die nu aan de orde komen. Het spits wordt afgebeten door Jordi Jansen en Martijn Bolt, die aan de Haagse Hogeschool een Minor Blockchain hebben ontwikkeld. De Minor kan zonder overdrijven een groot succes worden genoemd: studenten, bedrijfsleven en ook andere hogescholen zijn enthousiast, en in september 2019 gaat de tweede, verbeterde en uitgebreide, editie van start.  In dit interview vertellen Jordi en Martijn over hun onderwijsfilosofie en hun visie op blockchain, en over wat de studenten eigenlijk leren. Tip van de sluier: ze benaderen blockchain niet in de eerste plaats als technologie. Wie na dit interview enthousiast is geworden en zich afvraagt hoe hij mee kan doen, moet beslist even kijken op de website van het Blockchain Education Center.
51:58
March 13, 2019