Blockchain Realisten

“We brengen blockchain in de eerste plaats als een manier om zaken te organiseren” - Minor Blockchain - Haagse Hogeschool

An episode of Blockchain Realisten

By Lykle de Vries
In deze serie podcasts onderzoeken we de stand van zaken op het gebied van Blockchain in Nederland. Nu de hype rondom Blockchain weggezakt is, hopen we de geleerde lessen op te vissen, en concrete toekomstplannen tegen te komen.
Available on 5 platforms
“Er zou een keurmerk voor cryptovaluta moeten komen” - Rijk Plasman, Gulden.com
De timing van ons interview met Rijk Plasman van Gulden.com had niet veel beter gekund. Net een dag eerder had GeenStijl bekend gemaakt voortaan donaties in Gulden te accepteren. (Met de typische GeenStijl-kop: “GeenStijl voert de Gulden weer in!”) Leuke publiciteit natuurlijk, maar er zit wel degelijk een verhaal achter. Voor een shockblog als GeenStijl is het niet ondenkbaar dat het ooit belangrijk zou kunnen worden om anonieme, oncensureerbare funding te ontvangen. En dat kan, met Gulden. We spraken met Rijk over de geschiedenis van Gulden, over de ambities en over het zelf ontwikkelde consensus-mechanisme POW2. Een van de opmerkelijkste uitspraken uit het interview: “Er zou een keurmerk voor cryptovaluta moeten komen.” Want hoewel de meeste projecten open source zijn, zijn er maar weinig mensen die echt de kwaliteit van de code kunnen beoordelen. Een keurmerk zou gebruikers kunnen overtuigen om een cryptomunt te vertrouwen, ook als ze zelf onvoldoende kennis hebben om de werking helemaal te begrijpen. Fundamentalisten zullen gruwen van zo’n pleidooi voor een trusted third party, maar het is tekenend voor het pragmatisme van Gulden. Gewoon iets bouwen dat werkt en gebruikt wordt. Er is iets voor te zeggen, denken we.
57:06
March 21, 2019
“We brengen blockchain in de eerste plaats als een manier om zaken te organiseren” - Minor Blockchain - Haagse Hogeschool
In 2017, op het hoogtepunt van de blockchain-hype, maakten we een serie interviews met Nederlandse experts onder het motto “Op zoek naar de schat”. We probeerden te achterhalen wat nou de werkelijke toegevoegde waarde van blockchain was. De antwoorden waren vooral goed onderbouwde meningen, want er was nog weinig concrete ervaring. Dit jaar maken we een nieuwe serie. Het zijn interviews met mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan en iets tot stand hebben gebracht. Wat zijn ze tegengekomen? Wat viel er mee, wat viel er tegen? Is de blockchain-hype voorbij, en is dat terecht? Dat zijn de vragen die nu aan de orde komen. Het spits wordt afgebeten door Jordi Jansen en Martijn Bolt, die aan de Haagse Hogeschool een Minor Blockchain hebben ontwikkeld. De Minor kan zonder overdrijven een groot succes worden genoemd: studenten, bedrijfsleven en ook andere hogescholen zijn enthousiast, en in september 2019 gaat de tweede, verbeterde en uitgebreide, editie van start.  In dit interview vertellen Jordi en Martijn over hun onderwijsfilosofie en hun visie op blockchain, en over wat de studenten eigenlijk leren. Tip van de sluier: ze benaderen blockchain niet in de eerste plaats als technologie. Wie na dit interview enthousiast is geworden en zich afvraagt hoe hij mee kan doen, moet beslist even kijken op de website van het Blockchain Education Center.
51:39
March 13, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!
Anchor logo

Make your own podcast for free with Anchor!