Skip to main content
bibik

bibik

By Magdalena Bibik
En podcast om idépsykologi. Host: magdalena bibik.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Idégenerering för behov vs önskan/begär
I dagens avsnitt klargör jag skillnaden i idégenerering för ett behov eller en önskan/ett begär med hjälp av diskussionen om demografisk vs psykografisk kundsegmentering.  Ett nördigt avsnitt. Enjoy!  Mer information om mig får du på https://www.bibik.co/Missa inte heller onlineutbildningarna inom idépsykologi som finns på https://www.bibik.academy/svenska  Vill du komma i kontakt med mig - maila på magdalena@bibik.co
08:36
September 14, 2021
Vad är egentligen en idé?
I dagens avsnitt går vi igenom skillnaden på en idé och en tanke. Du får lära dig varför det ibland är bättre att ha "ett förslag" än en idé och huruvida alla idéer behöver vara genomförbara för att vara bra. Enjoy!  Mer information om mig får du på https://www.bibik.co/Missa inte heller onlineutbildningarna inom idépsykologi som finns på https://www.bibik.academy/svenska  Vill du komma i kontakt med mig - maila på magdalena@bibik.co 
10:05
September 7, 2021
Idén bakom Idépsykologi
I det här avsnittet får du idén bakom begreppet "idépsykologi". Du får lära dig varför idégenerering är en trestegsraket och en närmare förklaring på vad den här podden kommer att handla om. Välkommen till bibik -en podcast om idépsykologi! Mer information om mig får du på https://www.bibik.co/ Missa inte heller onlineutbildningarna inom idépsykologi som finns på https://www.bibik.academy/svenska  Vill du komma i kontakt med mig - maila på magdalena@bibik.co
05:24
September 2, 2021