Skip to main content
Szklanka dobrej rozmowy

Szklanka dobrej rozmowy

By Marek Studenski
Mądrość zawarta w Słowie Bożym - działa!!! Chcę Ci opowiedzieć jak tę Mądrość odkrywam i jak z Nią buduję swoje życie.

Na tym podkaście publikuję kazania i homilie na niedziele, święta i uroczystości, odnosząc się do liturgii słowa z danego dnia.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Jak działa Duch Święty? S3E27
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Powoli zbliżamy się do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego - już dziś zobaczmy jak działa Duch Święty - Kogo to obiecuje nam Jezus? - Zapraszam Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29) Dekret Soboru Jerozolimskiego Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)) Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże Albo: Alleluja 2. czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23) Miasto Święte Aklamacja (J 14, 23) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego 22 maja 2022 Niedziela, VI Tydzień Wielkanocny Rok C, II Szósta Niedziela Wielkanocna więcej na www.studenski.pl
06:47
May 21, 2022
Sprawdzony przepis na szczęście S3E26
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Każdy z nas szuka przepisu i recepty na szczęście. Znam takie przepis - zapraszam - opowiem o nim w tym odcinku. Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 14, 21b-27) Bóg działa przez ludzi Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b)) Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu Albo: Alleluja 2. czytanie (Ap 21, 1-5a) Bóg otrze wszelką łzę Aklamacja (J 13, 34) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam 15 maja 2022 Niedziela, V Tydzień Wielkanocny Rok C, II Piąta Niedziela Wielkanocna więcej na www.studenski.pl
06:19
May 12, 2022
A Jezusa poprosiłeś o pomoc? S3E25
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 13, 14. 43-52) Apostołowie zwracają się do pogan Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami 2. czytanie (Ap 7, 9. 14b-17) Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia Aklamacja (J 10, 14) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne 8 maja 2022 Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny Rok C, II Czwarta Niedziela Wielkanocna więcej na www.studenski.pl
07:08
May 07, 2022
Słychać bardziej Boga niż ludzi S3E24
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41) Cierpienie dla Imienia Jezusa Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)) Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 2. czytanie (Ap 5, 11-14) Chwała Baranka Aklamacja () Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom 1 maja 2022 Niedziela, III Tydzień Wielkanocny Rok C, II Trzecia Niedziela Wielkanocna więcej na www.studenski.pl
08:07
April 30, 2022
Matka i Siostra zaufania S3E23
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 5, 12-16) Wiara, która uzdrawia Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c)) Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja 2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki Aklamacja (Por. J 20, 29) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 24 kwietnia 2022 Niedziela, II Tydzień Wielkanocny Rok C, II Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego więcej na www.studenski.pl
08:14
April 21, 2022
Co zobaczył Barabasz w oczach Jezusa? S3E22
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)) W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy Albo: Alleluja 2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus 2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) Wyrzućcie stary kwas Sekwencja () Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba17 kwietnia 2022 Niedziela, Oktawa Wielkanocna Rok C, II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego więcej na www.studenski.pl
10:20
April 15, 2022
Niezwykła historia chłopca i jego łódki S3E21
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: czerwony Ewangelia (Łk 19, 28-40) Wjazd Jezusa do Jerozolimy 1. czytanie (Iz 50, 4-7) Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)) Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 2. czytanie (Flp 2, 6-11) Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9) Chwała Tobie, Królu wieków Ewangelia (Łk 22, 14 – 23, 56) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 10 kwietnia 2022 Niedziela, Wielki Tydzień Rok C, II Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej więcej na www.studenski.pl
08:57
April 08, 2022
Najcenniejszy Skarb Europy S3E20
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Iz 43, 16-21) Obietnica nowego wyzwolenia Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)) Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 2. czytanie (Flp 3, 8-14) Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych Aklamacja (Jl 2, 13bc) Chwała Tobie, Słowo Boże Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz 3 kwietnia 2022 Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu Rok C, II Piąta Niedziela Wielkiego Postu więcej na www.studenski.pl
11:35
April 01, 2022
Twój Tata pokonał trzy rekiny!!! S3E19
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: różowy 1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12) Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a)) Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 2. czytanie (2 Kor 5, 17-21) Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie Aklamacja (Łk 15, 18) Chwała Tobie, Królu wieków Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym 27 marca 2022 Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu Rok C, II Czwarta Niedziela Wielkiego Postu więcej na www.studenski.pl
06:43
March 25, 2022
Chodź... podaj rękę... pójdziemy razem... nie musisz się bać S3E18
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15) Powołanie Mojżesza Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a)) Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12) Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych Aklamacja (Por. Mt 4, 17) Chwała Tobie, Słowo Boże Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie 20 marca 2022 Niedziela, III Tydzień Wielkiego Postu Rok C, II Trzecia Niedziela Wielkiego Postu więcej na www.studenski.pl
06:40
March 17, 2022
Zachowaj moc DUCHA S3E17
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18) Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)) Pan moim światłem i zbawieniem moim 2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1) Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała Aklamacja (Por. Mt 17, 5) Chwała Tobie, Królu wieków Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania 13 marca 2022 Niedziela, II Tydzień Wielkiego Postu Rok C, II Druga Niedziela Wielkiego Postu więcej na www.studenski.pl
07:21
March 11, 2022
Trudny początek Wielkiego Postu S3E16
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Wyznanie wiary ludu wybranego Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)) Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu 2. czytanie (Rz 10, 8-13) Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia Aklamacja (Mt 4, 4b) Chwała Tobie, Słowo Boże Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony 6 marca 2022 Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu Rok C, II Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu więcej na www.studenski.pl
11:40
March 03, 2022
Widzisz drzazgę czy belkę? S3E15
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Syr 27, 4-7) Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)) Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58) Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta 27 lutego 2022 Niedziela, VIII Tydzień zwykły Rok C, II Ósma Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
07:02
February 25, 2022
Jak to zrobić by przebaczyć? S3E14
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) Dawid oszczędza Saula Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)) Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 2. czytanie (1 Kor 15, 45-49) Chrystus nowy Adam Aklamacja (J 13, 34) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół 20 lutego 2022 Niedziela, VII Tydzień zwykły Rok C, II Siódma Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
07:35
February 18, 2022
Kwitniesz czy usychasz? S3E13
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Jr 17, 5-8) Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)) Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu 2. czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20) Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary Aklamacja (Por. Łk 6, 23ab) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 6, 17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 13 lutego 2022 Niedziela, VI Tydzień zwykły Rok C, II Szósta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
09:36
February 11, 2022
Pan Bóg chyba uwielbia niespodzianki S3E12
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8) Powołanie proroka Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 (R.: por. 1c)) Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu 2. czytanie (1 Kor 15, 1-11) Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa Aklamacja (Mt 4, 19) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów 6 lutego 2022 Niedziela, V Tydzień zwykły Rok C, II Piąta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
09:51
February 04, 2022
Żyjemy w bańkach informacyjnych S3E11
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19) Powołanie proroka Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15)) Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie 2. czytanie (1 Kor 12, 31 – 13, 13) Hymn o miłości Aklamacja (Por. Łk 4, 18) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie 30 stycznia 2022 Niedziela, IV Tydzień zwykły Rok C, II Czwarta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
13:56
January 28, 2022
Matka Świętego S3E10
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) Czytanie Prawa Bożego Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)) Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem 2. czytanie (1 Kor 12, 12-30) Mistyczne Ciało Chrystusa Aklamacja (Por. Łk 4, 18) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 23 stycznia 2022 Niedziela, III Tydzień zwykły Rok C, II Trzecia Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
07:43
January 19, 2022
Mała figurka wielki cud S3E9
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 62, 1-5) Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)) Pośród narodów głoście chwałę Pana 2. czytanie (1 Kor 12, 4-11) Różne dary Ducha Świętego Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 2, 1-11) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 16 stycznia 2022 Niedziela, II Tydzień zwykły Rok C, II Druga Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
06:52
January 14, 2022
Ludzie muszą wiedzieć! S3E8
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11) Przygotujcie drogę dla Pana Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a)) Chwal i błogosław, duszo moja, Pana 2. czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym Aklamacja (Por. Łk 3, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa6 stycznia 2022 9 stycznia 2022 Niedziela, I Tydzień zwykły Rok C, II Święto Chrztu Pańskiego więcej na www.studenski.pl
07:41
January 07, 2022
I co teraz? Uroczystość Objawienia Pańskiego S3E7
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)) Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi 2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia Aklamacja (Mt 2, 2b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu 6 stycznia 2022 Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim Rok C, II Uroczystość Objawienia Pańskiego więcej na www.studenski.pl
08:10
January 04, 2022
Masz wybór! S3E6
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14)) Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało Albo: Alleluja 2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci Aklamacja (Por. 1 Tm 3, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 2 stycznia 2022 Niedziela, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim Rok C, II Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim więcej na www.studenski.pl
06:10
December 30, 2021
Co ma piernik do Świąt? S3E5
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (1 Sm 1, 20-22. 24-28) Samuel zostaje przedstawiony Panu Psalm (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: por. 5a)) Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu 2. czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24) Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy Aklamacja (Por. Dz 16, 14b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni 26 grudnia 2021 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok C, II Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa więcej na www.studenski.pl
10:37
December 23, 2021
Rozmawiajcie! Miłość nie działa bez słów! S3E4
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)) Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 2. czytanie (Hbr 10, 5-10) Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca Aklamacja (Łk 1, 38) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 19 grudnia 2021 Niedziela, IV Tydzień Adwentu Rok C, II Czwarta Niedziela Adwentu więcej na www.studenski.pl
10:11
December 16, 2021
Mała rzecz, a cieszy! S3E3
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: różowy 1. czytanie (So 3, 14-17) Bóg jest wśród swojego ludu Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)) Głośmy z weselem: Bóg jest między nami 2. czytanie (Flp 4, 4-7) Pan jest blisko Aklamacja (Iz 61, 1) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu 12 grudnia 2021 Niedziela, III Tydzień Adwentu Rok C, II Trzecia Niedziela Adwentu więcej na www.studenski.pl
09:24
December 09, 2021
Czy jesteś VIP-em? S3E2
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Ba 5, 1-9) W drodze do nowego Jeruzalem Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)) Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11) Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa Aklamacja (Łk 3, 4c. 6) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże 5 grudnia 2021 Niedziela, II Tydzień Adwentu Rok C, II Druga Niedziela Adwentu więcej na www.studenski.pl
08:44
December 02, 2021
Nie osłabiaj swojego serca S3E1
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: fioletowy 1. czytanie (Jr 33, 14-16) Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)) Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę 2. czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2) Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa Aklamacja (Ps 85 (84), 8) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36) Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa 28 listopada 2021 Niedziela, I Tydzień Adwentu Rok C, II Pierwsza Niedziela Adwentu więcej na www.studenski.pl
10:40
November 25, 2021
Czy Bóg jest wszechmocny? S2E43
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dn 7, 13-14) Królestwo Syna Człowieczego Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)) Pan Bóg króluje, pełen majestatu 2. czytanie (Ap 1, 5-8) Chrystus jest władcą królów ziemi Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata więcej na www.studenski.pl
09:24
November 18, 2021
Szukając Boga S2E42
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy  Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Dn 12, 1-3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)) Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 2. czytanie (Hbr 10, 11-14. 18) Skuteczność ofiary Chrystusa Aklamacja (Por. Łk 21, 36) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny 14 listopada 2021 Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły Rok B, I Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła Rocznica poświęcenia kościoła własnego więcej na www.studenski.pl
10:14
November 11, 2021
Najsłynniejsza "co łaska" #S2E41
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (1 Krl 17, 10-16) Uboga wdowa karmi Eliasza Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)) Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja 2. czytanie (Hbr 9, 24-28) Jedyna ofiara Chrystusa Aklamacja (Mt 5, 3) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz 7 listopada 2021 Niedziela, XXXII Tydzień zwykły Rok B, I Trzydziesta Druga Niedziela zwykła Rocznica poświęcenia kościoła własnego więcej na www.studenski.pl
11:29
November 04, 2021
Jezus tu jest!!! #S2E40
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały z dnia Uroczystość 1. czytanie (1 Krl 8, 22-23. 27-30) Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)) Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 2. czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) Jesteście Bożą budowlą Aklamacja (Por. J 4, 24) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 4, 19-24) Prawdziwi czciciele Boga 31 października 2021 Niedziela, XXXI Tydzień zwykły Rok B, I Rocznica poświęcenia kościoła własnego więcej na www.studenski.pl
13:54
October 29, 2021
Krzycz do Jezusa pomimo przeciwności #S2E39
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Jr 31, 7-9) Pan wybawił swój lud Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)) Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 2. czytanie (Hbr 5, 1-6) Chrystus kapłanem na wieki Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha 24 października 2021 Niedziela, XXX Tydzień zwykły Rok B, I Trzydziesta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
12:17
October 21, 2021
Wyścig szczurów #S2E38
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 53, 10-11) Cena zbawienia Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)) Okaż swą łaskę ufającym Tobie 2. czytanie (Hbr 4, 14-16) Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa Aklamacja (Por. Mk 10, 45) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą 17 października 2021 Niedziela, XXIX Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl
09:49
October 15, 2021
Jezus, pieniądze, wielbłądy i "szpila" #S2E37
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy Psalm (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a)) Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem 2. czytanie (Hbr 4, 12-13) Skuteczność słowa Bożego Aklamacja (Mt 5, 3) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa 10 października 2021 Niedziela, Rok B, I Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
12:18
October 09, 2021
Drzwi do szczęścia istnieją #S2E36
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Rdz 2, 18-24) Stworzenie niewiasty Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5)) Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi 2. czytanie (Hbr 2, 9-11) Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy Aklamacja (Por. 1 J 4, 12bcd) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela 3 października 2021 Niedziela, XXVII Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
09:11
October 01, 2021
Przemijanie ma sens #S2E35
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XXVI Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Lb 11, 25-29) Nie zazdrościć darów Bożych Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca 2. czytanie (Jk 5, 1-6) Marność dostatków doczesnych Aklamacja (Por. J 17, 17ba) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu 26 września 2021 Niedziela, XXVI Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
12:54
September 24, 2021
Kocham Cię - XI Tydzień wychowania #S3E7
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
08:35
September 18, 2021
Religia drugiego planu #S2E34
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XXV Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20) Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b)) Bóg podtrzymuje całe moje życie 2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3) Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory 19 września 2021 Niedziela, XXV Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
11:08
September 17, 2021
Przebaczenie - XI Tydzień wychowania #S3E6
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
05:28
September 17, 2021
Zaufanie - XI Tydzień wychowania #S3E5
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
07:35
September 16, 2021
Bezradność - XI Tydzień wychowania #S3E4
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
07:06
September 15, 2021
Szansa - XI Tydzień wychowania #S3E3
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
05:10
September 14, 2021
Wsparcie - XI Tydzień wychowania #S3E2
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
07:19
September 13, 2021
św. Piotr... Przedobrzył ? #S2E33
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XXIV Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 50, 5-9a) Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach Psalm (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)) W krainie życia będę widział Boga Albo: Alleluja 2. czytanie (Jk 2, 14-18) Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa Aklamacja (Ga 6, 14) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa 12 września 2021 Niedziela, XXIV Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
09:20
September 10, 2021
Kłótnie - XI Tydzień wychowania #S3E1
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r.   Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce  👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
04:30
September 08, 2021
Zapowiedź - Tydzień wychowania 2021
W blasku ojcostwa - 12-18 września 2021 r. Tegoroczny Tydzień Wychowania początkowo miał mieć jako motto słowa stanowiące tytuł powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Jednak jeden z księży zaproponował, by zamiast hasła: „W cieniu Ojca” przyjąć motto „W blasku ojcostwa”. Chcemy więc przeżyć XI Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie w blasku ojcostwa św. Józefa.  Materiały już są i będą sukcesywnie pojawiać się na stronie w zakładce 👉 https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021/ 
02:26
September 08, 2021
Jak słuchać mądrze? #S2E32
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XXIII Niedziela Zwykła  Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 35, 4-7a) Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)) Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja 2. czytanie (Jk 2, 1-5) Bóg wybrał ubogich Aklamacja (Por. Mt 4, 23) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego 5 września 2021 Niedziela, XXIII Tydzień zwykły Rok B, I Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
10:12
September 03, 2021
4 zasady przyjaźni z Jezusem #S2E31
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XIII Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24) Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)) Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 2. czytanie (2 Kor 8, 7. 9. 13-15) Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira 27 czerwca 2021 Niedziela, XIII Tydzień zwykły Rok B, I Trzynasta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
09:14
June 25, 2021
Więc mówisz... że masz kryzys? #S2E30
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XII Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Hi 38, 1. 8-11) Bóg jest władcą morza Psalm (Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1)) Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja 2. czytanie (2 Kor 5, 14-17) Wszystko stało się nowe Aklamacja (Por. Łk 7, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę 20 czerwca 2021 Niedziela, XII Tydzień zwykły Rok B, I Dwunasta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
11:24
June 18, 2021
Owoc spotkania z Jezusem #S2E29
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy XI Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Ez 17, 22-24) Bóg wywyższa drzewo niskie Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)) Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 2. czytanie (2 Kor 5, 6-10) Staramy się podobać Bogu Aklamacja () Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego 13 czerwca 2021 Niedziela, XI Tydzień zwykły Rok B, I Jedenasta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
10:42
June 11, 2021
Co jest w życiu ważne? #S2E28
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy X Niedziela Zwykła Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Obietnica odkupienia Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)) Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 2. czytanie (2 Kor 4, 13 – 5, 1) Nadzieja apostolskiego życia Aklamacja (J 12, 31b-32) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 3, 20-35) Szatan został pokonany 6 czerwca 2021 Niedziela, X Tydzień zwykły Rok B, I Dziesiąta Niedziela zwykła ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
11:25
June 04, 2021
Metoda 7 sekund #S2E27
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Niedziela Trójcy Świętej Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40) Bóg jest jeden Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)) Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 2. czytanie (Rz 8, 14-17) Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów Aklamacja (Por. Ap 1, 8) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 30 maja 2021 Niedziela, IX Tydzień zwykły Rok B, I Uroczystość Najświętszej Trójcy ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
09:12
May 28, 2021
Kapusta czy złoto? #S2E26
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Niedziela Zesłania Ducha Świętego Czytania liturgiczne  Kolor szat: czerwony Msza wigilii Msza w dzień 1. czytanie (Rdz 11, 1-9) Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel Psalm (Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12)) Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 2. czytanie (Wj 19, 3-8a. 16-20b) Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)) Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)) Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 3. czytanie (Ez 37, 1-14) Duch daje życie Psalm (Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)) Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja 4. czytanie (Jl 3, 1-5) Wyleję Ducha mojego Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30 (R.: por. 30)) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Albo: Alleluja 5. czytanie (Rz 8, 22-27) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości Aklamacja () Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 7, 37-39) Strumienie wody żywej 23 maja 2021 Niedziela, VIII Tydzień zwykły Rok B, I Niedziela Zesłania Ducha Świętego ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
12:02
May 21, 2021
Gdzie jest Niebo? #S2E25
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego VII Niedziela Wielkanocna Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)) Pan wśród radości wstępuje do nieba 2. czytanie (Ef 4, 1-13) Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 16 maja 2021 Niedziela, VII Tydzień Wielkanocny Rok B, I Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
14:03
May 13, 2021
Przyjaźń lekarstwem na zgorzknienie. #S2E24
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy VI Niedziela Wielkanocna Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Powołanie pogan do Kościoła Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)) Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja 2. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością Aklamacja (J 14, 23) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości 9 maja 2021 Niedziela, VI Tydzień Wielkanocny Rok B, I Szusta Niedziela Wielkanocna ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
12:16
May 07, 2021
Jak wydawać w życiu dobre owoce? #S2E23
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Warto przeczytać książkę: "Ronald Reagan. Duchowa biografia". Autor, który wcześniej napisał Krucjatę, kapitalną książkę ukazującą wspaniałego prezydenta USA Reagana jako zdeterminowanego przeciwnika komunizmu i zmieniającego bieg dziejów Europy i świata chciał zamieścić w tej książce jeden rozdział poświęcony duchowości Reagana i jego religijności. Okazało się, że na ten temat nazbierał tyle materiałów, że starczyło na całkiem nową, osobną książkę. Reagan był człowiekiem głęboko wierzącym. Zapytany przez jednego z dziennikarzy, jak to się stało, że doprowadził do upadku komunizmu na świecie, powiedział: To nie jest moja zasługa. To jest zasługa całego naszego teamu kierowanego przez Bożą Opatrzność. Historia Reagana skojarzyła mi się z dzisiejszą Ewangelią. V Niedziela Wielkanocna Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 9, 26-31) Gorliwość nawróconego Szawła Psalm (Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a)) Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu Albo: Alleluja 2. czytanie (1 J 3, 18-24) Miłujmy czynem i prawdą Aklamacja (J 15, 4a. 5b) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 2 maja 2021 Niedziela, V Tydzień Wielkanocny Rok B, I Piąta Niedziela Wielkanocna ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
11:42
April 30, 2021
Idziesz za Dobrym Pasterzem czy za Najemnikiem #S2E22
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Niedziela Dobrego Pasterza. On - Jezus - najlepiej nas zna, a co znaczy poznać w sensie biblijnym? Jak zachowuje się owca kiedy pasterz już ściąga ją z swych ramion? Co się dzieje, kiedy dopuszczamy Jezusa do decyzji w naszym życiu, kiedy pozwolimy Mu wypowiedzieć Jego zdanie, zanim podejmiemy jakaś decyzję? "Kiedy Jezus wchodzi w nasze życie z swoją miłością zabiera miłość do alkoholu". IV Niedziela Wielkanocna Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 4, 8-12) Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22)) Kamień wzgardzony stał się fundamentem Albo: Alleluja 2. czytanie (1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Bożymi Aklamacja (J 10, 14) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem 25 kwietnia 2021 Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny Rok B, I Czwarta Niedziela Wielkanocna ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
12:16
April 23, 2021
Doświadczenie i wiara #S2E21
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Osłabienie relacji z Bogiem wzmaga lęk. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus umożliwia doświadczenie swojej obecności uczniom i to doświadczenie Jego obecności wnosi w życie uczniów pokój.  III Niedziela Wielkanocna Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)) Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie Albo: Alleluja 2. czytanie (1 J 2, 1-5) Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy Aklamacja (Por. Łk 24, 32) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma 18 kwietnia 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 18 kwietnia 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
10:35
April 16, 2021
Żyjemy w epoce Miłosierdzia #S2E20
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czujemy się nie swojo kiedy "nie jesteśmy w temacie". Święty Tomasz nie umiał uwierzyć - "nie był w temacie". Każdy z nas ma szansę być z Bogiem na bieżąco.  Niedziela Bożego Miłosierdzia. Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Dz 4, 32-35) Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c)) Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja 2. czytanie (1 J 5, 1-6) Naszą siłą jest nasza wiara Aklamacja (Por. J 20, 29) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 10 kwietnia 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 4 kwietnia 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
10:40
April 09, 2021
Zwycięzca bierze wszystko #S2E19
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Zwycięzca bierze wszystko i gra toczy się o wszystko.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Czytania liturgiczne  1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)) W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy Albo: Alleluja 2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus 2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) Wyrzućcie stary kwas Sekwencja () Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 4 kwietnia 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 4 kwietnia 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
10:00
April 02, 2021
Szkoła cierpienia #S2E18
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Szkoła cierpienia Niedziela Palmowa rok B Czytania liturgiczne na 28 marca 2021; Rok B, I (Iz 50, 4-7) Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu (Flp 2, 6-11) Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył (Mk 14, 1 – 15, 47) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 28 marca 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 28 marca 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
15:09
March 26, 2021
Modlitwa to nie prośba o wygranie walkowerem #S2E17
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Modlitwa to nie prośba o wygranie walkowerem. V Niedziela Wielkiego Postu rok B 5. Niedziela Wielkiego Postu rok B Czytania liturgiczne na 21 marca 2021; Rok B, I  (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze (Hbr 5, 7-9) Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity 21 marca 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 21 marca 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
11:59
March 19, 2021
Jak naprawić życie? #S2E16
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Jak naprawić życie? IV Niedziela Wielkiego Postu rok B 4. Niedziela Wielkiego Postu rok B Czytania liturgiczne na 14 marca 2021; Rok B, I (2 Krn 36, 14-16. 19-23)  (Ef 2, 4-10) (J 3, 14-21) 14 marca 2021; Rok B, I,  Szklanka dobrej rozmowy 14 marca 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
14:49
March 12, 2021
Jak dobrze, że Jezus wie o mnie wszystko #S2E15
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Jak dobrze, że Jezus wie o mnie wszystko. III Niedziela Wielkiego Postu rok B 3. Niedziela Wielkiego Postu rok B (Wj 20, 1-17) (Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17) (1 Kor 1, 22-25) (J 2, 13-25) 7 marca 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 7 marca 2021 ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl
09:34
March 05, 2021
Teraz oddałem już wszystko #S2E14
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Teraz oddałem już wszystko, powiedział ksiądz z cytowanego przykładu. Jakże pięknie byłoby na progu wieczności móc powiedzieć to samo.  II Niedziela Wielkiego Postu rok B 2. Niedziela Wielkiego Postu rok B (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) (Rz 8, 31b-34) (Mk 9, 2-10) 28 lutego 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 28 lutego 2021 ks. Marek Studenski studenski.pl
11:41
February 26, 2021
Decyzja należy do Ciebie - Chrystus Król? #S2E13
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Decyzja należy do Ciebie, czy w głębi serca Jezus jest Panem Twojego Życia, Twojego Serca? Czy chcesz by Jezus był Twoim Królem? Czy jesteś z Jego królestwa? I Niedziela Wielkiego Postu rok B 1. Niedziela Wielkiego Postu rok B (Rdz 9, 8-15) (1 P 3, 18-22) (Mk 1, 12-15) 21 lutego 2021; Rok B, I, Szklanka dobrej rozmowy 21 lutego 2021 ks. Marek Studenski studenski.pl
10:03
February 19, 2021
Jak działa modlitwa? VI niedziela zwykła rok B #S2E12
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Modlitwa jest światłem, które daje wzrost? Jak działa modlitwa? Z jakim nastawieniem się modlić?  VI Niedziela zwykła rok B  6. Niedziela zwykła rok B  (Kpł 13, 1-2. 45-46) (1 Kor 10, 31 – 11, 1) (Mk 1, 40-45)  14 lutego 2021; Rok B, I,   Szklanka dobrej rozmowy 14 lutego 2021   ks. Marek Studenski
13:11
February 12, 2021
Duchowa gorączka. V Niedziela zwykła rok B #S2E11
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Duchowa gorączka. Co watro leczyć przyczynę czy objawy choroby? (Hi 7, 1-4. 6-7) (1 Kor 9, 16-19. 22-23) (Mk 1, 29-39) Piąta Niedziela zwykła 7 lutego 2021; Rok B, I,
15:35
February 05, 2021
Jak poradzić sobie z lękiem? #S2E10
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Jak poradzić sobie z lękiem?   (Pwt 18, 15-20) (1 Kor 7, 32-35) (Mk 1, 21-28)  Czwarta Niedziela zwykła 31 stycznia 2021; Rok B, I,  
10:48
January 29, 2021
Nawrócenie - co to znaczy? #S2E9
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Nawrócenie - co to znaczy?  Nie zawsze zmiana zewnętrzna jest objawem zmiany wewnętrznej.   (Jon 3, 1-5. 10) (1 Kor 7, 29-31) (Mk 1, 14-20)  24 stycznia 2021 III niedziela zwykła
08:57
January 22, 2021
Kogo i jak słuchać? #S2E8
#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Ile kosztuje Boża Miłość?  Nie ma świętego bez prze-szłości ani grzesznika bez przy-szłości!   Czy jesteś pewien, pewna że Bóg nie posługuje się Internetem?   (1 Sm 3, 3b-10. 19) (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) (J 1, 35-42)  17 stycznia 2021 II niedziela zwykła
12:07
January 15, 2021
Ile kosztuje Boża Miłość? #S2E7
#kazanie #homilia #Szklanka Dobrej Rozmowy  Ile kosztuje Boża Miłość? Dlaczego czujesz, że musisz zapracować na Bożą Miłość?   Okazuje się, że również bezcenną jest umiejętność słuchania.  (Iz 55, 1-11) (1 J 5, 1-9) (Mk 1, 7-11) 10 stycznia 2021 Święto Chrztu Pańskiego
11:39
January 08, 2021
Kim tak naprawdę jesteś ??? #S2E6
#kazanie #homilia Czy wiesz że liczba osób, które miały szanse zaistnieć, kiedyś się zamknie, kiedyś się wypełni? Będzie taki czas, że już żaden człowiek nie zostanie powołany do życia.  (Syr 24, 1-2. 8-12) (Ef 1, 3-6. 15-18) (J 1, 1-18)
09:41
January 02, 2021
Horoskop na Nowy Rok ??? 🥳😳 #S2E5
#kazanie #homilia Co nas czeka w przyszłym roku? Jakie składać sobie życzenia na Nowy Rok?  Pomyślność nie zawsze jest pomyślna i szczęśliwa, a to co nie jest po naszej myśli, walnie nie musi być dla człowieka zgubne.  (Lb 6, 22-27) (Ga 4, 4-7) (Łk 2, 16-21)
10:03
December 31, 2020
Bóg zawsze znajduje wyjście - zły duch zamyka drzwi i okna sytuacji #S2E4
#kazanie #homilia Ten co nas kusi zamyka drzwi i okna a Pan Bóg przeciwnie - zawsze wskaże wyjście. (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40)
10:36
December 25, 2020
Ledwo od strachu żyjemy... #S2E3
#kazanie #homilia Żadna ciemność nie jest w stanie zdusić choćby najmniejszego światełka, o ileż bardziej pewne jest zwycięstwo Chrystusa - Światłości Świata pośród różnych ciemności życia. Kazanie na Boże Narodzenie (Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-5. 9-14)
10:48
December 24, 2020
„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” #S2E2
Gdzie szukasz oparcia? Czy zapewnienia tego świata są przetrwają próbę czasu? Komu warto zaufać? Na podstawie Liturgii Słowa - IV Niedziela Adwentu rok B - (Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38)
10:17
December 18, 2020
Jak pokonać smutek #S2E1
Gdzie szukać radości? Jaka jest różnica między przyjemnością a radością? Jak ma się do tego Jan Chrzciciel?  Na podstawie Liturgii Słowa - III Niedziela Adwentu rok B - (J 1, 6-8. 19-28)
12:01
December 12, 2020
Gdzie jest Pan Bóg? #S1E3
#rekolekcje #adwent 2020 Gdzie jest Pan Bóg? Doświadczyć Bożej bliskości - zapraszamy na rekolekcje adwentowe, proste, żywe, poparte przykładami, do oglądnięcia i wysłuchania w Internecie koniecznie przy dobrej herbacie.
26:57
December 03, 2020
Gdzie jest Pan Bóg? #S1E2
#rekolekcje #adwent 2020 Gdzie jest Pan Bóg? Doświadczyć Bożej bliskości - zapraszamy na rekolekcje adwentowe, proste, żywe, poparte przykładami, do oglądnięcia i wysłuchania w Internecie koniecznie przy dobrej herbacie.
24:33
December 03, 2020
Gdzie jest Pan Bóg? #S1E1
#rekolekcje #adwent 2020 Gdzie jest Pan Bóg? Doświadczyć Bożej bliskości - zapraszamy na rekolekcje adwentowe, proste, żywe, poparte przykładami, do oglądnięcia i wysłuchania w Internecie koniecznie przy dobrej herbacie.
23:17
December 03, 2020