Skip to main content
Depășim Prejudecăți

Depășim Prejudecăți

By Mariana Țîbulac-Ciobanu
„Depășim prejudecăți cu Mariana Țîbulac-Ciobanu” este un produs media creat în Republica Moldova, în care se discută despre istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilități, care au depășit stereotipurile și prejudecățile găsind mereu soluții în situații dificile. Moderatoarea podcast-ului, Mariana Țîbulac-Ciobanu va avea ca invitați persoane cu dizabilități care vor aborda împreună subiecte ce scot în evidență stereotipurile și prejudecățile cu care aceștia se confruntă în viața de zi cu zi, precum și soluțiile la aceste probleme, promovând potențialul și contribuția lor în societate.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Ep. 15 „Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude sau nu vorbește?”
În episodul anterior vorbeam despre curajul, demnitatea și responsabilitatea de a fi polițist în RM, majoritatea ofițerilor de poliție sunt oameni cu idealuri morale și s-au înrolat în poliție pentru că vor să contribuie la îmbunătățirea vieții comunității, pentru a o face mai sigură şi pentru a ajuta oamenii. Din curiozitatea „Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude sau nu vorbește?” am și creat episodul de astăzi. Știm că în cazul unor accidente, persoana cu dizabilități de auz suportă un stres emoțional suplimentar din considerentul că nu poate comunica de la egal la egal, cu celelalte părți implicate. Conform datelor oferite de Asociația Surzilor în Republica Moldova sunt circa 5000 de persoane cu deficienţe de auz, oameni care trăiesc într-un univers prea puţin cunoscut de noi, cei care auzim. Aceştia spun că se lovesc zilnic de discriminare. Foarte puțini dintre ei au un loc de muncă, pentru că angajatorii nu au încredere în capacităţile lor, iar când merg să își revendice drepturile la instituţiile de poliție sau justiție, statul nu le pune la dispoziţie un translator. Prima noastră interlocutoare este dna Liliana Darii, interpret autorizat în limbaj mimico-gestual, în cadrul Asociației Surzilor din Moldova, pe care am rugato să ne povestească în numele persoanelor cu dizabilități de auz, detalii, despre cum reușesc acești oamenii să comunice cu poliția, în caz de necesitate? Liliana Darii…. Cu toții credem că atunci când se aplică legea, sunt utilizate cele mai relevante politici, este pe larg aplicată moralitatea și nedescriminarea. Dar trebuie să știm că niciunul dintre aceste aspecte nu funcționează bine atunci când este vorba de contexte juridice în care sunt prezente persoane surde. Prin urmare, articolele prevăzute in Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, conform căreia justiția asigură protecția egală a drepturilor tuturor acestor persoane, este pusă sub semnul întrebării atunci când se presupune că persoanele surde au acces la sistemul juridic în același mod ca și ceilalți și obțin aceleași rezultate ca și concetățenii lor care nu au probleme de auz. Statul pune problema comunicării cu persoanele cu dizabilități în grija ASRM, insă o asociație neguvernamentală nu poate înlocui structurile statului în exercitarea misiunilor sale. Despre cît de importanță este reforma poliției în sensul de a îmbunătăți incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități vorbim cu Ion Corcimari, Ofițer principal al Serviciului Mobilitate Academică al Direcției Cooperare Internațională a Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare” al MAI: Așadar, colaborarea între Poliție și interpreți în LMG este anevoioasă, nu există o reglementare clară. Deseori, există situații când interpreții nu sunt remunerați pentru serviciile lor (1), fac traducerea gratuit, din compasiune pentru persoana cu dizabilități de auz (2), polițistul sau persoana cu dizabilități achită din buzunarul său serviciile traducătorului (3). Uneori, pentru serviciul de translare polițistul vine la oficiul Asociației Surzilor RM, fiind întrerupte alte activități din cadrul organizației și oferindu-i-se spațiu pentru traducerile procedurale. Așadar, într-o țară ca RM, Serviciul 112, cu regret, NU are un interpret în Limbajul Mimico-Gestual pentru a prelua apeluri de la persoanele cu dizabilități de auz. Profesia de interpret în LMG nu este atractivă din punct de vedere financiar. Polițiștii, probabil, nu vor să învețe LMG, deoarece: această problemă nici n-a fost pusă pe agenda poliției, sau le-ar crea o încărcătură suplimentară la locul de muncă, fără a fi remunerați corespunzător. Totodată, este de menționat faptul că, numărul solicitanților de servicii sociale, inclusiv din rândul persoanelor cu dizabilități, depășește numărul de servicii pe care le oferă APL. Aceste date, denotă o necesitate stringentă a dezvoltării serviciilor la nivelul comunitar, inclusiv planificarea și alocarea de mijloace financiare
23:06
September 23, 2021
Ep. 14 Reforma poliției - un pas inainte spre un inspectorat mai inclusiv persoanelor cu dizabilități?!
A apărut episodul 14 / 2021, din sezonul I al podcastului ”Depășim Prejudecăți” întitulat - ”Reforma poliției - un pas inainte spre un inspectorat mai inclusiv persoanelor cu dizabilități?” Din sumarul acestei ediții poți afla: · care este motivația unei femei-polițiste de a fi mereu in acțiune, · de unde găsește femeia-polițistă acel curaj de a trece peste anumite infracțiuni grave, · există sau nu egalitate de gen în poliție, · s-a reușit sau nu, în urma procesului de reformare a poliției ca inspectoratele acesteia să devină mai inclusive, mai adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități din țara noastră. Despre toate acestea poți afla de la eroina podcastului de astăzi pe nume Mariana Carabanov, polițistă și una din co-fondatoarele organizației Femeilor Polițiste din RM.
19:30
August 26, 2021
Ep.13 Vor sau nu companiile din RM să angajeze persoane cu dizabilități?!
Salut, sunt Mariana Tibulac-Ciobanu si te invit sa asculti “DepășimPrejudecăți!” un podcast despre cum dizabilitățile se transformă in abilitați ori o viața in care – DepășimPrejudecăți! Dacă în podcastul anterior am vorbit despre serviciul Angajare Asistată la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități din RM, mai mult despre măsurile de sprijin și ajutor de care se pot bucura aceste persoane, precum și de beneficiile care le aduce serviciul dat la nivel de cadru legal, astăzi vom discuta despre percepțiile existente în societate la acest subiect. Adesea auzim precum că companiile din RM nu vor să angajeze persoanele cu dizabilități. Din episodul care urmează vom afla Cît de adevărat sau nu, este acest lucru?! Un angajator care este disponibil de a accepta o persoană cu dizabilități in rândul angajaților săi, acesta mai întâi iși pune problema creării unui loc de muncă adaptat pentru o persoană cu dizabilități. In acest caz angajatorul are nevoie de resurse financiare pentru acomodarea rezonabilă a spațiului de muncă precum și procurarea echipamentelor necesare pentru angajatul cu dizabilități. Intervine oare statul cu careva resurse financiare în acest sens?! Intrebare pe care am acordat-o și Elenei Donici, talent coordineiter, Orange Moldova. Elena Donici, Orange Moldova, Companie care are in rindul angajaților săi și persoane cu dizab Conform prevederilor Codului Muncii, persoana cu un grad de dizabilitate sever și accentuat lucrează 6 ore pe zi în loc de 8 ore. Dar, angajatorul este obligat să-i ofere salariu pentru 8 ore integral, deși a lucrat doar 6. În acest caz, asistența din partea statului ar consta în achitarea celor două ore nelucrate pe zi de persoanele cu dizabilități. Amintim că, la 29 aprilie 2021 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 49 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă. Regulamentul stabilește procedura de acordare a subvențiilor aferente cheltuielilor privind plata salariului pentru angajatori, ca urmare a angajării de către aceștia inclusiv a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care se calculează în dependență de gradul de dizabilitate, angajare în întreprinderi specializate etc. Reprezentanta Ace Cabling, Nadejda David ne-a povestit mai multe detalii din experiența companiei date în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități Nadejda David, ACE Cabling..................... În același sens, ținem să menționăm că, conform prevederilor de acum 4 ani, mai exact din 16 martie 2017 ale Codului Contravențional, articolul 561, angajatorii pot fi amendați pentru refuzul de a angaja persoane cu dizabilități sau pentru nerezervarea locurilor de muncă pentru aceste persoane. Amenzile respective se bazează pe prevederile Legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, art. 34, angajatorii care au mai mult de 20 de angajați, ar trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Totodată, Istoriile de succes și exemplele pozitive pe care le avem, ne demonstrează totuși că fraza precum că ”toți angajatorii din RM se eschivează de a angaja persoane cu dizabilități” este doar o prejudecată răspândită de cei care au avut nenorocul de a fi refuzați în cadrul interviurilor de angajare și au renunțat să mai încerce din frica de a nu fi respinși din nou! Prin deschiderea angajatorilor de a primi persoanele cu dizabilități în instituțiile, companiile, organizațiile lor, în calitate de angajați, are de câștigat întreaga societate. Statul câştigă prin creșterea ratei de ocupare și incluziunea socială mai bună a persoanelor cu dizabilități. Câștigăm şi prin deschiderea către diversitate a celorlalţi cetăţeni care, lucrând alături de angajaţi cu dizabilităţi, vor depăși stereotipurile și prejudecăţile şi vor deveni mai toleranţi în general.
20:10
August 16, 2021
Ep.12 Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități la locul de muncă!
Cu siguranță că te-ai întrebat și tu oare cum își găsește o persoană cu dizabilități un loc de muncă? Sau cît de ușor sau greu le vine acestora să obțină, dar și să-și păstreze locul de muncă obținut? Exact despre aceasta vom și vorbi in episodul nostru de astăzi, întitulat „Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități la locul de muncă!” De multe ori dizabilitatea atrage atenţia celor din jur, însă informarea corectă a societăţii poate transforma această atenţie într-una pozitivă, care serveşte ca punct de pornire pentru acţiunile de includere socială a acestora. Adaptarea persoanelor cu dizabilităţi la mediu este cu atât mai uşoară cu cât societatea este atentă la nevoile lor şi investeşte în crearea facilităţilor, spațiilor accesibile necesare acestora. Angajarea asistată este un serviciu adresat persoanelor cu dizabilități pentru a-i ajuta în obținerea și păstrarea unui loc de muncă de pe piața liberă a muncii.  Despre cît de motivat a fost să muncească și cît de ușor sau greu i-a fost să identifice un loc de muncă, beneficiind de serviciile angajării asistate, prestate de Asociatia MOTIVATIE din Moldova, vorbim cu  Olimp Ilievici, angajat în calitate de prestator de servicii fotocopiere în cadrul Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice.  Asociatia MOTIVATIE din Moldova oferă servicii de angajare asistată persoanelor cu dizabilități din anul 2013, astfel dezvoltând programul de angajare asistată în bază modelului EUSE, iar acum când cadrul legal a fost aprobat, intentionează să se acrediteze ca prestator de servicii de angajare asistată.  Despre cum a evoluat din 2013 și până în prezent programul angajare asistată al Asociației și cum a influiențat viața persoanelor cu dizabilități, dar și schimbările la nivel de cadru legal, ce tip de măsuri de sprijin și ajutorare pot beneficia aceștia în acest sens, vorbim cu directorul executiv , al A. O. „MOTIVAȚIE” – Ludmila Iachim. În RM deja de mai bine de 8 ani de cînd a fost pilotat programul de angajare asistată, mai multe companii private s-au arătat deschise și au acceptat să angajeze persoane cu diferite tipuri de dizabilități. Odata cu aprobarea Hotărîrii de Guvern a Procedurii de Angajare Asistată pentru persoanele cu dizabilități, prestatorii de servicii sociale din domeniul privat și asociativ vor avea posibilitatea să ofere servicii de angajare asistată. Ceea ce înseamnă că va crește numărul de organizații care vor putea să se acrediteze pentru a presta servicii de calitate pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Moldova. După angajare, aceștia își vor putea spori considerabil nivelul de trai și își vor putea susține financiar membrii familiei. De asemenea am discutat subiectul dat cu Vasile Cușcă, secretar de stat, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Știm că stereotipurile și prejudecățile din partea angajatorilor, dar și a societății în general, sunt legate de abilitățile de muncă a persoanelor cu dizabilități, „ce să fac cu el in compania mea”,  ”nu vreau să lucrez eu în locul lui”, ”are pensie las să stea acasă ce să mai incurce lumea pe aici”. Prejudcățile pot fi schimbate, doar că acest fapt constituie un proces foarte amplu și de durată! Schimbarea mentalității societății va fi posibilă doar atunci cînd vom avea cît mai multe istorii de success și exemple reale unde persoanele cu dizabilități au reușit să se angajeze și să dea dovadă de responsabilitate și profesionalism! Acest episod din podcast este realizat cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
16:52
July 26, 2021
Ep. 11 Provocări în realizarea dreptului la vot al persoanelor cu nevoi speciale
Toți cetățenii care au împlinit vîrsta de 18 ani, inclusiv cei cu nevoi speciale, în data de 11 iulie au dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul RM. Acest drept este prevăzut în numeroase documente juridice cu caracter obligatoriu, printre care și Declarația universală a drepturilor omului, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cu toate acestea, desfășurarea oricărui scrutin electoral, devine o adevărată provocare pentru întraga țară. Moldova rămâne în continuare restanțieră la capitolul spații publice inaccesibile, deoarece în majoritatea instituțiilor care găzduiesc secții de votare nu există rampe de acces, toaletă adaptată, ușile sunt înguste, iar coridoarele întunecoase. Un Studiu realizat de PNUD Moldova în 2019, arată că din totalul de 612 secții de votare evaluate doar 6 erau accesibile, 174 – parțial accesibile și 432 – inaccesibile. Așadar, multe dintre cele peste 180.000 de persoane cu dizabilități înregistrate in RM, nu își pot exercita pe deplin drepturile de vot. Din experiențele altor țări, bunele practici arată totouși că există forme alternative de votare, cum ar fi votul prin corespondență, votul electronic sau votul cu o urnă mobilă. Cum a reușit Pavel Capmari utilizator de scaun rulant din orașul Sîngerei să-și dobîndească grație insistențelor sale, dreptul la vot, aflăm din relatările acestuia...
18:48
July 8, 2021
Ep. 10 Un nou scrutin electoral - mai incluziv sau nu, pentru cei 180.000 de alegători cu dizabilități?!
Așa după cum știm la 11 iulie 2021 în Republica Moldova,  vor avea loc alegeri parlamentare anticipate! Acestea reprezintă al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței. Alegătorii vor alege o nouă componență a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. O categorie aparte de electorat în acest sens  il constituie și cei peste 180 mii de persoane cu dizabilități din RM. Pe parcursul anilor, Statul a întreprins diferite acțiuni menite să contribuie la sporirea participării electorale a persoanelor cu dizabilități: s-a ajustat cadrul legislativ; Comisia Electorală Centrală a defășurat diferite instruiri și trainiguri pentru a asigura dreptul acestora la vot, s-au întreprins diferite acțiuni pentru a asigura accesibilitatea mediului fizic, cit și cel informational prin tipărirea unor material electorale în sistemul punctat Braille, etc … și totuși aceștia se declară discriminați cînd vine vorba de dreptul lor de a vota! Prejudecățile existente precum că ”pe aceștia cel mai ușor îi cumperi  cu 100 lei, macatoane și ulei ”, sau ”au ei idee ce înseamnă platformă electorală, lor li-ii totuna unde pun ștampila”, ”secretul votului, va fi secretul meu, căci eu il insoțesc”, ” sau ”la secția dată sunt multe scări, așa că dacă va vota acasă știm noi cum să-l convingem” și multe alte idei și păreri de acest gen care persist în societatea noastră,  vom incerca să le combatem astăzi împreună cu politologul Ion Ciobanu, doctor in științe politice, persoană cu deficiențe de vedere care este invitatul podcastului nostru.
21:51
June 24, 2021
Ep. 9 Violența față de femeile cu dizabilități are multe fețe
Trăim într-o ţară în care multe femei suferă în tăcere, femei cărora le este ruşine să spună că sunt victime ale abuzurilor fizice, psihologice, și nu doar, chiar în propria familie, acolo unde ar trebui să fie înţelegere si armonie. Din păcate, anume aici, în familie, multe dintre femei au fost sau continuă a fi insultate, înjosite și lovite cu cruzime, motiv din care am și intitulat episodul de astăzi ”Violența față de femeile cu dizabilități are multe fețe”. În confirmitate cu datele studiului Biroului Național de Statistică privind „Violența faţă de femei în familie în Republica Moldova” se menționează că, fiecare a șasea femeie în vîrstă de 15-64 ani (63,4%) pe parcursul vieții este supusă unei forme anumite de violență în familie, iar 5,9% dintre violențe, se petrece în afara familiei. Ponderea cea mai ridicată a femeilor victime ale diferitor forme ale violenței domestic pe parcursul vieții se regăseşte în rîndul celor cu vîrsta de 45-59 ani. Totodată, și peste jumătate dintre femeile tinere, în vîrstă de 15-44 ani se confruntă cu cazuri de violenţă în familie. Cel mai frecvent pe parcursul vieții s-au confruntat cu cazuri de violență din partea soțului/partenerului de viață, fost sau curent, femeile divorţate sau separate (84%) și cele văduve (65,7%), iar cel mai rar - cele care doar trăiesc  cu un partner (53,1%), fapt confirmat și de Marina Bocancea, femeie cu deficiențe locomotorii din rn Strășeni. Experiențele arată că femeile cu dizabilități sunt mai susceptibile de a suferi violență în familie și agresiuni sexuale decât femeile fără dizabilități. Acestea declară că abuzul față de ele durează mai mult și este mai intens decât la femeile fără dizabilități. Adesea, familia păstrează aparenţele frumoase în public, iar agresiunile se petrec „în spatele uşilor închise”. În acest context, recent, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat Proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” detaliile căruia le aflăm de la specialista în relații publice a asociatiei, -  Victoria Boțan. La finalul acestui podcast vin cu un îndemn faţă de toate femeile care trec prin violenţă domestică: Depășiți prejudecățile!!! „Nu suportaţi totul de dragul celor apropiați.  Alegeţi să trăiţi fericite! Nu lăsaţi pe altul să fie stăpânul vieţii voastre, trăiţi-vă viaţa cu demnitate! Doar aşa veţi avea un viitor mai bun şi mai frumos. Veţi recăpăta încrederea şi respectul de sine, ceea ce este foarte important pentru fiecare dintre noi!
14:16
June 10, 2021
Ep. 8 Dificultățile de exprimare - o dizabilitate, sau o problemă rezolvabilă la logoped?
Așa după cum spuneam în episodul anterior, astăzi continuăm seria de initiative sociale reuşite prin prezentarea unor bune practici din teritoriu, în special a celor care vin in ajutorul și sprijinul copiilor cu dizabilităţi. Invitata mea de astăzi este logopedul Svetlana Plamădeală care în acest scop a și deschis la locul de baștină, în or. Orhei – Centrul LogosS. Procesul de dezvoltare a copilului este un proces continuu, permanent, iar procesul de intervenție logopedică, este unul importantă in acest sens, totuși mulți părinți refuză să meargă la un astfel de specialist, sau mai rău, se sinchisesc să recunoască că frecventează un astfel de specialist. Mămica unui copil cu deficiențe de vorbire, a cărei identitate nu o vom divulga, mi-a mărturisit cu emoții în glas, cît de penibil s-a simțit la prima serbare a fiului ei la grădiniță, când educătoarea de față cu alți părinți i-a reproșat: ”Ați văzut cum spune poezia, la 5 ani numai se bîlbâie, că aproape nu se înțelege nimic?! Trebuia să il duceți la logoped mai intii și apoi să-l inscrieți la grădiniță”. Dacă ar ști educatoarea cite speranțe își pune această mama în logoped, s[pt[m\n[ de s[pt[m\n[,  ca să îmbunătățească situația copilului. Totuși mama nu a ripostat nimic educatoarei, pentru că după părerea ei, restul copiilor il i-au peste picior dacă știu că merge la logoped, considerându-l ”mai greu de cap”. Reacţiile incomode nu apar neapărat din răutate, ci din cauza lipsei de experienţă, pentru că nu există un exemplu pozitiv, sau din ignoranţă. Logopedul ne spune că Limbajul si totodata vorbirea copilului, pot fi stalcite, peltice, sarace, absente sau cateodata total neinteligibile. E grav, ne intrebam? Nu exista un singur raspuns la aceasta intrebare. Fiecare copil este o individualitate si pornind de la debutul lui in viata si de la primele sunete rostite, limbajul si dezvoltarea acestuia sunt caracteristice doar lui. Studiul POLITICI IN EDUCAŢIE PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI DIN EUROPA DE SUD EST spune că Aproximativ 5% din copiii care încep şcoala au dificultăţi de comunicare, iar 30% din victimele atacurilor cerebrale rămân cu probleme de exprimare persistente. Trebuie să cunoaștem faptul că specialiştii în logopedie nu lucrează doar cu copii care nu pot articula anumite sunete sau cuvinte, ci lucrează și cu Victime ale unui atac cerebral; Oameni cu probleme neurologice; Bolnavi de cancer la gură sau gât; Oameni cu malformaţii ale organelor de vorbire; Pacienţi cu răni la cap, etc. Așadar, Atunci cand resursele personale interioare si exterioare nu ne mai sunt suficiente ca sa facem fata eficient rolurilor si responsabilitatilor de zi cu zi, terapia este adesea cea mai eficienta si rapida cale de a depasi problemele emotionale sau de limbaj. Nu uita: Stigma precum că, dacă alegi să mergi la un logoped sau un psiholog ești un om slab este o simplă prejudecată. Din punctul meu de vedere, a cere ajutor specializat e un semn de curaj. Da, nu e usor sa iti recunosti vulnerabilitățile, dar e corect si sa actionezi responsabil pentru sanatatea ta!
08:38
May 27, 2021
Ep.7 ”Cum reușește o persoană cu dizabilități din Republica Moldova să se implice in activități de antreprenoriat social?”
Episodul de astăzi va avea la bază istoria lui Dorin Stăviță, persoană cu dizabilități locomotorii, proprietar de afacere în or. Soroca. Ascultînd-ul pe invitatul meu, ai ocazia s[ descoperi cum a fost creionat drumul afacerii lui de la hipodrom la Xerox, precum și diferite idei despre cum poți ajunge și tu să îți rulezi propria ta afacere în comunitatea de unde vii. Cît era student, Dorin avea mare grijă de sănătatea sa, știa că pentru a fi capabil să muncești este nevoie să ai putere și forță, iar pentru a-și îmbunătăți echilibrul și flexibilitatea musculară, în timpul liber alegea să facă hipism. Dragostea de cai, la dus cu gindul la ce-ar fi dacă ar pune bazele unei afaceri în acest sens, mai ales că astfel ar putea să susțină reabilitarea mai multor persoane cu dizabilități din țara noastră? Înainte de a-și începe propriul busines, tînărul a încercat de mai multe ori să se angajeze, dar fără prea mari speranțe, convingîndu-se încă odată că locurile de muncă pentru tinerii defavorizați, rămîn a fi o problemă majoră. Susținerea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale persoanelor cu dizabilități a devenit un subiect des abordat în ultimul timp in RM, totuși antreprenorii cu dizabilități se ciocnesc de aceleași probleme ca și restul, doar că lor li se adaugă și alte dificultăți associate precum ar fi: lipsa accesului la infrastructură, procesul lung de înregistrare, mersul la autorități, nivelul scăzut de informare, care nu-i permit unei  persoane cu nevoi speciale să-și organizeze activitatea într-un mod confortabil. Unul din documentele importante ale Guvernului RM care ar veni să sprijine în acest sens, tinerii antreprenori, este întitulat ”Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă pentru 2017-2021 (SNOFM)”, care prevede creșterea nivelului de competitivitate economică, în condiții de dezvoltare durabilă și incluzivă, pentru toate categoriile de cetățeni, având drept țel formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial. Istoria lui Dorin ne învață, ca un lucru facut cu pasiune este in acelasi timp o forma de terapie si o eventuala sursa de venit in plus pentru orice persoană. Așadar, Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri de succes este o provocare în sine, cu atât mai mult, atunci când este vorba de înfiinţarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate mica și puțin dezvoltată.
11:01
April 29, 2021
Ep. 6 ”Telefonul increderii” – pentru persoanele cu dizabilități din Moldova
Sunt situații în viață când se întâmplă lucruri care nu pot fi depășite, iar subiectul de astăzi vine să ne prezinte cum aparent o simplă linie verde poate schimba viața oamenilor care ajung în impas. Așadar, în continuare vom vorbi despre existența și activitatea unui serviciu relativ nou pentru Moldova și anume Serviciul național de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități. Conform datelor oferite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru activitatea Serviciului dat, în bugetul de stat pentru anul 2019 au fost alocate peste 963 mii de lei, aceleași date ne spun că timp de 2 ani, au fost recepționate peste 3200 de apeluri, numărul acestora crescând de la an la an. In acest episod poți afla care sunt cele mai relevante cazuri soluționate, ce sprijin și suport poate oferi acesta la un simplu număr de telefon, WhatsApp, Viber, Skype sau doar SMS. În luna martie current, s-au împlinit deja 3 ani de când Guvernul RM a aprobat organizarea și funcționarea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu nevoi speciale și a Standardelor minime de calitate, serviciu despre care unele persoane cu dizabilități, nu au auzit încă. Cum reușesc, ca prin intermediul acestui serviciu telephonic, să prevină sau să reducă cît de cît încălcarea drepturilor acestor oameni, am întrebat-o pe Daria Zverjinscaia din Chișinau, care este mama a doi copii cu sindrom Down, avînd și ea la rândul ei o dizabilitate locomotorie. Despre ce fel de serviciu este acesta, ce tip de consiliere, suport informational acordă în situații de risc, sau cum redirecționează cazurile către organele competente, vorbim cu managerul și consilierul Diana Tudos, și Irina Pădure, de asemenea consilier în cadrul acestui acestui serviciu. Așadar, serviciul dat reprezintă un răspuns al statului la reducerea cazurilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, precum și la realizarea angajamentelor asumate prin ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente, în Republica Moldova locuiesc peste 180 mii de persoane cu nevoi speciale.
19:23
April 15, 2021
Ep. 5 Dumnezeu și Dizabilitatea
În perioada Postului Mare aceștia frecventează cel mai des biserica și spun că aici încearcă să își găsească liniștea și fericirea interioară, deși deseori sunt priviți straniu, superstițios sau uneori, cu superioritate  de unii enoriași. Chiar dacă se mișcă, văd sau comunică diferit, persoanele cu dizabilități sunt oameni care au dreptul la religie, la integrare în societate în mod echitabil și respectuos. Despre dizabilitate și credință, problema acceptării, sau care ar fi modul correct de abordare al persoanelor cu dizabilități în cadrul unei instituții religioase precum și experiențele lui personale ca slujitor al bisericii, în contactul direct cu persoanele cu dizabilități, discutăm cu Petru Ciobanu, preot, doctor în istorie. În Moldova sunt 13,6 mii persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, persoane cărora le vine greu să se deplaseze, dintre aceste peste 13 mii - aproape patru mii se află în scaunul cu rotile, oameni care au aceleași drepturi ca cei care merg pe picioare, oameni care la fel au necesitatea de a merge la Biserică. Însă, nu o pot face din simplu motiv că aproape nici un locaș sfânt din capitală, nu este accesibil  nemaivorbind de bisericile de la sate. Totuși Catedrala Romano-Catolică din Chisinau poate fi un exemplu în acest sens. Insistența de a ajuta în biserică o persoană cu dizabilități, devine uneori exagerată. Fiecare persoană cred că s-ar arăta deranjată cînd mai nu cu forța I se dă un leu, un colac, sau o bomboană! Enoriașii nu știu că acești oameni uneori poți cîștiga mai bine chiar decît unii dintre ei, dar ei văd și accentuează în acest caz dizabilitatea! Totuși situațiile pot fi diferite. Studiile arată că stima de sine are un rol esențial dacă vrem să avem o bună sănătate mentală și fizică, în timp ce o imagine de sine negativă degradează sănătatea și scade performanța. Strâns legat aceasta este acceptarea sinelui, uneori o adevărată problemă pentru persoanele cu dizabilități, fapt care le scade și mai mult din nivelul de încredere, energie și fericire personală.
20:38
April 1, 2021
Ep. 4 Persoanele cu dizabilități din Moldova - mai izolate față de restul populației?!
Din cauza pandemiei de coronavirus, milioane de oameni sunt nevoiţi acum să rămână acasă, în izolare. Fapt care îi demoralizează enorm și îi face să se simtă din ce în ce mai frustrați. Dar v-ati gîndit vreodată că unii oameni, întreaga lor viață sunt sortiți izolării, și aceasta pentru că au o  deficeință de auz sau de vorbire. Aceștia își rețin cu greu lacrimile când vorbesc in limbajul gesturilor despre izolare și starea de singurătate în care i-a adus viața. Lipsa abilității de interacțiune cu mediul înconjurător, acces scăzut la informație, educație, cultură și servicii duc la izolare socială, iar în această situație  în Republica Moldova, potrivit datelor Asociaţiei Surzilor, trăiesc aproximativ 5000 de persoane cu dizabilităţi auditive. Așadar, O mare parte dintre persoanele cu dizabilități din Republica Moldova spun că se simt izolate social. Ei nu participă deloc la evenimentele comunitare din țară, sunt persoane care nu au pășit niciodată pragul unor case de cultură din satele și raioanele noastre, fie pe stadioane sau în instituțiile școlare; aceștia nu frecventează nici o instituție de divertisment, nici un restaurant, cafenele, sau pizzerii De Ce? ... afli dacă asculți acest episod :) !
12:05
March 18, 2021
Ep. 3 Dizabilitate și Dragoste – cît de ușor este să fii lingă cineva care este diferit?
De obicei, motto-ul după care se ghidează mulți tineri atunci când pornesc la drum într-o relație, este că Dragostea învinge totul !!! Câteodată aceasta se adeverește, câteodată nu. Din spusele persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova, pe stradă, oamenii privesc cu milă cuplurile în care unul are o problemă vizibilă, iar celălalt nu, din start parcă l-ar compătimi cumva pe cel fără dizabilități, iar Iubirea lor este pusă la îndoială. De ce și cum fac ei față provocărilor, te invit să afli chiar din acest episod!
14:44
March 4, 2021
Ep. 2 Sunt, sau nu, persoanele cu dizabilități - un blestem asupra familiei!?
În acest episod discutăm subiectul ”De ce societatea consideră persoanele cu dizabilități un blestem asupra familiei, și cum plătesc acestea păcatele părinților?!” Este o întrebare care afectează, crează un discomfort emoțional, iar implicațiile ei se răsfrâng cel mai mult asupra mamelor, celor care le-a fost sortit să nască un copil cu dizabilități. Care este povestea mea, și prin ce experiențe au trecut și alte persoane cu dizabilități, cum au reușit să facă față acestor prejudecăți, care este părerea unui psiholog, dar și a unui preot cu privire la aceasta, le poți afla doar ascultându-ne! 
18:16
February 18, 2021
Ep.1 Adaptarea propriei mașini la nevoile personale
În acest prim podcast, vom vorbi despre barierele dar și soluțiile găsite de unele persoane cu dizabilități locomotorii în obținerea unui permis de conducere și adaptarea propriei mașini la nevoile personale, într-o țară în care nu există un service auto specializat pentru a realiza legal acest lucru. Tot aici puteți afla la care școli auto pot merge persoanele cu dizabilități pentru a primi instruirea necesară ca să obțină permisul de conducere, precum și ce metode de readaptare a mașinii există și care ar fi costurile pentru aceasta. 
22:12
February 3, 2021