Skip to main content
Huizen van het Kind (EXPOO)

Huizen van het Kind (EXPOO)

By Medialab Quindo
Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luisteren naar vijf razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

'Huizen van het Kind' #5 GEZONDHEIDSONGELIJKHEID met Prof. Sara Willems - EXPOO
Welkom bij de podcast van EXPOO over de Huizen van het Kind. In deze podcast is Prof. Sara Willems van UGent aan het woord over de rol van de Huizen van het Kind in het wegwerken van gezondheidsongelijkheid. Sara Willems is professor binnen het vakgebied ‘Sociale ongelijkheidsproblematiek in de gezondheidszorg’ (UGent) en bouwde de onderzoeksgroep ‘Equity in health care’ uit. Haar aandacht gaat vooral uit naar de relatie tussen gezondheid en sociale klasse, de toegankelijkheid van de zorg en discriminatie in de gezondheidszorg. Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luister naar vijf razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn. Postproductie door www.quindo.be. 
14:13
February 21, 2020
'Huizen van het Kind' #4 VERBINDENDE KRACHT met Prof. Michel Vandenbroeck - EXPOO
Welkom bij de podcast van EXPOO over de Huizen van het Kind. In deze podcast vertelt Prof. Michel Vandenbroeck over de verbindende kracht van de Huizen van het Kind. Michel Vandenbroeck is hoofddocent Gezinspedagogiek en voorzitter van de vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek (UGent). Hij bestudeert onder meer in- en uitsluitingsprocessen in de kinderopvang, in de kleuterschool en in opvoedingsondersteuning, binnen een context van toenemende diversiteit. Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luister naar vijf razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn.
11:37
February 21, 2020
'Huizen van het Kind' #3 OPVOEDINGSONDERSTEUNING met Prof. Karla Van Leeuwen - EXPOO
Welkom bij de podcast van EXPOO over de Huizen van het Kind. In deze podcast is Prof. Karla Van Leeuwen van de KUL aan het woord over opvoedingsondersteuning binnen de Huizen van het Kind. Karla Van Leeuwen is professor Gezinspedagogiek en verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek (KULeuven). Als onderzoekster is ze geïnteresseerd in opvoeding in diverse gezinscontexten, en hoe verschillen tussen kinderen en jongeren samenhangen met hun opvoeding en ontwikkeling. Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luister naar vijf razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn. Postproductie door www.quindo.be. 
07:33
February 21, 2020
'Huizen van het Kind' #2 GEZINSBELEID, ARMOEDE EN ONGELIJKHEID met Prof. Wim Van Lancker - EXPOO
Welkom bij de podcast van EXPOO over de Huizen van het Kind. In deze podcast vertelt Wim Van Lancker, professor Sociaal Werk en sociaal beleid van de KUL, over het lokaal gezinsbeleid, armoede en ongelijkheid en welke opdrachten Huizen van het Kind hierin kunnen opnemen. Wim Van Lancker is professor Sociaal werk en Sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven).  Hij doet onderzoek naar de relatie tussen sociaal en gezinsbeleid en armoede en ongelijkheid: hoe moet het gezinsbeleid vorm krijgen om de armoede terug te dringen? Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luister naar vijf razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn.
09:49
February 21, 2020
'Huizen van het Kind' #1 SAMENWERKING ALS KERN met Hester Hulpia en Liesbeth Lambert - EXPOO
Welkom bij de podcast van EXPOO over de Huizen van het Kind. In deze podcast vertellen Hester Hulpia en Liesbeth Lambert van het VBJK over samenwerken als kern van de Huizen van het Kind. Hoe kijken onderzoekers vanuit hun vakgebied naar de Huizen van het Kind? Welke evolutie vinden ze belangrijk? Welke sterktes en valkuilen zien ze? In het najaar van 2019 trokken we op pad voor een uitgebreid interview met zes deskundigen. Luister naar zes razend interessante podcasts waarin de onderzoekers uitgebreider aan het woord zijn. Hester Hulpia is doctor in de Pedagogische wetenschappen. Ze werkt bij VBJK, een expertisecentrum voor basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Bij VBJK zet ze zich in voor preventieve gezinsondersteuning, de Huizen van het Kind, meertaligheid in voorschoolse voorzieningen, en voor de transitie van thuis of de kinderopvang naar de kleuterschool. Hester maakte ook deel uit van het MeMoQ-team, dat in opdracht van Kind en Gezin een onderzoek voerde naar de pedagogische kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang. Liesbeth Lambert is master in het Sociaal werk enwerkt halftijds voor VBJK, halftijds voor VCOK. Ze zet zich in voor alles wat met preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind te maken heeft. Ze stimuleert organisaties ook om aandacht te hebben voor de sociale cohesie en ontmoetingen die inherent zijn aan het werken met kinderen en gezinnen.
08:56
February 21, 2020