New Beginnings

New Beginnings

By Roxzaan Botha
Roxzaan Botha's audio messages straight to your heart. Roxzaan is best known as a Life coach, Counselor, Minister, Prof Spiritual Advisor, Writer and Movement Instructor of Melody of His Heart Ministry and Light of "New Beginings" (together with her husband Dr. CJ Botha in South Africa).

They focus on teaching YHVH's servants on having an intimate relationship with their Covenant Father Elohiym (God) and Mother Spirit Eloah (Ruach Ha Kodesh).
Listen how you too can restore the unity of Their image in your life.
Skranderheid (Roxzaan)
Daar is 'n groot verskil tussen Vrees en Skranderheid. Daar is ook' n groot verskil tussen Lady Folly (counterfeit spirit) en Daim Wisdom (Ruach Ha Kodesh). Net so is daar verskillende motiewe wat werk in elkeen van ons harte en lewens. Ondersoek aanhoudend die krag wat in en deur jou werk en moet nooit ophou skrander wees nie. As die vyand vir Adam en Chawwah en selfs vir Yahushua aangeval en versoek het wat laat jou dink jy is reeds klaar getoets? Mag Hul liefde vir jou die onderskeiding en herstel bring.
35:39
May 26, 2020
Geloof is Groter as Tegnologie (CJ)
Twyfel is die koninkryk van die bose, geloof is die koninkryk van die ewige lewe.
44:47
May 14, 2020
Sodom en Gomorrah (Roxzaan)
Sodom and Gomorrah are to be destroyed for their grave sin (Gen 18:20) Vader en moeder sal die aarde besoek, kom ons bid vir die wat verlos moet word uit die voorhangsel van blindheid. We need to rise from these ashes and receive beauty from the ashes.
32:38
April 30, 2020
Balancing Your Masculine and Feminine Side - Stilltation (Roxzaan)
Whether you are male or female we all need to become balanced in the image of YHVH. Please make use of earphones in order to fully experience the stillness without interruptions.
18:22
April 16, 2020
Herstel die Messiah (CJ)
Herstel die Messiah's in jou lewe sodat jy herstel kan vind. Weens al die leuens wat vir ons voorgehou word moet ons aksie neem om die waarheid deel te maak van ons persoonlike lewe.
31:24
April 16, 2020
Be Here Now (Roxzaan)
Ons almal word gekonfronteer met die vraag: "Lewe jy?" en "Wat beteken dit regtig om te lewe?". Die antwoord is dit - life is 'Being here now'. So be here Now and live. Roxzaan Botha
44:21
March 12, 2020
Verblinde Oë en Harte (CJ)
Die mens word vasgevang met tradisie en teologie. Die Godheid waarsku ons van verblinde oë en verharde harte. Ons moet in stilte onsself ontdek en die kamer of skat so vind.
37:09
February 27, 2020
Die Harmonie van Teenoorgesteldes (Roxzaan)
Maak vrede met alle kante van jouself. Om te kan groei, moet jy pyn ervaar om 'n toestand van geluk te kan bereik. Om geluk te verstaan moet jy verdriet verstaan.
52:49
February 13, 2020
Die Bus Stop (Roxzaan)
'Shabbat boodskap'  Die Bus stop  Weet jy waarna toe jy oppad is? Weet jy waarvoor jy wag? Weet jy waar jou huis is? Weet jy waar jou hart is?
10:51
January 30, 2020
Hallowed be Thy Name (Roxzaan)
Our Mother Which Art Upon Earth  This prayer was lost to us for far too long.  It was offered by Yahushua at the Sermon on the Mount at the same time he taught the  “Our Father” to the people gathered. Discovered in the Secret Archives of the Vatican and translated by Edmond Bordeaux Szekely in about 1928, this prayer is now available to us.  Part of the Essene Gospel, this incredible prayer shows us that indeed the sacred feminine nature of the Divine was known to Yahushua, as it is to many of us today.
41:38
January 27, 2020