Skip to main content
Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

By Menter Môn

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch!
An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Hiraeth Film - Rhyddid i rannu straeon Cymru

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

1x
WMBO Pennod 4 - Di Miwsig Cymraeg yn 'Hen Ffash'?
WMBO Pennod 4 - Di Miwsig Cymraeg yn 'Hen Ffash'?
Ymunwch a Rhodri a Scott efo pennod arall o WMBO, lle fyddynt yn trafod y scene cerddoriaeth Cymraeg ac os oes modd i'w wella? Hefyd mae'r ddau yn mynd trwy eu spotify wrapped ac yn cymharu faint o gerddoriaeth Cymraeg wrandawon arnynt yn 2022.
56:26
January 28, 2023
WMBO Pennod 3 - Ffilm yng Nghymru
WMBO Pennod 3 - Ffilm yng Nghymru
 Pennod 3 o wmbo. gan Scott Evans a Rhodri Prysor, yn y podlediad yma fyddynt yn trafod stad y diwydiant ffilm yng ngogledd Cymru, ac yn rhannu eu profiadau a'u gobeithion am dyfodol ffilm Cymraeg, gyda'r pwnc yn ymestyn i drafod y newyddion o'r sensws fod y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng, a'r prosiect GALWAD 2052 yng nghyd-destyn a hynny.
37:35
January 21, 2023
WMBO - Bonws - Gweithio'n Llawrydd
WMBO - Bonws - Gweithio'n Llawrydd
I ymuno a'r miwtini llawryddion gyrrwch e-bost i jade@mentermon.com am ffurflen cais, dyddiad cau: 18/01/2023 Yn yr pennod yma mae Rhodri a Scott yn son am eu profiadau yng ngweithio'n llawrydd a'r mantesion a'r anfanteision. Pennod llawn amdan ffilm yn nghymru ar ei ffordd yn fuan, felly gwrandwch allan!
18:01
January 16, 2023
WMBO Pennod 2 - Trafnidiaeth yng Nghymru
WMBO Pennod 2 - Trafnidiaeth yng Nghymru
Yr ail bennod o gyfres podleidiadau 'Wmbo' gan Scott Evans a Rhodri Prysor. Trafodwn ein profiad o defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus Cymru, felly fyddwch yn barod am lawer o gwyno a swnian!
34:57
January 11, 2023
HANNER AMSER-Pennod 5
HANNER AMSER-Pennod 5
Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
06:25
December 24, 2022
HANNER AMSER- Pennod 4
HANNER AMSER- Pennod 4
Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
06:13
December 24, 2022
HANNER AMSER- Pennod 3
HANNER AMSER- Pennod 3
Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
10:44
December 16, 2022
HANNER AMSER-Pennod 2
HANNER AMSER-Pennod 2
Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd! Mwynhewch
15:08
December 16, 2022
WMBO Pennod 1 - Beth yw pwynt y Gymraeg?
WMBO Pennod 1 - Beth yw pwynt y Gymraeg?
Gwrando ar pennod cyntaf cyfres podlediadau 'Wmbo' gan Scott Evans a Rhodri Prysor. Yn y pennod yma clywch y ddau yn trafod eu perthynas a'r iaith a beth mae'n ei olygu i fod yn berson ifanc Cymreig. 
31:30
November 28, 2022
HANNER AMSER- Pennod 1
HANNER AMSER- Pennod 1
Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd! Yn y bennod yma mae Begw Elain a Tesni Hughes yn trafod popeth am y gêm fawr heno rhwng Cymru v UDA! Mwynhewch!
13:37
November 21, 2022
Hiraeth Film - Rhyddid i rannu straeon Cymru
Hiraeth Film - Rhyddid i rannu straeon Cymru
‘Mae’n amser i ni yma yng Nghymru i ddweud stori ein hunain’ // ‘It’s time for us in Wales to tell our own story’ Rhodri Prysor (Llwyddo'n Lleol 2050) yn siarad â Charlotte Williams sylfaenydd Hiraeth Films. Gwrandewch i glywed am brofiad Charlotte fel dogfenwraig ifanc o Gymru. Rhodri Prysor (Llwyddo'n Lleol 2050) speaks to Charlotte Williams founder of Hiraeth Films. Listen to hear about Charlotte's experience as a young Welsh documentarian. 
25:38
September 30, 2022
Byd y Radio
Byd y Radio
Sgwrs efo Cerian Griffith, un o gyflwynwyr Capital Cymru
26:43
July 11, 2022
Gwyl Cefni 2022
Gwyl Cefni 2022
Mae Gwyl Cefni yn ôl! Podlediad arbennig yn sôn mwy am yr Wyl.
24:56
June 10, 2022
O'r Camera i'r Sgrîn
O'r Camera i'r Sgrîn
Sgwrs efo Dewi Fôn Evans, Gwneuthurwr Ffilmiau o Fôn.
22:38
April 25, 2022
TIDE - Together In Dementia Everyday
TIDE - Together In Dementia Everyday
Sgwrs efo Bethan Morris, Swyddog Datblygu TIDE (Together in Dementia Everyday)
09:20
March 15, 2022
Canu, Cyfansoddi a Covid 19
Canu, Cyfansoddi a Covid 19
Sgwrs efo Tesni Hughes, Cantores a Chyfansoddwraig ifanc o Fôn.
24:46
February 11, 2022
Darganfod mwy am Hybiau Cymunedol Ynys Môn
Darganfod mwy am Hybiau Cymunedol Ynys Môn
Sgwrs efo Sioned Young, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Môn efo Age Cymru Gwynedd a Môn
18:47
January 10, 2022
O'r Ffindir i Gymru!
O'r Ffindir i Gymru!
Sgwrs efo Kai Saraceno, yn wreiddiol o'r Ffindir sydd wedi dysgu'r iaith Gymraeg ac yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
20:14
November 22, 2021
Merched ym myd STEM a rôl yr iaith Gymraeg
Merched ym myd STEM a rôl yr iaith Gymraeg
Sgwrs efo Emily Roberts, Rheolwr Gweithredu a Profiad Cwsmer M-SParc am ei swydd, merchaid ym myd STEM a'r iaith Gymraeg.
24:50
November 01, 2021
Dysgu ieithoedd drwy ddata?! Learning Languages through data?!
Dysgu ieithoedd drwy ddata?! Learning Languages through data?!
Sgwrs efo Josef Roberts cyd-grëwr cwmni Pai Language Learning yn M-SParc,Gaerwen.
16:47
October 15, 2021
Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!
Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!
Sgwrs rhwng Elen Hughes a Virginia Crosbie am y profiad a’r pwysigrwydd o ddysgu Cymraeg ym Môn / Elen Hughes interviews Virginia Crosbie about her decision to learn the Welsh Language.
16:26
August 17, 2021
Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile
Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile
https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf
14:12
July 29, 2021
Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen
Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen
https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf
18:12
July 29, 2021
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project
03:35
June 30, 2021
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM
04:08
June 30, 2021
A chat about the Agri Food Director Role
A chat about the Agri Food Director Role
A chat about the Agri Food Director Role
06:37
May 30, 2021
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
09:07
May 30, 2021
Dyfodol y Diwydiant Gofal
Dyfodol y Diwydiant Gofal
Efo 2020 a 2021 wedi tynnu fwy o sylw tuag at y diwydiant gofal ac iechyd, mae’r sgwrs hyn yn trafod y mater o ddenu fwy o bobl ifanc fewn i yrfa yn y maes hwn. Gyda Gwenno Williams (Gofalwn Cymru) a Aimee Parry (prentis gofal) maent yn amlygu'r cyfleoedd sydd yn bodoli i bobl ifanc o fewn y maes gofal a sut all atynnu fwy ohonynt i ffeindio swyddi o fewn y diwydiant.
17:20
April 07, 2021
SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how
SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how
This podcast takes a look back at the 4 Smart Town Masterclasses which highlighted how towns in Wales could benefit from Smart Technology to help them recover from the impact of COVID 19. The podcast also provides an overview of the support which will be available to towns via the Welsh Government as part of the 'Year of SMART Towns' project. Contributing to the podcast is Clive Davies from Cardigan, Linda Chandler from Hyperlocal Cities, and Dafydd Gruffydd from Menter Môn. Mae'r podlediad yn edrych yn ôl ar y 4 gwersfeistr Trefi Smart oedd yn amlygu sut mae trefi yng Nghymru yn medru buddio wrth ddefnyddio Technoleg Smart.  Mae'r podlediad hefyd yn rhoi trosolwg o'r gefnogaeth sydd ar gael i drefi fel rhan o'r cynllun "Blwyddyn Trefi Smart' Llywodraeth Cymru.  Yn cyfrannu mae Clive Davies o Aberteifi, Linda Chandler o Hyperlocal Cities a Dafydd Gruffydd o Menter Môn.
26:42
April 01, 2021
Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe
Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe
In this episode, Rhys chats to Jo Hinchliffe, one of the technicians in Ffiws, about the project. We discuss Makerspaces, making, Repair Cafes and everything in between!
39:54
March 18, 2021
Cofis Mewn Busnes
Cofis Mewn Busnes
Sgwrs rhwng Nathan Craig a Daniel Lewis, ddau o Gaernarfon sydd yn rhan brosiect Llwyddo’n Lleol. Mae hefyd cwpl o leisiau cyfarwydd o’r dre i drafod sut beth yw bod cofi mewn busnes!
32:22
March 10, 2021
Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?
Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?
Sgwrs rhwng Alaw Williams, Mirain Rhisiart a Cynan Glyn o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Cynan yn gobeithio agor siop goffi ar stryd fawr Caernarfon, ble mae Mirain yn rhedeg siop INDI ar-lein, ac mae Alaw am agor bar ‘Jinsan’ gan ddefnyddio hen drelar ceffyl. Tri a ffyrdd gwahanol o redeg ei busnesau, felly beth yw eu teimladau a meddyliau am ddyfodol ein strydoedd mawr?
15:47
March 03, 2021
Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg
Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg
Sgwrs rhwng Lois Hughes, Osian Cai a Hedydd Ioan o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Lois yn datblygu ap iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg, ar ôl gweld bod adnoddau fel hynny ddim yn bodoli yn barod. Mae Osian a Hedydd yn bartneriaid busnes a datblygu gwefan Tonfedd Arall yn cynnig gwersi offerynnol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma ei barn nhw am y pwysigrwydd o ddysgu sgiliau newydd a bod y dewis yno i wneud hun yn yr iaith Gymraeg.
14:23
February 24, 2021
Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai
Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai
Gofod Gwneud cydweithredol sydd wedi cael ei leoli yn 125 Stryd Fawr, Porthmadog ydi Ffiws. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw. Gan bod Ffiws ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dyma sgwrs yn trafod Ffiws rhwng Rhys, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig, a Menai, un o dechnegwyr Ffiws. 
20:33
February 12, 2021
Themâu Arloesi Gwynedd Wledig
Themâu Arloesi Gwynedd Wledig
Ymunwch â Rhian, Elin a Rhys - Uwch Swyddogion Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig i ddysgu mwy am y cynllun! Maent yn trafod y themâu, sef Mentro, Gwytnwch a Lleoedd, ac yn trafod rhai o'r prosiectau sydd o few y themâu yma. 
30:24
December 18, 2020
Hawl i fyw adra?
Hawl i fyw adra?
Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein iaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn - aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn - oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel ag y mae hi?
41:15
November 07, 2020
What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars
What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars
In this episode Elin, project officer at AGW chats to Geraint Hughes about the situation of the wool industry, and what AGW are doing to help.
14:20
November 06, 2020
Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW
Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW
Yn y bennod yma mae Elin, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig yn sgwrsio gyda Geraint Hughes am yr heriau sy’n wybebu’r diwydiant gwlân.
15:13
November 06, 2020
Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...
Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...
Sgwrs am y byd ffasiwn rhwng Swyn Ann Rice ac Eurgain Lloyd. Pan ddaw ein ‘steddfod, gigs, a digwyddiadau cymdeithasol yn ôl, bydd dilladau organig, unigryw a glow in the dark yn barod ar ein cyfer! 😍
32:48
October 02, 2020
A’i trend ydy symud i Gaerdydd?
A’i trend ydy symud i Gaerdydd?
Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔 A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱 Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱 Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭 Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma. Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.
31:45
September 04, 2020
Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.
Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.
Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!
34:32
July 29, 2020
Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...
Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...
Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”
31:33
July 14, 2020
Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?
Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?
Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.
39:23
June 30, 2020
Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis
Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis
Sgwrs gonest yn cwestiynu, procio a herio’r sefyllfa sy’n wynebu ni fel pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Yda ni’n disgwl gormod? Yda ni’n styc mewn limbo? Oes na gyfleoedd? Gwrandewch ar beth sydd gan Jim i’w ddweud am ei ymgais o i lwyddo, a hynny yn lleol.
31:25
June 18, 2020
Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol
Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol
Mae Llwyddo’n Lleol wedi gorfod addasu yn sgîl COVID ond mae’r angen cymaint ag erioed. Dyma Elen a Dafydd yn siarad am y cynllun a sut byddwn yn cydweithio â phobl ifanc Môn a Gwynedd i ddangos fod modd llwyddo’n lleol.
10:48
June 05, 2020
The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn
The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn
Dafydd from MM and Guto Owen from discuss the creation of a Hydrogen Hub on Ynys Mon to take advantage of renewable energy production in the area, and serve a potential significant market.
08:38
February 10, 2020
Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.
Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.
Dafydd o MM a Guto Owen o Ynni Glan yn trafod potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen yng Nghaergybi. English version also available.
08:28
February 10, 2020
Why did Arloesi Gwynedd Wledig put Fitbits on cows?
Why did Arloesi Gwynedd Wledig put Fitbits on cows?
In this episode we're discussing Arloesi Gwynedd Wledig's Fitbit on Cows project, which trialled tracking devices on a sample of cows at Glynllifon Farm College. Listen to expert James McIntyre, who installed the technology on the farm, and Rhodri Owen, Glynllifon Farm Manager, discuss the pilot and their initial opinion on the data collected.  The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
11:01
January 30, 2020
How Crowdfunding has helped Menter Y Plu
How Crowdfunding has helped Menter Y Plu
In this episode Eleth talks to Tegid Jones from Menter y Plu and Rhian Hughes from Arloesi Gwynedd Wledig about their crowdfunding campaign. In the summer of 2019 Arloesi Gwynedd Wledig helped Menter y Plu run a crowdfunding campaign to raise money towards buying Tafarn y Plu in Llanystumdwy. The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
09:17
January 30, 2020
Sut mae Cyllid Torfol wedi helpu Menter y Plu
Sut mae Cyllid Torfol wedi helpu Menter y Plu
Mae Eleth yn siarad gyda Tegid Jones o Menter y Plu a Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig am eu hymgyrch cyllid torfol. Yn haf 2019 bu i Arloesi Gwynedd Wledig helpu Menter y Plu i greu ymgyrch cyllid torfol ar gyfer codi arian i'w galluogi i brynu Tafarn y Plu yn Llanystumdwy. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.
12:34
January 30, 2020
How wifi has made Cardigan smarter.
How wifi has made Cardigan smarter.
Dafydd talks with Clive Davies about how Cardigan went about installing a public wifi system in the town and have analysed data for the benefit of businesses, residents and visitors.
02:06:59
January 20, 2020
Sut mae defnyddio wifi cyhoeddus yn Aberteifi i greu data defnyddio er budd busnesau a trigolion.
Sut mae defnyddio wifi cyhoeddus yn Aberteifi i greu data defnyddio er budd busnesau a trigolion.
Mae Dafydd yn cyfweld a Clive Davies am system wifi cymunedol sydd wedi ei osod yn Aberteifi. Mae’r system yn casglu data sydd yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i helpu busnesau, trigolion a ymwelwyr.
07:04
January 20, 2020
Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol
Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol
Trosolwg o gynllun ffermio fertigol Menter Môn gyda Geraint Hughes a Dafydd Gruffydd - fersiwn Gymraeg
13:07
November 29, 2019
Vertical Farming - an introduction
Vertical Farming - an introduction
An overview of Menter Mon's vertical farming project - English Version
12:48
November 29, 2019
Llwyddo'n Lleol - Dylanwadwyr
Llwyddo'n Lleol - Dylanwadwyr
Beth ydi Llwyddo'n Lleol 2050? Beth ydi 'dylanwadwr'? Bydd y cwestiynau yma yn cael eu hateb gan Dafydd ac Aaron.
09:10
November 29, 2019