Skip to main content
Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

By Merched yn Gwneud Miwsig
Elan Evans sydd yn holi menywod blaenllaw y sîn gerddoriaeth yng Nghymru.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Calan
Pennod olaf yng nghyfres gyntaf Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast! Yn y bennod yma, mae Elan Evans yn sgwrsio gyda Bethan ac Angharad o'r band werin Calan am sut bu'r ddwy yn cwrdd pan yn 14 oed a datblygiad eu cariad at gerddoriaeth werin. Mae'r ddwy hefyd yn sôn am sut mae eu byd wedi newid ers Cofid, a sut mae cadw momentwm i fynd o gwmpas rhyddhau albym newydd gyda ffrydiau byw yn lle gigs byw. Mae'r ddwy yn edrych at y dyfodol, gyda ffrwd byw arbennig iawn i ddod, yn Efrog Newydd gyda Bryn Terfel. 
1:02:52
November 30, 2020
Rhagolwg: Calan
Ym mhennod olaf cyfres gyntaf Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast, bu Elan Evans yn sgwrsio gyda Bethan ac Angharad o’r band gwerin Calan. Yn y rhagolwg yma, mae Beth yn sôn am y trip a ddechreuodd y band pan oedd hi ond yn 14 oed, a sut mae ei chariad at werin wedi datblygu ers.
02:14
November 27, 2020
Hana Lili
Ym mhennod 3 o podcast Merched yn Gwneud Miwsig, mae Hana Evans (Hana Lili), yn sgwrsio gydag Elan Evans am ei thrawsnewidiad o'r byd 'pop pinc' fel Hana2k, i gynhyrchydd gyda sain fwy indie ac authentig i'w hun, fel Hana Lili. Yn debyg i lot o artistiaid Cymraeg, bu Hana yn tyfu fyny ar lwyfannau'r Eisteddfod, cyn sgwennu ei chân gyntaf yn 12 oed. Mae'n sôn am ei phrofiadau hi'n fenyw ifanc yn y diwylliant cerddoriaeth, a beth ysbrydolodd hi i ddatblygu sain newydd wrth symud i Lundain i astudio cynhyrchu yn y coleg.
36:55
November 25, 2020
Rhagolwg: Hana Lili
Yn rhagolwg yma o 3ydd bennod podcast Merched yn Gwneud Miwsig, bu Hana Lili yn trafod ei datblygiad o ‘Hana2k’ i Hana Lili, a sut mae’r newid wedi ail-frandio ei delwedd a’i miwsig i fod yn fwy onest i’w hun.
01:48
November 24, 2020
Kizzy Crawford
Ym mhennod yma o podcast Merched yn Gwneud Miwsig, mae'r artist Kizzy Crawford yn sôn am sut wnaeth hi dyfu fyny gyda fiwsig jazz yn chwarae o gwmpas ei thŷ, cyn ddarganfod ei dylanwadau personol. Bu'n trafod y cyfleoedd i berfformio yn yr Eisteddfod a wnaeth annog ei eisiau i berfformio ar lwyfan, ei hamser gyda phrosiect Gorwelion (Horizons), a'i phrofiad o weithio gydag Amy Wadge pan oedd hi'n 16 oed. 
39:36
November 23, 2020
Rhagolwg: Kizzy Crawford
Bu Elan yn sgwrsio gyda'r artist Kizzy Crawford yn ail bennod podcast Merched yn Gwneud Miwsig. Yn y rhagolwg yma, mae Kizzy yn sôn am effaith positif cafodd yr Eisteddfod ar ei eisiau i berfformio, a sut mae hi am ysbrydoli ferched fel hi, i lenwi'r bwlch oedd yna pan oedd hi yn yr ysgol.
01:37
November 20, 2020
Y Gwefrau
30 mlynedd ers i’r Gwefrau ffrwydro ar sin gerddoriaeth Gymraeg Caerdydd, mae Beca a Gwenllian yn sgwrsio gydag Elan Evans am eu hamser byr yn un o bands fwyaf cŵl y 90au. Bu’r ddwy yn edrych nôl ar eu hatgofion niwlog o’r amser cyn ffonau symudol, o fod yn ffrindiau gorau yn Ysgol Glantaf, i ffurfio band a chwarae eu gigs cyntaf yn Clwb Ifor Bach, lle ffrwydrodd y sin roc Gymraeg.
35:33
November 18, 2020
Rhagolwg: Y Gwefrau
Ym mhennod gyntaf podcast Merched yn Gwneud Miwsig, bu Elan Evans yn sgwrsio gyda Gwenllian Gravelle & Beca Evans, o'r grŵp pop adnabyddus y 90au - Y Gwefrau.
01:24
November 11, 2020