Skip to main content
เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

By อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
เมตตาสมาธิ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
กระเเสจิต กระเเสความคิด กระเเสกรรม
ยามนี้สับสนวุ่นวาย ดังคลื่นใหญ่กระหน่ำจิตใจทุกๆคน

น้อมนำกระแสธรรมอันสงบเย็น ลงสู่ใจของเรา
จิตใจ สงบนิ่งผ่องใส เอิบอิ่ม เบิกบาน
จิตที่ตั้งมั่นในกุศล ย่อมไม่หวั่นไหว ในอกุศลทั้งปวง
ขอ “เมตตา” จงปรากฏกระจ่าง ต่อใจทุกดวงผู้คู่ควร
สู่ยุค “ชาววิไล”

ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต
www.metthasamadhi.com/
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

1x
EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565
เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565
01:08:42
September 11, 2022
EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565
EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565
01:02:23
July 11, 2022
EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565
EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565
01:08:45
June 08, 2022
EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565
EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565
01:02:12
May 09, 2022
EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565
EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565
01:00:11
May 02, 2022
EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565
EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565
01:11:10
April 28, 2022
EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565
EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565
01:05:31
April 20, 2022
EP78 เมตตาสมาธิ 10 เมษายน 2565
EP78 เมตตาสมาธิ 10 เมษายน 2565
01:04:49
April 12, 2022
EP77 เมตตาสมาธิ 3 เมษายน 2565
EP77 เมตตาสมาธิ 3 เมษายน 2565
01:07:11
April 04, 2022
EP76 เมตตาสมาธิ 27 มีนาคม 2565
EP76 เมตตาสมาธิ 27 มีนาคม 2565
01:08:05
March 28, 2022
EP75 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2565
EP75 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2565
01:04:09
March 22, 2022
EP74 เมตตาสมาธิ 13 มีนาคม 2565
EP74 เมตตาสมาธิ 13 มีนาคม 2565
55:52
March 13, 2022
EP73 เมตตาสมาธิ 27 กุมภาพันธ์ 2565
EP73 เมตตาสมาธิ 27 กุมภาพันธ์ 2565
01:07:44
February 28, 2022
EP72 เมตตาสมาธิ 20 กุมภาพันธ์ 2565
EP72 เมตตาสมาธิ 20 กุมภาพันธ์ 2565
01:05:13
February 23, 2022
EP71 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2565
EP71 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2565
01:02:06
February 14, 2022
EP70 เมตตาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2565
EP70 เมตตาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2565
54:44
February 06, 2022
EP69 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2565
EP69 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2565
01:07:26
February 01, 2022
EP68 เมตตาสมาธิ 23 มกราคม 2565
EP68 เมตตาสมาธิ 23 มกราคม 2565
01:03:25
January 24, 2022
EP67 เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2565
EP67 เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2565
01:05:26
January 17, 2022
EP66 เมตตาสมาธิ 9 มกราคม 2565
EP66 เมตตาสมาธิ 9 มกราคม 2565
01:05:12
January 11, 2022
EP65 เมตตาสมาธิ 2 มกราคม 2565
EP65 เมตตาสมาธิ 2 มกราคม 2565
01:00:17
January 04, 2022
EP64 เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2564
EP64 เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2564
01:07:54
December 19, 2021
EP63 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2564
EP63 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2564
54:39
December 12, 2021
EP62 เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2564
EP62 เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2564
01:12:42
December 06, 2021
EP61 เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2564
EP61 เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2564
01:07:47
November 29, 2021
EP60 เมตตาสมาธิ 21 พฤศจิกายน 2564
EP60 เมตตาสมาธิ 21 พฤศจิกายน 2564
01:11:47
November 23, 2021
EP59 เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2564
EP59 เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2564
01:14:10
November 15, 2021
EP58 เมตตาสมาธิ 7 พฤศจิกายน 2564
EP58 เมตตาสมาธิ 7 พฤศจิกายน 2564
01:11:46
November 07, 2021
EP57 เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2564
EP57 เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2564
01:01:13
October 31, 2021
EP56 เมตตาสมาธิ 24 ตุลาคม 2564
EP56 เมตตาสมาธิ 24 ตุลาคม 2564
01:07:09
October 24, 2021
EP55 เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2564
EP55 เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2564
01:10:03
October 18, 2021
EP54 เมตตาสมาธิ 10 ตุลาคม 2564
EP54 เมตตาสมาธิ 10 ตุลาคม 2564
01:06:06
October 11, 2021
EP53 เมตตาสมาธิ 3 ตุลาคม 2564
EP53 เมตตาสมาธิ 3 ตุลาคม 2564
01:11:23
October 05, 2021
EP52 เมตตาสมาธิ 26 กันยายน 2564
EP52 เมตตาสมาธิ 26 กันยายน 2564
01:04:26
September 28, 2021
EP51 เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2564
EP51 เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2564
01:09:00
September 21, 2021
EP50 เมตตาสมาธิ 12 กันยายน 2564
EP50 เมตตาสมาธิ 12 กันยายน 2564
01:05:07
September 13, 2021
EP49 เมตตาสมาธิ 5 กันยายน 2564
EP49 เมตตาสมาธิ 5 กันยายน 2564 
01:11:51
September 06, 2021
EP48 เมตตาสมาธิ 29 สิงหาคม 2564
EP48 เมตตาสมาธิ 29 สิงหาคม 2564
01:01:04
August 30, 2021
EP47 เมตตาสมาธิ 22 สิงหาคม 2564
EP47 เมตตาสมาธิ 22 สิงหาคม 2564
01:02:09
August 22, 2021
EP46 เมตตาสมาธิ 15 สิงหาคม 2564
EP46 เมตตาสมาธิ 15 สิงหาคม 2564
01:02:41
August 15, 2021
EP45 เมตตาสมาธิ 8 สิงหาคม 2564
EP45 เมตตาสมาธิ 8 สิงหาคม 2564
01:05:42
August 11, 2021
EP44 เมตตาสมาธิ 1 สิงหาคม 2564
EP44 เมตตาสมาธิ 1 สิงหาคม 2564
01:13:41
July 31, 2021
EP43 เมตตาสมาธิ 25 กรกฎาคม 2564
EP43 เมตตาสมาธิ 25 กรกฎาคม 2564
55:25
July 25, 2021
EP42 เมตตาสมาธิ 18 กรกฎาคม 2564
EP42 เมตตาสมาธิ 19 กรกฎาคม 2564
53:23
July 18, 2021
EP41 เมตตาสมาธิ 26 มิถุนายน 2564
EP41 เมตตาสมาธิ 26 มิถุนายน 2564
01:02:38
June 26, 2021
EP40 เมตตาสมาธิ 12 มิถุนายน 2564
EP40 เมตตาสมาธิ 12 มิถุนายน 2564
01:00:36
June 13, 2021
EP39 เมตตาสมาธิ 29 พฤษภาคม 2564
EP39 เมตตาสมาธิ 29 พฤษภาคม 2564
01:00:00
May 30, 2021
EP38 เมตตาสมาธิ 15 พฤษภาคม 2564
EP38 เมตตาสมาธิ 15 พฤษภาคม 2564
51:18
May 28, 2021
EP37 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2564
EP37 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2564
01:05:35
April 20, 2021
EP36 เมตตาสมาธิ 4 เมษายน 2564
EP36 เมตตาสมาธิ 4 เมษายน 2564
54:30
April 06, 2021
EP35 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2564
EP35 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2564
52:01
March 20, 2021
EP34 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2564
EP34 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2564
01:02:21
March 14, 2021
EP33 - เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2564
EP33 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2564
01:06:13
February 16, 2021
EP32 - เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2564
EP32 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2564
01:03:51
January 31, 2021
EP31 - เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2564
EP31 - เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2564
01:06:26
January 17, 2021
EP30 - เมตตาสมาธิ 27 ธันวาคม 2563
EP30 - เมตตาสมาธิ 27 ธันวาคม 2563
25:39
January 05, 2021
EP29 - เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2563
EP29 - เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2563 (เสาร์ 5 ค่ำ)
55:53
December 20, 2020
EP28 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคบ่าย
EP28 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคบ่าย
02:25:08
December 16, 2020
EP27 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคเช้า
EP27 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคเช้า
02:25:07
December 16, 2020
EP26 - เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติสมาธิในหลักสูตรเมตตาสมาธิ  การละสังโยชน์  การรักษาอารมณ์ความผ่องใส  การอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน  และร่วมน้อมจิตปฏิบัติถวายกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
01:01:12
December 05, 2020
EP25 - เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2563
เมตตาสมาธิ ปฏิบัติธรรมจากจิตสู่จิต ปฏิบัติด้วยจิตปราณีต โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
57:13
December 01, 2020
EP24 - เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2563
เมตตาสมาธิ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค  อารมณ์พระโสดาบัน  พิจารณาละสังโยชน์สาม  www.metthasamadhi.com
01:06:24
November 14, 2020
EP23 - เมตตาสมาธิ 8 พฤศจิกายน 2563
การปฏิบัติในเมตตาสมาธิ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)  กรรมฐานเปลี่ยนชีวิต โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค  สืบเนื่องจากปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่สนใจการฝึกสมาธิ จนเกิดผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติสมถะสมาธิมาในระดับหนึ่ง   เพื่อต่อยอดสร้างผลของการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลสูงสุด จึงมีคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น 1 วัน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเเละอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิต  จึงได้เกิดหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ง่ายเเละรวดเร็วขึ้น  www.metthasamadhi.com
02:19:52
November 11, 2020
EP22 - เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2563
การปฏิบัติในหลักสูตรเมตตาสมาธิ  โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค www.metthasammadhi.com
43:57
October 31, 2020
EP21 - เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2563
พัฒนาจิตด้วยกระแสแห่งเมตตาอัปมาณฌาณ  โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค www.metthasamadhi.com
01:08:12
October 17, 2020
EP20 - เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2563
การปฏิบัติธรรมด้วยเมตตาอัปมาณฌาณ ใจเบาสบาย  ปฎิบัติจากจิตสู่จิต โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค www.metthasammadhi.com
59:35
September 19, 2020
EP19 - เมตตาสมาธิ 16 สิงหาคม 2563
การปฏิบัติธรรมด้วยเมตตาอัปมาณฌาณ ใจเบาสบาย ปฎิบัติจากจิตสู่จิต โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค www.metthasammadhi.com
01:05:55
August 16, 2020
BO3 - นิทราสมาธิ
นิทราสมาธิ ฝึกสมาธิจิต หลับไปด้วยกำลังของฌาณสมาธิ  จิตแย้มยิ้มเบิกบาน เบาสบาย เข้าสู่ห้วงนิทรา  ฟื้นฟูทั้งกำลังจิตและกำลังกายผ่องใส และตื่นได้อย่างปลอดโปร่ง  โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
17:17
April 11, 2020
BO2 - Ultimate Recovery
Ultimate Recovery โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค www.metthasamadhi.com
27:11
April 10, 2020
BO1 - สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร
สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร   โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค  www.metthasamadhi.com
24:57
March 24, 2020