Skip to main content
Somos Historia: Historia de España para 2ºBac e ABAU Galicia

Somos Historia: Historia de España para 2ºBac e ABAU Galicia

By Miguel Abraira
A Historia de España, en podcast.
Por @miguelabraira, Finalista Mellor Docente de España 2020 (Premios Educa Abanca).
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Episodio 0. Cómo facer o exame de Historia de ABAU?
.
35:16
June 5, 2021
Episodio 40. A consolidación da democracia
Da crise da UCD aos gobernos do PSOE
39:45
June 4, 2021
Episodio 39. A Transición
Da agonía do franquismo á Constitución de 1978
32:31
June 2, 2021
Episodio 34. As grandes reformas da República.
Reforma educativa e relixiosa, militar, agraria e territorial.
27:54
March 18, 2020
Episodio 16. O reformismo borbónico en Galicia
A Matrícula de mar, o arsenal de Ferrol e a apertura do comercio colonial
12:18
February 9, 2020
Episodio 15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.
Contexto, características e efectos.
11:12
February 9, 2020
Episodio 14. O cambio dinástico e a Guerra de Sucesión
Causas, bandos e paz
14:53
February 8, 2020
Episodio 13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias
Agricultura, importancia da pesca na Galicia litoral e sociedade rendista e peso da fidalguía
15:31
February 6, 2020
Episodio 12. O valimento do Conde-Duque de Olivares e a crise da monarquía
Proxectos de reforma e as revoltas de Cataluña e Portugal
16:05
February 6, 2020
Episodio 11. A crise socioeconómica do século XVII
Crise demográfica, deterioro da economía e problemas da facenda real
14:58
February 6, 2020
Episodio 10. A configuración do imperio español no século XVI
A herdanza de Carlos I e os cambios en tempos de Felipe II.
16:57
February 5, 2020
Episodio 27. A Reforma Agraria Liberal: as desamortizacións
Contexto, obxectivos, etapas e balance.
19:46
February 5, 2020
Episodio 23: a I República
Proxecto de constitución federal e cantonalismo.
14:35
November 27, 2019
Episodio 22: a revolución Gloriosa e a Constitución de 1869
A crise isabelina, a Gloriosa, o Goberno Provisional, a Constitución e o reinado de Amadeo.
16:57
November 27, 2019
Episodio 21. A construción do Estado Liberal (Historia de España)
Principios do liberalismo e diferenzas entre as "familias políticas"
17:30
November 24, 2019
Episodio 20. A Restauración de Fernando VII e o absolutismo (Historia de España)
Etapas e características principais de cada unha.
16:17
November 17, 2019
Episodio 19. As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812 (Historia de España)
Ademais de expulsar ao francés, quíxose cambiar a un Réxime Liberal.
14:47
November 17, 2019
Episodio 18. A crise da monarquía absoluta (Historia de España)
A dobre abdicación de Bayona e a ocupación napoleónica.
22:42
November 17, 2019
Episodio 9. A nova monarquía dos Reis Católicos (Historia de España)
A unión dinástica e a reorganización política-administrativa.
15:57
November 10, 2019
Episodio 8. As crises baixomedievais (Historia de España)
Crises demográficas, problemas sociais e revoltas populares como a dos Irmandiños.
15:57
November 9, 2019
Episodio 7. Réxime feudal e sociedade estamental.
Que é, cando e onde se deu, por que xurdiu, como funcionaba...
10:56
October 27, 2019
Episodio 6. Reconquista e repoboación (Historia de España)
Etapas da reconquista e modelos de repoboación.
17:04
October 27, 2019
Episodio 5. Os musulmáns na península Ibérica (Historia de España)
Etapas políticas e realidade socioeconómica
19:45
October 20, 2019
Episodio 4. A monarquía visigoda (Historia de España)
Contexto da súa chegada, organización política e final do seu dominio.
17:25
October 20, 2019
Episodio 3. Conquista e romanización da península Ibérica (Historia de España)
Contexto da chegada, etapas da conquista e elementos de romanización.
15:24
October 5, 2019
Episodio 2. Os pobos prerromanos na península Ibérica (Historia de España)
Definición, cando e onde, influencias exteriores e principais pobos: íberos, celtíberos e celtas, e castrexos (ollo! Castro é un concepto a definir).
16:55
October 5, 2019
Episodio 1. O Neolítico (Historia de España)
Definición, características e cambios con respecto á epoca Paleolítica: economía, sociedade e cultura.
14:12
September 22, 2019