Skip to main content
Ortodox kristen tro

Ortodox kristen tro

By Mikael Fälthammar
Vad är egentligen ortodox kristendom? Ortodox betyder "rätt lära" och "rätt lovsång". Hur tar sig en sådan tro uttryck i Sverige idag? Fader Mikael, ortodox präst, går igenom olika teman och ämnen som rör den Ortodoxa Kyrkan.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

73 fader christodoulos om själens kamp
Vad är själen? Och vilken roll har den i den kristnes kamp och strävan mot Gud, sin skapare? Munken Christodoulos från helige Dionysios kloster på berget Olympos pratar med fader Mikael om själen i ortodox tro.
52:18
September 20, 2022
72 val och överhet
Fader Mikael delar några tankar om den kristnes förhållande till valresultat, till överheten, regering och riksdag. Tankarna är inte uttömmande, men förhoppningsvis konstruktiva och vägledande.
42:29
September 14, 2022
71 apologetik del 2: islam
I andra delen av vår konversation talar jag med Nikodemus Ungh om apologetik i relation till Islam. Vilka ämnen är särskilt relevanta, och vilka fallgropar finns?
40:07
August 23, 2022
70 apologetik del 1: ateism och andra kristna samfund
Nikodemus Ungh har en förkärlek för att nå ut med Kristi ljus till sina medmänniskor. Därför är han engagerad i apologetik och undervisning. Apologetik betyder att försvara tron. Framförallt möter han ateister, andra kristna och muslimer i sitt värv. Denna första del av vårt samtal handlar om ateister och andra kristna samfund. Del 2 kommer om någon vecka.
01:00:08
August 11, 2022
69 fader christodoulos om trons begynnelse
Efter vår resa till Athos hann vi med ett besök på helige Dionysios kloster på berget Olympos. Där bor den svensktalande munken fader Christodoulos. I detta avsnitt talar jag med honom om hans liv som munk och om trons begynnelse och stabilitet hos en människa.
01:08:06
June 23, 2022
68 lite personligt om athos
Jag delar lite enkla personliga tankar och erfarenheter utifrån min pilgrimsresa till berget Athos. Teman som dyker upp är är gästvänlighet, skönhet, människans mål, gudstjänst och ekumenik.
45:40
June 03, 2022
67 om athos
Athos är en självständig halvö i norra Grekland med 20 kloster och ca. 2000 munkar. Det är en central och mycket viktig plats för Ortodoxa Kyrkan. Dit reste jag på pilgrimsresa efter påsken 2022. I detta avsnitt berättar jag om det heliga berget Athos och dess betydelse för Kyrkan.
26:05
May 19, 2022
66 mirakler
Erfar Ortodoxa Kyrkan mirakler? Hur ska man förhålla sig till dem? Och hur kan man förstå dem teologiskt? Detta är ett avsnitt som tar avstamp i sekulariseringsprocessen som började i Väst under medeltiden, blommade under reformationen och fullbordades i och med upplysningen. Denna process gör att mirakler anses ”övernaturliga”. Men i ortodox teologi är de tvärtom sant naturliga, och världen som vi erfar den efter syndafallet är ”undernaturlig”. Klart som korvspad, eller?
35:10
April 14, 2022
65 kön, själ och uppståndelse
Spelar vårt kön någon roll i uppståndelsen? Eller kommer vi vara androgyna, som en del påstår? Har själen något kön? Många tror sig tala med traditionens auktoritet kring dessa ämnen, men ofta är de vilse i olika ideologier. Jag talar med Benjamin Cabe som studerat vad kyrkofäderna egentligen lär om dessa heta frågor. Välkommen att lyssna till ett högaktuellt avsnitt!
58:10
March 30, 2022
64 krig och kyrka
Krig är helvetet på jorden. Kyrkan är Guds rike på jorden. Jag talar med fader Theodor Svane om kriget i Ukraina och den sorg som det medför. Men också om hopp där inget hopp tycks finnas.
38:39
March 17, 2022
63 rod dreher om kristen överlevnad (avsnitt på engelska)
Hur lever man som kristen om det omkringliggande samhället blir mer och mer fientligt mot Kyrkan? Vad kan vi lära oss av de som levt under kommunism och nazism? Jag samtalar med bästsäljande författaren Rod Dreher utifrån hans bok ”Live Not by Lies” (2020), i vilken han ger råd inför sådana eventualiteter. Avsnittet är på engelska.
01:13:35
February 16, 2022
62 tonåringar och tro
Fader Mikael Sundkvist är finsk-ortodox präst i Helsingfors. Hans barn är tonåringar (och äldre). Med hans erfarenheter som både pappa och präst tar vi oss an hur föräldrar och Kyrkan kan hjälpa tonåringar och ungdomar göra den kristna tron till sin egen. Till vår hjälp har vi också de heliga som ger god input i samtalet.
56:17
February 11, 2022
61 rekonstruktion kontra tradition
Vad är den heliga traditionen, och varför värderar vi och slår vakt om den? I jämförelse med två olika slags försök till rekonstruktion av urkyrkan låter jag traditionen i Kyrkan framträda som liv och grundval för sund tro och teologi.
54:10
January 26, 2022
60 ikoner med michael hällzon
När det lackar mot jul är det rimligt att begrunda inkarnationen och dess följder. Ikonen är en naturlig följd av Sonens människoblivande. Om ikonens teologi, pedagogik och mystik samtalar jag med ikonograf Michael Hällzon. God jul!
50:42
December 22, 2021
59 heliga dårar
De heliga dårarna är en unik företeelse i Ortodoxa Kyrkan. Vad har de att göra med den asketiska traditionen? Hur ska man förstå dem? Vad kan de lära oss idag? De är dårar för Kristi skull, och bär ett kors som är dårskap för världen men avslöjar världens dårskap.
42:38
December 07, 2021
58 tre helgon från antiokia
I dagens avsnitt presenterar jag tre mindre kända helgon från Antiokias Ortodoxa Kyrka. De vittnar om de kristnas levnadsvillkor under ansträngande tider. Ett helgon från 800-talet, ett andra från 1800-talet och ett tredje från början av 1900-talet. Må de bli till inspiration!
37:09
November 26, 2021
57 kyrka och pandemi
Detta avsnitt handlar om Ortodoxa Kyrkans situation under pandemin, hur vi påverkats och hur vi gensvarar. Det handlar också om lidande, sjukdom, död, konspirationsteorier, andlig urskillning, människans mål, och vilken berättelse vi bör lyssna till.
35:31
November 09, 2021
56 gammaltroende i ryssland och beyond
Fader diakon Phillip Calington är vigd till diakon att tjäna de gammaltroende ortodoxa, eller gammalritualisterna, i Moskvas patriarkat. Dessa härstammar från en blodig schism i Ryssland på 1600-talet, där patriark Nikon införde liturgiska reformer som mötte motstånd, främst av prästen Avakum. En försoning har delvis ägt rum, och diakon Phillip tjänstgör i full kommunion med övriga ortodoxa kyrkan. Lyssna till vad de gammaltroende kan bidra för oss idag!
01:00:43
October 26, 2021
55 fr. damaskinos om att söka en sund tro
I vår informationssjuka värld är det lätt att gå vilse i sökandet efter ortodox kristen tro. Att söka Kristus i hans Kyrka är en delvis smärtsam process som förvisso innebär nyförälskelse, längtan och kärlek, men också tålamod, kamp och framför allt ödmjukhet. Jag samtalar med prästen och athosmunken fader Damaskinos på detta tema.
56:33
October 15, 2021
54 påven och ortodoxa kyrkan
Hur ser Ortodoxa Kyrkan på påven av Rom egentligen? En historisk genomgång visar på en urkristen vördnad för biskopen i Rom, men aldrig på det sätt som katolska kyrkan uttryckte det från Medeltiden och framåt. Hur kombinerar man konciliaritet och primat? Hur styrs Kyrkan på universell nivå? Detta avsnitt handlar om sådana frågor.
56:36
September 21, 2021
53 fader bengt pohjanen om filokalia
Vad är Filokalia för bok? Jag samtalar med han som börjat översätta detta viktiga verk till svenska: fader Bengt Pohjanen, ortodox präst i Överkalix. Vi når bl.a. slutsatsen att det är en handbok för hur man blir frälst!
01:03:19
September 07, 2021
52 Guds moder Maria i Bibeln
”Hur kan man vörda Maria så som Ortodoxa Kyrkan gör? Hon nämns väl knappast ens i Bibeln?” Wrong. Ju mer man förstår om Kristus och evangeliet, desto mer ser man den ödmjuka Maria träda fram i Bibelns böcker.
37:20
August 25, 2021
51 vem är jungfru Maria?
I ortodox gudstjänst tilltalar vi Maria som Theotokos (Gudaföderska), ständig jungfru, allra heligaste och helt rena. Vad betyder det? Hur hänger Maria ihop med Kristus Frälsaren och Gud Sonen? Detta och mer handlar avsnittet om.
38:48
August 11, 2021
50 palamas to the rescue
Ett avsnitt om helige Gregorios Palamas med Johannes Börjesson Ph. D. Gregorios Palamas teologi är en tydlig sammanfattning av Ortodoxa Kyrkans andliga, liturgiska och asketiska erfarenhet genom seklerna. Palamas är också en stark resurs för kristna i Väst som vill bemöta sekularisering och apologetiska utmaningar. Med en ny översättning av en bok om detta helgon är förhoppningen att denna dolda skatt ska komma fler till del.
01:04:35
July 28, 2021
49 stephanie poysti: psykolog och ortodox
Jag samtalar med leg. psykolog Stephanie Poysti, medlem i Heliga Annas ortodoxa församling i Stockholm, om psykologin och hur den kan vara ett redskap för ortodoxa kristna. Dessutom en liten tävling inför nästa avsnitt!
01:03:52
July 04, 2021
48 ”varför blev du inte katolik?”
Jag tar mig an en fråga jag ofta får, om varför jag inte valde det mer pragmatiska alternativet katolska kyrkan när jag konverterade. Jag har berört det t.ex. i avsnitt 41, 42, 43, men tar nu ett lite mer överskådligt grepp på frågan.
01:02:57
June 24, 2021
47 döden med fr. Theodor
Vi talar om döden som väg till liv, hur paradoxalt det än kan låta. Hur ser vi ortodoxa på döden? Jag samtalar med fader Theodor Svane, militärpräst och präst i Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke i Bergen, Norge (https://helligebebudelsen.com).
01:05:25
June 04, 2021
46 johan sundeen och 68-kyrkan
Detta avsnitt handlar om ideologiskt avguderi och vilseledande, något som gör sig ständigt påmint för kristenheten i en sekulariserad tid. Johan Sundeen har forskat om 68-kyrkan och den synkretism som präglade många tongivande blivande biskopar och teologer inom Svenska kyrkan mellan åren 1968-89. Varför hade socialism, kommunism och marxism sådan lockelse? Hur hade marken förberetts? Hur ser 68-kyrkans barn ut? Lyssna till ett mycket spännande samtal!
01:16:41
May 19, 2021
45 munkliv på athos
Prästmunk Damaskinos berättar om sitt liv som munk på det heliga berget Athos: om hans kärlek till Kristus, till det asketiska livet och till bröderna i klosterfamiljen.
01:05:40
May 11, 2021
44 allt du någonsin undrat om vaccin
Idag samtalar jag med min vän Konstantin ”Tijn” Hendrikx, som är specialist i allmänmedicin, ST läkare i neurologi och medicine doktor. Jag bad honom reda ut en del frågetecken kring vaccinet för Covid-19. Han gav svar på tal!
53:32
May 07, 2021
43 kors? frälsning? gudomliggörelse?
Vi närmar oss den ortodoxa påsken, och med anledning av det ägnar jag detta avsnitt åt vår förståelse av Guds frälsande handlande i och genom Kristus Jesus, med särskild betoning på korset. God lyssning!
54:41
April 22, 2021
42 ortodoxt phronema i mötet med världen
I mitt andra samtal med dr. Jeannie Constantinou berör vi andra slags sinnelag än det ortodoxa. Vilka konsekvenser har ditt sinnelag? Hur påverkad av din tradition är du? Är den traditionen rekonstruerad? Vad händer när ett ortodoxt sinnelag ska samsas med ett sinnelag präglat av upplysningen? Om detta och mycket mer handlar avsnittet om.
01:06:57
March 30, 2021
41 dr. jeannie constantinou om ett ortodoxt sinnelag
”Vad är skillnaden mellan Ortodoxa Kyrkan och andra kristna samfund?” Det är en fråga jag ofta får, men som är svår att ge ett kortfattat svar på. Idag inleder jag ett långt svar istället. Till min hjälp har jag dr. Jeannie Constantinou som pratar om det fundamentalt annorlunda sinnelag (grek: ”phronema”) som präglar en ortodox kristens förhållningssätt till tron. Samtalet sker på engelska.
52:45
March 21, 2021
40 skapelse och gudomliggörelse
Ett samtal om skapelsen, miljöfrågor och gudomliggörelse. Ortodoxa Kyrkan, Kristi kropp, är utbredandet av Edens lustgård över jorden. Vad spelar dop och eukaristi för roll för miljön? Ska man prata med träd? Ska världen förgås? Och är frälsningen ett individualistiskt projekt? Detta och mer handlar avsnitt fyrtio om!
01:19:02
March 07, 2021
39 yttersta tiden, uppenbarelseboken och Jesu återkomst
I tider av pandemi, som vår tid, florerar teorier om jordens undergång. Kristna tror att det sker när Jesus kommer tillbaka. Uppenbarelseboken i Bibeln beskriver det, men hur ska man förstå den? Vad tror Ortodoxa Kyrkan om t.ex. Antikrist, 666, tusenårsriket, uppryckandet och andra apokalyptiska järtecken? Och är vaccinet mot C-19 odjurets tecken? Om detta handlar föreliggande avsnitt.
59:56
February 22, 2021
38 den karismatiska rörelsen
”Hur ställer sig Ortodoxa Kyrkan till den karismatiska rörelsen?” Det är en vanlig fråga som jag brukar få. Vår kyrka är den helige Andes kyrka, men är i stort sett opåverkad av den karismatiska rörelsen från 1960-talet. Varför? Jag talar om den helige Ande, pingstdagen, nådegåvor, Andens frukt, demoner, villfarelser och verktyg. Välkommen att lyssna!
59:29
February 05, 2021
37 fr. Andreas om politik och ortodoxi
Fader Andreas, svenskfödd präst i USA, samtalar med fader Mikael om politik och ortodoxi. Hur kan man som ortodox förhålla sig till olika politiska ideologier och partier? Kan man läka polariseringen? Vilka diken finns i sammanhanget? Och varför är Ortodoxa Kyrkan ett sakrament till världen, världens hopp? Detta och mycket annat handlar samtalet om.
01:03:20
January 16, 2021
36 små gemenskaper livsviktiga för kyrkan
Välkommen till ett samtal om de små gemenskaperna och deras plats i Kyrkans liv. Fr. Mikael och Frida pratar om allt från tidiga kloster, asketer och kommuniteter till messalianer, sekter och avarter. Framför allt rör samtalet hur viktiga de små gemenskaperna alltid varit i Kyrkan för att kristna ska kunna leva ett inkarnerat liv och vittna om den Heliga Treenighetens självutgivande kärlek.
01:04:36
January 10, 2021
35 samtal med Torbjörn Freij om porr
”Pornografi är djävulens ikonografi” sade den ortodoxe prästen Seraphim Rose. I porren hamnar det upp och ner vad det innebär att vara människa. Vad säger Bibeln och Kyrkan om porr, och varför är det en fråga som går utöver mina egna individuella/privata lustar? Om det och mycket annat samtalar jag och Torbjörn.
01:25:45
December 14, 2020
34 ett samtal om sex
Sex! Vad säger Kyrkan och Bibeln? Finns det något gott i vår sexualitet och sexuella drivkraft? Finns det risker? Jag och Frida samtalar om detta och mycket annat i detta avsnitt.
01:03:32
December 06, 2020
33 feminism, frälsning och Guds Moder
Har Ortodoxa Kyrkan något konstruktivt att säga till vår tid som präglas av kamp mellan könen och ökad polarisering? Jag är övertygad om det, och försöker presentera detta svar i detta avsnitt.
01:05:01
November 20, 2020
32 fru Frida och jag samtalar om feminism och könsroller
Vi tar oss an frågor och historia kring feminism, könsroller, ortodox kristen tro och moderna snedsteg i detta samtal. En del ämnen hinner vi bara snudda vid, andra uppehåller vi oss vid längre. Vi hoppas att vår erfarenhet från femton års äktenskap och tio år som ortodoxa ska kunna vara lyssnaren till glädje när dessa frågor nu berörs.
01:10:06
November 09, 2020
31 äktenskapet i all dess ortodoxa härlighet
Är det traditionella ortodoxa äktenskapet något att ha? Något för vår tid? JA!! Det är en plattform för enhet, glädje, kyskhet, ödmjukhet, förundran, självutgivande kärlek, askes, andlig mognad, gudomliggörelse och mycket mer. Kärleken mellan man och fru är så stor att den är en ikon av Kristus och Kyrkan!
58:34
October 31, 2020
30 fru Frida och jag samtalar om äktenskapet
En efterfrågad gäst återkommer till podden: ingen mindre än min kära hustru Frida! Vi samtalar om erfarenheter och lärdomar kring vårt äktenskap. Detta samtal utgör inledningen till en liten serie på temat äktenskap och närliggande ämnen.
01:00:53
October 20, 2020
29 sekularisering och substitut: om det svenska andliga tillståndet
Detta är ett föredrag från den ortodoxa konferensen om ortodox mission och evangelisation som ägde rum i Göteborg 9-11 oktober 2020. I föredraget ger jag statistik och teorier från många olika institutioner och forskare ang. svenskens andliga tillstånd. Jag föreslår fyra stycken eventuella substitut för religionen, och ger fyra förslag på ortodoxa svar i vår sekulariserade samtid.
01:04:51
October 12, 2020
28 sveriges ortodoxa arv: reformationen till nutid
Min grova kyrkohistoriska skiss fortsätter. Stormaktstiden och de ortodoxa bekännarna i Karelen berörs, såväl som ”den ryshke prästen” som gillade handgemäng i Stockholm på 1600-talet. Även 1900-talets stora invandring och vårt tids utmaningar berörs.
26:54
October 08, 2020
27 sveriges ortodoxa arv: missionstid
Visste du att ortodoxa kristna i Sverige har en del gamla svenska helgon som man vördar? Bland dessa märks helige Ansgar och Sigfrid. Jag skissar den första svenska kristna kyrkans historia i grova drag i detta avsnitt.
29:25
September 30, 2020
26 liturgin X: Johannes Pulkkanen om liturgin efter liturgin
Johannes Pulkkanen berättar om sin resa till Ortodoxa Kyrkan under avsnittets första 20 minuter. Därefter samtalar vi om det kristna livet i ljuset av den gudomliga liturgin. Vad händer när vi ”går i frid” från gudstjänsten tillbaka till vardagen, och hur är det möjligt?
01:05:19
September 24, 2020
25 liturgin IX: kommunion och avslutande böner
I detta avsnitt avslutas genomgången av själva den gudomliga liturgin. Momenten som omtalas är Herrens bön, bönen över folkets böjda huvuden, kommunionen, tacksägelsen och antidoron. Lyssna och gläds över storheten i det som sker under liturgin!
47:28
September 15, 2020
24 liturgin VIII: anaforan
Liturgins centrum är anaforan, den högtidliga nattvardsbönen under vilken gåvorna av bröd och vin blir Kristi kropp och blod. Vi går igenom lite historia kring urkyrkans nattvardsfirande, samt hur bönen ser ut idag och varför. Stöd oss via www.kristiuppstandelse.se
40:39
September 09, 2020
23 liturgin VII: kerubhymnen, stora intåget, fridskyssen och trosbekännelsen
I detta mastiga avsnitt utforskar vi den himmelskt vackra kerubhymnen och det stora intåget med gåvorna av bröd och vin. Dessutom hinner vi med fridskyssen. Tack och lov sker den inte längre på munnen! Slutligen ett avsnitt om trosbekännelsen och vad sann enhet uppifrån innebär som är förutsättningen för gemenskapen i sakramentet. Lyssna och utmanas!
44:32
August 26, 2020
22 liturgin VI: förbönerna och katekumenerna
I del sex av min genomgång av liturgin talar jag om förbönerna efter evangelieläsningen, och om mission som en väsentlig komponent i Kyrkan och hos varje kristen. Gillar du podden? Ge oss ett gott betyg på den plattform du lyssnar. Skänk gärna en gåva till Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling via Swish: 123 278 80 99.
24:17
August 19, 2020
21 hur blir man ortodox?
Ja, hur går det till när någon vill bli ortodox i Sverige idag? Får vem som helst komma, eller måste man vara grek? Ryss? Syndfri? Fader Mikael går igenom några bibelställen, berättar om det liturgiska bruket och avslutar med en gammal läsarsång.
39:01
August 10, 2020
20 racism, BLM and orthodoxy, with Panagiotis
Avsnitt på engelska. I speak with Panagiotis, an orthodox christian born in Harlem in the 60’s, who is now living in Sweden with his wife and children. We talk about racism, BLM, activism, St. Moses the black and the Orthodox Church as the hope for a polarized society.
01:12:44
June 09, 2020
19 den akademiska teologins möjligheter och fallgropar i ortodoxa kyrkan
Vi ser en global polarisering i många frågor sprida sig snabbt, även inom den ortodoxa akademiska teologins värld. Detta har blivit tydlig inte minst med anledning av rådande pandemi. Hur väl finner sig ortodox teologi i Västvärldens kontext, givet de olika historiska skeenden som präglat Öst och Väst? Vilka fallgropar finns? Vilka styrkor och möjligheter? Om detta, och annat, samtalar jag och Phillip Calington.
01:13:51
June 01, 2020
18 skillnader och likheter mellan ortodoxa kyrkan och svenska kyrkan: samtal med Stefan Nordlander
Vad är det för skillnad mellan Ortodoxa Kyrkan och Svenska Kyrkan? Det är en vanlig fråga jag ofta får. I detta avsnitt tar jag hjälp av en god vän som är präst i Svenska Kyrkan för att svara på frågan. Vårt samtal är fint men inte fegt, både respektfullt och roligt. Förutom att peka på både likheter och skillnader spånar vi också på möjligheter. God lyssning!
01:26:02
May 26, 2020
17 samtal om mission med fader Herman Fields
Mission är en uråldrig och oskiljaktig del av Antiokias Kyrka, men vilka risker finns att det fokuset går förlorat? Hur tar sig ortodox mission uttryck i det post-kristna sekulariserade Väst? Vad är egentligen en lyckad församling i det avseendet? Jag samtalar med min gamle vapendragare fader Herman Fields, fd. ordförande i vår församling och numera präst i Kanada.
01:15:53
May 15, 2020
16 samtal med hustrun: om kristet föräldraskap och barn i ortodoxa kyrkan
Hur är man kristen förälder? Hur kan man tänka om att fostra barn i ortodoxa kyrkan? Hur lever man i världen men inte av den? Vad betyder Jesu ord: ”låt barnen komma till mig.” Detta, och mycket mer samtalar jag med min kära hustru om i dagens avsnitt. God lyssning!
01:08:54
May 08, 2020
15 liturgin V: trishagion, skriftläsningar och predikan
I femte delen av serien om liturgin, ortodoxa kyrkans ”högmässa”, berättar jag om den himmelska hymnen, Guds Ord i Bibeln och predikantens svåra uppgift.
28:24
May 07, 2020
14 liturgin IV: antifonerna och lilla intåget
I del fyra i min genomgång av den gudomliga liturgin undersöker jag antifoner, processioner, intåg och symboliska tolkningar av liturgins delar. Dessutom bokrekommendation!
32:06
May 04, 2020
13 liturgin III: doxologin och fridsektenin
Vi inleder vår huvudgudstjänst med att högtidligt välsigna Guds rike. Det är en underbar och viktig inledning, som slår an tonen för allt kristet liv. Därefter innesluter vi allt och alla i förbön. Lyssna och lär dig om starten på den offentliga delen av den gudomliga liturgin.
32:47
April 25, 2020
12 liturgin II: förberedelsen av gåvorna av bröd och vin
Efter en kort inledning med en bokrekommendation och tips om en intressant konferens till hösten tar jag tag i nästa avsnitt om liturgin. Denna gång går jag igenom förberedelsen av bröd och vin som senare används i eukaristin.
35:45
April 15, 2020
11 liturgin I: inledning, förberedelseböner och skrudning
Bor Gud bland människor? Kastas man ”med kropp och själ och allt” upp i himlen under liturgin? Nu inleds en gedigen genomgång av Ortodoxa Kyrkans huvudgudstjänst: den gudomliga liturgin. Följ med och få bibliska, teologiska, pastorala, patristiska och eskatologiska perspektiv på söndagens viktigaste händelse!
30:17
April 03, 2020
10 traditionens gudaföderska bortom pk-trender
Är Jungfru Maria ett tomt rör som vi kan fylla med vilket trendigt ideologiskt innehåll som helst? En del verkar tro det. Ortodoxa Kyrkans heliga tradition lär något helt annat: Maria vördas där som den främsta människan, hon som sade sitt ”ja” till Gud på ett underbart sätt. Jag belyser detta utifrån Skriften, Kyrkans liturgiska skatt i hymnografin samt genom inonografin.
37:11
March 24, 2020
09 ortodoxins styrkor - vänner svarar
Jag frågade mina ortodoxa vänner vad de tyckte bäst om med Ortodoxa Kyrkan. Vänner från alla möjliga olika bakgrunder svarade, och det var så uppmuntrande att ta del av. Nu delar jag med mig till dig som lyssnar, och hoppas att även du gläds av svaren!
28:54
March 14, 2020
08 tvivel: förbjudet eller en möjlighet?
Kan man tvivla på olika sätt? Har det att göra med den tro på vilken man tvivlar? Vad ska man göra om man märker att man tvivlar? Är Gud arg för att man tvivlar? Dessa frågor, och fler, trevar jag mig igenom i detta avsnitt.
30:04
March 05, 2020
07 fasta: lärdomar och misslyckanden - ett samtal med hustrun
Frida och jag samtalar om våra erfarenheter kring den ortodoxa fastan. Vad är det? Vad är egentligen viktigt? Vad är syftet? Hur gör barnen?
43:53
February 22, 2020
06 förfastans pedagogik
Fyra söndagar före det att stora fastan (före påsk) inleds får ortodoxa kristna en påminnelse om vad fastan handlar om. Det är ”Publikanen och fariséns söndag”, ”Förlorade sonens söndag”, ”Domsöndagen” och ”Förlåtelsens söndag”. I och med dessa fyra söndagar uppvisar Kyrkan sin stora pastorala och pedagogiska förmåga.
32:41
February 14, 2020
05 varför blev du ortodox?
Jag får ofta frågan varför jag valde att bli just ortodox. Det är inte alltid tillfället lämpar sig för det lite längre svaret, så jag brukar få nöja mig med att jag sökte genuin, ursprunglig och apostoliskt kristen tro, och fann den i Ortodoxa Kyrkan. I detta avsnitt ger jag den lite längre versionen: varför väljer någon att bli ortodox i Sverige idag?
32:29
February 07, 2020
04 bibeln
”Tror ni ortodoxa på Bibeln?”, frågar somliga. ”Ja, det var vi som skrev den”, svarar jag. I detta avsnitt pratar jag om Bibelns plats i den Ortodoxa Kyrkan, samt om hur ortodoxa kristna läser och förstår den Heliga Skrift.
36:00
January 29, 2020
03 tio år som ortodoxa - ett samtal med hustrun
Min hustru Frida och jag samtalar om våra tio år som ortodoxa. Vad är styrkor med ortodox tro? Vad gillar vi? Vad är svårt? Vi hinner beröra många ämnen, vissa mer än andra.
56:31
January 23, 2020
02 Ortodoxa Kyrkan och andra svenska kristna samfund
Jag försöker behandla ett känsligt ämne, nämligen det faktum att Ortodoxa Kyrkan tror sig vara den ”enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan” som Trosbekännelsen talar om. Vilka följder får det i synen på andra kristna? Hur blir det i Sverige? Håll ut genom hela avsnittet om du blir provocerad - en gång i tiden var jag lika provocerad som du. Sen blev jag ortodox. Skriv till mikael.falthammar@gmail.com om du har frågor eller kommentarer.
25:39
January 16, 2020
01 presentation och vision
EDIT: Första och andra avsnittet är ganska dåligt ljud. Det blir böttre och bättre ju mer jag lär mig! I ett trevande inledande avsnitt presenterar jag mig själv och varför jag gör denna podd. Jag berättar om vilka jag gör podden för och vilka ämnen jag kommer ta upp. Du når mig på mikael.falthammar@gmail.com (musik: Humble Stream and Field: Heart don’t fail me)
17:05
January 12, 2020