Skip to main content
Mindful Career Vietnam

Mindful Career Vietnam

By Mindful Career Vietnam
Xây dựng sự nghiệp trong tỉnh thức (mindfulness) ra đời đáp ứng sự mong mỏi về một con đường đem lại bình an sự nghiệp trọn đời, đến từ 3 yếu tố: Khả năng tự thấu hiểu bản thân, Trí tuệ cảm xúc và sự hiện diện, Nỗ lực bám mục tiêu trọng điểm.
Mindful Career Vietnam (MCV) tâm niệm “hạnh phúc không thể có được trong bối cảnh luôn luôn êm đềm mà chỉ đến với những người có khả năng tự phục hồi tốt”.
noise demo
noise only
00:06
December 03, 2021