Skip to main content
משניות בסיפור קצרצר - הבנה גלובלית לפני למוד הגמרא

משניות בסיפור קצרצר - הבנה גלובלית לפני למוד הגמרא

By ניר יעקובי
מי שזוכר משניות בעל פה דומה למי שמחזיק בקלפי משחק. בזמן למוד הגמרא הוא גם משחק בזמן אמיתי עם רבא ואביי. הוא מבין את המטבעות שטבעו החכמים ולכן לא רק שהוא מבין "מי נגד מי" אלא שהוא גם נהנה מעצם הטריא והשקלא.

מה שאין כן במי שבא ללמוד גמרא על בעיוור ("בליינד" באנגלית). אלף אין לו מושג מה בכלל משחקים, מי נגד מי, איך מנצחים?
כל פעם שמתחילה משנה חדשה הוא טובע במעמקי הסוגיות כי הוא לא רואה מאיין בא ולאן הוא הולך. כהוא נשאל מה למדת היום? הוא מחכך בדעתו מבלי יכולת להשיב - מרוב עצים הוא לא רואה את היער

מחבר המשניות לא צרף משניות לחטיבות באופן שרירותי. היה לו סיפור בראש. לפניכם ספור
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

כתובות משניות 3
הרב ניר
07:27
May 15, 2022
נידה משניות 10
הרב ניר
11:41
April 27, 2022
נידה משניות 9
הרב ניר
10:40
April 27, 2022
נידה משניות 8
הרב ניר
03:24
April 15, 2022
נידה משניות 7
הרב ניר
05:52
April 15, 2022
יבמות משניות מסכת
Yevamos
02:06:28
April 04, 2022
יבמות 3
Yevamos 3
11:06
April 04, 2022
יבמות משניות ב 2
Yevamos mishnayos
12:53
April 04, 2022
יבמות משניות בראשי פרקים 2
הרב ניר
02:19
April 01, 2022
נדה משניות 6
הרב ניר
06:49
March 27, 2022
נידה משניות ראשי פרקים
שמאי אומר, כל היד, המפלת, בנות כותים, יוצא דופן, בא סימן
07:23
March 27, 2022
בבא בתרא משניות בסיפור ראשי פרקים
השותפין, לא יחפור בור, חזקת הבתים, המוכר את הבית, הספינה, פירות, האומר בית כור, יש נוחלין, מי שמת והניח בנות ובנים, גט פשוט
14:60
March 25, 2022
בבא בתרא משניות
השותפין, לא יחפור בור, חזקת הבתים, המוכר את הבית, הספינה, פירות, האומר בית כור, יש נוחלין, מי שמת והניח בנות ובנים, גט פשוט
01:18:41
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 9
מי שמת והניח בנים ובנות
12:00
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 8
יש נוחלין
13:17
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 7
האומר לחברו בית כור עפר
05:01
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 6
המוכר פירות
08:03
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 5
המוכר את הספינה
11:13
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 1
השותפין שרצו
06:20
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 2
לא יחפור בור
10:12
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 3
חזקת הבתים
10:11
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 4
המוכר את הבית
07:27
March 24, 2022
בבא בתרא פרק 10
גט פשוט
11:59
March 24, 2022
נידה ה משניות
הרב ניר
06:28
March 19, 2022
נידה ד משניות
הרב ניר
06:09
March 16, 2022
נדה א משניות
ניר
04:22
March 03, 2022
נדה ג משניות
הרב ניר
05:56
March 03, 2022
נדה ב משניות הרב ניר
ב
03:54
February 27, 2022
משניות מסכת תענית
4 פרקים
21:54
February 20, 2022
קדושין משניות מסכת
Kiddushin kidushin
35:18
August 01, 2021
קדושין 4
Kiddushin kidushin 4
12:25
August 01, 2021
קדושין 3
Kiddushin kidushin 3
11:27
July 30, 2021
קדושין 2
Kidushin kiddushin 2
06:40
July 29, 2021
קדושין 1
Kidushin kiddushin 1
05:05
July 29, 2021
מכות משניות מסכת
Makkos makkot makos makot
19:44
July 29, 2021
מכות 3
Makkos makkot makos makot 3
07:31
July 29, 2021
מכות 2
Makkos makkot makos makot
05:44
July 29, 2021
מכות 1
Makkos makkot makos makot
06:39
July 29, 2021
יבמות 16
Yevamos 16
10:02
July 29, 2021
יבמות 15
Yevamos 15
09:22
July 29, 2021
יבמות 14
Yevamos 14
07:19
July 29, 2021
יבמות 14
Yevamos 14
07:19
July 29, 2021
יבמות 13
Yevamos 13
12:35
July 29, 2021
יבמות 12
Yevamos 12
04:19
July 29, 2021
יבמות 11
Yevamos 11
08:12
July 29, 2021
יבמות 10
Yevamos 10
08:36
July 29, 2021
יבמות 9
Yevamos 9
05:39
July 29, 2021
יבמות 8
Yevamos 8
06:59
July 29, 2021
יבמות 7
Yevamos 7
08:51
July 29, 2021
יבמות 6
Yevamos 6
04:52
July 29, 2021
יבמות 5
Yevamos 5
03:01
July 28, 2021
יבמות 4
Yevamos 4
10:47
July 27, 2021
יבמות 1
Yevamos
04:04
July 27, 2021
ברכות משניות מסכת
מס ברכות מורכבת משתי חטיבות ראשונה: ק"ש ותפילה שנייה: ברכות אוכל ושאר ברכות
31:38
June 20, 2021
למה ללמוד משניות בעל פה?
משניות הן הן התורה שבעל פה ולכן מי שיודע משניות יודע את התורה שבעל פה מקל על הלימוד של הגמרא עושה את הטריא והשקלא של הגמרא כיף נותן למוח חומר למחשבה
02:26
June 20, 2021