Skip to main content
Tereziánska misia

Tereziánska misia

By Tereziánska misia
Novény, modlitby, čítanie Biblie
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

ôsmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva

Tereziánska misia

ôsmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva

Tereziánska misia

1x
Deviaty deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, môj tešiteľ pri odchode do večnosti
04:16
April 29, 2021
ôsmy deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, príklad robotníkov
02:56
April 28, 2021
Siedmy deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, otec Cirkvi a všetkých národov
02:52
April 27, 2021
Šiesty deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, pokorne poslušný muž
03:22
April 26, 2021
Piaty deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, vzor duše, ktorá robí všetko najprv z lásky k Bohu
03:16
April 25, 2021
Štvrtý deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, učiteľ lásky
03:21
April 24, 2021
Tretí deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, vodca v duchovnom živote
02:39
April 23, 2021
Druhý deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, muž modlitby a dôvery v Boha
03:01
April 22, 2021
Prvý deň novény k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, ženích Panny Márie
03:24
April 21, 2021
Deviaty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Nový začiatok je možný. Pán nám túži skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie všetko odpustiť a úplne nás posvätiť. Požehnanú nedeľu Božieho milosrdenstva vám všetkým! + 
11:23
April 10, 2021
ôsmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
"Všetko bude dobré" - slová Pána Ježiša sv. Julian z Norwichu
11:17
April 9, 2021
Siedmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Nezabudnime, že trpieť s Kristom je privilégium, milosť a veľký dar. +
11:46
April 8, 2021
Šiesty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetko je dar a milosť. Prežime dnes deň vďačnosti s Pánom v novej dôvere, zvlášť na príhovor sv. Jozefa!
11:53
April 7, 2021
Piaty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetkým prajeme požehnaný deň! +
10:58
April 6, 2021
Štvrtý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Veľkonočný pondelok - aký krásny deň :) Všetkým požehnanú veľkonočnú oktávu! +
10:58
April 5, 2021
Tretí deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetkým prajeme požehnanú veľkonočnú nedeľu! +
11:09
April 4, 2021
Prvý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Úvod, prisľúbenia Pána Ježiša a modlitba prvého dňa novény
12:03
April 2, 2021